Sağlık Uygulama Tebliği Fiyat Tarifesi

Hizmet Adı Hizmet Kodu Hizmet Fiyatı
Standart yatak tarifesi 510010 123.53
Kuvöz 510070 244.99
Kot (beşik) 510081 172.94
Yoğun bakım 510090 412.56
Steril oda 510100 551.74
İzole radyoaktif tedavi odası 510110 247.03
Gündüz yatak tarifesi 510120 24.70
Refakat 510121 41.17
Konsültasyon (Her bir hekim için) 520010 18.43
Acil poliklinik muayenesi 520020 47.63
Yeşil alan muayenesi 520021 60.15
Normal poliklinik muayenesi 520030 47.63
Sağlık kurulu raporu 520050 9.26
Uzman hekim raporu 520051 3.08
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş ra 520052 154.42
Genel anestezi altında muayene 520070 136.79
Birinci basamak poliklinik muayenesi 520080 29.16
Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayene 520090 10.76
Ketojenik diyet tedavisi 530015 73.25
Apse veya hematom drenajı, derin (Organ ve derin y 530020 274.83
Apse veya hematom drenajı, yüzeyel (Deri ve subküt 530030 91.71
Biyopsi, iğne 530050 165.76
Biyopsi, derin (Cerrahi) 530060 311.63
Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı) 530070 152.48
Damar yolu açılması 530080 19.86
İntraosseoz infüzyon uygulaması 530085 61.04
Diyabetli hasta eğitimi 530090 9.23
Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi 530095 9.23
Elektrokardiyogram 530100 9.26
Enteral hiperelimentasyon takibi 530110 49.23
Fototerapi, seans 530120 16.46
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması 530130 122.89
İntramusküler enjeksiyon 530140 7.44
İntravenöz enjeksiyon 530150 9.93
İntravenöz ilaç infüzyonu 530160 36.83
Ekulizumab uygulaması 530161 80.58
Kan veya kan bileşenleri transfüzyonu 530180 36.83
Kesi onarımı 530190 154.42
Kist ponksiyonu 530220 73.50
Kist veya benign tümör çıkarılması 530230 154.42
Lavman 530260 27.47
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 530270 274.83
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu 530280 97.98
Lokal anestezi 530290 36.83
Lomber ponksiyon 530300 145.88
Mesane sonda uygulaması 530310 36.83
Mide yıkama 530320 73.66
Monitörizasyon 530330 73.66
Nazogastrik sonda uygulaması 530340 49.23
Nebülizatör ile ilaç uygulaması 530350 36.83
Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik 530360 4.95
Nitrik oksit tedavisi ve takibi 530365 1241.41
Parasentez, tanısal 530380 122.89
Parasentez, terapötik 530381 184.04
Subkütan enjeksiyon 530390 7.40
Sütür alınması 530410 18.53
Torasentez, tanısal 530420 136.56
Torasentez, terapötik 530421 245.40
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat 530430 98.49
Uyarı ve baskılama testleri 530470 36.74
Vena seksiyonu (Cut-down) 530480 244.57
Ventilatör ile takip 530490 184.15
Yanık debritmanı, büyük 530500 488.73
Yanık debritmanı, küçük 530510 156.45
Yanık debritmanı, orta 530520 261.46
Yanık pansumanı, küçük 530530 48.83
Yanık pansumanı, orta 530531 61.04
Yanık pansumanı, büyük 530532 73.25
Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizm 530533 741.16
Yara debritmanı 530560 117.35
Dekübit yara debritmanı 530561 137.34
Yara pansumanı 530580 17.37
Dekübit yara pansumanı 530581 24.54
İntradermal test 530585 20.99
Arter kateterizasyonu 530590 220.98
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 530625 245.77
İntravenöz port yerleştirilmesi 530650 435.31
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 530660 184.15
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 530670 611.03
Kateter pansumanı ve bakımı 530680 24.82
Kateter revizyonu ve/veya değişimi 530690 184.15
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 530700 49.23
Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması 530710 873.01
Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması 530711 488.34
Periton diyalizi için kateter yerleştirme 530720 289.07
Perkütan silastik kateterizasyon 530730 73.28
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan 530740 217.67
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavy 530750 277.21
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perküt 530760 145.68
Subklavyen kateter takılması 530770 435.31
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi 530780 122.29
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge bas 530790 368.28
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan 530800 98.49
Exchange transfüzyon, yenidoğan 530810 442.02
Göbek arter kateterizasyonu 530820 183.42
Göbek granülomu koterizasyonu 530830 7.72
Göbek ven kateterizasyonu 530840 183.42
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan 530860 7.40
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan 530870 29.83
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan 530880 9.26
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan 530900 221.02
Subdural illüminasyon 530910 12.35
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan 530920 122.29
Transport küvözle hastane dışı nakil 530930 122.29
Transport küvözle hastane içi nakil 530940 48.99
Yenidoğan monitörizasyonu 530960 27.47
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü 530970 7.40
Yenidoğan/Çocuk TPN hazırlama ve uygulaması 530980 305.71
Yenidoğan ek puanı A1 grubu 540010 3053.60
Yenidoğan ek puanı A2 grubu 540020 1832.30
Yenidoğan ek puanı A3 grubu 540030 1221.68
Yenidoğan ek puanı B grubu 540040 732.91
Yenidoğan ek puanı C grubu 540050 488.73
Yenidoğan ek puanı D grubu 540060 244.57
Yenidoğan ek puanı E grubu 540070 122.29
Anestezi öncesi muayene 550010 49.87
Apne testi 550020 488.73
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 550030 61.33
Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi 550040 49.23
Çift lümenli tüp yerleştirilmesi 550045 137.87
Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz 550050 73.60
İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 550060 147.31
Kardiyopulmoner resüsitasyon 550070 488.73
Laringeal maske uygulaması (LMA) 550080 85.63
Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 550090 245.77
Muayene anestezisi, ameliyathanede 550100 122.89
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 550110 73.28
Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 550120 49.23
Anestezi A1 grubu 550130 2945.94
Anestezi A2 grubu 550140 1841.46
Anestezi A3 grubu 550150 1104.89
Anestezi B grubu 550160 515.61
Anestezi C grubu 550170 294.63
Anestezi D grubu 550180 184.11
Anestezi E grubu 550190 122.86
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550200 4064.69
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550210 2209.38
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550220 1325.84
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550230 614.06
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550240 354.22
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550250 220.95
Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uyg 550260 147.30
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550270 4418.75
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550280 2770.47
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550290 1648.64
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550300 771.77
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550310 438.62
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550320 270.23
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes 550330 184.11
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550339 6097.05
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550341 3314.06
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550342 1988.78
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550343 921.10
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550344 531.32
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550345 331.45
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hast 550346 220.95
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı 550350 368.28
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 550360 87.51
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 550370 184.15
Proloterapi 550380 36.83
Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 550390 184.15
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjek 550400 36.83
Aksiller pleksus sinir bloğu 550410 245.77
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 550420 73.66
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 550430 73.66
Faset mediyan sinir bloğu, tek 550440 122.89
Fasiyal sinirin sinir bloğu 550450 184.15
Femoral sinir bloğu, üçlü 550460 184.15
Gasser gangliyon sinir bloğu 550470 491.19
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğ 550480 245.77
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 550490 122.89
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her bi 550500 36.64
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her bi 550510 36.64
İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir 550520 184.15
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye 550530 73.66
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye 550540 36.83
İnterskalen sinir bloğu 550550 245.77
Laringeal sup/rek sinir bloğu 550560 184.15
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 550570 122.89
Maksiller/mandibüler sinir bloğu 550580 122.89
Paraservikal sinir bloğu, tek 550590 184.15
Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu 550600 122.89
Pudental sinir bloğu 550610 122.89
Radial/ulnar/medial sinir bloğu 550620 122.89
Sakral/koksigeal sinir bloğu 550630 122.89
Selektif sinir kökü bloğu, tek 550640 184.15
Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu 550650 245.77
Siyatik sinir bloğu 550660 184.15
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 550670 122.89
Supraskapüler sinir bloğu 550680 122.89
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 550690 491.19
İmpar ganglion sinir bloğu 550700 368.28
Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sini 550710 184.15
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu 550720 368.28
Splanknik blok 550730 491.19
Stellat gangliyon sinir bloğu 550740 184.15
Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı 550750 827.61
Epidural kan veya serum yaması 550760 244.57
Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontin 550770 496.57
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizas 550780 368.28
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateteri 550790 417.53
Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı i 550800 827.61
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok i 550810 206.92
Subaraknoid kateterizasyon 550820 366.46
Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya 550830 417.53
Perinöral kateterizasyon 550831 415.08
Hipofiz adenolizisi 550840 977.08
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid 550850 491.19
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal) 550860 736.57
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal) 550870 614.11
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye 550880 184.15
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviy 550890 73.66
Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu 550900 491.19
Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu 550910 307.02
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomb 550920 307.02
Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu 550930 736.57
Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu 550940 614.11
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek 550950 184.15
Nörolitik Splanknik sinir bloğu 550960 736.57
Anüloplasti RFT 550970 937.61
Faset Eklem RFT, tek 550981 669.92
Glossofaringeal RFT 550991 932.96
Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek 551031 669.92
Perkütan faset sinir denervasyon Kriyoablasyon, te 551032 666.59
Perkütan intradiskal RFT 551041 669.92
RFT Nörotomi 551061 669.92
Kriyoablasyon Nörotomi 551062 666.59
Sakroiliyak eklem RFT 551071 535.86
Sakroiliyak eklem Kriyoablasyon 551072 533.17
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT 551084 669.26
Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT 551085 669.26
Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT 551086 669.26
Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT 551087 669.26
Spenopalatin gangliyon RFT 551091 799.54
Stellat gangliyon RFT 551101 669.92
Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT 551110 803.56
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 551120 622.10
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 551130 803.53
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 551140 803.53
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 551150 803.53
İmplantasyon spinal-epidural 551160 803.53
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 551170 53.70
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılm 551180 401.77
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 551190 937.61
Periferik sinir elektrot implantasyonu 551200 937.61
Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması 551210 268.11
Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu 551220 937.61
Pompa veya port programlanması veya doldurulması 551230 53.70
Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması 551240 401.77
Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu 551250 49.23
Derin trakeal aspirasyon 551251 27.47
Epidural blok, kontinü 551260 488.73
Epidural veya spinal diferensiyel blok 551270 488.73
Gastrik intramukozal pH, tonometri 551280 73.28
Günlük yatan hasta ağrı takibi 551290 49.23
İntravenöz lidokain testi 551300 48.99
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü 551310 366.46
İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 551320 183.23
Kontinü perinöral opiat analjezisi 551330 146.57
SEDO-analjezi 551340 70.35
Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapöti 590001 370.94
Dermabrazyon, bir alanda 600010 533.17
Dermabrazyon, tüm yüze 600020 1065.91
İntralezyonel steroit enjeksiyonu, bir seans 600030 29.96
Malign deri tümörlerinin eksizyonu 600040 2579.50
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya gref 600050 2063.08
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür i 600060 1031.97
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çık 600070 133.40
Yanıkta eskarektomi 600090 399.77
Yanıkta toraks eskarektomisi 600091 532.74
Yanıkta eskarotomi 600100 266.80
Yanıkta fasiyotomi 600110 399.77
Yanıkta fasiyotomi kapatma 600111 399.55
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygula 600120 666.59
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygula 600130 79.93
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoteri 600140 699.72
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600150 299.82
Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım 600160 1099.27
Skar revizyonu 600170 449.19
Hemanjiyom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon 600200 768.10
Hemanjiyom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiy 600230 2126.63
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için skler 600240 399.87
Split thickness deri grefti, küçük 600250 533.17
Split thickness deri grefti, orta 600260 799.54
Split thickness deri grefti, büyük 600270 1065.91
Full thickness deri grefti, küçük 600280 799.54
Full thickness deri grefti, büyük 600290 1065.91
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı 600300 1212.80
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, i 600330 179.67
Kompozit greft uygulaması 600350 533.17
Mukoza grefti alınması 600360 266.80
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı 600370 906.35
Yağ grefti uygulaması 600400 759.92
Abbe flebi, birinci seans 600410 911.49
Abbe flebi, ikinci seans 600420 455.73
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600430 1822.98
Alın flebi, birinci seans 600440 1367.23
Alın flebi, ikinci seans 600450 455.73
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 600460 1833.23
Çapraz bacak flebi, birinci seans 600470 1215.16
Çapraz bacak flebi, ikinci seans 600480 455.73
Çapraz parmak flebi, birinci seans 600490 911.49
Çapraz parmak flebi, ikinci seans 600500 455.73
Dil flebi, birinci seans 600510 1215.16
Dil flebi, ikinci seans 600520 455.73
Doku genişletme uygulamaları, birinci seans 600530 1519.32
Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans 600540 1519.32
Fasiyokütan flep 600550 1280.19
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep 600560 10392.59
İki loblu flep 600570 1063.58
İnterpolasyon flepleri, birinci seans 600580 1664.24
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans 600590 793.71
Kas flebi 600600 2201.91
Kas flebi ile birlikte deri grefti 600610 2058.54
Kas-deri flebi 600620 2478.45
K-M plasti 600630 1638.63
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları 600640 911.49
Mukoza flebi 600650 1239.20
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 600660 911.49
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile 600670 1741.05
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme fleb 600680 1741.05
Tek bir doku içeren serbest flep 600690 7463.49
Tek loblu lokal deri flebi 600700 1623.27
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep 600710 11490.98
V-Y ilerletme deri flebi 600720 1444.04
Z-Plasti (Bir tek Z-plasti) 600730 1029.26
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 600770 336.89
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer 600800 404.25
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer 600830 336.89
"Blow-out" kırığı, orbita tabanına greft veya biyo 600860 1519.32
Etmoidal arter ligasyonu 600870 911.49
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal 600880 1065.91
Fronto-orbital ilerletme 600890 2665.04
Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları i 600900 1063.58
Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları 600910 899.49
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri 600920 336.89
Kalvaryal şekillendirme, total 600930 4721.33
Kistik lenfanjiyom eksizyonu 600940 2131.85
Kondilektomi 600950 1065.91
Kraniyal ansefalosel ameliyatları, diğer 600960 1599.11
Kraniyoplasti ameliyatları, otojen greft ile 600970 1822.98
Kraniyoplasti ameliyatları, yabancı cisim implanta 600980 1215.16
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda 600990 2744.72
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile reko 601000 2430.30
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrü 601010 1822.98
Le Fort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 601020 4196.87
Le Fort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 601030 3264.58
Le Fort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 601040 6603.08
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve 601050 3537.36
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tes 601060 1965.20
Maksillektomi, parsiyel 601070 5030.53
Maksillektomi, total 601080 6694.37
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik gr 601090 3997.77
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küre 601100 1083.27
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyo 601110 4023.57
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezek 601120 2347.45
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonst 601130 6329.22
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemi 601140 10375.41
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi 601141 5154.25
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik 601150 7120.38
Mandibüler osteotomi, deformite onarımı için 601160 4023.57
Mandibüler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 601170 3164.61
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve int 601180 1822.98
Orbital distopi düzeltilmesi 601190 2131.85
Orbital hipertelörizm düzeltilmesi 601200 5596.10
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılma 601210 1065.91
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 601220 1822.98
TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi 601230 1572.16
TME artroplasti 601240 1572.16
TME lüksasyonu kapalı redüksiyon 601250 133.40
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüks 601260 4663.81
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 601270 1215.16
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 601280 607.83
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 601290 1519.32
Alın flebi ile total burun kaybı onarımı, ikinci s 601300 1215.16
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya fl 601310 799.42
Burun eksternal cerrahisi 601320 399.87
Burun içi konka elektrokoterizasyonu 601330 299.82
Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülm 601331 59.95
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 601340 183.42
Burun mukozası koterizasyonu 601350 36.74
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel 601360 1215.16
Burun rekonstrüksiyonu, total 601370 2143.90
Burun tamponu konması, arka 601390 183.42
Burun tamponu konması, ön 601400 18.53
Burundan yabancı cisim çıkarılması 601410 73.50
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 601420 299.82
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır "saddle nos" d 601430 1599.11
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraf 601440 1065.91
Konka lateralizasyonu 601450 176.53
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf 601460 149.90
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf 601470 101.05
Septal fraktür onarımı 601480 853.46
Nazal ensefalosel, kraniyotomi ile 601490 1998.88
Nazal fraktür onarımı 601500 176.53
Nazal polipektomi 601510 399.87
Nazal septal perforasyon onarımı 601520 1065.91
Nazal septal buton tatbiki 601530 186.85
Nazal valv cerrahisi, iki taraf 601540 599.65
Nazal valv cerrahisi, tek taraf 601550 299.82
Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans 601560 1367.23
Rinofima eksizyonu ve alın flebi, ikinci seans 601570 455.73
Rinofima eksizyonu ve deri grefti 601580 1063.58
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılma 601590 607.83
Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızı 601600 1215.16
Rinoplasti komplike, greft ile 601610 1822.98
Septoplasti 601620 911.49
Septorinoplasti 601630 1519.32
Şinesi, veb açılması 601640 89.82
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi v 601650 2131.85
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren "saddle nose" defor 601660 1215.16
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 601670 1065.91
Aritenoidektomi, endolaringeal 601680 1670.90
Aritenoid addüksiyonu 601685 1214.64
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek t 601690 3610.61
Boyun eksplorasyonu 601700 1215.16
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 601710 1822.98
Damak fistülü onarımı 601720 1063.58
Eksternal karotid arter ligasyonu 601730 799.54
Endolaringeal lazer cerrahisi 601740 1499.15
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine 601750 911.49
Faringolarinjektomi 601760 4196.87
Faringolaringoözefajektomi 601770 6995.34
Hiyoid suspansiyonu 601780 1822.98
İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon 601790 1215.16
Kordektomi veya stripping 601800 1215.16
Kosta grefti alınması 601810 607.83
Krikotiroidopeksi 601820 1822.98
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 601830 533.17
Laringeal reinnervasyon, nöromusküler flep ile 601840 1865.48
Laringofissür 601850 1332.74
Laringoplasti (Fraktür için açık redüksiyon) 601860 1199.33
Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf) 601870 1599.11
Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon) 601880 1599.11
Laringeal stenoz cerrahisi 601881 1821.95
Laringeal web açılması 601885 1214.64
Laringosel çıkarılması 601890 1599.11
Laringoskopi, direkt 601900 277.92
Laringoskopi ve biyopsi 601901 458.29
Laringoskopi, fleksible fiberoptik 601910 92.65
Laringostroboskopi 601920 73.50
Larinjektomi, parsiyel 601930 3232.34
Larinjektomi, total 601940 3050.90
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 601950 229.53
Larinks papillomu 601960 899.49
Larinksten yabancı cisim çıkarılması 601970 359.78
Larinksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 601971 664.78
Larinkste radyofrekans ile kordotomi veya kordekto 601972 1334.08
Lateral rinotomi ile yaklaşım 601980 1065.91
Maksiller arter ligasyonu 601990 1822.98
Obturator tatbiki 602000 48.99
Suprahyoid boyun diseksiyonu 602010 911.49
Tirohyoid suspansiyon 602020 1519.32
Tiroplasti 602030 1670.90
Trakeoözofajial fistül açılması, primer 602031 346.77
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 602032 932.96
Tortikollis düzeltilmesi 602040 911.49
Antrokoanal polip eksizyonu 602050 607.83
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım 602060 1332.74
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraf 602070 759.92
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraf 602080 1063.58
Eksternal etmoidektomi 602090 932.96
Frontal sinozotomi, trepanasyon 602100 759.92
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, ik 602110 1519.32
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, te 602120 1215.16
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 602130 100.05
Ozenaya cerrahi girişim 602140 799.54
Piterigopalatin fossa cerrahisi 602150 1519.32
Transnazal etmoidektomi 602160 1063.58
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi 602180 1599.11
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi 602190 6168.62
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) 602200 1215.16
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi 602210 1199.33
Endoskopik koanal atrezi açılması 602220 1367.23
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 602230 699.72
Endoskopik konka redüksiyonu 602240 599.65
Endoskopik medial maksillektomi 602250 999.55
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi 602260 999.55
Endoskopik optik sinir dekompresyonu 602270 1865.48
Endoskopik orbita dekompresyonu 602280 1865.48
Endoskopik septoplasti 602290 932.96
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi 602300 999.55
Fleksibl fiberoptik nazofaringoskopi 602310 67.37
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf 602320 999.55
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf 602330 699.72
Maksiller sinüse endoskopik müdahale 602340 599.65
Nazofarinks biyopsisi 602350 137.43
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diyagnostik 602360 425.52
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 602370 1063.58
Sinüslerde invaziv mantar enfeksiyonu debritmanı 602371 1821.95
Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin ar 602375 799.54
Adenoidektomi 602380 533.17
Adenoidektomi ve tüp 602390 799.54
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 602400 499.93
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal f 602410 2269.38
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 602420 244.57
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malig 602430 5699.68
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 602440 183.42
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksi 602450 1599.11
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle 602460 183.42
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu v 602470 299.82
Alveolar yarık onarımı 602480 2201.02
Anterior damak fistülü onarımı 602490 2201.02
Damağa radyofrekans uygulanması 602500 399.77
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 602510 455.73
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 602520 911.49
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 602530 2798.44
Damak yarığı onarımı, inkomplet 602540 1865.37
Damak yarığı onarımı, komplet 602550 2098.83
Deri grefti kullanarak sulkoplasti 602560 911.49
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu 602570 607.83
Dil köküne radyofrekans uygulanması 602580 399.77
Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çı 602590 1065.91
Dil lezyonu eksizyonu 602600 399.87
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 602610 799.42
Dil ve ağız tabanından apse, kist, hematom vb. çık 602620 183.42
Dudak adezyonu 602630 759.92
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun 602640 4255.71
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve E 602650 3120.53
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsis 602660 1264.02
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu v 602670 699.72
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz 602680 1166.21
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 602690 1332.40
Dudak yarığı onarımı, tek taraf 602700 1909.04
Dudak yarığı onarımı, iki taraf 602710 1375.63
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler 602720 3681.90
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler il 602730 4016.63
Faringeal flep 602740 1215.16
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, miyoküta 602750 4663.81
Frenilum linguale plastiği 602760 183.42
Genioglossal ilerletme 602770 1065.91
Genioplasti, implant ile 602780 932.96
Genioplasti, osteotomi ile 602790 1065.91
Glossektomi, parsiyel 602800 1063.58
Glossektomi, total 602810 2582.38
Hemiglossektomi 602820 1332.74
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 602830 399.87
Islık çalan ağız deformitesi onarımı 602840 911.49
Kolumella uzatılması 602850 599.65
İntraoral tümör eksizyonu, mandibula rezeksiyonu v 602860 5699.68
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiy 602870 4430.35
Lazer asiste uvulektomi 602880 599.65
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 602890 799.42
Lingual tonsil eksizyonu 602900 719.59
Mentoplasti 602910 1865.48
Nadir yüz yarığı onarımı 602920 1998.88
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal foss 602930 4996.66
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 602940 1332.40
Nazolabial fistül onarımı 602950 911.49
Onarılmış dudak yarığı revizyonu 602960 1063.58
Oro-antral fistüllerin onarımı 602970 932.96
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama 602980 533.17
Peritonsiller apse açılması 602990 183.42
Posterior damak fistülü onarımı 603000 911.49
Premaksiller segmentin geri alınması 603010 1332.40
Ranulaya girişim 603020 911.49
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 603030 533.17
Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım, greft ile 603040 4126.16
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 603050 3095.05
Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu 603060 1276.08
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksi 603070 2231.90
Tonsillektomi 603080 1215.16
Tonsillektomi ve adenoidektomi 603090 1215.16
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 603100 1291.43
Tonsillektomi ve tüp 603110 1215.16
Transpalatal ilerletme 603120 1332.74
Uvulektomi 603130 759.69
Uvulofaringoplasti 603140 599.65
Vestibüloplasti, tek veya iki taraf 603150 666.59
Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu 603160 799.54
Parotidektomi, total 603170 1998.88
Parotidektomi, yüzeyel 603180 1665.93
Parotis apse drenajı 603190 244.57
Siyalolitotomi, cerrahi 603200 532.03
Sublingual tükrük bezi eksizyonu 603210 799.54
Submaksiller veya sublingual apse drenajı 603220 399.87
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 603230 1215.16
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 603240 911.49
Geç sternal dehiscence onarımı 603250 1822.98
Fasiyatomi 603260 607.83
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 603270 1458.38
Kot fraktürü tedavisi, açık 603280 911.49
Kot fraktürü tedavisi, kapalı 603290 100.05
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral 603300 3404.56
Kot rezeksiyonu, parsiyel 603310 1702.27
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu 603320 6673.14
Mediastinal tümör eksizyonu, malign 603330 8033.25
Mediastinoskopi 603340 1433.81
Mediastinotomi ile eksplorasyon 603350 3404.56
Sternal debritman 603360 1215.16
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protez ile 603370 9077.57
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz 603380 6808.17
Sternal tel çıkarılması 603390 304.17
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 603400 1519.32
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 603410 499.93
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile 603420 3997.21
Torakoplasti, Schede tipi veya ekstraplevral 603430 2664.81
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, car 603440 4731.64
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, pro 603450 5995.55
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, pro 603460 5515.20
TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 603470 2997.78
Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner 603480 4538.78
Tümör veya kist eksizyonu 603490 999.55
Abdominoplasti 603500 1519.32
Gastroşizis onarımı 603510 5596.10
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu 603520 122.29
Karın duvarı benign tümörleri için girişim 603530 607.83
Karın duvarı malign tümörleri için girişim 603540 1702.27
Kloakal ekstrofi onarımı 603550 6662.03
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı 603560 1665.93
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyon 603570 1998.88
Omfalosel primer onarımı 603580 3997.21
Rektus diyastazı onarımı 603590 1215.16
Rektus kılıfı hematomu için girişim 603600 244.57
Büyütme mammoplastisi, iki taraf 603610 1519.32
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf 603620 1519.32
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf 603630 911.49
Küçültme mammoplastisi, iki taraf 603640 2278.72
Mastektomi, basit 603650 2277.46
Mastektomi, radikal 603660 8719.56
Mastektomi, modifiye radikal 603670 7372.43
Meme asimetrisinin düzeltilmesi 603680 1822.98
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep il 603690 4951.41
Meme rekonstrüksiyonu,Latissimus dorsi kas deri fl 603700 4126.52
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu 603710 6189.43
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile 603720 2131.85
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi il 603730 3095.05
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu 603740 1599.11
Segmental mastektomi 603750 1664.81
Memeden kist-benign tümör çıkarılması 603751 409.66
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentine 603752 1788.01
Segmental mastektomi ile birlikte aksiler diseksiy 603753 1788.01
Meme duktoskopi ve duktal lavaj 603754 533.17
Meme duktus eksizyonu 603755 359.33
Tüberoz meme onarımı 603760 1998.88
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya st 603770 1519.32
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya str 603771 1518.31
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf 603780 1215.16
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf 603781 1214.64
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf 603782 1579.70
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf 603783 1821.95
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 603790 1998.88
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 603791 3200.46
Greftsiz insizyonel herni onarımı 603800 1215.16
Greftli insizyonel herni onarımı 603801 1214.64
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf 603802 1518.31
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf 603803 1518.31
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf 603804 1973.79
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf 603805 1973.79
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 603806 1664.81
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 603807 2164.25
Lomber herni onarımı 603810 911.49
Parastomal herniasyonda girişim 603820 1367.23
Spiegel hernisi onarımı 603830 911.49
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik 603831 998.88
Greftsiz umblikal herni onarımı 603840 1063.58
Greftli umblikal herni onarımı 603841 1062.80
Umblikal herni onarımı, laparoskopik 603842 1511.64
Greftli epigastrik herni onarımı 603843 1336.10
Greftsiz epigastrik herni onarımı 603844 1336.10
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik 603845 2194.22
Greftli perineal herni onarımı 603846 1598.22
Umblikal kord hernisi onarımı 603850 1519.32
Greft/Mesh çıkarılması 603851 532.74
Ventral herni onarımı 603860 7169.06
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal 603870 3331.28
Bochdalek hernisi onarımı, torakal 603880 3331.28
Diyafragma laserasyonu, primer onarım 603890 2796.20
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdomi 603900 3331.28
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşım 603910 2664.81
Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, akut) 603920 2987.10
Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, kronik) 603930 3331.28
Diyafragmatik herni onarımı, greft ile (Travmatik, 603940 3997.21
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım 603950 2358.23
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez 603960 3997.21
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez 603970 2824.29
Diyafragmatik pace uygulaması 603980 2278.72
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzelti 603990 1805.73
Morgagni hernisi onarımı 604000 3331.28
Apendiks epiploika torsiyonu 604010 1063.58
Laparoskopi, tanısal 604020 499.93
Laparostomi 604030 1063.58
Laparostomi, fermuar-mesh/ negatif basınç yöntemi 604040 1367.23
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda 604050 1792.25
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla 604060 1254.57
Laparotomi, tanısal 604070 499.93
Laparotomi- packing 604071 499.44
Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzel 604075 759.92
Omentektomi 604080 1215.16
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu 604090 1367.23
Periton lavajı, tanısal 604100 200.09
Peritoneal tuvalet ve debritman, her bir seans 604110 599.65
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu 604120 2269.38
Peritoneo-venöz şant yapılması 604130 3038.16
Plöroperitoneal şant uygulaması 604140 2332.29
Radikal peritoneal debritman, her bir seans 604150 1215.16
Sitoredüktif cerrahi ile birlikte hipertermik intr 604155 11883.60
Retroperitoneal tümörden biyopsi 604160 1264.02
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu 604170 6724.80
Perikardiyosentez 604180 330.49
Tüp perikardiyostomi 604190 778.97
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikar 604200 2598.46
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeks 604210 2782.07
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmon 604220 3277.29
Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile 604230 3829.24
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu 604240 2960.12
İntrakardyiak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by- 604250 11346.97
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu 604260 8033.25
Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner b 604270 4621.58
Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner b 604280 2921.18
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, k 604300 3036.91
Kalıcı pacemaker çıkartılması 604310 660.45
Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi 604320 3271.71
Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi 604330 2336.93
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerl 604360 1056.63
Pacemaker onarımı, sadece elektrotlar 604370 924.76
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cer 604400 3301.21
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cer 604410 4225.42
Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile, k 604430 4291.07
Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile 604440 2773.16
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmone 604450 5941.40
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmone 604460 4753.45
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, k 604470 8724.59
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, k 604480 5941.40
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass 604490 4357.29
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass 604500 3739.11
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by 604510 5281.50
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı 604520 6601.87
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarım 604530 6601.87
Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass 604540 5281.50
Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass 604550 3168.79
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 604560 6601.87
AVR, aortik anülüs genişletmesi ile birlikte, nonk 604570 7511.60
AVR, transventriküler aortik anülüs genişletmesi i 604580 6601.87
Diskret subvalvüler aort darlığında subvalvüler re 604590 5611.45
İHSS (Asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülom 604600 7010.84
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pa 604610 7010.84
Otolog aortik kapak neoküspidizasyon/rekonstrüksiy 604615 75614.62
Ross ameliyatı 604620 8513.16
Supravalvüler stenozda aortoplasti 604630 5611.45
Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) 604640 6009.28
Valvüloplasti, aort kapağı, açık 604650 7010.84
Valvotomi, mitral kapak, kapalı 604660 4225.42
Valvotomi, mitral kapak, açık 604670 7010.84
Valvüloplasti, mitral kapak 604680 7010.84
Valvüloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile 604690 7010.84
Valvüloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonst 604700 7010.84
Replasman, mitral kapak (MVR) 604710 6510.07
Replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annü 604711 7010.84
Minimal invaziv replasman, mitral kapak (MVR) 604712 6599.09
Minimal invaziv replasman mitral kapak ile birlikt 604713 7094.02
Minimal invaziv çalışan kalpte mitral kapak tamiri 604714 5007.74
Valvotomi, triküspit kapak 604720 5007.74
Valvüloplasti veya annüloplasti, triküspit kapak 604730 5508.51
Replasman, triküspit kapak 604740 6009.28
Ebstein anomalisinde triküspit kapak repozisyonu v 604750 8623.88
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyl 604760 5776.98
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasman 604770 8513.16
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral 604780 8513.16
Çift kapak replasmanı 604790 8012.38
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvül 604791 7010.84
İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon 604800 5545.79
Outflow trakt büyütmesi (Yama) 604810 5545.79
Pulmoner arter anevrizması 604820 4951.53
Üç kapak replasmanı 604830 8513.16
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvül 604831 8012.38
Valvotomi, pulmoner kapak, açık 604840 5281.50
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon i 604850 5408.36
Pulmoner kapak replasmanı 604851 5611.45
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (Transventriküle 604860 4621.58
Anormal koroner arter, greft ile 604870 4092.98
Anormal koroner arter, greft ile 604880 5281.50
Anormal koroner arter, ligasyon 604890 3697.38
Koroner anjiyoplasti, koroner by-pass ile birlikte 604900 3961.12
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile 604910 7259.00
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604920 6073.83
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604930 5281.50
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604940 4885.33
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604950 5677.67
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604960 6601.87
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604970 6931.82
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604980 6271.91
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 604990 5611.45
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb. 605000 5281.50
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb) 605010 5941.40
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül 605020 4951.53
Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/ Ventriküler anevrizmek 605030 6073.83
Postinfarkt VSD onarımı, miyokardiyal rezeksiyon i 605040 7789.81
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) 605050 9737.27
Sekundum atriyal septal defekt onarımı, primer 605060 6354.68
Sekundum atriyal septal defekt onarımı, yama ile 605070 7514.91
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, pr 605080 6717.31
Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı, prim 605090 6808.38
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile 605100 7806.77
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama il 605110 8532.85
Komplet atriyoventriküler kanal onarımı, prostetik 605120 10307.35
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, prime 605130 6536.01
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama 605140 6808.38
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/i 605150 7988.11
VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılmas 605160 7988.11
Pulmoner arterin bantlanması 605170 5898.70
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması 605175 4539.17
Cor triatriatum 605180 6354.68
Triküspit atrezisi onarımı (ÖR/ Fontan, Modifiye F 605190 10710.99
Korrekte TGA'da VSD 605200 7262.06
Korrekte TGA’da kapak plastisi 605210 8623.88
Korrekte TGA'da kapak replasmanı 605220 8623.88
Korrekte TGA'da PS ile birlikteVSD 605230 10710.99
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannüler y 605240 9425.68
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannüler y 605250 9639.90
Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ı 605260 11284.80
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül c 605270 11782.09
Sinüs valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by 605280 7262.06
Sinüs valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal 605290 7988.11
Sinüs valsalva anevrizması onarımı 605300 7443.38
Aortikoventriküler tünel onarımı 605310 7262.06
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı 605320 9372.12
Atriyal septektomi veya septostomi, kapalı 605330 6702.01
Atriyal septektomi, açık 605340 5083.89
Shunt, subklavyen-pulmoner arter 605350 7023.35
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter 605360 5446.54
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter 605370 7023.35
Shunt, santral, prostetik greft 605380 6089.97
Shunt, vena cava-pulmoner arter 605390 7023.35
Bidirectional kavopulmoner anastomoz 605400 7514.91
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal B 605410 10810.47
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal B 605420 9531.26
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal B 605430 12325.30
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atriyal B 605440 9984.95
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel 605450 13388.75
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner 605460 13656.53
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventrikül 605470 13924.30
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmon 605480 11574.00
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operas 605490 13388.75
İntraventriküler re-routing ameliyatları 605500 11800.45
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi am 605510 12049.88
Aberan damar divizyonu 605520 5661.53
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte 605530 6617.86
Aort koarktasyonu eksizyonu ve greft ile rekonstrü 605540 5991.27
Aort koarktasyonu eksizyonu ve uç-uca anastomoz (P 605550 7084.55
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass 605560 6808.38
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass 605570 6495.46
Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak p 605580 7788.43
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep a 605590 7788.43
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner 605600 7080.73
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner 605610 5083.89
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı 605620 10718.64
Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen ve 605630 8836.58
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu 605640 5439.65
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass 605650 6898.64
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer 605660 4131.38
Trakea dekompresyonu için aortik suspansiyon 605670 2640.73
Asendan aorta grefti,koroner implant var,kapak rep 605680 21234.49
Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu 605700 7078.15
Asendan aort replasmanı 605701 7078.16
Asendan aort grefti,koroner implant yok,kapak repl 605710 9201.60
Asendan aort grefti,koroner implant var,kapak repl 605720 10617.24
Asendan aort grefti,koroner implant var 605721 11325.06
Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı 605722 9909.42
Asendan aort grefti,kapak süspansiyon var ve trans 605730 14156.34
Asendan aort grefti,koroner implant yok,kapak repl 605740 14156.34
Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti 605750 17695.41
Asendan aort grefti,koroner implant var ve transve 605760 14156.34
Asendan aort grefti, transversaort ark grefti,arku 605780 21234.49
Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozis 605781 9201.60
Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus 605790 21234.49
Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by- 605800 14156.34
Asendan, arkus ve desandan aort replasmanı 605801 22650.13
Desandan aort ve distal arkus replasmanı 605802 14156.34
Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasma 605803 19111.05
Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visser 605804 21234.49
Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasm 605805 21234.49
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft 605820 6370.35
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 605840 17695.41
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pas 605850 5017.21
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pas 605860 3564.96
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by- 605870 5677.67
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çı 605910 752.86
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 605920 940.77
Kalp transplantasyonu 605930 12118.73
Kalp-akciğer transplantasyonu 605940 16149.96
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün po 605960 3277.29
Sol veya sağ ventriküle uzun süreli, kalıcı, mekan 605962 9737.29
Sol veya sağ ventriküle kısa süreli, geçici yardım 605963 4868.63
Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) uz 605966 14605.89
Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) kı 605967 7302.94
Sol ventriküle uzun sureli ve sağ ventriküle kısa 605968 14605.89
Sol ventriküle uzun sureli yardımcı cihaz ve sağ v 605969 14605.89
Total yapay kalp cihazı takılması 605971 12171.58
Sol ve/veya sağ ventrikülden kısa süreli yardımcı 605972 7302.94
Sol veya sağ ventrikül, uzun süreli yardımcı cihaz 605973 9737.29
Sol veya sağ ventrikül, kısa süreli yardımcı cihaz 605974 4868.63
Santral (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çı 605975 3651.47
Perkütan (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya ç 605976 2434.31
Perkütan (Veno-venöz) VV-ECMO takılması veya çıkar 605977 2434.31
Perkütan (Veno-arteriyel-venöz) VAV-ECMO takılması 605978 4868.63
Arteriyal greft kullanılarak (Veno-arteriyel) VA-E 605979 4868.63
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen 605980 2063.08
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen 605990 2063.08
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, 606000 825.49
Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar a 606010 825.49
Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezen 606020 2063.08
Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aor 606030 1225.84
Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoper 606040 1856.16
Trombektomi, vena kava, ilyak ven, abdominal insiz 606050 1238.02
Trombektomi, vena cava, ilyak, femoropopliteal ven 606060 825.49
Trombektomi, vena kava, ilyak ven, femoropopliteal 606070 1547.52
Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile 606080 1031.54
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insiz 606090 722.47
Trombektomi, diğer 606091 217.35
Valvüloplasti, femoral ven 606100 1238.02
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven 606110 1547.52
Venöz sisteme cross-over ven grefti 606120 2579.06
Safenopopliteal ven anastomozu 606130 1753.58
Vena kava superior sendromunda by-pass 606140 2579.06
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft 606150 6370.35
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft impl 606151 7078.16
Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent 606152 7785.99
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler 606153 8493.80
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovaskül 606154 8493.80
Abdominal aort dallarının veya periferik arterleri 606160 2640.73
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakiyal 606170 2377.00
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606180 5281.50
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık 606190 2377.00
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606200 4951.53
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606210 3301.21
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606220 1650.86
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606230 2377.00
Anevrizma,false anevrizma/oklusif hastalık,abdomin 606240 7078.16
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606250 2377.00
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606260 3961.12
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606270 2640.73
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606280 2377.00
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, 606290 2970.69
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya 606300 2640.73
Rüptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel-fem 606310 2905.04
Rüptüre anevrizma, abdominal aorta 606320 6899.10
Rüptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol in 606330 3036.91
Rüptüre anevrizma, diğer arterler 606340 2377.00
Rüptüre anevrizma, hepatik-çölyak-renal veya mezen 606350 4621.58
Rüptüre anevrizma, ilyak arter 606360 3697.38
Rüptüre anevrizma, ilyak damarları da içeren abdom 606370 7262.06
Rüptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, t 606380 3036.91
Rüptüre anevrizma, karotit-subklavyen art, boyun i 606390 3301.21
Rüptüre anevrizma, popliteal arter 606400 3301.21
Rüptüre anevrizma, splenik arter 606410 4291.07
Rüptüre anevrizma, visseral damarları da içeren ab 606420 7262.06
Arteriyövenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve b 606430 3631.01
Arteriyövenöz fistül onarımı, konjenital, toraks v 606440 4720.48
Arteriyövenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremi 606450 3631.01
Arteriyövenöz fistül onarımı, edinsel veya travmat 606460 2269.57
Arteriyövenöz fistül onarımı, edinsel veya travmat 606470 3301.11
Arteriyövenöz fistül onarımı, edinsel veya travmat 606480 2269.57
Arteriyövenöz fistüllerde endovasküler greft impla 606490 2063.08
Damar onarımı, direkt, boyun 606500 2166.53
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 606510 1956.14
Damar onarımı, direkt, el, parmak 606520 2556.03
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile 606530 3404.12
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile d 606540 2475.60
Damar onarımı, direkt, intraabdominal 606550 3286.33
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 606560 1650.54
Ven grefti ile damar onarımı, boyun 606570 2682.08
Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 606580 2682.08
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pas 606590 3816.67
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pas 606600 2579.06
Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal 606610 3352.39
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite 606620 2320.85
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun 606630 1650.54
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst e 606640 1650.54
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intra 606650 3301.11
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intra 606660 2269.57
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intra 606670 2063.08
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt e 606680 1960.05
Tromboendarterektomi, karotit, vertebral, subklavy 606690 3042.90
Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, tora 606700 2579.06
Tromboendarterektomi, aksiller,brakiyal 606710 1857.03
Tromboendarterektomi, abdominal aorta 606720 2475.60
Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya rena 606730 2269.57
Tromboendarterektomi, ilyak 606740 2269.57
Tromboendarterektomi, ilyofemoral 606750 2372.59
Tromboendarterektomi, kombine aortoilyak 606760 2475.60
Tromboendarterektomi, kombine aortoilyofemoral 606770 2682.08
Tromboendarterektomi, common femoral 606780 1857.03
Tromboendarterektomi, derin (Profunda) femoral 606790 1960.05
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve 606800 2063.08
Tromboendarterektomi, femoral süperfisyel, lokaliz 606810 1857.03
By-pass greft, ven ile, karotit 606820 2970.69
By-pass greft, ven ile, karotit-subklavyen 606830 2970.69
By-pass greft, ven ile,subklavyen-karotit 606840 2970.69
By-pass greft, ven ile, karotit-subklavyen 606850 2970.69
By-pass greft, ven ile, karotit-karotit 606860 2970.69
By-pass greft, ven ile,subklavyen-subklavyen 606870 2970.69
By-pass greft, ven ile,subklavyen-vertebral 606880 2970.69
By-pass greft, ven ile,subklavyen-aksiller 606890 2970.69
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller 606900 2970.69
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral 606910 3301.21
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karot 606920 3961.12
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomeze 606930 3961.12
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral 606940 3961.12
By-pass greft, ven ile, splenorenal 606950 3631.16
By-pass greft, ven ile, aortoiliyak 606960 3301.21
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemora 606970 3301.21
By-pass greft, ven ile, aortoiliyofemoral, tek tar 606980 3433.08
By-pass greft, ven ile, aortoiliyofemoral, iki tar 606990 3697.38
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal 607000 3961.12
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal 607010 3433.08
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral 607020 2905.04
By-pass greft, ven ile, aortorenal 607030 3631.16
By-pass greft, ven ile, iliyoiliyak 607040 3168.79
By-pass greft, ven ile, iliyofemoral 607050 3631.16
By-pass greft, ven ile, femoral-anteriyor tibiyal, 607060 3433.08
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibiyal, peronea 607070 3301.21
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal 607080 3168.79
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal 607090 3036.91
İnsitu ven by-pass, femoral-anteriyor tibiyal, pos 607100 3168.79
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibiyal, peroneal 607110 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotit 607120 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotit-subklav 607130 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subk 607140 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksi 607150 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femora 607160 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen 607170 3697.38
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, ao 607180 3697.38
By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal 607190 3697.38
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karot 607200 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subkl 607210 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliyak 607220 4225.42
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotit-vertebr 607230 4225.42
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vert 607240 4225.42
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral ve 607250 4621.58
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksill 607260 2905.04
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-po 607270 4291.07
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femora 607280 3697.38
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-poplite 607290 3301.21
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral 607300 2640.73
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliyoilyak 607310 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliyofemoral 607320 3168.79
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anteriy 607330 3433.08
By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibiy 607340 3168.79
By-pass greft, kompozit (Greft + ven) 607350 3168.79
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter dis 607360 611.71
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotit a 607370 423.40
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral a 607380 423.40
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal 607390 423.40
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer dam 607400 517.76
Arteriyel veya venöz greftle trombektomi ve/veya o 607410 1341.05
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal 607420 1547.52
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite 607430 825.49
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile b 607440 2579.06
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile b 607450 2682.08
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile b 607460 2475.60
Greft-enterik fistül onarımı 607470 3610.61
Postoperatif eksplorasyon, abdomen 607480 1547.52
Postoperatif eksplorasyon, boyun 607490 1031.54
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 607500 928.51
Postoperatif eksplorasyon, göğüs 607510 2063.08
Arteriyovenöz anevrizmanın plastik onarımı 607530 2166.53
Arteriyovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile ve 607560 1444.49
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması vey 607600 1444.59
Ekstra/İntra -korporeal dolaşım desteği yapılan ha 607680 1546.66
Transkateter biyopsi 607690 752.86
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz içi 607700 990.40
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir a 607710 722.29
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu, 607720 15.29
İnternal juguler ven ligasyonu 607730 1031.54
İntravasküler/ekstravasküler yolla vena cavanın pa 607740 1547.52
İntravasküler cihaz ile femoral venin parsiyel/kom 607750 722.47
İntravasküler cihaz ile iliyak venin parsiyel/komp 607760 1031.54
Kanayan küçük arter, ven bağlanması 607770 103.28
Karotit body tümör çıkarılması 607780 5105.89
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 607790 166.48
Ligasyon, eksternal karotit arter 607800 773.76
Ligasyon, internal veya common karotit arter 607810 1031.54
Ligasyon, internal veya common karotid arter 607820 825.49
Ligasyon, major arter, abdomen 607830 1547.52
Ligasyon, major arter, boyun 607840 825.49
Ligasyon, major arter, ekstremite 607850 1031.54
Ligasyon, major arter, göğüs 607860 1031.54
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin li 607870 2063.08
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her bir 607871 117.54
Rekürren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, 607880 117.73
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna l 607890 376.61
V. safena magna ve parvanın ligasyon (İkisi birden 607900 940.77
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri 607910 154.93
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir se 607920 62.07
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve k 607930 705.68
Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz abla 607932 705.27
Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz abla 607933 705.27
Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz abla 607934 705.27
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve k 607940 1646.43
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yeri 607950 188.31
Splenorafi 607960 4001.15
Splenektomi, parsiyel 607970 3383.69
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik 607971 3383.69
Splenektomi, total 607980 2166.53
Splenektomi, total, laparoskopik 607981 2166.53
Boyun diseksiyonu, tek taraf 607990 2982.03
İliyoinguinal lenf nodu disseksiyonu 608000 1805.64
Koltuk altı diseksiyonu 608010 1278.02
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 608020 97.98
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın 608030 195.58
Lenfanjiyotomi veya lenf kanallarına diğer işlemle 608040 607.83
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu 608050 4332.47
Sentinel lenfadenektomi 608060 716.89
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdomina 608070 1701.63
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal 608080 607.83
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik 608090 1701.63
Diseksiyon, derin jugüler nodlar 608100 860.29
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (Ayrı işl 608110 1065.91
Kistik higroma eksizyonu, basit 608120 862.43
Kistik higroma eksizyonu, kompleks 608130 1729.37
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksille 608140 537.67
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mamm 608150 835.69
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ ya 608160 788.58
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 608161 256.04
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiy 608170 1521.44
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal 608180 1825.73
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uylu 608190 4716.49
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı 608200 1572.16
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı 608210 1998.88
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant 608220 1998.88
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri gre 608230 2997.78
Lenfödem için omentum transpozisyonu 608240 2498.61
Damar onarımı 608250 2526.68
Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim 608260 4390.82
Bronkobiliyer fistül onarımı 608270 6995.34
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anast 608280 3651.47
Bronkoplasti, travmatik rüptür 608290 3930.40
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı 608300 707.47
Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial la 608310 353.72
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılmas 608320 896.12
Bronkoskopik lazer veya koter veya diatermi veya k 608330 1792.25
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metotla tümör destr 608340 2150.71
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent y 608350 1433.81
Bronkoskopi, trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile 608360 896.12
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspir 608370 299.82
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim 608371 1518.31
Bronkoskopik fırçalama 608372 589.35
Transkarineal /bronşiyal iğne aspirasyonu 608373 589.35
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plast 608380 716.89
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plast 608390 430.14
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür 608400 4323.44
Karinal rekonstrüksiyon 608410 7860.81
Pretrakeal fasya açılması 608420 358.45
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, g 608430 4716.49
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, gr 608440 4663.70
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu,servikal, g 608450 8033.27
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, g 608460 9372.12
Trakeofaringeal fistül onarımı 608470 4716.49
Trakeoözefagial fistül primer onarımı 608480 4716.49
Trakeostomi stenozu açılması 608490 786.07
Trakeotomi açılması, acil 608500 982.58
Trakeotomi açılması, planlı 608510 786.07
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı 608520 4996.66
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu disek 608530 14804.18
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve r 608540 12873.20
Akciğer transplantasyonu, global 608550 32665.51
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi) 608560 3331.28
Bronkial sleeve lobektomi 608570 9077.57
Bronkovasküler sleeve lobektomi 608580 11346.97
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel 608590 2796.20
Dekortikasyon, pulmoner, total 608600 3992.16
Ekstended akciğer rezeksiyonları 608620 12250.71
İntraplöral lavaj, her tür teknikle 608630 599.65
Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama 608640 542.78
Kimyasal plörodez 608650 304.17
Kist hidatik ameliyatları, akciğer 608660 2953.53
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sterno 608670 5991.07
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu 608680 4295.37
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte 608690 9295.61
Lobektomi veya segmentektomi 608700 8506.64
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılma 608710 3997.21
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksi 608720 12250.71
Pnömonektomi 608730 9381.68
Pnömonektomi ekstraplevral 608740 11571.70
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi 608750 20083.13
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile bi 608760 2331.85
Sleeve pnömonektomi 608770 9988.86
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile bir 608780 911.49
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte 608790 3194.86
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim 608800 2796.20
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılma 608810 3144.33
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığ 608820 2772.67
Torakotomi, kardiyak masaj ile birlikte 608830 3144.33
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile bir 608840 1692.81
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontr 608850 2186.56
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi 608860 1411.34
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraf 608870 4795.09
Tüp torakostomi, tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı 608880 599.65
Tüp ve kateter torakostomi takibi 608890 46.00
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte 608900 2796.20
Videotorakoskopi, ekploratris 608910 2277.46
Videotorakoskopi, lobektomi 608920 4663.70
Videotorakoskopi, pnömonektomi 608930 5329.62
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi 608940 2772.67
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon 608950 3593.51
Wedge rezeksiyon, tek veya çok sayıda 608960 2998.33
Plevra biyopsisi, perkütan 608961 419.52
Transbronşiyal akciğer biyopsisi 608962 757.15
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu 608980 911.49
Hepatikojejunostomi 608990 3050.90
İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar 609000 3797.56
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda 609010 2430.30
Karaciğer tek basit apse drenajı, laparotomi ile 609020 1215.16
Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj 609030 1367.23
Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj 609040 1519.32
Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi veya kistekto 609050 1822.98
Karaciğer Kist hidatiğinde total perikistektomi 609051 1821.95
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon 609052 1821.95
Karaciğer konjenital kistlerinde internal veya eks 609060 2278.72
Karaciğer segmentektomi, her bir segment 609070 9139.08
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparosk 609071 9139.05
Karaciğer Transplantasyonu 609080 10098.94
Karaciğer basit yaralanmalarında primer sütür, tek 609090 1063.58
Karaciğerin büyük damar veya safra yolu ile ilişki 609100 2278.72
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi 609101 1688.90
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal 609110 13410.05
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik 609111 13410.05
Metastazektomi, her bir metastaz 609120 3084.31
Metastazektomi, her bir metastaz, laparoskopik 609121 3485.14
Karaciğer biyopsisi 609122 559.37
Portoenterostomi 609130 8510.46
İntraoperatif kolanjiyografi 609140 139.41
İntraoperatif koledokoskopi 609150 455.73
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması 609160 195.26
İntraoperatif ultrasonografi 609170 195.26
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler 609180 2278.72
Koledokoenterostomi 609190 4996.66
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon 609191 4994.42
Koledokotomi-koledokoduodenostomi 609200 2430.30
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti 609210 2430.30
Koledokotomi ile birlikte T- drenaj 609220 1822.98
Kolesistektomi 609230 1519.32
Kolesistektomi, laparoskopik 609235 2277.46
Kolesistoenterostomi 609240 1215.16
Kolesistostomi 609250 1063.58
Safra fistülleri için girişimler, basit 609260 2278.72
Safra fistülleri için girişimler, komplike 609270 3038.16
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için g 609280 2278.72
Aberan pankreas eksizyonu 609290 2430.30
Adacık hücre transplantasyonu 609300 4344.55
Akut pankreatitte, debritman, lavaj ve drenaj 609310 1822.98
Distal pankreatektomi, parsiyel 609320 2953.41
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi 609330 2998.33
Pankreas adenomlarında total eksizyon 609340 6120.56
Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopi 609341 6119.11
Pankreas fistülü onarımı 609350 4663.81
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj 609360 1367.23
Pankreas kistlerinde internal drenaj 609370 1822.98
Pankreas kistlerinde total eksizyon 609380 2278.72
Pankreas transplantasyonu, total 609390 8413.00
Pankreas yaralanmalarında drenaj 609400 1822.98
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal 609410 5502.57
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total 609420 5829.59
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi 609430 4663.81
Pankreatektomi, subtotal 609440 11045.70
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte 609450 12886.65
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, la 609451 11715.16
Whipple operasyonu 609460 20029.33
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması 609470 1822.98
Distal özefagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu so 609480 7820.19
Özefajektomi, transhiatal 609490 6324.56
Özefajektomi, laparoskopik 609491 5749.62
Özefajiyal tüp veya balon uygulaması, özefagus var 609500 578.63
Özefagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertans 609510 3992.16
Özefagogastromyotomi 609520 2749.84
Özefagogastromyotomi, laparoskopik 609521 2748.13
Özefagostomi, servikal 609530 3992.16
Özefagus atrezisi primer onarımı 609540 7570.64
Özefagus cerrahisi, benign patolojiler için 609550 5592.41
Krikofaringeal myotomi 609551 2125.62
Özefagus darlıklarında cerrahi girişim 609560 3997.21
Özefagus divertikül eksizyonu, servikal 609570 2126.63
Özefagus divertikül eksizyonu, torakal 609580 2733.97
Özefagus fistülü onarımı, servikal, torakal 609590 3997.21
Özefagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal 609600 4727.73
Özefagus replasmanı için interpozisyon ameliyatlar 609610 10807.43
Özefagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splene 609620 2397.54
Özefagus varisinde özefajiyal transection 609630 3331.28
Özefajektomi, transtorakal 609640 6497.71
Parsiyel özefajektomi ve rekonstrüksiyon 609650 7522.81
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda 609660 7328.25
Total faringolaringoözefajektomi ve gastrik veya k 609670 10715.98
Totale yakın özefajektomi ve rekonstrüksiyon 609680 8356.60
Transözefajiyal varis ligasyonu 609690 1638.63
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması, laparotomi 609700 1670.90
Peptik ülsere bağlı duodenum perforasyonunda prime 609710 2002.21
Peptik ülsere bağlı duodenum perforasyonunda prime 609711 2002.21
Travmatik duodenum perforasyonunda primer onarım 609720 2002.21
Dumping veya diyarede reverse loop operasyonları 609730 3038.16
Duodenoenterostomi 609740 2913.71
Duodenum divertikülü eksizyonu 609750 2913.71
Duodenum yaralanmasında primer onarım 609760 2734.49
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu 609770 3194.86
Fundoplikasyon 609780 3038.16
Fundoplikasyon, laparoskopik 609781 3038.16
Hiyatal herni operasyonu, laparoskopik 609782 3065.72
Gastrektomi radikal, total 609790 11569.00
Gastrektomi radikal, subtotal 609791 9069.41
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik 609792 16246.90
Gastrektomi subtotal 609800 6733.73
Gastrektomi subtotal, laparoskopik 609801 12771.48
Gastroenterostomi 609810 1978.96
Gastropeksi, mide volvulusunda 609820 3992.16
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi 609830 1638.63
Mide divertikülü eksizyonu 609840 2002.21
Midede wedge rezeksiyon 609850 1822.98
Midede wedge rezeksiyon, laparoskopik 609851 2201.91
Mideden benign tümör eksizyonu 609860 2002.21
Obezite, by-pass 609871 8422.29
Obezite, sleeve 609872 5783.30
Obezite, banding 609873 3368.93
Duodenal switch-biliopankreatik diversiyon 609877 3036.61
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyo 609880 3038.16
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal 609890 2002.21
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal 609891 2602.36
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım 609900 3098.06
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda 609910 1519.32
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi il 609911 1518.31
Selektif vagotomi ve antrektomi 609920 3098.06
Selektif vagotomi ve drenaj 609930 2550.13
Yüksek selektif vagotomi 609940 2550.13
Trunkal vagotomi ve drenaj 609941 2550.13
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal 609950 6387.47
Beslenme jejunotomisi 609960 1638.63
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik 609961 2128.65
Bilier intestinal diversiyonlar 609970 6590.16
Enterokütan fistül ameliyatları 609980 3992.16
Gastrointestinal diversiyonlar 609990 6590.16
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal 610000 2734.49
İnce barsak perforasyonunda primer sütür 610010 1792.25
İnce barsak transplantasyonu 610020 27221.26
Seri transvers enteroplasti 610025 9109.84
İnvajinasyon rezeksiyonu 610030 3098.06
İnvajinasyonda manüel redüksiyon 610040 1454.29
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon 610050 1822.98
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal 610060 2693.63
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter 610061 2186.56
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparos 610062 2842.26
Striktüroplasti 610063 2001.11
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması 610070 2002.21
Jejunum, ileum enterotomi veya enterostomi 610080 1638.63
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda 610090 2734.49
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi 610100 1519.32
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik 610101 1973.79
Laparatomi, ileusta 610110 1215.16
Midgut volvulus (Orta barsak) düzeltilmesi 610111 3492.09
Meckel divertikülü eksizyonu 610120 1519.32
Appendektomi 610130 1119.38
Appendektomi, laparoskopik 610131 1679.06
Hemikolektomi, sağ veya sol 610150 9249.04
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik 610151 9249.04
Segmenter kolon rezeksiyonu 610152 5318.20
Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik 610153 5318.20
Kolektomi subtotal 610160 10027.49
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi 610170 11561.30
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopi 610171 11561.30
Kolektomi total ve ileal poş yapılması 610180 15921.96
Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskop 610181 15921.96
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz 610190 13404.41
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopi 610191 13404.41
Kolektomi total ve terminal ileostomi 610200 12282.66
Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopi 610201 10680.57
Kolokütanöz fistül kapatılması 610210 2733.97
Kolon duplikasyonu total eksizyonu 610220 1519.32
Kolon invajinasyonunda manüel redüksiyon 610230 1215.16
Kolon perforasyonunda primer sütür 610240 1519.32
Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal 610250 6705.58
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşım 610260 10057.83
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla 610270 10057.83
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları 610280 1075.34
Kolostomi açılması 610290 1971.49
Kolostomi revizyonu 610291 727.14
Kolostomi bakımı 610300 41.75
Kolostomi kapatılması 610310 1971.49
 Hartmann kapatılması 610311 2277.46
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması 610320 1670.90
Sigmoid volvulus redüksiyonu 610330 1215.16
Total barsak irrigasyonu 610340 91.71
Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik 610348 10730.22
Abdominoperineal rezeksiyon 610349 10730.22
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta 610350 278.81
Rektal polip eksizyonu, anal yolla 610360 299.82
Rektal Myektomi- Hirschsprung Hst 610361 3036.61
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıka 610370 91.71
Rektosigmoid tümörlerde anteriyor rezeksiyon 610380 6733.73
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon 610390 9888.29
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler 610400 588.32
Low anterior rezeksiyon 610410 12339.75
Low anterior rezeksiyon, laparoskopik 610411 12339.75
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım 610420 1519.32
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı 610430 607.83
Rektal prolapsusta transabdominal onarım 610440 1519.32
Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparosk 610441 1518.31
Transanal rektal prolapsus tamiri 610450 1215.16
Anal stenozda dilatasyon 610460 164.75
Anal stenozda ilerletici flep 610461 1215.16
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyon 610470 399.87
Anoplasti 610480 1215.16
Fissürektomi 610490 607.83
Hemoroidde elektrokoagülasyon 610500 244.57
Hemoroidde lastik band ligasyonu 610510 183.23
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri 610520 73.28
Hemoroidektomi 610530 733.06
Hemoroidektomi, sfinkterotomi 610531 763.62
Hemoroidopeksi 610532 835.69
Hemoroid ablasyonu (RF/lazer) veya embolizasyonu 610533 835.69
İnfrared ile hemoroid tedavisi 610540 183.23
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu 610550 5589.04
Perianal apse drenajı 610560 666.59
Perianal fistülotomi veya fistülektomi 610570 1065.91
Anal fistülde seton uygulaması 610575 1214.64
Anal fistülde ilerletici flep 610576 1215.16
Perianal sinüs eksizyonu 610580 799.54
Perineoplasti 610590 1998.88
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında veya 610600 1519.32
Sfinkterotomi 610610 455.73
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma 610620 607.83
Anal transpozisyon operasyonu 610621 2663.70
Pilonidal sinüs eksizyonu 610625 533.17
Gövde alçısı (Minerva) 610630 244.57
Gövde-ekstremite alçısı 610640 366.46
Pelvipedal alçı (10 yaş altı) 610650 366.46
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü ) 610660 488.73
Kısa kol alçı (Dirsek altı) 610670 91.71
Kısa kol atel (Dirsek altı) 610680 73.50
Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 610690 128.46
Uzun kol atel (Dirsek üstü) 610700 109.93
Kısa bacak alçı (Diz altı) 610710 128.46
Kısa bacak atel (Dizaltı) 610720 109.93
Uzun bacak alçı (Dizüstü) 610730 183.42
Uzun bacak atel (Diz üstü) 610740 128.46
Parmak ateli (Alüminyum) veya alçısı 610750 18.53
Cast-brace 610760 274.83
PTB alçısı 610770 195.58
Alçı çıkarma 610780 27.47
Sekiz bandajı 610790 73.50
Velpeau (Kol gövde) Bandajı 610800 73.50
U ateli veya atel + velpeau 610810 146.70
ESWT 610820 112.29
İskelet traksiyonu geçilmesi 610830 244.57
Cilt traksiyonu uygulanması 610840 73.28
Halo-femoral veya halo traksiyon 610850 488.73
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 610860 179.22
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirse 610870 363.56
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 610880 399.87
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 610890 117.90
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu 610900 239.17
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 610910 399.87
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 610920 179.22
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu 610930 363.56
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 610940 478.37
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 610950 363.56
Açık kırıklarda, debritman dahil kapatılması, büyü 610960 911.49
Açık kırıklarda, debritman dahil kapatılması, orta 610970 607.83
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi 610980 1519.32
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN 610990 1959.57
Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN 611000 2459.30
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eks 611010 2772.67
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN 611020 2471.32
Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi tedavisi,a 611021 2763.58
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IM 611030 2582.83
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 611040 2760.60
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi 611050 1090.72
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 611060 1367.23
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 611070 1454.29
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi 611080 1275.05
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 611090 1602.78
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 611100 1638.63
Önkol çift kemik kırığı 611110 2550.13
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi 611130 1275.05
Pelvis/Asetabulum kırığı, basit 611131 3036.61
Pelvis/Asetabulum kırığı, kompleks 611132 3643.93
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi 611140 2186.56
Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon 611150 911.49
Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon ve fiks 611160 1367.23
Orta eklem çıkığı açık redüksiyon 611170 1063.58
Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon ve fiksas 611180 1337.03
Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon 611190 1519.32
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonl 611200 2126.63
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri ) ilav 611210 607.83
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 611220 1822.98
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 611230 1275.05
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 611240 1090.72
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyo 611250 1822.98
Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyo 611260 5996.69
Hemipelvektomi, eksternal 611270 7233.40
Hemipelvektomi, internal 611280 9652.08
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon 611290 1965.20
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon 611300 1215.16
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon 611310 911.49
Pin çıkarma 611320 318.92
Eksternal fiksatör çıkarma 611330 727.14
Büyük kemik implant çıkarma 611340 911.49
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implant 611350 1090.72
Orta kemik implant çıkarma 611360 683.60
Küçük kemik implant çıkarma 611370 455.73
Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyoto 611380 1822.98
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler 611390 599.65
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyatomi kapatma 611400 1090.72
Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyatom 611410 1090.72
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı 611420 274.83
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılmas 611430 183.42
Kemik grefti alınması 611450 533.17
Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti alınması 611460 819.87
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon 611470 799.54
Ampute parmak için güdük onarımı 611480 637.85
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu 611500 4177.47
Ayaktan ele parmak nakli 611520 25199.56
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu 611530 1199.33
Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas 611540 91.71
Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir k 611550 54.96
Bunion-Bunionette eksizyonu 611560 911.49
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerr 611570 1090.72
Çekiç parmak için açık redüksiyon 611580 699.72
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon 611590 533.17
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı 611600 1822.98
Distal Radio-Ulnar Eklem (DRUE) operasyonları 611620 1215.16
Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, t 611630 1275.05
Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak 611631 1821.95
Eklem faresi çıkartılması 611640 759.92
El bileği ganglion eksizyonu 611650 799.54
Flep ayrılması 611680 1049.74
Ganglion eksizyonu, büyük eklem 611690 835.69
Ganglion eksizyonu, küçük eklem 611691 732.25
Güdük kapatılması 611700 476.14
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları 611710 1199.33
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transpla 611720 12494.77
İnguinal ve subpektoral lambo 611730 3569.17
Karpal instabilite cerrahisi 611740 1822.98
Karpal kemik rezeksiyonları 611750 1599.11
Kontraktür açılması, büyük eklem 611760 1822.98
Kontraktür açılması, küçük eklem 611770 1090.72
Kontraktür açılması, orta eklem 611780 1454.29
Majör replantasyonlar 611790 26681.91
Mallet finger cerrahisi 611800 998.55
Minör replantasyonlar 611810 21184.90
Parmak replantasyonu, tek bir parmak 611840 16305.61
Parmak replantasyonu, ilave her parmak için 611850 9039.94
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamala 611860 1356.99
Pediküllü kas ve kemik nakli 611870 14205.62
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı 611880 2380.69
Pollisizasyon 611890 1918.02
Pulley rekonstrüksiyonu 611900 304.17
Pulley sistemi kaybının onarımı 611910 911.49
Rhizotomi 611920 3997.33
Serbest doku nakilleri 611930 14542.52
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu gir 611940 1918.02
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için 611950 759.92
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için 611951 880.77
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için 611952 665.68
Aşil/patellar/quadriceps tendon onarımı, tek bir t 611960 1326.26
Tendon onarımı, ilave her tendon için 611961 227.87
Tendon protezi uygulanması 611970 1822.98
Tendon transferi, tek tendon 611980 1822.98
Tendon transferi, ilave her tendon için 611990 455.73
Tenodezler 612000 1215.16
Tenoliz 612010 911.49
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek 612020 1090.72
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok 612030 1822.98
Tenotomi, myotomi 612040 875.90
Tetik parmak cerrahi tedavisi 612050 533.17
Tırnak çekilmesi, her biri 612060 149.90
Tırnak yatak revizyonu, her biri 612070 99.88
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep 612080 2457.96
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep 612090 2457.96
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (Kübital ve tarsal 612100 1215.16
Vasküler saplı ada flebi 612110 2591.81
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi 612120 2398.67
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı 612130 1065.91
Yumuşak doku sinovektomileri 612140 799.54
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 612150 2398.67
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 612160 956.76
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 612170 1599.11
Makrodaktili cerrahi tedavileri 612180 1771.77
Polidaktili eksizyonu, basit 612190 911.49
Polidaktili eksizyonu, komplike 612200 2048.29
Radial club hand cerrahi tedavileri 612210 4463.82
Sindaktili düzeltilmesi, basit 612220 1177.77
Sindaktili düzeltilmesi, komplike 612230 1792.25
Yarık el, basit tip 612235 1398.10
Yarık el, ağır tip 612236 1997.77
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri 612240 2397.54
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu 612250 4519.95
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması 612260 399.77
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyath 612270 533.17
El bileği artroplastisi revizyonu, total 612275 2665.04
El bileği artroplastisi, total 612276 2131.85
El bileği artroplastisi, total, çıkartma 612277 1065.91
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total 612280 2665.04
Ayak bileği artroplastisi, total 612290 2131.85
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma 612300 1065.91
Basit Core-dekompresyon ameliyatı 612310 1332.74
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer 612320 2049.37
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi 612330 1822.98
Kalça eklemi total protezleri, primer 612340 2780.49
Kalça eklemi total protezleri, kompleks 612341 2891.70
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi 612350 1275.69
Core-dekompresyon ve greftleme 612360 2126.63
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft 612370 4556.96
Dirsek artroplastisi çıkartma, total 612380 1215.16
Dirsek artroplastisi revizyonu, total 612390 3331.18
Dirsek artroplastisi, total 612400 2733.97
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az harek 612410 3038.16
Diz artroplastisi, total 612420 3005.88
Diz artroplastisi, total, komplex 612421 3203.31
Diz artroplastisi, total protez çıkarma 612430 1454.29
Diz revizyon artroplastisi, total 612440 4480.14
Diz revizyon artroplastisi, parsiyel 612441 2657.67
Büyük eklem yüzey artroplastisi 612450 3005.88
Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi 612451 1215.16
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme 612460 1215.16
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilme 612470 1519.32
Kalça asetebular revizyonu, parsiyel 612471 3189.70
Kalça femoral sistem revizyonu, parsiyel 612472 3189.70
Kalça revizyon artroplastisi, total 612480 5387.19
Kalça revizyon artroplastisi, total, her iki kompo 612490 6101.85
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması 612500 1051.10
Kalça total protezin çıkarılması 612501 1367.23
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalç 612510 3676.69
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastis 612520 1090.72
Omuz artroplastisi çıkartılması 612530 1822.98
Omuz artroplastisi revizyonu 612540 4481.11
Omuz total artroplastisi 612550 3226.07
Omuz ters (reverse) artroplastisi 612551 3226.07
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 612560 1519.32
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer 612570 1215.16
Unikompartmantal diz artroplastisi 612580 1974.57
Büyük eklem artrodezi 612590 2278.72
Orta eklem artrodezi 612600 1519.32
Küçük eklem artrodezi 612610 1090.72
Büyük kemik osteomyelit tedavisi 612620 1613.04
Orta kemik osteomyelit tedavisi 612630 1090.72
Küçük kemik osteomyelit tedavisi 612640 727.14
Artroskopi, tanısal 612650 1063.58
Girişimsel artroskopi 612651 1894.67
Artroskopik mozaikplasti 612710 2278.72
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksas 612720 1822.98
Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikt 612730 1897.88
Artroskopik otolog kondrosit implantasyonu 612731 2278.72
Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak 612732 2278.72
Artroskopik artrodez 612740 1822.98
Girişimsel kalça artroskopisi 612750 2563.81
Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri 612751 2429.28
Artroskopik menisküs onarımı, diz 612760 1670.90
Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz 612770 2997.78
Artroskopik lateral gevşetme ve mediyal plikasyon, 612810 1670.90
Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu 612820 2278.72
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 612830 2278.72
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyon 612840 2733.97
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 612850 2733.97
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizy 612860 3038.16
Girişimsel ayak bileği artroskopisi 612865 2114.35
Artroskopik SLAP onarımı, omuz 612870 2186.56
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz 612880 2186.56
Artroskopik bankart onarımı, omuz 612890 2278.72
Artroskopik rotator kılıf debritmanı, omuz 612900 1367.23
Artroskopik rotator kılıf onarımı , omuz 612910 2278.72
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz 612920 1367.23
Artroskopik akromiyoplasti, omuz 612930 1670.90
Artroskopik akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu 612940 1670.90
Artroskopik radius başı rezeksiyonu 612950 1367.23
Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFC 612960 1367.23
Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFC 612970 1519.32
Otolog Kondrosit implantasyonu cerrahisi, açık 612975 1599.11
Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri, açık 612976 1599.11
Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya rekons 612977 2278.72
Akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu 612980 1367.23
Akromiyoplasti 612990 1367.23
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu 613000 1998.88
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu,revizyonu, diz 613001 2470.55
Ayak bileği kollateral ligament primer onarımı 613010 1367.23
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu 613020 1822.98
Büyük eklem debritmanı 613030 1199.33
Yara evantrasyonunda revizyon 613031 372.81
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 613040 1367.23
Diz dış yan bağ primer onarımı 613050 1519.32
Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu 613060 2278.72
Diz iç yan bağ primer onarımı 613070 1215.16
Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu 613080 1822.98
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 613090 48.99
Eminensiya kırık fiksasyonu 613100 1519.32
Greft alınması 613110 799.54
Kondral debritman 613120 1215.16
Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu 613130 1367.23
Küçük eklem debritmanı 613140 1090.72
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu 613150 1090.72
Menisektomi 613160 1090.72
Menisküs kisti eksizyonu 613170 1090.72
Menisküs onarımı 613180 1367.23
Menisküs transplantasyonu 613190 2278.72
Mozaikplasti 613200 1822.98
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu 613210 1822.98
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz 613211 2304.31
Orta eklem debritmanı 613220 1275.05
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi 613230 2278.72
Patella distal realinman 613240 1519.32
Patella proksimal dizilim cerrahisi 613250 1519.32
Rotator kılıf onarımı 613260 1519.32
Bankart onarımı, omuz 613261 1356.99
Septik artrit büyük eklem cerrahisi 613270 1786.58
Septik artrit küçük eklem cerrahisi 613280 542.78
Septik artrit orta eklem cerrahisi 613290 1275.05
Sinovektomi, büyük eklem 613300 1275.05
Sinovektomi, küçük-orta eklem 613310 998.55
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı 613320 1822.98
Orta eklem habitüel çıkık onarımı 613330 1638.63
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı 613340 1275.05
Aşiloplasti 613350 911.49
Aşiloplasti ve posteriyor kapsül gevşetmesi 613360 1215.16
Ayak komplet subtalar gevşetme 613370 2265.25
Ayak posteromediyal gevşetme 613380 1599.11
Chiari osteotomisi 613390 1998.88
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon 613400 1519.32
Gelişimsel kalça çıkığı kapalı redüksiyonu ve pelv 613410 1063.58
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler 613420 2430.30
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotom 613430 3645.46
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon 613440 3038.16
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomile 613450 2733.97
Osteoklazi 613460 266.80
PEV manüplasyon dahil alçı 613470 333.28
Plantar fasiya ve addüktör tendonların gevşetilmes 613480 455.73
Shelf osteotomisi 613490 1332.74
Üçlü artrodez 613500 1332.74
Trokanter majör transferi 613510 1332.74
Vertikal talus ameliyatları 613520 1998.88
Tenotomi, kalça addüktörleri, kapalı, subkütan 613530 759.92
Tenotomi, kalça addüktörleri, açık 613540 1215.16
Tenotomi, iliyopsoas, açık 613550 1215.16
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı 613560 2278.72
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve kor 613570 4556.96
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve ant 613580 5316.36
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve pos 613590 6075.79
Posteriyor girişim ile vertebra apse drenajı 613600 2278.72
Posteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve ko 613610 5376.80
Posteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve po 613620 7174.17
Posteriyor elemanların osteotomisi, tek vertebra s 613630 2259.42
Posteriyor elemanlar ve anterior korpusu da içeren 613640 3836.08
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anteriyor 613650 3038.16
Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye 613660 157.21
Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon ve 613670 1090.72
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyo 613680 1454.29
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye, posteriyor 613690 4731.64
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye, posteriyor 613700 5991.07
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye, enstrümenta 613710 5895.61
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye, anteriyor y 613720 6990.52
Vertebra kırığı veya çıkığı tek seviye, anteriyor 613730 7731.68
Otogreft alınması (İliyak kanat) 613740 911.49
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması 613750 1065.91
Anteriyor artrodez, transoral veya ekstraoral yoll 613760 3645.46
Anteriyor artrodez, interbody tekniği ile 613770 2550.13
Her ek vertebra segmenti için anteriyor artrodez, 613780 1063.58
Kraniyoservikal artrodez, posteriyor teknik ile 613790 2913.71
Atlas-aksis artrodez, posteriyor teknik ile 613800 2913.71
Servikal artrodez, posteriyor-posterolateral tekni 613810 2186.56
Her ek vertebra için artrodez, posteriyor-posterol 613820 1090.72
Artrodez anteriyor, 3 vertebral segmente kadar 613830 3997.21
Artrodez anteriyor, 4 veya daha fazla vertebral se 613840 4996.66
Kifotik deformite için anteriyor trikortikal strut 613850 4996.66
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greft 613860 4996.66
Artrodez posteriyor, 7 vertebral segmente kadar 613870 2807.42
Artrodez posteriyor, 8 veya daha fazla vertebral s 613880 4379.58
Artrodez posteriyor, tek disk aralığı 613890 1519.32
Artrodez posteriyor, her disk aralığı 613900 759.92
Spinal füzyon eksplorasyonu 613910 1090.72
Anteriyor enstrümantasyon; 3 vertebra segmentine k 613920 3978.18
Anteriyor enstrümantasyon; 4 veya daha fazla verte 613930 4716.49
Anteriyor odontoid fiksasyonu 613940 3331.28
Anteriyor sakroiliyak fiksasyon 613950 3331.28
Crutchfield takılması 613960 1454.29
Enstrümantasyon çıkarılması, 6 seviyeden fazla 613970 3640.87
Enstrümantasyon çıkarılması, 6 veya daha az verteb 613980 2913.71
Halo fiksasyon uygulanması 613990 1090.72
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında 614000 4996.66
Posteriyor C1-C2 enstrümantasyonu+ vida rod+ trans 614010 4160.60
Posteriyor oksipitoservikal enstrümantasyon 614020 4716.49
Posteriyor sakroiliyak fiksasyon 614030 3992.16
Posteriyor segmental enstrümantasyon; 6 veya daha 614040 5387.19
Posteriyor segmental enstrümantasyon; 7 veya daha 614050 6216.60
Posteriyor segmental olmayan enstrümantasyon 614060 911.49
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal 614070 3331.28
Translaminer faset eklem vida fiksasyonu, tek sevi 614080 3992.16
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft vey 614090 1822.98
Kifektomi 614100 6990.52
Spondilolizis pars kırık onarımı 614110 2997.78
Sakrektomi, parsiyel 614120 4332.47
Sakrektomi, total 614130 5415.74
Vertebroplasti, tek seviye 614140 2331.85
Kifoplasti 614150 1998.88
Faset eklem blokajı 614160 168.44
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon 614170 1822.98
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi 614171 1688.12
Büyük kemik bifokal 614180 2733.97
Büyük kemik defektli psödoartrozu 614190 2582.38
Büyük kemik psödoartrozu 614200 2278.72
Kemik-kemik defektli psödoartrozu 614210 1519.32
Küçük kemik psödoartrozu 614220 1367.23
Orta kemik defektli psödoartrozu 614230 1822.98
Orta kemik psödoartrozu 614240 1595.09
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düz 614250 1822.98
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düze 614260 1519.32
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düz 614270 1215.16
Hemikondrodiastazis, büyük kemik 614280 1822.98
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile 614290 1822.98
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile 614300 1215.16
Büyük kemik uzatma/ Deformite Düzeltme Cerrahisi 614320 1822.98
Orta kemik uzatma/Deformite Düzeltme Cerrahisi 614330 1519.32
Küçük kemik uzatma/Deformite Düzeltme Cerrahisi 614340 1215.16
Kemik tümörü açık biyopsisi (büyük kemik) 614350 1090.72
Kemik tümörü açık biyopsisi, (orta/küçük kemik) 614351 731.81
Kapalı kemik biyopsisi 614353 384.82
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi 614360 819.30
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pe 614370 727.14
Benign yumuşak doku tümörü, derin 614380 499.93
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 614390 1798.98
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi 614400 1454.29
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel 614410 299.82
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal re 614420 6024.94
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj ve 614430 1822.98
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj ve 614440 607.83
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal re 614450 2716.00
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin 614460 3404.56
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks 614470 8688.33
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi 614480 4696.10
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel 614490 1702.27
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rez 614500 4016.63
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj vey 614510 1332.40
Spine benign kemik tümörü veya kistinin küretaj ve 614520 2224.57
Spine malign kemik tümörünin geniş veya radikal re 614530 8479.38
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem 614540 3341.80
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem 614550 2733.97
Tümör rezeksiyon protezi ile diz artroplastisi 614551 6805.32
Tümör rezeksiyon protezi ile kalça artroplastisi 614552 7003.80
Tümör rezeksiyon protezi ile omuz artroplastisi 614553 6873.36
Tümör rezeksiyon protezi ile dirsek artroplastisi 614554 6521.76
Tümör rezeksiyon protezi ile total büyük kemik ve/ 614555 7372.43
Metastatik tümörlerde profilaktik fiksasyon 614556 1965.80
Damarlı kemik transplantasyonu 614560 6062.25
Eklem transplantasyonu, total 614570 6995.34
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması 614580 1519.32
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon 614590 3992.16
Kısmi eklem transplantasyonu 614600 3837.33
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon 614610 2734.49
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem 614620 1822.98
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem 614630 911.49
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem 614640 1519.32
Segmental greft ile rekonstrüksiyon 614650 1822.98
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon 614660 9777.14
Subdural ponksiyon ve efüzyon aspirasyonu 614670 61.33
Ventriküler ponksiyon 614680 122.29
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilme 614690 244.57
İntrakraniyal basınç monitörizasyon kateteri yerle 614700 244.57
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 614710 183.23
Uzun süreli video EEG için subdural elektrot konma 614720 2798.44
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektro 614730 1399.22
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konmas 614740 2798.44
Kortikal stimülasyon 614750 1465.86
Elektrokortikografi 614760 732.91
Vestibüler nörektomi, transkanal 614770 5129.96
MAI dekompresyonu 614780 5129.96
BOS fistüllerinin onarımı 614790 2997.78
Temporal kemik tümör eksizyonu 614800 7375.81
Akustik tümör eksizyonu 614810 10861.40
Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter 614820 5129.96
Dekompresyon ameliyatı (AICA) 614830 6060.69
Açık kordotomi 614840 790.57
Baklofen pompa implantasyonu 614850 1822.98
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki tar 614860 13324.09
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, tek tar 614870 11658.71
Dorsal kolon stimülasyonu 614880 1275.05
Eksternal radyoşirürji 614890 4663.81
Faset denervasyonu 614900 224.59
Mikroelektrot kayıt 614910 1465.70
Mikroelektrot kayıt eşliğinde pallidotomi, iki tar 614920 18320.30
Mikroelektrot kayıt eşliğinde pallidotomi, tek tar 614930 12824.55
Mikroelektrot kayıt eşliğinde talamotomi, iki tara 614940 18320.30
Mikroelektrot kayıt eşliğinde talamotomi, tek tara 614950 12824.55
Mikroelektrot kayıtla nörostimülatör implantasyonu 614960 18320.30
Mikrovasküler dekompresyon 614970 5589.04
İntraoperatif nöronavigasyon 614981 14884.98
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu 614990 637.83
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termok 615000 956.76
Perkütan kordotomi 615010 1918.02
Perkütan sempatik blokaj 615020 599.65
Perkütan traktotomi 615030 1599.11
Selektif dorsal rizotomi 615040 3730.96
Stereotaktik biyopsi 615050 2236.95
Stereotaktik brakiterapi 615060 3197.78
Stereotaktik talamotomi, iki taraf 615070 9326.86
Stereotaktik talamotomi, tek taraf 615080 5596.10
Stereotaktik kateterizasyon 615090 4472.80
Stereotaktik kraniyotomi 615100 9662.19
Stereotaktik pallidotomi, iki taraf 615110 9326.86
Stereotaktik pallidotomi, tek taraf 615120 5596.10
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi 615130 6062.25
Trigeminal nörektomi 615140 1674.36
Vestibüler nörotomi 615150 2131.85
Hidrosefali şant ameliyatları 615160 5502.58
Hidrosefali Şant Revizyonu 615161 6659.24
Hidrosefali ameliyatları, 3.ventrikülostomi 615170 7984.35
Araknoid Kist Endoskopik Fenestrasyon 615171 5589.04
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, trans 615180 5589.04
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla 615190 5030.92
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniyotomi ile 615200 6713.15
Dekompresif Kraniektomi 615201 9322.94
Chiari malformasyonu dekompresyon+duraplasti 615202 5826.83
Kisto-peritoneal şant takılması 615203 1598.22
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygu 615204 1331.85
Syringomyeli şantları 615205 1821.95
Endoskopik tümör biyopsisi 615210 8035.85
Endoskopik akuaduktoplasti 615220 5589.04
Burr Hole eksplorasyonu, tek 615230 1002.64
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için 615240 597.07
Epidural hematom drenajı, kraniyektomi ile 615250 1315.54
Epidural hematom drenajı, kraniyotomi ile 615260 1754.08
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek ta 615270 2594.07
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki ta 615280 4323.46
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek tara 615290 1754.08
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki tara 615300 3075.82
Depresyon fraktürü, basit 615310 1090.72
Depresyon fraktürü, komplike 615320 1594.61
Duraplasti, galeal greft ile 615330 3331.85
Duraplasti, diğer greftler (Sentetik vb) ile 615331 832.40
Duraplasti, fasiya lata grefti ile 615340 2397.54
3. ventrikül içi tümörleri 615350 13054.00
Endoskopik ventrikül içi cerrahisi 615351 16755.51
Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu 615360 15255.57
Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu 615370 21617.27
Anevrizma ameliyatları, tek 615380 12995.42
Arteriyovenöz malformasyon ameliyatları 615390 13521.06
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon 615400 2232.46
Beyin apsesi cerrahisi, kraniyotomi ile 615410 4197.66
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması 615420 3852.18
Glial tümör eksizyonu 615430 5190.41
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle 615440 7886.40
Yüzeyel metastatik beyin tümörleri 615441 7886.40
Derin metastatik beyin tümörleri 615442 19208.51
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesiyle 615450 7120.38
İnsüler bölge lezyonları (talamus bazal ganglion) 615451 19213.66
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniyotomi ile 615460 8703.81
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile 615470 1754.08
İntraserebral hematom boşaltılması, kraniyotomi il 615480 2998.33
Kaide tümörleri 615490 9524.36
Karotid endarterektomi 615500 3992.16
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması 615510 6590.16
Konveksite tümörleri cerrahisi 615520 5628.48
Köşe tümörleri cerrahisi 615530 13079.28
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi 615540 10896.21
Parasagital (İnterhemisferik), tentoriyel açıklık 615550 7912.55
Pineal kitle ameliyatları 615560 13055.02
Posteriyor fossa tümörleri cerrahisi 615570 9888.29
4. Ventrikül tümör cerrahisi 615571 18095.95
Beyin sapı lezyonlar cerrahisi 615572 23792.83
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi 615580 7912.55
Petroklival bölge tümör cerrahisi 615581 9885.75
Kavernöz sinus tümör cerrahisi 615582 9885.75
Kavernom ameliyatları 615583 7857.90
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu 615584 6286.32
Subdural /epidural abse ameliyatları 615585 4469.67
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu 615586 9885.75
Serebral by-pass ameliyatları 615590 6540.64
Transsfenoidal hipofizektomi 615600 7947.01
Endoskopik hipofiz cerrahisi 615601 8712.87
Endoskopik BOS fistülü cerrahisi 615602 2798.44
Ekstratemporal rezeksiyonlar 615610 4797.35
Hemidekortikasyon 615620 7994.67
Hemisferektomi 615630 14062.34
Korpus kallozotomi 615640 6387.47
Selektif amigdalohipokampektomi 615650 10544.29
Subpial insizyon 615660 3997.77
Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral 615670 10544.29
Vagal stimülatör takılması 615680 4797.35
Spinal meningosel eksizyonu 615690 2551.38
Spinal meningomyelosel eksizyonu 615700 4436.27
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları 615710 4473.92
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu 615720 6387.47
Diskografi tek seviye 615730 956.76
İntradural, intramedüller vertebra apsesi drenajı 615750 2734.49
Lomber intradural tümör eksizyonu 615760 7278.99
Lomber ekstradural tümör eksizyonu 615761 7278.99
Lomber spinal kord AVM eksizyonu 615770 5503.28
Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu 615800 6430.95
Servikal ekstradural tümör eksizyonu 615801 6429.41
Servikal intramedüller tümör eksizyonu 615810 7912.55
Servikal spinal kord AVM eksizyonu 615820 12304.55
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu 615830 9491.52
Servikal anterior oblik korpektomi tek omurga 615831 4994.42
Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu 615840 4731.89
Torakal ekstradural tümör eksizyonu 615841 4731.89
Torakal intramedüller tümör eksizyonu 615850 6919.53
Torakal spinal kord AVM eksizyonu 615860 9079.93
Lomber diskektomi, tek seviye 615880 2048.29
Lomber diskektomi, nüks 615881 2503.80
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf 615890 2126.63
Perkutan transpediküler biyopsi 615891 971.69
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epid 615895 1783.98
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi 615900 2126.63
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi 615910 2048.29
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye 615920 2238.58
İnterlaminar yol ile Endoskopik lomber disk cerrah 615921 2051.04
Transforaminal yol ile Endoskopik lomber disk cerr 615922 2051.04
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, te 615930 2131.85
Dar spinal kanalda unilateral dekompresyon 615931 2131.85
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal di 615940 2430.30
Posterior yaklaşım ile servikal diskektomi, nüks 615941 2885.79
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal di 615950 3189.70
Anteriyor yaklaşım ile servikal diskektomi, nüks 615951 2474.79
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması 615960 2365.77
Torakal disk eksizyonu 615970 2186.56
İnterbody füzyon ameliyatı ( ekstrem lateral, dire 615971 2816.39
Torakal disk eksizyonu, nüks 615972 2317.60
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu 615980 3193.73
Torakal transtorasik disk eksizyonu 615990 3193.74
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epid 615991 1564.90
Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift ta 615995 1684.45
Kraniyovertebral junction anomalisi ameliyatları v 616000 2693.63
Lomber hemilaminektomi - laminotomi, parsiyel /tot 616010 911.49
Lomber laminektomi, tek omurga 616020 1024.14
Lomber laminoplasti, tek omurga 616030 1215.16
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga 616040 2278.72
Servikal hemilaminektomi - laminotomi, tek omurga 616050 1519.32
Servikal, torakal veya lomber korpektomi, tek omur 616060 3038.16
Servikal laminektomi, tek omurga 616070 1519.32
Servikal laminoplasti, tek omurga 616080 1822.98
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omu 616090 2278.72
Torakal hemilaminektomi - laminotomi, tek omurga 616100 1454.29
Torakal laminektomi, tek omurga 616110 1454.29
Torakal laminoplasti, tek omurga 616120 1822.98
Total omurga rezeksiyonu 616130 4330.68
Transoral odontoidektomi 616140 4716.70
Endoskopik odontoid cerrahisi 616141 8324.05
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar 616150 1090.72
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları 616160 1275.69
Kas transpozisyonu veya greft ile düzeltme 616170 1437.40
Fasiyal sinir onarımı 616180 1918.02
Fasiyal sinirin greftle onarımı 616190 2236.95
Hipoglossal sinir transpozisyonu 616200 2075.24
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi 616210 6590.16
Yumuşak doku suspansiyonu 616220 1454.29
Nöroliz 616230 512.09
Sempatektomi aksiller, tek taraf 616231 956.76
Sempatektomi lomber, tek taraf 616240 956.76
Sempatektomi lomber, iki taraf 616250 1918.02
Sempatektomi servikal, tek taraf 616260 1275.69
Sempatektomi servikal, iki taraf 616270 2555.89
Periferik arter sklerizasyonu 616280 1599.11
Torakal sempatektomi, tek taraf 616290 1199.33
Torakal sempatektomi, iki taraf 616300 2395.30
Sinir grefti alınması 616310 666.59
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları 616320 2398.67
Brakiyal pleksus eksplorasyonları 616330 4211.14
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft 616331 9322.94
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft 616332 13984.40
Lomber pleksus eksplorasyonları 616340 4615.43
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir s 616350 1065.91
Nervus medianusun dekompresyonu 616360 799.54
Nervus ulnaris transpozisyonu 616370 1065.91
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompr 616380 1275.69
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon 616390 1454.29
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı 616400 1275.69
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı 616410 1215.16
Kraniyal sinirlerin mikrovasküler dekompresyon 616420 5589.04
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı,tek bir 616430 1843.47
Motor veya mikst sinir onarımı,tek bir sinir 616431 2125.62
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft i 616440 2230.62
Motor veya mikst sinir onarımı,greft ile,tek bir s 616441 2429.28
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft i 616450 922.36
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile, ilave h 616451 1366.47
Dijital sempatektomi 616460 1519.32
Ayarlanabilir sütür, pitozis 616470 799.54
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için 616480 666.59
Dermoid kist eksizyonu 616490 499.93
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 616500 200.09
Ektropiyum için cerrahi girişim 616510 499.93
Entropiyum için cerrahi girişim 616520 499.93
Epikantus onarımı 616530 759.92
Frontale asma teknikleri, pitozis 616540 911.49
Görüş alanına engel yaratan psödopitoz tedavisi 616550 599.67
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu 616560 599.65
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu 616570 1199.33
Göz kapağına altın implantasyonu 616580 666.59
Kantoplasti 616590 759.92
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla 616600 266.80
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar 616610 199.88
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş 616620 399.77
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya flep ile 616630 1199.33
Kapak tümörü ameliyatı 616640 561.47
Kapak veya konjonktiva biyopsisi 616670 266.80
Kapaklara kriyo aplikasyonu 616680 119.91
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 616690 200.09
Kemodenervasyon 616700 199.88
Levator prosedürleri, pitozis 616710 599.65
Rejional oküler anestezi 616720 59.95
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüks 616730 1332.74
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı k 616740 799.54
Tarsorafi 616750 333.28
Telekantüs onarımı 616760 799.54
Alt konka kırılması 616770 121.26
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal 616780 899.49
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal 616790 899.49
Göz yaşı yolları entübasyonu 616800 599.65
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılmas 616810 799.42
Kanalikül kesisi reperasyonu 616820 911.49
Kese ablasyonu 616830 799.54
Kese flegmonu drenajı 616840 159.91
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 616850 97.98
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 616860 46.00
Nazolakrimal balon uygulamaları 616870 607.82
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing 616880 200.09
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı 616890 33.34
Tüp implantlı konjonktival rinostomi 616900 1332.74
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri 616910 1998.88
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz 616920 2664.81
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya reze 616930 2998.33
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta 616940 533.17
Botulinium toksini enjeksiyonu 616950 122.29
Adele transpozisyonu 616960 799.54
Ayarlanabilir sütür, şaşılık 616970 799.54
Faden ameliyatı 616980 799.54
Nistagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal 616990 1065.91
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu 617000 799.54
Delici göz yaralanmaları tamiri 617010 1429.25
Fototerapötik keratektomi (PTK) 617020 956.76
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkarılması 617030 1519.32
Keratoplasti 617040 3215.85
Keratoprotez uygulaması 617050 2075.24
Korneal Cross-Linking uygulaması 617051 455.48
İntrakorneal halka uygulaması 617052 910.97
Konjonktiva örtmesi 617060 333.28
Konjonktiva plastiği, greft ile 617070 400.90
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması 617090 299.82
Konjonktiva kesisi sütürasyonu 617091 213.09
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 617100 54.96
Konkresyon küretajı 617110 54.96
Kornea hazırlanması, transplantasyon için 617120 2309.33
Kornea kesisi sütüre edilmesi 617130 533.17
Korneadan yabancı cisim çıkarılması 617140 54.96
Korneal debritman 617150 54.96
Korneal-Skleral sütür alınması 617160 54.96
Limbal kök hücre transplantasyonu 617170 759.92
Ön kamara ponksiyonu ve/veya enjeksiyonu, tanısal 617180 122.29
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enje 617190 137.43
Ön kamara lavajı 617200 366.55
Pterjium ameliyatı 617210 202.12
Otogreftli Pterjium ameliyatı 617211 437.96
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 617220 46.00
Şeffaf lens ekstraksiyonu 617230 1215.16
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu 617240 1215.16
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile 617250 1199.33
LASIK, LASEK 617260 666.59
Radyal keratotomi 617270 911.49
Astigmatik keratotomi 617280 911.49
Açı revizyonu 617290 425.52
Dissizyon veya kapsülektomi 617300 282.15
Dissizyon-lens aspirasyonu 617310 372.77
Dissizyon-lens aspirasyonu ile birlikte ön vitrekt 617320 1242.79
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile bi 617330 1639.14
Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyo 617340 1439.19
Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens 617341 1439.19
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi 617342 1599.11
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar 617350 256.53
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar 617360 335.91
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok 617370 410.17
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi 617380 308.27
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyo 617390 564.80
Lazer iridotomi 617400 759.92
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi 617410 307.24
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyo 617420 647.25
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler 617430 564.80
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler 617440 515.65
İntraoküler lens (IOL) repozisyonu işlemi 617441 273.29
İntraoküler lens (IOL) çıkarılması 617442 303.65
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens i 617450 515.65
Ön kamaradan silikon alınması 617451 227.73
Parsplana lensektomi 617460 743.52
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantas 617470 1019.53
Periferik iridektomi 617480 259.10
Pupilloplasti 617490 259.10
Sineşiotomi 617500 234.26
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens im 617510 815.46
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti 617520 447.83
Vitreus Wick sendromunda YAG lazer uygulaması 617525 533.17
Ankiste bleb revizyonu 617530 532.03
Glokomla kombine katarakt ameliyatları 617540 2278.72
Gonyotomi, trabekülotomi 617550 799.42
Lazer gonyoplasti, trabeküloplasti 617560 67.39
Seton ameliyatı (Tüp, molteno vb.) 617570 1332.74
Siklodiyaliz 617580 666.59
Siklofotokoagülasyon 617590 333.28
Siklokrioterapi 617600 333.28
Trabekülektomi 617610 1332.74
Viskokanalostomi 617620 1332.74
Fotokoagülasyon, her bir seans 617630 274.83
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi 617631 1871.61
Yeni doğan fundoskopik inceleme 617632 411.72
Vitrektomi, anterior 617640 1215.16
Vitrektomi, pars plana 617650 4831.20
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler 617660 3327.20
Prematüre retinopatisinde vitroretinal cerrahi 617661 5539.98
Pnömatik retinopeksi 617670 1454.29
Dekolman ameliyatları, kriyo aplikasyonu 617680 1454.29
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal 617690 1519.32
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi 617700 956.76
Silikon yağı çıkarılması 617710 1454.29
İntravitreal ponksiyon ve/veya enjeksiyon 617720 91.71
Ekvatoryel kriyoterapi 617730 417.76
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı 617740 1998.88
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri gref 617750 3194.86
Ekzanterasyon ve deri grefti 617760 2397.54
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte d 617770 3194.86
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak 617780 1998.88
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki taraf 617790 2555.89
Enükleasyon veya evisserasyon 617800 2391.92
Hidroksiapatit implant için peg takılması 617810 727.14
İntraorbital tümör 617820 4419.16
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkarılması 617830 1998.88
Mobil hidroksiapatit implantı 617840 932.96
Mobil implantlı enükleasyon 617850 1665.93
Optik sinir dekompresyon operasyonu 617860 2161.89
Orbita dekompresyon operasyonu 617870 2161.89
Orbitotomi 617880 1998.88
Protez yapılması 617890 1179.12
Radyoaktif plak çıkarılması 617900 999.43
Radyoaktif plak uygulaması 617910 1998.88
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 617920 46.00
Soket revizyonu 617930 1998.88
Sr90 Göz Aplikasyonu 617940 122.29
Stafilom tashihi 617950 799.54
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütü 617960 1065.91
Aural polip eksizyonu 617970 244.57
Aurikula apse, hematom drenajı 617980 128.46
Aurikula eksizyonu, basit 617990 607.83
Aurikula eksizyonu, total 618000 1215.16
Basit mastoidektomi 618010 1428.17
Buşon, lavaj ve manüplasyon 618020 18.53
Canal Wall Down timpanoplasti 618021 2874.82
Dış kulak yolu atrezisi 618030 2430.10
Dış kulak yolu biyopsisi 618040 183.23
Dış kulak yolu, ekzositoz eksizyonu 618050 586.64
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyon 618060 1468.85
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması 618070 46.33
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 618080 320.04
Eksploratis timpanotomi 618090 1454.29
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile 618100 1998.88
Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın 618110 1865.48
Fasiyal sinir dekompresyonu 618120 2236.95
Fasiyal sinir sütürü 618130 2131.85
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal ya 618140 8849.62
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid yaklaşım ile 618150 6035.36
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal yaklaşım ile 618160 4023.57
İki loblu kulak memesinin onarımı 618170 799.54
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi 618171 4996.66
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi 618172 6961.99
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi 618173 8060.76
Kemik iletimi işitme dekompresyonu 618180 1118.48
Kepçe kulak onarımı, tek taraf 618190 799.42
Koklear implant yerleştirilmesi 618200 4339.85
Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları y 618201 3593.51
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazı yerleştir 618202 2331.86
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi 618203 5395.88
Koklear implant revizyonu 618204 4506.33
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazı revizyonu 618205 999.43
Kafa bandı uygulaması 618206 266.37
Bilateral koklear implant yerleştirilmesi 618207 5194.21
Koklear implant çıkarılması 618208 1157.28
Kriptotia düzeltilmesi 618210 1065.91
Kulak kepçesi replantasyonu 618220 3992.16
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat re 618230 1454.29
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı 618250 3997.21
Labirentektomi (TALK operasyonu) 618260 1065.91
Labirentektomi, mastoidektomi ile 618270 2998.33
Labirentektomi, transkanal 618280 2397.54
Makrotia düzeltilmesi 618290 1065.91
Mastoidektomi kavitesi debritmanı 618300 91.71
Meatoplasti, stenozlarda 618310 999.55
Dış kulak yolu kapatılması 618315 1332.74
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu 618320 637.85
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulma 618330 1599.11
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-y 618340 1599.11
Miringoplasti 618350 899.49
Miringotomi 618360 128.46
İntratimpanik enjeksiyon 618365 183.13
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi 618370 7233.40
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi 618380 5095.82
Stapedektomi 618390 2550.13
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı 618391 366.55
Temporal kemik rezeksiyonu 618400 4163.98
Timpanoplasti 618410 1865.48
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf 618411 478.37
Timektomi, basit 618420 3331.28
Timektomi, maksimal 618430 4795.09
Substernal tiroidektomi, intratorasik 618440 3992.16
Tiroid biyopsisi, cerrahi 618450 637.85
Tiroidektomi subtotal, tek taraf 618460 1519.32
Tiroidektomi subtotal, iki taraf 618470 1747.20
Tiroidektomi total, tek taraf 618480 1974.57
Tiroidektomi total, iki taraf 618490 2582.38
Tiroidektomi (Tek taraf total ve karşı taraf subto 618500 2202.43
Tiroidektomi (Tamamlayıcı, total) 618510 2913.71
Nüks tiroidektomi 618511 2913.71
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft 618520 759.92
Paratiroidektomi, adenom için 618530 1822.98
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için 618540 2582.38
Sürrenalektomi transperitoneal, tek taraf 618550 8035.85
Sürrenalektomi transperitoneal, tek taraf, laparos 618551 8042.65
Sürrenalektomi lomber, ekstra peritoneal, tek tara 618560 5628.48
Nöroblastom eksizyonu 618570 8650.25
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi 618580 4332.47
Böbrek biyopsisi, açık cerrahi 618590 1125.90
Böbrek kisti rezeksiyonu 618600 1411.34
Böbrek transplantasyonu 618610 6530.92
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu 618620 11099.89
Endopyelotomi 618630 2063.25
ESWL 1. seans 618640 530.66
ESWL 2. seans 618641 396.08
ESWL 3. seans 618642 264.29
Laparoskopik nefrektomi 618650 7912.55
Nefrektomi, basit 618660 1983.25
Nefrektomi, canlı donör 618670 2579.06
Nefrektomi, parsiyel 618680 7312.51
Nefrektomi, radikal 618690 6781.30
Nefrektomi, subkapsüler 618700 2117.03
Nefrokütanöz fistül onarımı 618710 3090.71
Nefrolitotomi 618720 1881.52
Nefrolitotomi, anatrofik 618730 3667.12
Nefrolitotomi, perkütan 618740 3048.66
Nefropeksi 618750 1125.90
Nefropyelolitotomi 618760 2255.77
Nefrostomi kapatılması 618770 1125.90
Nefrostomi, açık cerrahi 618780 1692.81
Nefroüreterektomi 618790 2033.75
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi 618800 10861.40
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan 618810 3712.33
Perirenal apse drenajı, cerrahi 618820 705.68
Piyelolitotomi 618830 1411.34
Piyeloplasti 618840 1764.17
Piyelostomi 618850 1058.51
Renal arter plastik operasyonu 618860 3094.61
Wilm’s tümörü çıkarılması 618861 10053.31
Renal kist eksizyonu, laparoskopik 618870 1176.25
Renal rüptür onarımı 618880 3090.71
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil 618890 392.27
Travmatik böbrek rüptüründe onarım 618900 1857.03
Endoskopik üreter taşı tedavisi 618910 1547.52
Retrograd üreteral kateterizasyon 618920 232.12
Transüreteroüreterostomi 618930 1974.29
Urakus kist ve fistül eksizyonu 618940 1411.34
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz 618950 5699.68
Üreteral J Stent yerleştirilmesi 618960 309.50
Üreteral balon dilatasyonu 618970 309.50
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilm 618980 705.68
Üreteral stent çıkarılması 618990 309.50
Üreteral substitüsyonlar (İleal üreter) 619000 3712.33
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi 619010 1112.82
Üreterektomi 619020 1999.26
Üreterokalisiyel anastamoz 619030 2579.06
Üreterokütaneostomi 619040 1646.43
Üreterokütaneostomi kapatılması 619050 1176.25
Üreterolitotomi 619060 1176.25
Üreterolizis 619070 2822.29
Üreteroneosistostomi, iki taraf 619080 2352.12
Üreteroneosistostomi, tek taraf 619090 1646.43
Üreteroplasti 619100 1411.34
Üreteroplasti, megaüreterde 619110 1411.34
Üreterorenoskopi, biyopsi 619120 1411.34
Üreterorenoskopi, tanısal 619130 940.77
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi 619140 5364.01
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu 619150 1176.25
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi 619160 1764.17
Üreterosel, endoskopik tedavi 619170 1176.25
Üreterosigmoidostomi 619180 1881.52
Üreterostomi 619190 1176.25
Üreteroüreterostomi 619200 1411.34
Üriner diversiyon, ileal loop 619210 4638.24
Üriner diversiyon, kontinan 619220 5651.09
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz 619230 3090.71
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi 619240 4638.24
Artifisyel sfinkter takılması 619250 3090.71
Artifisyel sfinkter çıkartılması 619260 2473.44
Augmentasyon sistoplasti 619270 4638.24
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı 619280 3090.71
Ekstrofi vezikalis, primer onarım 619290 3090.71
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti 619300 3090.71
Barsaktan mesane substitüsyonları 619310 6189.43
Divertikülektomi 619320 1547.52
Mesane suspansiyonu, laparoskopik 619330 2579.06
Mesane boynu rezeksiyonu 619340 1031.54
Mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu 619350 1113.69
Mesane divertikülü eksizyonu 619360 2063.08
Mesane perforasyon onarımı 619370 1547.52
Mesane ponksiyonu, suprapubik 619380 76.85
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) 619390 5520.44
Mesane tümörü (TUR) (? 3 cm) 619400 7886.45
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi 619410 2682.01
Mesane TUR (Tümöral olmayan, reTUR) 619415 846.68
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi 619420 4826.04
Mesane tümöründe lazerle tedavi 619430 3353.35
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon 619440 2515.01
Mitrofanof veya Monti prosedürü 619450 6181.43
Sakral implant yerleştirilmesi 619460 3094.61
Sistektomi, basit 619470 4327.00
Sistektomi, parsiyel 619480 2982.33
Sistektomi, total 619490 7941.96
Sistolitotomi, açık cerrahi 619500 1058.51
Sistolitotomi, endoskopik 619510 1176.25
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi 619520 270.98
Sistoskopi, tanısal 619530 232.12
Sistostomi, açık 619540 940.77
Sistostomi, perkütan 619550 281.47
Sistoüretroskopi 619560 352.83
Travmatik mesane rüptüründe onarım 619570 1411.34
Vezikoplasti 619580 2473.44
Vezikorektal fistül onarımı 619590 2993.90
Vezikoservikal fistül onarımı 619600 2782.07
Vezikovajinal fistül onarımı 619610 2782.07
Vezikostomi 619620 705.68
Vezikostomi kapatılması 619630 844.43
Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, iki 619640 1646.43
Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, tek 619650 1411.34
Epispadias onarımı 619660 2269.13
Hipospadias onarımı, distal 619670 1289.75
Hipospadias onarımı, penoskrotal 619681 2715.39
Hipospadias onarımı, perineal 619682 2715.39
İnternal üretrotomi 619690 940.77
Posterior üretral valv rezeksiyonu 619700 823.41
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım 619710 1411.34
Rail-road kateterizasyon (Travmatik üretra ruptürü 619720 1692.81
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları 619730 2352.12
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım 619740 2818.74
Üretra dilatasyonu 619750 193.53
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkar 619760 312.97
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştiri 619770 464.24
Üretral divertikülektomi 619780 940.77
Üretral fistül onarımı 619790 940.77
Üretral instilasyon 619800 91.28
Üretral kordi onarımı 619810 1058.51
Üretrektomi 619820 3957.51
Üretrolitotomi, açık 619830 588.32
Üretrolizis 619840 2255.77
Üretroplasti 619850 2255.77
Üretroplasti, flep ile 619860 2818.74
Üretroplasti, transpubik 619870 2818.74
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı 619880 1268.61
Üretrostomi 619890 823.41
Üretrovajinal fistül operasyonu 619900 2116.62
Müdahaleli vajinal doğum 619910 1712.92
Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) 619911 2341.83
Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) 619912 1338.16
Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 619913 2435.60
Normal vajinal doğum 619920 1712.92
Normal vajinal doğum (İlk doğum) 619921 2341.83
Epidural anestezi ile vajinal doğum 619922 2137.73
Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik 619923 2672.09
Suda vajinal doğum 619925 2877.66
Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) 619926 2141.10
Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 619927 2435.60
Sezaryen (Çoğul gebelik) 619929 754.64
Sezaryen 619930 754.64
Amniyoinfüzyon 619940 399.77
Amniyosentez 619950 304.17
Fetal kan numunesi (Kordosentez) 619960 607.83
Fetosid 619970 213.36
İntrauterin cerrahi 619980 1519.32
Fetal cerrahi ile spina bifida onarımı 619981 12208.61
İntrauterin transfüzyon 619990 759.92
Korion villus alınması 620000 542.78
McDonald-Schirodkar 620010 478.37
Bartholin kisti çıkarılması 620020 366.46
Douglas ponksiyonu 620030 48.99
Eksfoliatif sitoloji (Smear alınması) 620040 18.53
Endometriyal biyopsi 620050 86.47
İmperfore himen açılması 620060 458.29
Kolpotomi 620070 305.51
Kriyoterapi, jinekoloji 620080 97.98
Labiyal füzyon açılması 620090 91.70
Bumm küretaj 620101 229.12
Servikal biyopsi 620110 109.93
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj 620120 229.12
Servikal koterizasyon 620130 91.71
Servikal polip çıkarılması 620140 229.12
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj 620150 274.83
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı 620160 154.42
Vajinadan yabancı cisim çıkarılması 620170 48.99
Vulvar koterizasyon 620190 122.29
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu 620200 1090.72
Bartholin apse drenajı 620210 247.03
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat ile 620220 183.42
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu 620230 399.87
Kolposkopi 620240 64.85
Kondilom koterizasyonu 620250 366.55
Konizasyon operasyonu 620260 357.10
LEEP operasyonu 620270 542.78
Mancherster-Fothergill operasyonu 620280 1090.72
Pelvis apsesinin vajinal yolla drenajı 620290 759.92
Perinoplasti 620300 499.93
Rektosel 620310 599.65
Servikal stump çıkarılması 620320 799.54
Servikosakropeksi 620321 1198.66
Sistorektosel operasyonu 620330 599.65
Sistosel operasyonu 620340 499.93
Skinning vulvektomi 620350 1612.62
Stumdorf operasyonu 620360 759.92
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve daha üstü) 620370 799.54
Dilatasyon ve kürtaj (10 haftadan küçük) 620380 299.81
Üretral karunkül operasyonu 620390 299.82
Üretral kist operasyonu 620400 455.73
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi 620410 455.73
Vajene doğmuş myomun çıkarılması 620411 299.66
Vajinal histerektomi 620419 1367.23
Vajinal histerektomi rektosel operasyonu 620420 1949.14
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu 620421 1984.46
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi (Tek v 620430 2923.38
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu 620440 1884.39
Vajinal yolla enterosel tamiri 620450 1090.72
Vajinektomi 620460 2998.33
Klitoroplasti 620461 1997.77
Labioplasti 620462 1664.81
Vajina rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 620470 1998.88
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile 620480 2594.07
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi 620490 4297.39
Baldy Webster suspansiyon 620500 911.49
Dış gebelik operasyonu 620510 911.49
Endometriyoma ve endometriyozis operasyonu 620520 1215.16
Histerektomi, abdomial (TAH) 620530 1814.06
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, ab 620540 2443.87
Tüp ligasyonu 620560 759.92
Myomektomi 620570 1367.23
Ooferektomi (Tek veya iki taraf) 620580 911.49
Over transpozisyonu 620590 911.49
Over detorsiyonu 620591 910.97
Overyel veya paraoveryel kist eksizyonu 620600 911.49
Over Wedge rezeksiyon (Tek taraf veya iki taraf) 620610 911.49
Postpartum tüp ligasyonu 620620 759.92
Salpingo-ooferektomi (Tek taraf veya iki taraf) 620630 1670.90
Salpinjektomi (Tek taraf veya iki taraf) 620640 911.49
Sterilizasyon operasyonları 620650 870.52
Subtotal histerektomi 620660 1367.23
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi (Tek t 620661 1971.49
Uterus perforasyonunun / rüptürasyonunun onarımı 620662 759.15
Uterosakral ligamentin kısaltılması 620670 911.49
Abdominal ve kombine entorosel tamiri 620680 1822.98
Burch operasyonu 620690 1822.98
Debulking ameliyatı 620701 10057.83
Double needle operasyonu 620710 1519.32
Hipogastrik arter ligasyonu 620720 2430.30
Kuldoplasti 620730 1215.16
Laparoskopik histerektomi 620740 2430.30
Lash operasyonu 620750 1332.74
Le Forte operasyonu (Kolpokleizis) 620760 1572.65
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu 620770 1599.11
Paravajinal onarım 620771 1215.16
Pereyra operasyonu 620780 1599.11
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu 620790 3144.05
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasi 620800 1599.11
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi 620810 1599.11
Presakral nörektomi 620820 2997.78
Promontofiksasyon 620821 799.54
Radikal anterior rezeksiyon 620830 4332.47
Radikal posterior rezeksiyon 620840 5596.10
Radikal vulvektomi 620850 4327.00
Raz operasyonu 620860 1998.88
Rektovajinal fistül 620870 2997.78
Richardson kompozit operasyonu 620880 2997.78
Sakrokolpopeksi 620890 1367.23
Shauta Emerichh operasyonu 620900 3331.28
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) 620910 1499.16
Total pelvik rezeksiyon 620920 3948.03
Transobturator tape uygulaması 620921 1519.32
Vulvektomi 620940 3593.51
Wertheim ameliyatı (Radikal histerektomi) 620950 9463.29
Radikal parametrektomi 620951 5128.22
William Dolores suspansiyon 620960 455.73
Histeroskopi, diyagnostik 620970 200.09
Histeroskopi, operatif 620980 399.87
Laparoskopi, tanısal 620990 499.93
İnfertilitede laparoskopik cerrahi 621000 911.49
Metroplasti, her biri 621010 799.54
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri 621020 1199.33
Tubaplasti 621030 1199.33
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe) 621040 2997.78
Sağlam çocuk doğmasına yönelik invitro fertilizasy 621043 6138.90
Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik invitr 621044 6138.90
İnvitro fertilizasyon (İVF) 621045 6138.90
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi 621046 1497.30
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması 621050 619.00
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi 621060 722.29
Fimozis açılması 621070 77.46
Sünnet 621071 172.13
Korpus kavernozum drenajı (Priapismus) 621080 493.81
Meatotomi 621090 104.31
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil i 621100 3868.38
Parafimozis redüksiyonu 621110 258.01
Penektomi, parsiyel 621120 6799.57
Penil dorsal ven ligasyonu 621130 1176.25
Penil fraktür onarımı 621140 1547.52
Penil plikasyon 621150 1176.25
Çok parçalı penil protezin çıkarılması 621160 1444.25
Tek parçalı penil protezin çıkarılması 621170 1031.80
Çok parçalı penil protez implantasyonu 621180 2352.12
Tek parçalı penil protez implantasyonu 621190 1881.52
Penil revaskülarizasyon 621200 2475.70
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bi 621210 2940.05
Penis rekonstrüksiyonu, rejyonel flep ile 621220 1764.17
Penis replantasyonu 621230 2578.97
Penis uzatma 621240 1031.80
Peyronie plak eksizyonu 621250 1547.52
Peyronie plak eksizyonu, greft ile 621260 2472.56
Radikal penektomi 621270 8510.46
Rejyonel flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil 621280 1999.26
Safeno-kavernozal şant (Priapismus) 621290 2103.95
Spongio-kavernozal şant (Priapismus) 621300 2117.03
Prostat apsesinin perineal drenajı 621310 1650.47
Prostat iğne biyopsisi, çoklu 621320 108.50
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, ç 621330 154.90
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi, ik 621340 6705.58
Prostat masajı, her bir seans 621350 14.34
Prostata lazer tedavisi 621360 1650.47
Prostata termoterapi 621370 825.22
Prostata TUNA 621380 825.22
Prostatektomi, unipolar TUR 621390 1881.52
Prostatektomi, bipolar TUR 621391 1880.73
Prostatektomi, açık 621400 1881.52
Prostatektomi, radikal 621410 13280.07
Transüretral prostat insizyonu 621420 1176.25
İntraprostatik stent yerleştirilmesi 621430 619.00
Ejakülatör kanal rezeksiyonu 621440 1176.25
Epididim kisti eksizyonu 621450 940.77
Epididimektomi 621460 940.77
Fournier gangreni için debritman 621470 1833.92
Funiküler kist eksizyonu 621480 940.77
Hematoselektomi 621490 823.41
Hemiskrotektomi 621500 1176.25
Hidroselektomi, tek taraf 621510 825.22
Hidroselektomi ve herniyoplasti 621520 1031.80
İnguinal eksplorasyon 621530 940.77
İnguinal orşiyektomi, tek taraf 621540 705.68
İnmemiş testis cerrahisi 621550 1289.75
İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı 621560 1650.47
İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı 621570 1444.25
İnmemiş testis cerrahisi tek taraf, herni onarımı 621580 1444.25
Kord eksizyonu 621590 825.22
Laparoskopik ektopik testis araştırılması 621600 1547.52
Laparoskopik orşiyopeksi 621610 3090.71
Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu 621620 987.63
Perkütan epididimal sperm aspirasyonu 621630 705.68
Ön üretradan papillom koterizasyonu 621640 516.07
Seminal vezikülektomi 621650 1031.80
Skrotal orşiyektomi, tek taraf 621651 619.00
Skrotal orşiyektomi, iki taraf 621652 866.62
Spermatoselektomi 621660 940.77
Testiküler fiksasyon, iki taraf 621670 1176.25
Testiküler fiksasyon, tek taraf 621680 823.41
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) 621690 825.22
Testis biyopsileri, açık (tek, bilateral) 621700 588.32
Testis detorsiyonu, açık 621710 705.68
Testis detorsiyonu, kapalı 621720 235.49
Testis protezi yerleştirilmesi 621730 823.41
Varikoselektomi, tek taraf 621740 619.00
Varikoselektomi, iki taraf 621770 1031.80
Vazektomi 621780 309.50
Vazoepididimostomi 621790 1176.25
Vazovazostomi 621800 1031.80
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmes 700010 36.74
Botulinium toksin enjeksiyonu, bölgesel 700020 105.19
Deri lezyonlarının küretajı, her bir seans 700030 36.74
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini 700040 36.64
Deri prick testi 700050 18.53
Deri ve mukozada mantar aranması 700060 18.53
Deri ve mukoza smearleri 700070 36.74
Deri yama testi, her biri 700080 14.82
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans 700090 48.99
Dermatoskopi 700100 36.74
Elektro/Lazer epilasyon, cm² başına 700130 24.70
Elektrokoterizasyon, her bir seans 700140 54.96
Fotodinamik tedavi, her bir seans 700160 244.57
Fotokemoterapi (PUVA) genel, her bir seans 700170 46.00
Fotokemoterapi (PUVA) lokal, her bir seans 700180 27.47
Fototerapi (dbUVB) genel, her bir seans 700190 27.47
İlaç ve gıdalarla provakasyon testi, her biri 700200 54.96
İlaç/besin desensitizasyonu 700201 411.74
İntralezyoner enjeksiyon, bir seans günlük 700210 27.47
İontoforez (Hiperhidrozis tedavisi için) 700220 36.64
Karanlık saha testi (Spiroket aranması) 700230 17.28
Kimyasal koterizasyon 700240 48.99
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans 700250 63.18
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans 700260 126.40
Kriyoterapi benign lezyonlar, her bir seans 700270 36.74
Kriyoterapi malign lezyonlar, her bir seans 700280 61.33
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge 700290 48.99
Minimal eritem dozu tayini 700350 17.28
Paterji testi 700360 17.28
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzer 700370 48.99
Trikogram, her biri 700380 36.64
Wood ışığı muayenesi 700390 17.28
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi 700400 732.91
Jobbst uygulaması, her bir seans 700410 24.70
Kardiyoversiyon 700420 91.71
Elektriksel kardiyoversiyon 700430 91.71
Noninvaziv Kardiyak Hemodinami 700440 128.46
NİKAH + SaO2 700450 146.70
NİKAH + SaO2 + ET CO2 700460 195.58
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 700470 164.90
Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) 700480 61.33
Elektrokardiyogram, evde çekim 700490 58.88
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk 700491 82.87
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) 700500 40.14
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) 700510 169.86
Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) 700520 61.77
Kardiyovasküler stress test 700530 129.71
24 saat EKG kaydı (Holter) 700540 185.27
Head-up tilt test 700550 185.27
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği 700560 53.52
Event recorder (Gün başına) 700570 22.63
Kalp pili veya ICD kontrolü 700580 98.82
Kontrast ekokardiyografi 700590 117.95
Transtorasik ekokardiyografi 700600 80.90
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk 700601 185.85
Transözefajiyal ekokardiyografi 700610 293.17
Transözefajiyal ekokardiyografi, çocuk 700611 391.17
Ekzersiz (Eforlu) veya farmakolojik stres ekokardi 700620 219.85
Fötal ekokardiyografi 700630 219.85
Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventrikü 700640 500.77
Geçici kalp pili elektrotunun yeniden yerleştirilm 700650 165.25
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventrikül 700660 1815.58
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler 700670 2145.53
Kalıcı kalp pili takılması biventriküler, 3 elektr 700680 2640.73
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör 700690 1320.36
Kalıcı kalp pili elektrotu değiştirilmesi 700692 556.40
ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takıl 700700 2476.05
ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takıl 700710 3282.85
ICD tek elektrot revizyonu 700711 619.01
ICD iki elektrot revizyonu 700712 990.42
ICD üç elektrot revizyonu 700713 1733.24
ICD tek elektrot çıkarılması 700714 619.01
ICD iki elektrot çıkarılması 700715 990.42
ICD üç elektrot çıkarılması 700716 1733.24
ICD tek elektrot değiştirilmesi 700717 1238.01
ICD iki elektrot değiştirilmesi 700718 1485.61
ICD üç elektrot değiştirilmesi 700719 2476.05
ICD batarya değiştirilmesi 700720 990.40
ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı i 700721 3714.05
ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı i 700722 2971.27
ICD batarya ve elektrotlarının (tüm sistemin) çıka 700723 1733.24
ICD batarya ve elektrotlarının (tüm sistemin) ekst 700724 3714.05
Biventriküler ICD takılması, üç elektrot 700730 3301.21
Kalıcı kalp pili lead çıkarılması 700731 2310.78
Pil cebinin revizyonu ve relokasyonu 700732 660.47
ICD cebinin revizyonu ve relokasyonu 700733 825.44
Sağ kalp kateterizasyonu 700740 417.31
Endomiyokardiyal biyopsi 700750 993.19
Sol kalp kateterizasyonu 700760 417.31
Transseptal sol kalp kateterizasyonu 700770 834.62
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu 700780 834.62
Kardiyak debi ve indeks ölçümü 700800 283.77
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi 700801 561.97
Selektif koroner anjiyografi 700810 697.73
Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodina 700811 561.97
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve 700820 800.82
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass ko 700830 911.83
Selektif koroner anjiyografi, sağ ve sol kalp kate 700840 1010.93
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp 700841 2191.57
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp 700842 2848.21
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal k 700843 2848.21
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal ka 700844 3067.55
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateter 700845 3067.55
Kardiyak debi ve indeks ölçümü 700846 200.30
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi 700847 495.20
Trombolitik (Fibrinolitik) tedavi, intrakoroner 700850 1650.86
Trombolitik tedavi (Diğer arterler-pulmoner vb.) 700860 990.40
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan 700870 165.25
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek da 700880 1411.34
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave 700890 235.49
Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon an 700900 2476.05
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve sten 700910 1764.17
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve sten 700920 352.83
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent 700921 1764.17
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, 700922 235.49
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulamas 700923 235.49
Perkütan endovasküler yabancı cisim çıkarılması 700924 1925.65
Perkütan balon valvüloplasti, mitral kapak için 700930 3095.05
Perkütan balon valvüloplasti, edinsel aort stenozu 700940 3652.16
Perkütan perikart sıvısı drenajı (Floroskopi veya 700942 1217.91
Perkütan mitral kapak onarımı 700943 6259.68
Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Re 700944 4951.42
Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu ( 700945 4951.42
Paravalvüler leak kapama 700946 4126.17
Lazer anjiyoplasti, koroner arter 700990 3095.05
Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardi 700991 4951.41
Perkütan sol appendiks kapatılması 700992 4949.32
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi 701000 1238.02
Perkütan pulmoner balon valvüloplasti 701001 2476.05
Perkütan pulmoner balon valvüloplasti, yenidoğan 701002 3652.16
Perkütan aort balon valvüloplasti 701003 3652.16
Perkütan aort balon valvüloplasti, yenidoğan 701004 4869.27
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiy 701005 2629.56
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiy 701006 3067.55
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiy 701007 2785.56
Balon atriyal septostomi 701008 3408.39
Balon atriyal septoplasti ve septostomi 701009 3408.39
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi 701012 2310.78
Perkütan transkateter PDA kapatılması (Ductus oklü 701013 3067.55
Perkütan trans kateter aortopulmoner kollateral, v 701014 3300.93
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül oklüz 701015 4126.52
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak 701016 5842.65
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu v 701017 5776.98
Perkütan duktus arteriyozusa stent implantasyonu 701018 4162.99
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapa 701019 3527.95
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması 701021 3713.86
Periventriküler transkateter device ile VSD kapatı 701022 4085.06
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma 701010 825.22
Transözefajiyal elektrofizyolojik çalışma 701011 619.00
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküle 701030 4743.44
Kriyoablasyon, supraventriküler 701031 4743.44
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler 701040 4126.52
Kriyoablasyon, ventriküler 701041 4126.52
AV nod ablasyonu 701050 3895.12
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter 701061 4126.52
Kriyobalon ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulm 701062 4951.41
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasy 701063 4951.41
Kompleks haritalama eşliğinde radyofrekans ablasyo 701064 4951.41
Kompleks haritalama eşliğinde radyofrekans katater 701065 4951.41
Ventriküler taşikardi nedeniyle mükerrer ICD şok v 701066 4951.41
Ventriküler taşikardi nedeniyle mükerrer ICD şok v 701067 4951.41
Astımlı hasta eğitimi 701075 5.55
KOAH’lı hasta eğitimi 701076 7.40
İnhaler cihaz eğitimi 701077 18.53
Konsantratör cihazı eğitimi 701078 24.70
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OTO-CPAP vs 701079 24.70
Bronkoalveoler lavaj 701080 137.43
Total akciğer lavajı 701081 293.00
İntrabronşiyal kateter yerleştirilmesi 701090 61.33
Buhar tedavisi 701100 12.96
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri 701110 61.33
Eforlu solunum testi 701120 96.71
Egzersiz testi (6 dakika) 701130 91.71
Ekspiryum havasında karbonmonoksit 701131 102.93
Göğüs içi basınç ölçülmesi 701140 36.64
Helyum dilüsyon testi 701150 183.23
İnvitro Bazofil Degranülasyon testi 701160 183.23
Karbonmonoksit diffüzyon testi 701161 183.23
Plörodezis 701170 97.98
Plevra boşluğunun lavajı 701180 73.50
Plevral drenaj, pleurocan ile 701190 216.18
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi 701200 12.35
Provakasyonlu solunum testleri 701210 118.33
Solunum fonksiyon testleri 701220 77.21
İndükte balgam örneği alınması 701221 30.88
Endobronşial Ultrasonografi (Tanısal) 701222 488.34
Endobronşial Ultrasonografi (Biyopsi veya yabancı 701223 732.51
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 701230 96.71
24 saatlik pH monitörizasyon veya 24 saatlik emped 701250 128.46
Akalazyada balon dilatasyonu 701260 1375.59
Alt ve/veya üst GİS kanamalarında heater prob veya 701270 239.17
Duodenum, ince barsak (Özel kapsülle) biyopsisi 701280 126.84
Kapsül endoskopi 701281 1647.02
Balonlu enteroskopi 701282 1556.59
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi 701290 210.40
Endoskopik biliyer dilatasyon 701300 643.72
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi 701310 717.57
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi 701320 945.14
Endoskopik kisto-duodenostomi 701330 1036.73
Endoskopik kisto-gastrostomi 701340 1065.91
Endoskopik perkütan gastrostomi 701350 594.94
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreotografi 701360 1275.69
Endoskopik sifinkterotomi 701370 599.65
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi 701380 403.32
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi 701390 268.88
Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi ile biyopsi 701400 248.90
Gastroskopik polipektomi 701410 286.35
Endoskopik mukoza rezeksiyonu 701411 285.68
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya b 701420 478.37
GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi 701430 777.54
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması 701440 470.15
Kolonoskopi, total 701450 488.73
Kolonoskopik polipektomi 701460 488.73
Mekanik litotiripsi 701470 732.91
Mide/ Safra tubajı 701480 36.64
Nasobiliyer drenaj 701490 244.57
Nazo pankreatik drenaj 701500 488.73
Özel kolon temizliği (Lavman hariç), 701510 128.46
Özefajiyal motilite 701520 201.63
Özefagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarı 701530 549.68
Özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya 701540 268.88
Konfokal lazer endomikroskopik üst GİS endoskopi 701545 293.17
Özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyops 701550 293.17
Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon/ Anal motilites 701560 201.63
Özefagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir se 701570 705.21
Özefagus varislerinde bant ligasyonu 701572 599.65
Adale testi 701580 19.74
Ampute değerlendirmesi 701590 61.35
Bilgisayarlı izokinetik test 701600 61.35
Denge/koordinasyon testleri 701610 55.20
Duyu-algı-motor değerlendirmesi 701620 55.20
Eklem hareket açıklığı ölçümü 701630 36.64
El beceri testleri 701640 55.20
Elektrodiagnostik testler 701650 61.35
Günlük yaşam aktiviteleri testi 701660 61.35
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite 701670 61.35
Mesleki değerlendirme 701680 61.35
Nörofizyolojik değerlendirme 701690 61.35
Postur analizi 701700 55.20
Skolyoz değerlendirmesi 701710 61.35
Yürüme analizi 701720 61.35
Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinema 701730 73.30
Coldpack 701740 9.86
Soğuk tedavi termik şok yöntemi 701741 123.53
Diyadinamik akım 701750 9.86
Dört hücre galvani 701760 14.82
Enfraruj 701770 9.86
Fango, lokal 701780 12.35
Faradizasyon 701790 12.35
Fonksiyonel elektriksel stimülasyon (FES) 701800 44.05
Fluidoterapi 701810 24.70
Galvanik akım 701820 9.86
Hotpack 701830 9.86
Işık banyosu (Baker) 701840 9.86
İnterferansiyel akım 701850 9.86
İyontoforez 701860 19.75
Kısa dalga diatermi 701870 14.82
Lazer 701880 14.82
Klasik masaj, bölgesel 701890 14.82
Klasik masaj, tüm vücut 701900 61.33
Konnektif doku masajı 701910 61.33
Mikrodalga (Radar) 701920 14.82
Paleidoterapi (çamur tedavisi) 701930 12.35
Parafin 701940 9.86
TENS 701950 9.86
Terapötik elektrik stimülasyon 701960 12.35
Traksiyon, elektrikli 701970 14.82
Traksiyon, mekanik 701980 7.40
Ultrason 701990 12.35
Ultraviyole 702000 12.35
Vibrasyon masajı 702010 7.40
Banyo-kaplıca 702020 9.86
Girdap banyosu 702030 36.64
Kontrast banyo 702040 7.40
Sauna ve tazyikli duş 702050 7.40
Stangerbath 702060 9.86
Su içi basınçlı masaj 702070 61.33
Su içi egzersiz 702080 61.33
Ampute rehabilitasyonu 702090 61.33
Biofeedback 702100 12.35
Bel - Boyun Okulu 702110 36.64
EMG biofeedback 702120 44.05
Denge/koordinasyon eğitimi 702130 61.33
Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz 702140 24.70
Ergometrik egzersizi 702150 19.75
Eklem enjeksiyonları 702160 36.64
Eklem hareket açıklığı egzersizi 702170 17.28
Eklem lavajı 702180 122.29
El rehabilitasyonu 702190 61.33
Elektroterapi 702200 61.33
Ev programı/aile eğitimi 702210 34.57
Geriatrik rehabilitasyon 702220 55.20
Germe egzersizi 702230 19.75
Gevşeme egzersizleri 702240 61.33
Görme engelli rehabilitasyonu 702250 61.35
Gözetmeli grup egzersizi 702260 19.75
İzokinetik egzersizler 702270 61.33
İş-uğraşı tedavisi 702280 55.20
Kardiyak rehabilitasyon 702290 55.20
Kognitif ( Bilişsel ) rehabilitasyon 702300 55.20
Mekanik egzersiz istasyonu 702310 48.99
Üst ekstremite rehabilitasyon iş istasyonu (roboti 702311 61.35
Manipülasyon 702320 61.33
Nörofizyolojik egzersizler 702330 61.33
Nörolojik rehabilitasyon 702340 55.20
Obstetrik / Jinekolojik rehabilitasyon 702350 61.33
Ortopedik rehabilitasyon 702360 61.33
Protez eğitimi 702370 24.70
Postür egzersizi 702380 14.82
Postüral drenaj 702390 46.00
Progresif dirençli egzersiz 702400 14.82
Propioseptif eğitim 702410 22.22
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) 702420 14.82
Pulmoner rehabilitasyon 702430 55.20
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz 702440 22.22
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon 702450 61.33
Serebral palsi rehabilitasyonu 702460 61.33
Skolyoz egzersizleri 702470 41.59
Solunum egzersizleri 702480 55.21
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu 702490 61.33
Yutma rehabilitasyonu 702500 41.56
Yürüme egzersizleri 702510 55.21
Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığ 702520 555.39
Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalı 702530 832.86
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompr 702550 555.39
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekomp 702560 832.86
Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi 702570 832.86
Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı 702580 128.68
Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı 702590 257.36
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen 702591 701.87
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü 702600 34.98
Oksijen tolerans testi 702610 34.98
Basınç testi 702620 48.99
Tüp havası analizi, her parametre 702630 24.70
Sualtı hekimliği danışmanlık saati 702640 24.70
İntermittan basınç siplinti her ekstremite 702650 24.70
Aile görüşme-değerlendirme 702660 34.74
Aile tedavisi 702670 54.96
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti 702680 54.96
Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG 702690 146.57
Bireysel psikoterapi, her bir seans 702700 54.01
Elektrokonvülsiv tedavi, EKT 702710 97.98
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi 702711 46.33
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) 702712 73.25
Gelişim testler, her biri 702720 36.74
Grup psikoterapisi, kişi başına her biri 702730 18.53
Kişilik testleri, her biri 702740 46.33
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri 702750 18.53
Nöropsikolojik test bataryası 702760 108.09
Nöropsikolojik testler, her biri 702770 27.47
Projektif testler, her biri 702780 36.74
Psikiyatrik değerlendirme 702790 27.47
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler 702800 27.47
Zeka testleri, her biri 702810 46.33
Poligrafik uyku tetkiki 702820 392.81
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları 702830 458.29
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı 702840 458.29
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP 702850 762.50
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans 702860 458.29
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG 702870 458.29
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Baca 702880 523.44
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT 702890 523.44
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Akti 702900 523.44
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT 702910 523.44
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktiva 702920 523.44
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + 702930 523.44
İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP t 702940 366.55
NR-EE 1400 (Brain mapping) 702950 137.43
2 – 4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki 702960 201.63
5 – 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki 702970 293.36
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki 702980 458.29
Auto-CPAP ile titrasyon 702990 183.42
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon) 703000 128.46
Ameliyatta EEG monitörizasyonu (Elektrokortikograf 703010 367.77
Rutin EEG (Çocuk-büyük) 703020 122.29
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG)monitörizasyonu 703050 276.23
Uyku aktivasyonu 703060 155.95
Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon 703090 823.49
İnvaziv Video-EEG monitörizasyon 703100 1099.37
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritala 703110 1099.37
Wada testi sırasında EEG kaydı 703120 207.94
EMG, genel tarama (Üç ekstremite) 703130 366.46
EMG, hareket hastalığı protokolü 703140 207.94
EMG, kraniyal nöropati protokolü 703150 122.29
EMG, motor nöron hastalığı protokolü 703160 268.88
EMG, myasteni protokolü 703170 366.46
EMG, myopati protokolü 703180 146.57
EMG, periodik paralizi protokolü 703190 207.94
EMG, polinöropati protokolü 703200 207.94
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü 703210 207.94
EMG tuzak nöropati protokolü, iki taraf 703220 122.29
EMG, distoni protokolü 703230 122.29
Refleks çalışmaları 703240 54.96
Repetetif sinir uyarımı 703250 146.57
R-R interval varyasyonu analizi 703260 73.28
Rutin EMG taraması / Elektrodiyagnostik konsültasy 703270 73.28
Sempatik deri cevapları 703280 54.96
Sinir iletim çalışması 703290 54.96
Tek lif EMG’si 703300 155.95
Tremor kaydı 703310 54.96
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi 703320 155.95
Intraoperatif nöromonitörizasyon 703365 8248.87
İşitsel beyinsapı UP (BAEP) 703370 171.27
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP) 703371 170.91
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR) 703372 170.91
Kraniyal sinir SEP 703380 122.29
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ek 703390 122.29
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt 703400 122.29
P 300 703410 122.29
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler 703420 122.29
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremitel 703430 122.29
Vizüel UP (VEP) (tek, bilateral) 703440 171.27
Penil Uyarılmış Potansiyeller 703450 146.57
Botulinium toksini enjeksiyonu, bölgesel 703460 155.95
Botulinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde 703470 201.63
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan 703480 171.27
Kas-sinir biyopsisi 703490 171.27
Prostigmin / Tensilon testi 703500 73.28
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing) 703510 73.28
Tensilon testi 703520 73.28
Pozisyonel nistagmus araştırılması 703530 54.96
Okulo-motor testler 703540 54.96
100 Hue testi 703550 48.99
Az görenlere yardım cihazı muayenesi 703560 122.29
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi 703570 91.71
Biyometri 703580 31.49
Cam terapi, toplam tedavi 703590 174.58
Çocuklarda görme muayeneleri 703600 73.28
Ekzoftalmometri 703610 14.82
Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG, herhangi biri 703620 87.27
ERG-VER-EOG (İkisi birden) 703630 158.92
ERG-VER-EOG (Üçü birden) 703640 244.57
Fluorescein Fundus Anjiyografi (FFA), iki göz 703650 452.93
Fresnel Prizması Uygulaması 703660 36.74
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için 703670 122.29
Gonyoskopi 703680 13.27
Görme alanı incelemesi (Manuel perimetri) 703690 54.96
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için 703700 122.29
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde 703710 122.29
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında 703720 122.29
Hess perdesi incelemesi 703730 34.98
ICG anjiyografisi, iki göz 703740 244.57
Terapötik Kontakt Lens muayene ve uygulaması, iki 703750 97.98
Kontrast Duyarlılık Testi 703760 23.77
Kornea topografisi 703770 73.50
Kuru göz teşhis testleri, her biri 703780 23.77
Nerve Fiber Analyzer (NFA) 703790 78.74
OCT (Optik Koherens Tomografisi) 703800 78.74
Ön segment anjiyografisi, iki göz 703810 69.97
Ön ve arka segment renkli resmi 703820 52.50
Ortoptik tedavi, her bir seans 703830 34.98
Pakimetri 703840 26.25
Renk hissi muayenesi, iki göz 703850 4.93
Scanning lazer oftalmoskopi 703860 104.68
Sinoptophor muayenesi iki göz, her bir seans 703870 36.64
Speküler mikroskopi 703880 54.96
Tonografi 703890 54.96
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz 703900 119.20
Ultrasonografik biyomikroskopi 703910 62.98
Aerodinamik ses analizi 703920 61.33
Akustik rinometri 703930 24.70
Akustik ses analizi (Akustik refrektometri) 703940 24.70
Bekesy odyometresi, iki kulak 703950 12.35
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA), iki 703960 54.96
Çocuk odyometresi (Komple) 703970 73.28
Elektrokokleografi 703980 61.33
ENG 703990 61.33
Videonistagmografi (VNG) 703991 61.04
ENOG 704000 61.33
İşitme cihazı tatbiki 704010 22.22
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans 704020 22.22
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf 704030 73.28
Koku testleri 704040 36.64
Komple vestibüler inceleme, iki taraf 704050 48.99
Konuşma, protez değiştirilmesi 704060 366.46
Konuşma, protez uygulaması 704070 611.03
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (Seansı) 704080 27.17
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi 704090 244.57
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf 704100 24.70
Odiyometri ve timpanometri, iki taraf 704110 54.96
Odyolojik tetkik komple, iki taraf 704120 46.00
Otoakustik emisyon, iki taraf 704130 46.00
Posturografi 704140 73.28
Rinomanometri, iki taraf 704150 24.70
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone deca 704160 48.99
Saf ses odyometrisi, iki taraf 704170 18.53
Tinnitus tedavisi 704180 64.23
Timpanometrik inceleme, iki taraf 704190 18.53
Vestibüler rehabilitasyon 704200 54.96
Acil hemodiyaliz 704210 877.00
Hemodiyaliz 704230 877.00
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi 704231 168.44
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 704232 336.89
Ev hemodiyalizi 704233 877.00
Hemoperfüzyon 704240 195.58
İzole ultrafiltrasyon 704250 128.46
Periton diyalizi takibi 704260 32.47
Peritoneal eşitlenme testi (PET) 704270 53.03
Rejyonel heparinizasyon 704280 24.70
Sürekli hemodiafiltrasyon/ hemofiltrasyon tedavisi 704290 246.98
Basınç akım çalışması 704300 183.42
Boney ve Q tip testleri 704310 19.75
Elektroejakülasyon 704320 244.57
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP) 704330 183.23
Empotansta uyku çalışmaları (NPT) 704340 293.17
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon, her 704350 61.33
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu 704360 46.00
İntrakaviter kemo veya immünoterapi 704370 91.71
Kavernozografi 704380 171.27
Kavernozometri 704390 171.27
Penil arter basınç ölçümü (PBI) 704400 122.29
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için 704410 1465.86
Seminal vezikülografi 704420 732.91
Sistometri 704430 61.33
Sistometri ve EMG 704440 183.23
Sistometri ve Üroflowmetri 704450 73.50
Ürodinamik çalışma 704460 128.46
Üroflowmetri 704470 36.74
Vaza vezikülografi, iki taraf 704480 366.55
Videoürodinami 704490 183.42
Prostat Mikrodalga Termoterapisi 704491 349.17
Fötal akustik stimülasyon 704500 91.71
Fötal elektrokardiyogram 704510 36.64
Fötal kan gazları 704520 36.64
Nonstres Test (NST) 704530 27.47
Oksitosin challenge test (OCT) 704540 48.99
Sürekli fötal monitörizasyon 704541 73.50
Antisperm antibody (ASA) 704550 48.99
Artifisiel inseminasyon, her bir seans 704560 91.71
Kruger testi 704570 24.70
Özel sperm tektiki 704580 36.64
Postkoital test 704590 24.70
Sperm mar testi 704600 24.70
Sperm penetrasyon testi (SPT) 704610 32.10
Sperm yıkama 704620 48.99
Sperma değerlendirilmesi (Bilgisayarla) 704630 48.99
Spermiogram (tam otomatize) 704631 117.19
Spermogram 704640 24.70
Oosit Aspirasyonu 704641 523.44
Sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu 704642 1177.82
Embriyo Transferi 704643 523.44
ICSI (Mikro enjeksiyon) 704644 916.24
Embriyo Freeezing 704645 588.90
CD 34/ T hücresi/ B hücresi/ Natural Killer (NK) h 704650 425.55
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans 704680 293.17
Manuel infüzyon kemoterapisi 704691 317.04
Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi 704692 407.63
Otomatik/robotik infüzyon kemoterapisi 704693 679.40
İntrakaviter ve rejyonel kemoterapi, her bir seans 704700 304.07
İntratekal tedavi, her bir seans 704710 183.23
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi 704720 102.67
Kemik iliği aspirasyonu 704730 136.88
Kemik iliği biyopsisi 704740 239.55
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi 704750 64.17
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu 704760 122.29
Periferik kan yayması değerlendirilmesi 704770 15.74
Steril ünitede bakım hizmeti 704780 183.42
Terapötik flebotomi, her bir seans 704790 36.74
Turnike testi 704800 12.35
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) 704810 183.42
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) 704820 183.42
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) 704830 183.42
Aferez, lökosit (1 seans) 704840 183.42
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) 704850 183.42
Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı 704860 91.71
Aferez, IgG ( 1 seans) 704870 274.83
Aferez, lipid ( 1 seans) 704880 274.83
Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans) 704890 274.83
Aferez, Terapötik eritrositoferez (1 seans) 704900 274.83
Aferez, Terapötik lökoferez (1 seans) 704910 331.50
Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans) 704920 324.86
Aferez, Terapötik trombositoferez (1 seans) 704930 274.83
Aferez, Fotoferezis (1 seans) 704940 274.83
Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans) 704941 8646.90
İmmün plazma tedarik ve uygulama 704942 2925.77
Viral İnaktivasyon İşlemi 704943 2331.85
Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik k 704950 945.82
Hematopoietik kök hücre ayrımı 704960 189.34
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya 704970 1114.34
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışın 704971 2328.59
Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijen 704972 2328.59
Kordon kanı nakli, allojenik 704973 1940.50
Kordon kanı nakli, otolog 704974 928.60
Hematopoietik hücre nakli, otolog 704980 1114.34
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre ü 704981 51120.72
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoietik kök hücre p 704990 236.52
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematop 705000 378.38
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması 705010 945.82
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu 705020 189.34
Kordon kanından kök hücre nakli 705030 945.82
Kök hücre dondurulması 705040 283.79
Kök hücre saklanması (Kord kanına uygulanmaz) 705060 14.34
Kök hücre infüzyonu 705070 141.86
Kök hücre mobilizasyonu 705080 177.38
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku 705090 37.93
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku 705100 605.36
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku 705110 37.93
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku 705120 605.36
ABO+Rh tayini (Forward gruplama)+ABO reverse grupl 705130 39.11
ABO+Rh tayini (Forward gruplama) 705140 19.75
Adsorbsiyon testi 705150 176.23
Alt kan grup tiplendirmesi (Her bir grup) 705160 29.64
Anti-A, anti-B, veya Anti D-titrajı 705170 73.28
Antikor tanımlama 705180 268.88
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite 705190 9.86
Cross match 705200 29.64
Direkt coombs testi (Polispesifik) 705210 22.22
Direkt coombs testi (Ig G) 705220 22.22
Direkt coombs (Kompleman) 705230 22.22
Donör muayenesi 705240 11.91
Elüsyon testi 705250 97.98
Eritrosit süspansiyonu yıkama 705260 36.64
Fibrin glue hazırlama 705270 183.23
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin 705280 7.00
İndirekt coombs testi 705290 27.17
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama, her b 705300 9.86
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir ünit 705310 44.05
Soğuk aglütininler 705320 24.70
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı 705330 29.64
Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi, h 705340 7.40
Aferez trombosit süspansiyonu 705350 1837.67
Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu, t 705351 1167.38
Aferez trombosit süspansiyonu pediatrik (ikiye böl 705352 938.93
Aferez trombosit süspansiyonu pediatrik (üçe bölün 705353 639.36
Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu, p 705354 623.92
Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu, p 705355 429.33
Aferez granülosit süspansiyonu 705360 497.10
Eritrosit Süspansiyonu 705370 650.70
Eritrosit Süspansiyonu, Kızılay'dan temin edilen 705371 1519.85
Pediatrik eritrosit süspansiyonu, üçlü transfer to 705372 663.40
Pediatrik eritrosit süspansiyonu, dörtlü transfer 705373 562.04
Granülosit süspansiyonu (Random donor, 1 ünite) 705380 40.18
Kriyopresipitat 705390 232.35
Otolog tam kan 705400 364.74
Otolog fibrin yapıştırıcı 705410 497.10
Tam kan (Torbada) 705420 321.72
Taze donmuş plazma 705430 386.45
Taze donmuş plazma pediatrik (ikiye bölünmüş), tek 705431 213.31
Taze donmuş plazma pediatrik (üçe bölünmüş), tek ü 705432 155.64
Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör tromb 705440 386.45
Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediat 705441 873.31
Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, dörtlü 705442 2117.16
Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, altılı 705443 2978.22
Ekstremite nakli (Tek kol veya tek bacak) 750000 66074.39
Yüz Nakli 750010 78245.99
10 tedavi günü ve altındaki tedaviler 800010 1127.93
11-20 tedavi günü süreli tedaviler 800020 1771.80
21-30 tedavi günü süreli tedaviler 800030 2359.30
30 tedavi gününden uzun süreli tedaviler 800040 2673.74
Brakiterapi 800050 1548.70
Streotaktik radyoterapi 800060 4429.70
a) Basit eksternal radyoterapi tasarımı 800070 244.57
b) Orta eksternal radyoterapi tasarımı 800080 366.46
c) Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı 800090 611.03
d) Konformal eksternal radyoterapi tasarımı 800100 952.80
e) IMRT veya volumetrik ark tedavisi/helikal ark t 800110 2857.87
a) Basit brakiterapi tasarımı 800111 244.57
b) Orta brakiterapi tasarımı 800112 366.46
c) Kompleks brakiterapi tasarımı 800113 611.03
d) Konformal brakiterapi tasarımı 800114 952.80
a) Basit radyoterapi planlama 800120 317.86
b) Orta radyoterapi planlama 800130 732.91
c) Kompleks radyoterapi planlama 800140 1303.95
d) Üç boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama 800150 2792.68
e) IMRT veya volumetrik ark tedavisi/helikal ark t 800160 3717.81
a) Temel radyasyon doz hesapları 800170 97.98
b) Basit eksternal radyoterapi doz hesapları 800180 195.58
c) Orta eksternal radyoterapi doz hesapları 800190 366.46
d) Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları 800200 439.75
e) Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları 800210 855.20
f) IMRT veya volumetrik ark tedavisi/helikal ark t 800220 2223.02
g) Özel eksternal radyoterapi doz hesapları 800230 855.20
a) Temel radyasyon doz hesapları 800235 97.98
b) Basit brakiterapi doz hesapları 800240 317.96
c) Orta brakiterapi doz hesapları 800250 508.51
d) Kompleks brakiterapi doz hesapları 800260 730.65
Özel dozimetre: TLD, mikrodozimetre 800270 122.29
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı 800280 146.57
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı 800290 219.85
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı 800300 354.51
Film 800310 97.98
Digital 800320 127.39
Basit eksternal radyoterapi uygulaması 800330 36.64
Orta eksternal radyoterapi uygulaması 800340 48.99
Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması 800350 61.33
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması 800360 244.57
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/ yarım vücut ı 800370 732.91
Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800380 124.59
Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800390 166.59
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800400 207.89
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulamas 800410 332.48
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uyg 800420 622.99
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınl 800430 1578.45
e) Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya vo 800440 747.58
Eksternal yüzeyel hipertermi 800450 378.81
Eksternal derin hipertermi 800460 488.73
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör) 800470 366.46
İntertisiyel hipertermi (5' den fazla aplikatör) 800480 488.73
İntrakaviter hipertermi 800490 366.46
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması 800500 549.68
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması 800510 830.50
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması 800520 1099.37
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması 800530 635.34
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması 800540 928.50
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması 800550 1343.54
After-loading brakiterapi uygulaması:1-4 arası kay 800560 2408.64
After-loading brakiterapi uygulaması:5-8 arası kay 800570 2574.54
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası k 800580 2823.74
After-loading brakiterapi uygulaması:12’den fazla 800590 2990.34
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması 800600 283.17
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması 800610 283.17
Kobalt-60 kaynaklı Teleterapi Cihazları ile yapıla 800615 8759.19
Robotik Lineer Akselaratör ile yapılan Stereotakti 800616 11678.93
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar 800620 387.77
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT 800640 502.29
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif 800641 376.65
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol) 800660 364.59
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol) 800661 502.29
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technega 800670 1513.10
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas 800671 502.29
Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 800680 1724.14
Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 800681 2325.67
Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) 800682 3444.94
Beyin PET 800690 4341.97
Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi 800710 424.95
Sisternografi (In-111 DTPA) 800720 6660.55
Sisternografi (Tc-99m DTPA) 800730 379.60
Beyin Reseptör Çalışması, SPECT 800735 44669.77
Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması 800740 368.48
Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) 800750 1514.02
Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 M 800755 18931.27
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat 800760 480.05
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT 800770 502.29
Miyokard Perfüzyon SPECT, reenjeksiyon (Tl-201) 800781 511.04
Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksle 800800 355.59
Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) 800810 355.59
Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) 800830 977.47
Miyokard PET, viabilite çalışması 800840 4116.15
Miyokard PET, perfüzyon çalışması 800841 4116.15
Radyonüklid Venografi 800851 537.85
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), stres 800860 729.00
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA)SPECT, stres 800861 502.29
Farmakolojik STRES 800862 106.67
Miyokard Attenüasyon düzeltme 800863 53.32
Artrosintigrafi 800870 241.43
Kemik Sintigrafisi, üç fazlı 800880 241.43
Kemik Sintigrafisi, tüm vücut 800890 390.45
Kemik Sintigrafisi, SPECT 800900 448.49
Kemik PET (F-18 NaF) 800901 4578.47
Anatomik korelasyon 800902 262.24
Perklorat kovma testi 800920 152.45
Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) 800930 13373.54
Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) 800940 562.75
Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) 800942 444.50
Tiroid Sintigrafisi 800950 107.56
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme 800951 132.02
Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) 800960 92.45
Tiroid uptake çalışması (I-131 veya I-123) 800970 201.35
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigraf 800971 37.76
Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) 800990 383.01
Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) 800991 486.50
Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması 800995 1936.29
Gastroözefajiyal Reflü Çalışması 801010 368.93
Hepatobiliyer Sintigrafi 801020 862.33
Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar 801030 320.04
Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT 801031 502.29
Mekkel Divertikülü Araştırması 801040 163.58
Mide Boşalma Çalışması 801050 346.72
Özefagus Transit Çalışması 801060 140.01
Tükrük Bezi Sintigrafisi 801070 198.24
Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) 801090 695.66
Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) 801091 1037.93
Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) 801092 1050.13
Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) 801110 502.29
GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) 801120 371.59
GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) 801121 371.59
GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) 801122 1157.26
Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3 801140 2337.98
Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) 801141 1066.76
Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, direkt 801150 103.56
Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, indirekt 801160 79.10
Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) 801170 241.13
Testis Sintigrafisi 801180 141.34
Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit 801190 2110.52
Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT 801191 502.29
Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) 801200 2078.07
Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) 801210 636.53
Lökosit İşaretlemesi 801211 358.26
Dalak Sekestrasyon Çalışması 801220 1100.83
Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması 801230 1100.83
Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini 801240 1032.82
Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması 801260 471.17
Hemanjiyom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit 801271 742.33
Kemik iliği sintigrafisi 801280 362.71
Lenfosintigrafi 801290 362.71
Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denat 801310 264.47
Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m V-DMSA) 801330 360.95
Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) 801331 502.29
Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Ga-67) 801340 3422.72
Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67) 801341 502.29
İyot-131 veya I-123 tüm vücut tarama, tanısal 801350 1538.00
İyot-131 Tüm Vücut Tarama, tedavi sonrası 801351 657.86
Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) 801360 15890.03
Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) 801361 502.29
Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m işaretli pept 801362 9308.05
Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) 801363 502.29
Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler) 801364 25214.50
İntraoperatif Gama Prop Uygulaması 801370 702.32
Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG) 801380 6500.50
Tümör Görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) 801381 502.29
Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG) 801382 18782.35
Tümör Görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) 801383 502.29
Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri 801390 769.88
Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) 801391 502.29
Radyoimmünosintigrafi, tüm vücut 801400 4036.14
Radyoimmünosintigrafi, SPECT 801401 528.71
Sentinel Lenf Nodu Çalışması 801410 498.73
Meme Sintigrafisi 801420 374.27
Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tl-201) 801430 1438.02
Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201) 801431 502.29
Onkolojik PET (F-18 FDG) 801440 4578.47
Radyonüklid Tedavi Değerlendirme 801455 912.04
Radyonüklid Sinovektomi 801460 7467.78
Radyonüklid Tedavi, I-131, 5 mCi 801470 791.22
Radyonüklid Tedavi, I-131, 10 mCi 801471 911.25
Radyonüklid Tedavi, I-131, 15 mCi 801472 973.47
Radyonüklid Tedavi, I-131, 20 mCi 801473 1035.70
Radyonüklid Tedavi, I-131, 30 mCi 801474 1097.93
Radyonüklid Tedavi, I-131, 50 mCi 801475 1530.71
Radyonüklid Tedavi, I-131, 75 mCi 801476 1646.01
Radyonüklid Tedavi, I-131, 100 mCi 801480 1850.20
Radyonüklid Tedavi, I-131, 125 mCi 801481 1993.49
Radyonüklid Tedavi, I-131, 150 mCi 801482 2075.04
Radyonüklid Tedavi, I-131, 200 mCi 801483 2444.81
Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG, 50 mCi 801490 29871.14
Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG, 100 mCi 801491 39650.38
Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG, 200 mCi 801492 52718.99
Radyonüklid Tedavi, P-32 801500 7632.23
Radyonüklid Tedavi, Re-186 801510 16069.07
Radyonüklid Tedavi, Sm-153 801520 16069.07
Radyonüklid Tedavi, Sr-89 801530 16914.79
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor 801540 114658.01
Somatostatin Reseptör Tedavisi (In-111 Pentetreoti 801541 70229.16
Radyonüklid tedavi radyasyon monitörizasyonu 801542 111.10
Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol 801543 19308.67
Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal,Y-90 mikroküre 801544 120394.89
Y-90 veya Lu-177 işaretli terapötik bileşikler 801545 76452.31
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri 801546 222.26
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasöt 801547 222.26
Dakriosintigrafi 801550 130.24
Organ Kan Akımı Çalışması (Tc-99m kompleksleri ile 801557 283.60
El-bilek grafisi (Tek film) 801560 22.44
Kemik yaşı tayini 801561 22.44
Floroskopi 801570 38.14
Kemik survey 801580 279.11
Mammografi (Tek meme) 801590 63.60
Mandibula (Tek yön) 801600 22.44
Schuller grafisi (Mukayeseli) 801610 57.24
Sella spot grafisi 801620 22.44
Sinüs (Waters) grafisi (Tek yön) 801630 22.44
Skolyoz tetkiki 801640 142.92
Stenvers grafisi (Mukayeseli) 801650 41.52
Temporamandibular eklem 801660 57.24
Uzun kemikler (Tek film) (Tek yön) 801670 28.81
Akciğer grafisi (İki yön) 801690 47.88
Akciğer grafisi (Üç yön) baryumlu 801700 76.31
Akciğer grafisi (Üç yön) 801710 54.25
Akciğer grafisi P.A. (Tek yön) 801720 25.43
Bacak uzunluk grafisi 801730 44.51
Düz karın grafisi 801740 28.81
Eklem grafisi (İki yön) mukayeseli 801750 54.25
Eklem grafisi (Tek yön) mukayeseli 801760 28.81
Eklem grafisi (Tek yön) tek eklem 801770 22.44
Eklem grafisi(İki yön)tek eklem 801780 28.81
Eklem grafisi(Üç yön) 801790 44.51
Kafa grafisi (dört yön) 801800 60.60
Kafa grafisi (İki yön) 801810 41.52
Kafa grafisi (Tek yön) 801820 22.44
Kalp teleradyogramlar (İki yön) 801830 50.87
Kalp teleradyogramlar (Tek yön) 801840 28.81
Kalp teleradyogramlar (Üç yön) baryumlu 801850 76.31
Kalp teleradyogramlar (Üç yön) 801860 54.25
Pelvis grafisi (Tek yön) 801870 28.81
Pelvis grafisi (Üç yön) 801880 54.25
Pelvimetri (İki yön) 801890 41.52
Vertebra grafileri, servikal (dört yön) 801900 60.60
Vertebra grafileri, servikal (İki yön) 801910 38.14
Vertebra grafileri, servikal (Tek yön) 801920 22.44
Vertebra grafileri, servikal (Üç yön) 801930 57.24
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön ) 801940 95.41
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (İki yön ) 801950 44.51
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (Tek yön ) 801960 28.81
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (Üç yön ) 801970 60.60
L5-S1 spot grafisi 801980 25.43
Anterograd pyelografi, var olan kateterden 801990 57.24
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü 802000 777.13
Artrografi 802010 142.92
Bronkografı 802020 111.10
Çift kontrast kolon tetkiki 802030 349.09
Çift kontrast mide tetkiki 802040 237.96
Dakriosistografi 802050 111.10
Defekografi 802060 237.96
Distal kolon grafisi 802070 142.92
Duktografi-galaktografi 802080 142.92
Enteroklizis 802090 349.09
Faringografi 802100 60.60
Faringo-özefagografi 802110 72.96
Fistülografi 802120 108.12
Histerosalpingografi (HSG) 802130 95.41
İnravenöz Piyelografi (İVP) 802140 120.84
İnravenöz Piyelografi (İVP), dakikalık 802150 145.92
İnce barsak tetkiki 802160 126.82
Kolon tetkiki 802170 266.39
Laringografi 802180 142.92
Lenfanjiyografi 802190 618.49
Mide duedonum tetkiki 802200 155.63
Myelografi 802210 475.92
Oral kolesistografi 802220 60.60
Özefagografi 802230 60.60
Peroperatuar kolanjiyografi 802240 76.31
Poş grafisi 802250 76.31
Retrograd piyelografi 802260 57.24
Retrograd üretrografi 802270 111.10
Sialografi (iki taraf) 802280 95.41
Sialografi (tek taraf) 802290 57.24
Sine özefagografi 802300 260.02
Sistogram (Üç film) 802310 60.60
T tüp kolanjiyografi 802320 76.31
Velofaringeal sinefloroskopi 802330 158.63
Voiding sistoüretrografi 802340 237.96
Aorta-femoro-popliteal arteriyografi 802350 447.97
Bronşial arteriografi 802351 391.81
Aortografi, torakal 802360 447.97
Aortografi, abdominal 802370 447.97
Coliak anjiyografi ve arteriel portografi 802380 638.66
Selektif renal anjiyografi, iki taraf 802390 638.66
İnferior mezenterik anjiyografi 802400 537.57
Pelvik arteriyografi 802430 537.57
Pulmoner anjiyografi 802440 336.18
Superior mezenterik anjiyografi 802450 537.57
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf 802460 537.57
Femoro-popliteal arteriyografi, tek taraf 802470 537.57
Selektif renal anjiyografi, tek taraf 802480 537.57
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriyografi 802490 537.57
Transplant renal anjiyografi 802500 537.57
Amytal Testi (VADA) 802510 447.97
Arkus aortografi 802520 537.57
Selektif karotid anjiyografi, iki taraf 802530 823.41
4 sistem selektif serebral anjiyografi 802540 1058.51
Orbital flebografi 802550 369.87
Petrozal sinüs kan örneklemesi 802560 532.22
Selektif vertebral anjiyografi, iki taraf 802570 823.41
Spinal anjiyografik tarama 802580 882.08
Selektif karotid anjiyografi, tek taraf 802590 537.57
Diyaliz fistülogram 802600 168.15
Hepatik venografi ve wedge venografi 802610 352.83
Sürrenal venografi, iki taraf 802620 352.83
Gonadal venografi, iki taraf 802630 352.83
İnferior veya superior vena kavagrafi 802640 248.97
Portal venöz kan örneklemesi 802650 823.41
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınmas 802660 252.14
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlend 802670 168.15
Splenoportografi 802680 352.83
Sürrenal venografi, tek taraf 802690 252.14
Gonadal venografi, tek taraf 802700 252.14
Adrenal venöz örnekleme 802701 209.62
Paratiroid venöz örnekleme 802702 209.62
Pelvik venografi, iki taraf 802703 251.54
Venografi, alt ekstremite, tek taraf 802710 154.61
Venografi, üst ekstremite, tek taraf 802720 154.61
Aortik stent-greft uygulaması 802730 4339.85
Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri 802740 8969.06
Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 802750 4484.52
Periferik damar embolizasyonu 802755 1598.22
Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 802760 8969.06
Geçici Kateter Yerleştirilmesi 802770 253.46
Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (PTA) işlemleri 802780 1048.89
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile 802790 253.46
Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 802800 3426.41
Subkütan Port Çıkarılması 802810 217.20
Subkütan Port Yerleştirilmesi 802820 447.90
Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleşt 802830 2130.14
İnfraaortik stent yerleştirilmesi 802831 2128.15
Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri (TAKE) 802840 3426.41
Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant (TIP 802850 5710.08
Tünelli Kateter Çıkarılması 802860 171.47
Tünelli Kateter Yerleştirilmesi 802870 759.56
Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi 802880 1808.47
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek 802890 3807.31
Akut inmede trombektomi 802891 4994.42
Perkütan Farmakomekanik Tromboliz/Trombektomi, ven 802892 3807.31
Perkütan Farmakomekanik Tromboliz/Trombektomi, Pul 802893 4604.73
Kemik dansitometresi (Lokal) 802900 69.60
Kemik dansitometresi, tüm vucut 802910 93.08
Dakriyosistoplasti, balon ile 802920 1085.16
Görüntüleme eşliğinde biyopsi (Kalın ya da ince iğ 802930 180.82
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 802940 1808.47
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon 802950 879.53
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon 802960 879.53
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 802970 1085.16
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, florosk 802971 542.78
Özefagus dilatasyonu. 802980 542.78
Perkütan akciğer absesi drenajı 802990 1808.47
Perkütan alkol ablasyon tedavisi 803000 1627.55
Perkütan ampiyem drenajı 803010 1085.16
Perkütan apse drenajı 803020 856.72
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 803030 856.72
Perkütan bilier drenaj 803040 3807.31
Perkütan bilier stent konması 803050 3807.31
Perkütan bilier taş çıkarılması 803060 3807.31
Perkütan çölyak ganglion blokajı 803070 3045.51
Perkütan enterik fistül tedavisi 803080 1085.16
Perkütan gastrojejunostomi 803090 2169.92
Perkütan gastrostomi 803100 3807.31
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon 803110 2169.92
Perkütan koledok dilatasyonu 803120 4568.25
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 803130 2284.57
Perkütan lenfosel tedavisi 803140 3807.31
Perkütan nefrostomi 803150 856.72
Perkütan pankreatik kanal girişimleri 803160 2169.92
Perkütan pnömotoraks tedavisi 803170 1085.16
Perkütan psödokist tedavisi 803180 1808.47
Perkütan ablasyon tedavisi 803190 2139.27
Perkütan tümör ablasyon tedavisi 803191 2814.84
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 803200 1085.16
Perkütan safra kesesi drenajı 803210 2284.57
Perkütan sistostomi 803220 609.08
Perkütan sistoüretografi 803230 1085.16
Perkütan stenoz dilatasyonu 803240 2284.57
Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK) 803250 4484.52
Perkütan üreteral stent konması 803260 4568.25
Stent yerleştirilmesi 803270 2169.92
Streotaktik meme işaretleme 803280 560.72
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi 803281 1265.25
Ultrasonografi eşliğinde parasentez (Tanısal) 803290 266.80
Ultrasonografi eşliğinde parasentez (Terapötik) 803291 532.74
Ultrasonografi eşliğinde torasentez (Tanısal) 803292 266.37
Ultrasonografi eşliğinde torasentez (Terapötik) 803293 532.74
Vertebroplasti 803300 4949.16
3-Boyutlu ultrasonografi 803310 145.92
Boyun US 803320 54.25
Renal US, dinamik 803330 92.03
Eklem US ( Tek taraf) 803340 28.81
Endoskopik US 803350 212.90
Follikülometri (transabdominal follikülometri ) 803360 89.04
Follikülometri (Transvajinal follikülometri ) 803370 89.04
Hepatobilier US 803390 38.14
İntravasküler US (IVUS) 803400 237.96
İntraoperatif US 803410 131.31
Kalça eklemi US ( Tek taraf ) 803420 31.80
Meme US (Bilateral) 803430 57.24
Meme US (Unilateral) 803440 28.81
Elastografi US 803441 53.25
Obstetrik US 803450 57.24
Orbita US (Bilateral ) (A veya B mod) 803460 57.24
Parotis bezi US 803470 28.81
Renal US 803480 38.14
Skrotal US 803490 44.51
Submandibuler bez US 803500 28.81
Tiroid US 803510 54.25
Toraks US 803520 44.51
Transkranial veya transfontanel US 803530 44.51
Transrektal US 803540 72.96
Transvajinal US 803550 57.24
Suprapubik pelvik US 803560 57.24
Abdomen US, tüm 803570 89.04
Üriner sistem US 803580 57.24
Abdomen US, üst 803590 57.24
Yüzeyel doku US 803600 45.17
Ultrason, diğer 803601 44.51
Ultrason, genel 803602 31.80
3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi 803610 142.92
Abdominal aorta renkli Doppler US 803620 79.33
Abdominal renkli Doppler US 803630 79.33
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek 803640 79.33
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama 803650 95.41
İntraoperatif renkli Doppler US 803670 111.10
Karotis renkli Doppler US (Tek, bilateral) 803680 79.33
Kitle lezyonu renkli Doppler US 803690 79.33
Meme renkli Doppler US 803700 79.33
Obstetrik renkli Doppler US 803710 92.03
Orbita renkli Doppler US 803720 92.03
Pelvik renkli Doppler US 803730 79.33
Penil renkli Doppler US 803740 92.03
Portal ven renkli Doppler US 803750 79.33
Renal renkli Doppler US (Tek, Bilateral) 803760 95.41
Skrotal renkli Doppler US 803770 79.33
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı 803780 79.33
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı 803790 79.33
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı 803800 79.33
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı 803810 79.33
Tiroid bezi renkli Doppler US 803820 79.33
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler 803830 79.33
Transrektal renkli Doppler 803840 79.33
Vertebral arter renkli Doppler US (Tek, bilateral) 803850 79.33
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US 803860 79.33
Doppler US, diğer 803861 77.64
BT, Abdomen - üst, kontrastsız R100000 205.77
BT, Abdomen - üst, kontrastlı R100010 205.77
BT, Adrenal bez, dinamik kontrastlı R100020 264.15
BT, Akciğer, yüksek rezolusyonlu R100030 205.77
BT, Beyin, kontrastsız R100040 205.77
BT, Beyin, kontrastlı R100050 205.77
BT, Beyin, perfüzyon R100060 264.15
BT, Boyun, kontrastsız R100070 205.77
BT, Boyun, kontrastlı R100080 205.77
BT, Böbrek - bilateral, kontrastsız R100090 205.77
BT, Böbrek - bilateral, kontrastlı R100100 205.77
BT, Böbrek - bilateral, kontrastlı geç faz R100110 205.77
BT, Enteroklizis R100120 264.15
BT, Fistülografi R100130 205.77
BT, Hipofiz, kontrastsız R100140 205.77
BT, Hipofiz, kontrastlı R100150 205.77
BT, Kalp R100160 205.77
BT, Kalp, kalsiyum skorlama R100170 205.77
BT, Karaciğer, dinamik kontrastlı R100180 264.15
BT, Kolonoskopi, sanal R100190 264.15
BT, Kraniyum ve 3 boyutlu görüntüleme R100200 205.77
BT, Lomber Vertebra, kontrastsız R100210 205.77
BT, Lomber Vertebra, kontrastlı R100220 205.77
BT, Lomber Vertebra, intratekal kontrastlı R100230 205.77
BT, Maksilla R100240 205.77
BT, Mandibula R100250 205.77
BT, Nazofarinks ve Boyun, kontrastsız R100260 205.77
BT, Nazofarinks ve Boyun, kontrastlı R100270 205.77
BT, Orbita - bilateral, kontrastsız R100280 205.77
BT, Orbita - bilateral, kontrastlı R100290 205.77
BT, Özofagus, oral kontrastlı R100300 205.77
BT, Pankreas, dinamik kontrastlı R100310 264.15
BT, Paranazal sinüs R100320 205.77
BT, Pelvis, kontrastsız R100330 205.77
BT, Pelvis, kontrastlı R100340 205.77
BT, Servikal Vertebra, kontrastsız R100350 205.77
BT, Servikal Vertebra, kontrastlı R100360 205.77
BT, Servikal Vertebra, intratekal kontrastlı R100370 205.77
BT, Sisternografi R100380 205.77
BT, Temporal kemik - bilateral R100390 205.77
BT, Temporomandibular eklem - bilateral, kontrasts R100400 205.77
BT, Temporomandibular eklem - bilateral, kontrastl R100410 205.77
BT, Torakal Vertebra, kontrastsız R100420 205.77
BT, Torakal Vertebra, kontrastlı R100430 205.77
BT, Torakal Vertebra, intratekal kontrastlı R100440 205.77
BT, Toraks, kontrastsız R100450 205.77
BT, Toraks, kontrastlı R100460 205.77
BT, Torasik çıkış R100470 205.77
BT, Yüz kemikleri ve Maksilla, kontrastsız R100480 205.77
BT, Yüz kemikleri ve Maksilla, kontrastlı R100490 205.77
BT, Yüz kemikleri ve Maksilla, 3 boyutlu görüntüle R100500 205.77
BT, Ayak - bilateral, kontrastsız R100520 205.77
BT, Ayak - bilateral, kontrastlı R100530 205.77
BT, Ayak - sağ, kontrastsız R100540 205.77
BT, Ayak - sağ, kontrastlı R100550 205.77
BT, Ayak - sol, kontrastsız R100560 205.77
BT, Ayak - sol, kontrastlı R100570 205.77
BT, Ayak bileği - bilateral, kontrastsız R100580 205.77
BT, Ayak bileği - bilateral, kontrastlı R100590 205.77
BT, Ayak bileği - sağ, kontrastsız R100600 205.77
BT, Ayak bileği - sağ, kontrastlı R100610 205.77
BT, Ayak bileği - sol, kontrastsız R100620 205.77
BT, Ayak bileği - sol, kontrastlı R100630 205.77
BT, Dirsek - sağ, kontrastsız R100640 205.77
BT, Dirsek - sağ, kontrastlı R100650 205.77
BT, Dirsek - sol, kontrastsız R100660 205.77
BT, Dirsek - sol, kontrastlı R100670 205.77
BT, Diz - bilateral, kontrastsız R100680 205.77
BT, Diz - bilateral, kontrastlı R100690 205.77
BT, Diz - sağ, kontrastsız R100700 205.77
BT, Diz - sağ, kontrastlı R100710 205.77
BT, Diz - sol, kontrastsız R100720 205.77
BT, Diz - sol, kontrastlı R100730 205.77
BT, El - sağ, kontrastsız R100740 205.77
BT, El - sağ, kontrastlı R100750 205.77
BT, El - sol, kontrastsız R100760 205.77
BT, El - sol, kontrastlı R100770 205.77
BT, El bileği - sağ, kontrastsız R100780 205.77
BT, El bileği - sağ, kontrastlı R100790 205.77
BT, El bileği - sol, kontrastsız R100800 205.77
BT, El bileği - sol, kontrastlı R100810 205.77
BT, Kalça - bilateral, kontrastsız R100820 205.77
BT, Kalça - bilateral, kontrastlı R100830 205.77
BT, Kalça - sağ, kontrastsız R100840 205.77
BT, Kalça - sağ, kontrastlı R100850 205.77
BT, Kalça - sol, kontrastsız R100860 205.77
BT, Kalça - sol, kontrastlı R100870 205.77
BT, Kalça ve Femur, anteversiyon ölçüm R100880 205.77
BT, Kruris - bilateral, kontrastsız R100890 205.77
BT, Kruris - bilateral, kontrastlı R100900 205.77
BT, Kruris - sağ, kontrastsız R100910 205.77
BT, Kruris - sağ, kontrastlı R100920 205.77
BT, Kruris - sol, kontrastsız R100930 205.77
BT, Kruris - sol, kontrastlı R100940 205.77
BT, Omuz - bilateral, kontrastsız R100950 205.77
BT, Omuz - bilateral, kontrastlı R100960 205.77
BT, Omuz - sağ, kontrastsız R100970 205.77
BT, Omuz - sağ, kontrastlı R100980 205.77
BT, Omuz - sol, kontrastsız R100990 205.77
BT, Omuz - sol, kontrastlı R101000 205.77
BT, Ön kol - sağ, kontrastsız R101010 205.77
BT, Ön kol - sağ, kontrastlı R101020 205.77
BT, Ön kol - sol, kontrastsız R101030 205.77
BT, Ön kol - sol, kontrastlı R101040 205.77
BT, Sakroiliyak Eklem, kontrastsız R101050 205.77
BT, Sakroiliyak Eklem, kontrastlı R101060 205.77
BT, Sakrum, kontrastsız R101070 205.77
BT, Sakrum, kontrastlı R101080 205.77
BT, Skapula - bilateral R101090 205.77
BT, Sternoklavikular Eklem, kontrastsız R101100 205.77
BT, Sternoklavikular Eklem, kontrastlı R101110 205.77
BT, Sternum, kontrastsız R101120 205.77
BT, Sternum, kontrastlı R101130 205.77
BT, Uyluk - bilateral, kontrastsız R101140 205.77
BT, Uyluk - bilateral, kontrastlı R101150 205.77
BT, Uyluk - sağ, kontrastsız R101160 205.77
BT, Uyluk - sağ, kontrastlı R101170 205.77
BT, Uyluk - sol, kontrastsız R101180 205.77
BT, Uyluk - sol, kontrastlı R101190 205.77
BT, Üst kol - sağ, kontrastsız R101200 205.77
BT, Üst kol - sağ, kontrastlı R101210 205.77
BT, Üst kol - sol, kontrastsız R101220 205.77
BT, Üst kol - sol, kontrastlı R101230 205.77
BT artrografi, Ayak bileği - sağ R101250 204.11
BT artrografi, Ayak bileği - sol R101260 204.11
BT artrografi, Dirsek - sağ R101270 204.11
BT artrografi, Dirsek - sol R101280 204.11
BT artrografi, Diz - sağ R101290 204.11
BT artrografi, Diz - sol R101300 204.11
BT artrografi, El bileği - sağ R101310 204.11
BT artrografi, El bileği - sol R101320 204.11
BT artrografi, Kalça - sağ R101330 204.11
BT artrografi, Kalça - sol R101340 204.11
BT artrografi, Omuz - sağ R101350 204.11
BT artrografi, Omuz - sol R101360 204.11
BT anjiografi, Koroner arterler ve 3 boyutlu görün R101380 205.77
BT anjiografi, Sol atrium ve Pulmoner venler ve 3 R101390 205.77
BT anjiografi, Abdominal aorta R101400 205.77
BT dinamik anjiografi, Abdominal aorta R101410 264.15
BT anjiografi, Alt ekstremite damarları R101420 205.77
BT anjiografi, Beyin R101430 205.77
BT anjiografi, Karotis arter R101440 205.77
BT anjiografi, Pulmoner arter R101450 205.77
BT anjiografi, Renal damarlar - bilateral R101460 205.77
BT anjiografi, Torasik aorta R101470 205.77
BT dinamik anjiografi, Torasik aorta R101480 264.15
BT anjiografi, Üst ektremite damarları - sağ R101490 205.77
BT anjiografi, Üst ektremite damarları - sol R101500 205.77
BT venografi, tek anatomik bölge R101510 205.77
BT kılavuzluğunda Abse drenajı, Abdomen R101530 819.47
BT kılavuzluğunda Abse drenajı, Böbrek R101540 819.47
BT kılavuzluğunda Abse drenajı, Karaciğer R101550 819.47
BT kılavuzluğunda Abse drenajı, Plevra R101560 819.47
BT kılavuzluğunda Abse drenajı, Toraks R101570 819.47
BT kılavuzluğunda Anestetik blok injeksiyonu, Omur R101580 264.15
BT kılavuzluğunda Artrosentez, Diz - sağ R101590 264.15
BT kılavuzluğunda Artrosentez, Diz - sol R101600 264.15
BT kılavuzluğunda Artrosentez, Kalça - sağ R101610 264.15
BT kılavuzluğunda Artrosentez, Kalça - sol R101620 264.15
BT kılavuzluğunda Artrosentez, Omuz - sağ R101630 264.15
BT kılavuzluğunda Artrosentez, Omuz - sol R101640 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Abdomen R101650 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Akciğer R101660 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Boyun R101670 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Karaciğer R101680 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Meme R101690 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Pankreas R101700 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Pelvis R101710 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Plevra R101720 264.15
BT kılavuzluğunda Aspirasyon, Retroperiton R101730 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Abdomen R101740 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Adrenal bez R101750 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Akciğer - sağ R101760 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Akciğer - sol R101770 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Boyun R101780 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Böbrek - sağ R101790 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Böbrek - sol R101800 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Dalak R101810 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Derin kas R101820 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Kalp R101830 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Karaciğer R101840 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Kemik R101850 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Kraniyum R101860 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Lenf nodu R101870 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Lomber Vertebra R101880 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Mediyasten R101890 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Meme R101900 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Pankreas R101910 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Pelvis R101920 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Plevra - sağ R101930 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Plevra - sol R101940 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Prostat R101950 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Retroperiton R101960 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Servikal Vertebra R101970 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Spinal kord R101980 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Torakal Vertebra R101990 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Toraks R102000 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Yumuşak doku R102010 264.15
BT kılavuzluğunda Biyopsi, Yüz kemikleri ve Maksil R102020 264.15
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu, Böbrek - sağ R102030 2046.27
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu, Böbrek - sol R102040 2046.27
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu, Çöliyak pleksus R102050 2046.27
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu, Diğer bölge R102060 2046.27
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu, Karaciğer R102070 2046.27
BT kılavuzluğunda Drenaj, Abdomen R102080 819.47
BT kılavuzluğunda Drenaj, Bilyer kanallar ve Safra R102090 2185.24
BT kılavuzluğunda Drenaj, Pankreas R102100 819.47
BT kılavuzluğunda Drenaj, Retroperiton R102110 819.47
BT kılavuzluğunda Drenaj, Toraks R102120 819.47
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Abdomen R102130 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Adrenal b R102140 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Akciğer R102150 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Böbrek R102160 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Dalak R102170 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Karaciğer R102180 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Lenf nodu R102190 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Mediyaste R102200 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Pankreas R102210 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Pelvis R102220 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Prostat R102230 264.15
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu, Retroperi R102240 264.15
BT kılavuzluğunda Kist aspirasyonu, Abdomen R102250 264.15
BT kılavuzluğunda Kist aspirasyonu, Böbrek - sağ R102260 264.15
BT kılavuzluğunda Kist aspirasyonu, Böbrek - sol R102270 264.15
BT kılavuzluğunda Nefrostomi tüpü değişimi, Böbrek R102280 264.15
BT kılavuzluğunda Perkutan vertebroplasti, Omurga R102290 4733.97
MRG, Abdomen - üst, kontrastsız R103000 243.21
MRG, Abdomen - üst, kontrastlı R103010 243.21
MRG, Adrenal bez, kontrastsız R103020 243.21
MRG, Adrenal bez, kontrastlı R103030 243.21
MRG, Adrenal bez, dinamik kontrastlı R103040 316.16
MRG, Beyin, kontrastsız R103050 243.21
MRG, Beyin, kontrastlı R103060 243.21
MRG, Beyin, difüzyon R103070 243.21
MRG, Beyin, Difüzyon Tensör Görüntüleme ve Traktog R103080 243.21
MRG, Beyin, fonksiyonel R103090 243.21
MRG, Beyin, perfüzyon R103100 316.16
MRG, Beyin, spektroskopi R103110 243.21
MRG, Beyin, SWI R103120 243.21
MRG, BOS akım R103130 243.21
MRG, Boyun, kontrastsız R103140 243.21
MRG, Boyun, kontrastlı R103150 243.21
MRG, Böbrek - bilateral, kontrastsız R103160 243.21
MRG, Böbrek - bilateral, kontrastlı R103170 243.21
MRG, Brakiyal pleksus - bilateral R103180 243.21
MRG, Enterografi R103190 243.21
MRG, Fetal R103200 243.21
MRG, Hipofiz, kontrastsız R103210 243.21
MRG, Hipofiz, kontrastlı R103220 243.21
MRG, Kafa tabanı, kontrastsız R103230 243.21
MRG, Kafa tabanı, kontrastlı R103240 243.21
MRG, Karaciğer, kontrastsız R103250 243.21
MRG, Karaciğer, kontrastlı R103260 243.21
MRG, Karaciğer, dinamik kontrastlı R103270 316.16
MRG, Karaciğer T2* R103280 243.21
MRG, Kardiyak, kontrastsız R103290 243.21
MRG, Kardiyak, kontraslı R103300 243.21
MRG, Kardiyak akım çalışması R103310 243.21
MRG, Kardiyak fonksiyon R103320 243.21
MRG, Kardiyak perfüzyon R103330 243.21
MRG, Kardiyak T1 ve T2 haritalama R103340 243.21
MRG, Kardiyak T2* R103350 243.21
MRG, Kolanjiyopankreatografi, kontrastsız R103360 243.21
MRG, Kolanjiyopankreatografi, kontrastlı R103370 243.21
MRG, Larinks, kontrastsız R103380 243.21
MRG, Larinks, kontrastlı R103390 243.21
MRG, Lomber pleksus R103400 243.21
MRG, Lomber vertebra, kontrastsız R103410 243.21
MRG, Lomber vertebra, kontrastlı R103420 243.21
MRG, Meme - bilateral, kontrastsız R103430 243.21
MRG, Meme - bilateral, kontrastlı R103440 243.21
MRG, Meme - bilateral, dinamik kontrastlı R103450 316.16
MRG, Meme - sağ, kontrastsız R103460 243.21
MRG, Meme - sağ, kontrastlı R103470 243.21
MRG, Meme - sol, kontrastsız R103480 243.21
MRG, Meme - sol, kontrastlı R103490 243.21
MRG, Miyelografi R103500 243.21
MRG, Nazofarinks, kontrastsız R103510 243.21
MRG, Nazofarinks, kontrastlı R103520 243.21
MRG, Orbita - bilateral, kontrastsız R103530 243.21
MRG, Orbita - bilateral, kontrastlı R103540 243.21
MRG, Pankreas, kontrastsız R103550 243.21
MRG, Pankreas, kontrastlı R103560 243.21
MRG, Pankreas, dinamik kontrastlı R103570 316.16
MRG, Parotis bezi, kontrastsız R103580 243.21
MRG, Parotis bezi, kontrastlı R103590 243.21
MRG, Pelvis, kontrastsız R103600 243.21
MRG, Pelvis, kontrastlı R103610 243.21
MRG, Pelvis tabanı dinamik defekografi R103620 243.21
MRG, Perianal bölge R103630 243.21
MRG, Prostat, kontrastsız R103640 243.21
MRG, Prostat, kontrastlı R103650 243.21
MRG, Prostat, dinamik kontrastlı R103660 316.16
MRG, Servikal vertebra, kontrastsız R103670 243.21
MRG, Servikal vertebra, kontrastlı R103680 243.21
MRG, Sisternografi R103690 243.21
MRG, Skrotum ve testisler, kontrastsız R103700 243.21
MRG, Skrotum ve testisler, kontrastlı R103710 243.21
MRG, Temporal, kontrastsız R103720 243.21
MRG, Temporal, kontrastlı R103730 243.21
MRG, Temporomandibular eklem - bilateral, kontrast R103740 316.16
MRG, Temporomandibular eklem - bilateral, kontrast R103750 316.16
MRG, Temporomandibular eklem - sağ, kontrastsız R103760 243.21
MRG, Temporomandibular eklem - sağ, kontrastlı R103770 243.21
MRG, Temporomandibular eklem - sol, kontrastsız R103780 243.21
MRG, Temporomandibular eklem - sol, kontrastlı R103790 243.21
MRG, Torakal vertebra, kontrastsız R103800 243.21
MRG, Torakal vertebra, kontrastlı R103810 243.21
MRG, Toraks, kontrastsız R103820 243.21
MRG, Toraks, kontrastlı R103830 243.21
MRG, Tüm vücut, metastaz için R103840 243.21
MRG, Ürografi - kontrastsız R103850 243.21
MRG, Ürografi - kontrastlı R103860 243.21
MRG, Yumuşak doku, kontrastsız R103870 243.21
MRG, Yumuşak doku, kontrastlı R103880 243.21
MRG, Yüz, kontrastsız R103890 243.21
MRG, Yüz, kontrastlı R103900 243.21
MRG, Ayak - sağ, kontrastsız R103920 243.21
MRG, Ayak - sağ, kontrastlı R103930 243.21
MRG, Ayak - sol, kontrastsız R103940 243.21
MRG, Ayak - sol, kontrastlı R103950 243.21
MRG, Ayak bileği - sağ, kontrastsız R103960 243.21
MRG, Ayak bileği - sağ, kontrastlı R103970 243.21
MRG, Ayak bileği - sol, kontrastsız R103980 243.21
MRG, Ayak bileği - sol, kontrastlı R103990 243.21
MRG, Dirsek - sağ, kontrastsız R104000 243.21
MRG, Dirsek - sağ, kontrastlı R104010 243.21
MRG, Dirsek - sol, kontrastsız R104020 243.21
MRG, Dirsek - sol, kontrastlı R104030 243.21
MRG, Diz - sağ, kontrastsız R104040 243.21
MRG, Diz - sağ, kontrastlı R104050 243.21
MRG, Diz - sol, kontrastsız R104060 243.21
MRG, Diz - sol, kontrastlı R104070 243.21
MRG, El - sağ, kontrastsız R104080 243.21
MRG, El - sağ, kontrastlı R104090 243.21
MRG, El - sol, kontrastsız R104100 243.21
MRG, El - sol, kontrastlı R104110 243.21
MRG, El bileği - sağ, kontrastsız R104120 243.21
MRG, El bileği - sağ, kontrastlı R104130 243.21
MRG, El bileği - sol, kontrastsız R104140 243.21
MRG, El bileği - sol, kontrastlı R104150 243.21
MRG, Kalça - bilateral, kontrastsız R104160 316.16
MRG, Kalça - bilateral, kontrastlı R104170 316.16
MRG, Kalça - sağ, kontrastsız R104180 243.21
MRG, Kalça - sağ, kontrastlı R104190 243.21
MRG, Kalça - sol, kontrastsız R104200 243.21
MRG, Kalça - sol, kontrastlı R104210 243.21
MRG, Kruris - sağ, kontrastsız R104220 243.21
MRG, Kruris - sağ, kontrastlı R104230 243.21
MRG, Kruris - sol, kontrastsız R104240 243.21
MRG, Kruris - sol, kontrastlı R104250 243.21
MRG, Omuz - sağ, kontrastsız R104260 243.21
MRG, Omuz - sağ, kontrastlı R104270 243.21
MRG, Omuz - sol, kontrastsız R104280 243.21
MRG, Omuz - sol, kontrastlı R104290 243.21
MRG, Ön kol - sağ, kontrastsız R104300 243.21
MRG, Ön kol - sağ, kontrastlı R104310 243.21
MRG, Ön kol - sol, kontrastsız R104320 243.21
MRG, Ön kol - sol, kontrastlı R104330 243.21
MRG, Parmak, kontrastsız R104340 243.21
MRG, Parmak, kontrastlı R104350 243.21
MRG, Sakroiliyak Eklem, kontrastsız R104360 243.21
MRG, Sakroiliyak Eklem, kontrastlı R104370 243.21
MRG, Sakrum ve Koksiks, kontrastsız R104380 243.21
MRG, Sakrum ve Koksiks, kontrastlı R104390 243.21
MRG, Sternum/Sternoklavikular Eklem R104400 243.21
MRG, Uyluk - bilateral, kontrastsız R104410 316.16
MRG, Uyluk - bilateral, kontrastlı R104420 316.16
MRG, Uyluk - sağ, kontrastsız R104430 243.21
MRG, Uyluk - sağ, kontrastlı R104440 243.21
MRG, Uyluk - sol, kontrastsız R104450 243.21
MRG, Uyluk - sol, kontrastlı R104460 243.21
MRG, Üst kol - sağ, kontrastsız R104470 243.21
MRG, Üst kol - sağ, kontrastlı R104480 243.21
MRG, Üst kol - sol, kontrastsız R104490 243.21
MRG, Üst kol - sol, kontrastlı R104500 243.21
MRG artrografi, Ayak bileği - sağ R104520 243.21
MRG artrografi, Ayak bileği - sol R104530 243.21
MRG artrografi, Dirsek - sağ R104540 243.21
MRG artrografi, Dirsek - sol R104550 243.21
MRG artrografi, Diz - sağ R104560 243.21
MRG artrografi, Diz - sol R104570 243.21
MRG artrografi, El bileği - sağ R104580 243.21
MRG artrografi, El bileği - sol R104590 243.21
MRG artrografi, Kalça - sağ R104600 243.21
MRG artrografi, Kalça - sol R104610 243.21
MRG artrografi, Omuz - sağ R104620 243.21
MRG artrografi, Omuz - sol R104630 243.21
MRG anjiyografi, Abdominal aorta ve Arterler R104650 243.21
MRG anjiyografi, Abdominal venöz damarlar R104660 243.21
MRG anjiyografi, Alt ekstremite R104670 243.21
MRG anjiyografi, Beyin R104680 243.21
MRG anjiyografi, Karotis ve Boyun Damarları R104690 243.21
MRG anjiyografi, Koroner R104700 243.21
MRG anjiyografi, Pulmoner R104710 243.21
MRG anjiyografi, Renal R104720 243.21
MRG anjiyografi, Spinal R104730 243.21
MRG anjiyografi, Torasik aorta R104740 243.21
MRG anjiyografi, Üst ekstremite - sağ R104750 243.21
MRG anjiyografi, Üst ekstremite - sol R104760 243.21
MRG venografi, Beyin R104770 243.21
MRG venografi, Portal ven R104780 243.21
MRG kılavuzluğunda biyopsi, Meme - sağ R104800 243.21
MRG kılavuzluğunda biyopsi, Meme - sol R104810 243.21
MRG kılavuzluğunda biyopsi, Meme dışı bölge R104820 243.21
MRG kılavuzluğunda kist aspirasyonu, Meme R104830 243.21
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi, Karaciğer R104840 243.21
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi, Pankreas R104850 243.21
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi, Plevra R104860 243.21
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi, Tiroid R104870 243.21
Karanlık alan incelemesi 901980 16.08
Üreaz testi (Helicobacter pylori) 904110 16.08
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç 904840 237.96
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 905090 74.81
Actinomyces kültürü 905590 95.41
Anaerob kültür 905600 95.41
Antibiyotik duyarlılık testi 905610 28.81
Antifungal duyarlılık (E test), her biri 905640 57.24
Antifungal duyarlılık testi, her biri 905650 12.71
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri 905660 57.24
Aspirat Kültürü 905661 11.09
Boğaz kültürü 905670 5.60
İdrar Kültürü 905671 9.36
Gaita kültürü 905672 11.21
Kulak kültürü 905673 9.36
Yara kültürü 905674 9.36
Balgam Kültürü 905675 9.36
Vagen cerviks 905676 11.21
Burun kültürü 905677 9.36
Diğer kültürler 905678 9.36
Konjunktiva kültürü 905679 9.36
Bakteri tanımlanması 905680 25.43
Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem ) 905690 37.40
Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite 905691 74.81
Bakteri tanımlanması (Yarı otomatik sistem) 905700 37.40
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik 905710 67.34
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Yarı oto 905720 66.59
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginle 905730 22.44
Boğmaca kültürü 905740 47.88
BOS lateks aglütinasyon testi 905750 19.08
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wrigh 905760 13.08
Boyasız direkt mikroskobik inceleme 905770 13.08
Campylobacter kültürü 905780 95.41
Chlamydia kültürü 905800 95.41
Clostridium difficile kültürü 905810 79.33
Cryptococcus neoformans antijeni 905820 57.24
Cryptosporidium antijeni 905830 57.24
Çevresel allerjenik mantar saptanması 905840 12.71
Difteri kültürü 905850 95.41
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile 905860 20.57
Direkt parazit incelenmesi, manuel 905870 12.71
Doku Biyopsi Kültürü 905871 9.36
E.coli 0157 H7 kültürü 905880 47.88
Eklem Sıvısı Kültürü 905881 9.36
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi), her bi 905890 12.71
Ev tozu (Mite) akarlarının aranması 905900 9.71
Gaitada gizli kan aranması, manuel 905930 7.48
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile 905931 13.08
Gardnerella vaginalis kültürü 905940 95.41
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) 905950 16.08
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve s 905960 59.86
Gonokok kültürü 905970 95.41
Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA) 905980 16.08
Haemophilus kültürü 905990 57.24
Helicobacter pylori kültürü 906000 95.41
Kanda Parazit Arama 906001 18.69
Kan kültürü (Aerob-anaerob) 906010 38.14
Kan kültürü (Aerob-anaerob) otomatik sistem 906020 37.40
Katalaz testi 906040 25.43
Kateter Kültürü 906041 9.36
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) 906060 22.44
Legionella kültürü 906070 95.41
Leishmania (Kan yayması) 906080 22.44
Leishmania kültürü 906090 95.41
Mantar Aranması (KOH ile ) 906091 9.36
Mantar kültürü 906120 63.60
Mantar tanımlanması (Otomatik sistem ) 906130 63.60
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi 906140 114.48
Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt mikroskopi 906141 26.16
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik 906150 126.82
Mikobakteri kültürü 906160 74.81
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sist 906170 74.81
Mikobakteri tiplendirmesi 906180 37.40
Mikoplasma kültürü 906190 95.41
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi 906200 41.52
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) 906210 38.14
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) 906220 72.96
Nazofarenks Kültürü 906221 9.36
Periton Sıvı Kültürü 906222 9.36
Plevral Sıvı Kültürü 906223 9.36
Safra Sıvısı Kültürü 906224 9.36
Serum antibiotik bakterisidal aktivite 906240 25.43
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü 906250 76.31
Streptokok grup tayini 906260 19.08
Trichomonas kültürü 906270 57.24
Tricrom boyama 906271 22.44
Ureaplasma kültürü 906280 95.41
VDRL-RPR 906290 12.71
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA) 906320 57.24
Adenovirus antijeni (DFA) 906330 57.24
Anti asetilkolin reseptör antikoru 906340 72.96
Anti CMV IgG (ELISA) 906350 15.70
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya 906360 29.93
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya 906370 29.93
Anti CMV lgM (ELISA) 906380 15.70
Anti DNA 906390 38.14
Anti DNAse B 906400 57.24
Anti ds DNA 906410 31.80
Anti düz kas antikoru (ASMA) 906420 47.88
Anti endomisyum antikor 906430 47.88
Anti fosfatidilserin IgA 906440 57.24
Anti fosfatidilserin IgG 906450 57.24
Anti fosfatidilserin IgM 906460 57.24
Anti fosfolipid IgG 906470 38.14
Anti fosfolipid IgM 906480 38.14
Anti Gliadin lgA 906490 38.14
Anti Gliadin lgG 906500 38.14
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya 906510 29.93
Anti HAV IgG (ELISA) 906520 13.47
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya 906530 29.93
Anti HAV IgM (ELISA) 906540 13.47
Anti Hbc IgG (ELISA) 906550 13.47
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya 906560 29.93
Anti HBc IgM (ELISA) 906570 13.47
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya 906580 29.93
Anti Hbe (ELISA) 906590 13.47
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benz 906600 29.93
Anti HBs (ELISA) 906610 13.47
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benz 906620 29.93
Anti HCV (ELISA) 906630 13.47
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benz 906640 29.93
Anti Hepatit E (HEV) 906650 18.69
Anti HIV (ELISA) 906660 13.47
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) 906670 28.05
Anti HIV Core 906680 22.44
Anti HIV Envelope 906690 22.44
Anti histon antikor 906700 47.88
Anti insülin antikor 906710 47.88
Anti Jo-1 906720 35.15
Anti kardiyolipin lgG 906730 43.02
Anti kardiyolipin lgM 906740 43.02
Anti mikrozomal antikor 906750 43.02
Anti mitokondriyal antikor (AMA) 906760 41.52
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil 906770 76.31
Anti nükleer antikor (ANA) 906780 31.80
Anti pariyetal antikor (APA) 906790 47.88
Anti ribozomal P protein 906800 57.24
Anti rubella IgG (ELISA) 906810 13.47
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri) 906820 28.05
Anti rubella IgM (ELISA) 906830 13.47
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri) 906840 28.05
Anti Scl 70 906850 47.88
Anti sentromer (IFA) 906860 31.80
Anti Sm D1 906870 57.24
Anti tiroglobulin antikor 906880 35.15
Anti toxoplazma IgA 906890 28.05
Anti toxoplazma IgG (ELISA) 906900 13.47
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri) 906910 28.05
Anti toxoplazma IgM (ELISA) 906920 13.47
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri) 906930 28.05
Anti trombin 3 antijeni 906940 38.14
Antifosfolipid antikor 906950 38.14
Anti-GAD antikoru 906960 63.60
Anti-HCV (Doğrulama dahil) 906970 76.31
Anti-Jo1 (İmmunoblotting) 906980 56.13
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting) 906990 56.13
Anti-Sm (İmmunoblotting) 907000 56.13
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting) 907010 56.13
Anti-SSA (İmmunoblotting) 907020 56.13
Anti-SSA (ELISA) 907021 22.44
Anti-SSB (İmmunoblotting) 907030 56.13
Anti-SSB (ELISA) 907031 22.44
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) 907040 112.24
Borrelia burgdorferi IgG 907050 31.80
Borrelia burgdorferi IgM 907060 31.80
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) 907070 5.60
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) 907080 22.44
Brucella tüp aglütinasyonu 907090 9.71
Brucella Ig G (ELISA) 907091 13.47
Brucella Ig M (ELISA) 907092 13.47
Candidomannan 907100 142.92
Cyclic citrullinated peptide (CCP) 907101 47.88
Chlamydia antijeni (CARD test) 907110 66.59
Chlamydia pneumonia IgA 907120 47.88
Chlamydia pneumoniae IgG 907130 44.51
Chlamydia pneumoniae IgM 907140 44.51
Chlamydia trachomatis (DFA) 907150 57.24
Chlamydia trachomatis IgG 907160 44.51
Chlamydia trachomatis IgM 907170 44.51
Clostridium difficile toxin-A 907180 63.60
Clostridium difficile toxin-A ve B 907190 63.60
CMV antijenemia viral yük (IFA) 907200 459.84
CMV Early antigen 907210 54.25
CMV IgG avidite 907220 60.60
Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2) 907221 57.24
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgG 907222 29.93
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgM 907223 29.93
Delta antijeni 907230 31.80
Delta antikoru 907240 31.80
Difteri antitoksin 907250 76.31
E.coli O157 H7 (Lateks aglütinasyon) 907260 31.80
EBV EA 907280 35.15
EBV EBNA lgG 907290 35.15
EBV VCA lgG 907310 35.15
EBV VCA lgM 907320 35.15
EHEC toksin 907330 44.51
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antiko 907340 44.51
Entamoeba histolyica adezin antijeni (Dışkı) 907350 54.25
Entamoeba histolyica antikor (İHA) 907360 54.25
Enterik adenovirus antijeni 907370 54.25
E-rozet testi 907380 20.08
Galaktomannan antijeni 907390 142.92
Giardia antijeni 907400 57.24
HBeAg (ELISA) 907410 13.47
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) 907420 28.05
HBsAg (CARD test) 907430 9.36
HBsAg (ELISA) 907440 10.83
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) 907450 28.05
HCV (CARD test) 907460 9.36
HCV (ELISA) 907470 18.69
HCV (Kemoluminesans veya benzeri) 907480 37.40
Helicobacter pylori direk antijen 907490 57.24
Helicobacter pylori IgA (ELISA) 907500 21.32
Helicobacter pylori IgG (ELISA) 907510 13.08
Herpes simpleks tip 1 IgG 907520 44.51
Herpes simpleks tip 1 IgM 907530 44.51
Herpes simpleks tip 1/2 IgG 907540 44.51
Herpes simpleks tip 1/2 IgM 907550 44.51
Herpes simpleks tip 2 IgG 907560 44.51
Herpes simpleks tip 2 IgM 907570 44.51
Heterofil antikor deneyi 907580 12.71
HIV 1/2 (Hızlı test) 907590 13.47
HIV doğrulama (Western-blot) 907600 144.40
HIV konfirmasyon 907610 60.23
IgA (Nefelometrik ) 907620 18.69
IgA Türbidimetrik) 907621 9.36
IgG (Nefelometrik ) 907630 18.69
IgG (Türbidimetrik) 907631 9.36
IgM (Nefelometrik) 907640 18.69
IgM (Türbidimetrik) 907641 9.36
İnfluenza virus antijeni (DFA) 907660 57.24
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim) 907680 31.04
Kabakulak IgG (ELISA) 907690 18.69
Kabakulak IgM (ELISA) 907700 18.69
Kızamık lgG 907710 18.69
Kızamık lgM 907720 22.44
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon) 907730 35.15
Kollajen Tip I C Terminal (CICP) 907740 79.33
Legionella antijeni (İdrar) 907750 126.82
Legionella pneumophila (DFA) 907760 44.51
Legionella pneumophila IgG (ELISA) 907770 21.32
Legionella pneumophila IgM (ELISA) 907780 21.32
lg G alt sınıfları 907790 206.16
Listeria aglütinasyonu 907800 9.71
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA) 907810 44.51
Malaria hızlı test (Labor) 907820 35.15
MPO ANCA 907840 44.51
Mycoplasma pneumonia (DFA) 907850 57.24
Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA) 907860 18.69
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) 907870 18.69
Nükleosom 907871 35.15
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA) 907880 21.32
Parainfluenza virus antijeni (DFA) 907890 57.24
Parvovirus B19 IgG 907900 44.51
Parvovirus B19 IgM 907910 44.51
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma) 907920 19.08
Pneumocystis carinii (DFA) 907930 95.41
Pnömokok antikor 907940 25.43
PR3 ANCA 907950 57.24
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon) 907970 5.60
Rotavirus antijeni 907980 63.60
Rubella antikor 907990 28.81
Rubella IgG avidite 908000 57.24
S-adezyon molekulleri (Her biri) 908010 76.31
Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) 908020 47.89
Sitokin ölçümü (Her bir sitokin için) 908030 35.15
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA) 908040 38.14
Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon te 908045 16.82
Tetanoz antikor 908050 22.44
Toxoplasma hemaglütinasyon testi 908060 16.08
Toxoplasma IgG avidite 908070 63.60
Toxoplasma immünfloresan 908080 28.81
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) 908090 38.14
Varicella zoster virus (VZV) Ig G 908100 38.14
Varicella zoster virus (VZV) Ig M 908110 38.14
1,25-Dihidroksi vitamin D L100000 75.31
1,4-Delta androstenedion L100010 31.04
2,3-Difosfogliserik asit (Serum) L100020 38.14
2,3-Difosfogliserik asit (Eritrosit) L100030 38.14
3-Alfa-Androstanediol glukuronid (Serum) L100040 9.71
3-Alfa-Androstanediol glukuronid (İdrar) L100050 9.71
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoim L100060 19.08
5-Hidroksi indol asetik asit (Serum) L100070 95.41
5-Hidroksi indol asetik asit/Kreatinin (Spot idrar L100080 99.51
5-Hidroksi indol asetik asit (24 saatlik idrar) L100090 95.41
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Serum/Plazma) L100100 79.33
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 saatlik idrar) L100110 79.33
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Trombosit) L100120 79.33
5'-Nükleotidaz L100130 31.04
5'-Pirimidin nükleotidaz L100140 12.71
7-Dehidrokolesterol L100150 57.24
11-Deoksikortizol (Serum/Plazma) L100160 31.04
17-Hidroksikortikoidler (Plazma) L100170 142.92
17-Hidroksikortikoidler (24 saatlik idrar) L100180 142.92
17-Hidroksiprogesteron (Serum/Plazma) L100190 31.04
17-Hidroksiprogesteron (Kuru kan) L100200 31.04
17-Ketosteroidler (24 saatlik idrar) L100210 9.71
25-Hidroksi vitamin D L100220 75.31
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Serum/Plazma) L100230 38.14
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Kan) L100240 38.14
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (BOS) L100250 38.14
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Diğer vücut sı L100260 38.14
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) L100270 38.14
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) L100280 6.37
Aktive protein C rezistansı L100290 95.41
Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum/Plazma) L100300 4.10
Alanin aminotransferaz (ALT) (Vücut sıvıları) L100310 4.10
Albümin (Serum/Plazma) L100320 3.74
Albümin/Kreatinin (Spot idrar) L100330 26.55
Albümin (24 saatlik idrar) L100340 22.44
Albümin (BOS) L100350 3.74
Albümin (Diğer vücut sıvıları) L100360 3.74
Aldolaz (Serum/Plazma) L100370 9.71
Aldosteron (Serum/Plazma) L100380 56.13
Aldosteron/Kreatinin (Spot idrar) L100390 60.23
Aldosteron (24 saatlik idrar) L100400 56.13
Alfa 1 antitripsin L100410 31.04
Alfa fukozidaz (Serum/Plazma) L100420 76.31
Alfa fukozidaz (Kan) L100430 76.31
Alfa fukozidaz (Doku) L100440 76.31
Alfa fukozidaz (Lökosit) L100450 142.92
Alfa galaktozidaz (Serum/Plazma) L100460 76.31
Alfa galaktozidaz (Kuru kan) L100470 76.31
Alfa galaktozidaz (Doku) L100480 76.31
Alfa galaktozidaz (Lökosit) L100490 142.92
Alfa glukozidaz (Kuru kan) L100500 76.31
Alfa glukozidaz (Amniyotik sıvı) L100510 76.31
Alfa glukozidaz (Semen) L100520 76.31
Alfa glukozidaz (Doku) L100530 76.31
Alfa glukozidaz (Lökosit) L100540 142.92
Alfa HCG L100550 19.08
Alfa mannozidaz (Serum/Plazma) L100560 76.31
Alfa mannozidaz (Kuru kan) L100570 76.31
Alfa mannozidaz (Doku) L100580 76.31
Alfa mannozidaz (Lökosit) L100590 142.92
Alfa-1-Asit glikoprotein L100600 31.04
Alfa-1-Mikroglobulin (Serum/Plazma) L100610 38.14
Alfa-1-Mikroglobulin/Kreatinin (Spot idrar) L100620 42.27
Alfa-1-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) L100630 38.14
Alfa-2 antiplazmin L100640 38.14
Alfa-2 antiplazmin-plazmin kompleksi L100650 38.14
Alfa-2-Makroglobulin L100660 22.44
Alfa-Atriyal natriüretik peptid (ANP) L100670 79.33
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma) L100680 24.32
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Amniyotik sıvı) L100690 24.32
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Vücut sıvıları) L100700 24.32
Alkalen fosfataz (Serum/Plazma) L100710 4.10
Alkalen fosfataz (Vücut sıvıları) L100720 4.10
Alkalen fosfataz izoenzim paneli L100730 79.33
Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Aktivite) L100740 95.41
Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Kütle) L100750 95.41
Alüminyum (Serum/Plazma) L100760 63.61
Alüminyum (24 saatlik idrar) L100770 63.61
Alüminyum (Diyaliz sıvısı) L100780 63.61
Alüminyum (Vücut sıvıları) L100790 63.61
Amilaz (Serum/Plazma) L100800 5.22
Amilaz/Kreatinin (Spot idrar) L100810 9.33
Amilaz (24 saatlik idrar) L100820 5.22
Amilaz (Vücut sıvıları) L100830 5.22
Amiloid A (Serum/Plazma) L100840 44.51
Aminopeptidaz (Serum/Plazma) L100850 11.21
Amonyak (NH3) (Plazma) L100860 19.08
Amonyak (NH3) (İdrar) L100870 19.08
Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) (Serum/Plazma) L100880 31.80
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA L100890 57.24
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG L100900 57.24
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM L100910 57.24
Anti diuretik hormon (ADH, vazopressin) L100920 38.14
Anti HLA class I (Single antijen) L100930 332.82
Anti HLA class II (Single antijen) L100940 332.82
Anti skin antikor L100950 79.33
Antimüllerien hormon L100960 38.14
Antistreptolizin O (ASO) (Lateks aglutinasyon) L100970 5.60
Antistreptolizin O (ASO) L100980 9.36
Antitrombin 3 aktivitesi L100990 44.51
Apolipoprotein A-I L101000 31.04
Apolipoprotein A-II L101010 31.04
Apolipoprotein A-III L101020 31.04
Apolipoprotein B L101030 31.04
Apolipoprotein B-100 L101040 31.04
APTT L101050 20.19
APTT karışım (Mixing) testi L101060 44.51
APTT-LA L101070 44.51
Arilsülfataz A (Serum/Plazma) L101080 76.31
Arilsülfataz A (İdrar) L101090 76.31
Arilsülfataz A (Doku) L101100 76.31
Arilsülfataz A (Lökosit) L101110 142.92
Arilsülfataz B (Serum/Plazma/Kuru kan) L101120 76.31
Arilsülfataz B (İdrar) L101130 76.31
Arilsülfataz B (Doku) L101140 76.31
Arilsülfataz B (Lökosit) L101150 142.92
Arsenik (Serum/Plazma) L101160 63.61
Arsenik (24 saatlik idrar) L101170 63.61
Arsenik (Doku) L101180 63.61
Arsenik (Eritrosit) L101190 63.61
Arsenik (Diyaliz sıvısı) L101200 63.61
Arsenik (Vücut sıvıları) L101210 63.61
Asetoasetat (Serum/Plazma) L101220 8.21
Asetoasetat (İdrar) L101230 8.21
Aseton (Kan) L101240 37.40
Asit fosfataz L101250 19.08
Asit fosfataz, tartarata dirençli L101260 19.08
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi) L101270 16.08
Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma) L101280 3.74
Aspartat aminotransferaz (AST) (Vücut sıvıları) L101290 3.74
B hücre crossmatch (CDC otolog) L101300 261.89
B hücre crossmatch (Donörden) L101310 261.89
B natriüretik peptid (BNP) L101320 112.24
Bakır (Serum/Plazma) L101330 38.14
Bakır/Kreatinin (Spot idrar) L101340 42.27
Bakır (24 saatlik idrar) L101350 38.14
Bakır (Doku) L101360 38.14
Beta galaktozidaz (Serum/Plazma) L101370 76.31
Beta galaktozidaz (Kan) L101380 76.31
Beta galaktozidaz (Kuru kan) L101390 76.31
Beta galaktozidaz (Eritrosit) L101400 76.31
Beta galaktozidaz (Amniyotik sıvı, koryonik villüs L101410 76.31
Beta galaktozidaz (Doku) L101420 76.31
Beta galaktozidaz (Lökosit) L101430 142.92
Beta galaktozidaz IgE Ab (Serum) L101440 76.31
Beta glukozidaz (Serum/Plazma) L101450 76.31
Beta glukozidaz (Kan) L101460 76.31
Beta glukozidaz (Kuru kan) L101470 76.31
Beta glukozidaz (Amniyotik sıvı, koryonik villüs) L101480 76.31
Beta glukozidaz (Doku) L101490 76.31
Beta glukozidaz (Lökosit) L101500 142.92
Beta glukuronidaz (Serum/Plazma/Kuru kan) L101510 76.31
Beta glukuronidaz (Doku) L101520 76.31
Beta glukuronidaz (Lökosit) L101530 142.92
Beta HCG (İdrar) L101540 24.32
Beta HCG (Serum/Plazma) L101550 24.32
Beta hidroksibütirat (Serum/Plazma) L101560 16.08
Beta hidroksibütirat (İdrar) L101570 16.08
Beta hidroksibütirat/Kreatinin (Spot idrar) L101580 20.19
Beta mannozidaz (Serum/Plazma) L101590 76.31
Beta mannozidaz (Doku) L101600 76.31
Beta mannozidaz (Lökosit) L101610 142.92
Beta-2-Mikroglobulin (Serum) L101620 35.15
Beta-2-Mikroglobulin (İdrar) L101630 35.15
Beta-2-Mikroglobulin (BOS) L101640 35.15
Beta-2-Transferrin (BOS) L101650 35.15
Beyaz Küre Sayımı (Vücut sıvıları) L101660 6.37
Bikarbonat (Serum) L101670 6.37
Bikarbonat (Kan) L101680 6.37
Bikarbonat (İdrar) L101690 6.37
Bikarbonat (Vücut sıvıları) L101700 6.37
Bilirubin, direkt (Serum/Plazma) L101710 3.74
Bilirubin, direkt (Vücut sıvıları) L101720 3.74
Bilirubin, total (Serum/Plazma) L101730 3.74
Bilirubin, total (Vücut sıvıları) L101740 3.74
Bilirubin (İdrar) L101750 3.74
Biotinidaz aktivitesi (Serum/Plazma) L101760 8.21
Biotinidaz aktivitesi (Kuru kan) L101770 8.21
BOS immünelektroforez L101780 158.63
BOS oligoklonal bant (Elektroforez) L101790 63.60
BOS oligoklonal bant (İzoelektrik odaklama) L101800 126.45
Böbrek taşı analizi L101810 19.08
Büyüme hormonu (Somatotropin) L101820 31.80
C peptid L101830 31.04
C reaktif protein (CRP) (Lateks) L101840 5.60
C reaktif protein (CRP) L101850 9.36
C1 esteraz inhibitör, fonksiyonel (Serum/Plazma) L101860 31.04
C1 esteraz inhibitör, kutle (Serum/Plazma) L101870 31.04
C1q bağlayan anti HLA tanımlama L101880 332.82
C3d bağlayan anti HLA tanımlama L101890 332.82
CA 125 (Serum/Plazma) L101900 29.93
CA 125 (Vücut sıvıları) L101910 29.93
CA 15-3 (Serum/Plazma) L101920 29.93
CA 15-3 (Vücut sıvıları) L101930 29.93
CA 19-9 (Serum/Plazma) L101940 29.93
CA 19-9 (Vücut sıvıları) L101950 29.93
CA 72-4 (Serum/Plazma) L101960 31.04
CA 72-4 (Vücut sıvıları) L101970 31.04
CH50 kompleman aktivitesi L101980 16.08
Cıva (Serum/Plazma) L101990 63.61
Cıva (Kan) L102000 63.61
Cıva (İdrar) L102010 63.61
Cıva (Doku) L102020 63.61
Cıva (Diyaliz sıvısı) L102030 63.61
Çinko (Serum/Plazma) L102040 38.14
Çinko (İdrar) L102050 38.14
Çinko (Doku) L102060 38.14
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) an L102070 171.35
D-dimer (Kalitatif) L102080 38.14
D-dimer (Kantitatif) L102090 82.68
Dehidroepiandrosteron (DHEA) L102100 38.14
Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-SO4) L102110 31.04
Demir (Serum/Plazma) L102120 4.10
Demir (İdrar) L102130 4.10
Demir (Doku) L102140 4.10
Demir 3 klorür (FeCl3) (İdrar) L102150 8.21
Demir bağlama kapasitesi L102160 4.10
Deoksipiridinolin (DPD)/Kreatinin (Spot idrar) L102170 99.51
Deoksipiridinolin (DPD) (24 saatlik idrar) L102180 95.41
Desmoglein 1 antikoru L102190 57.24
Desmoglein 3 antikoru L102200 57.24
Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal) L102210 31.80
Diepoksibutan (DEB) testi (Kemik iliği) L102220 95.41
Diepoksibutan (DEB) testi (Kan) L102230 95.41
Dihidrobiyopterin redüktaz (Kuru kan) L102240 6.37
Dihidrotestosteron (DHT) L102250 57.24
Doku transglutaminaz IgA antikoru L102260 47.88
Doku transglutaminaz IgG antikoru L102270 47.88
Doymamış yağ asitleri (PUFA) analizi L102280 76.31
Dörtlü test (AFP-E3-HCG-İnhibin A) L102290 206.16
Eozinofil katyonik protein L102300 111.10
Eritropoetin L102310 82.68
Estradiol (E2) (Serum/Plazma) L102320 22.44
Estradiol (E2) (İdrar) L102330 22.44
Estriol (E3) L102340 22.44
Etanol (Serum/Plazma) L102350 37.40
Etanol (Kan) L102360 37.40
Etanol (Serum/Plazma) (GC-MS) L102370 57.24
Etanol (Kan) (GC-MS) L102380 57.24
Etil glukuronid (Etanol metaboliti) (İdrar) L102390 37.40
Fenilalanin yükleme testi L102400 47.88
Ferritin (Serum/Plazma) L102410 18.69
Ferritin (Kan) L102420 18.69
Fibrin/Fibrinojen fragmanları (Kalitatif) L102430 12.71
Fibrin/Fibrinojen fragmanları (Kantitatif) L102440 22.44
Fibrinojen L102450 22.44
Fibrinojen antijeni (İmmünokimyasal) L102460 22.44
Fitanik asit analizi L102470 57.24
Folat (Serum/Plazma) L102480 24.32
Folat (Eritrosit) L102490 24.32
Follikül stimülan hormon (FSH) L102500 22.44
Fosfor (Serum/Plazma) L102510 3.74
Fosfor/Kreatinin (Spot idrar) L102520 7.83
Fosfor (24 saatlik idrar) L102530 3.74
Fosfor (Vücut sıvıları) L102540 3.74
Fötal fibronektin testi L102550 47.88
Fruktoz (Kalitatif) (İdrar) L102560 9.71
Fruktozamin L102570 16.08
Fumarilasetoasetat L102580 76.31
Gaitada azot tayini (24 saatlik) L102590 9.71
Gaitada pH L102600 4.84
Gaitada sindirim durumu L102610 9.71
Gaitada sterkobilin (Kalitatif) L102620 16.08
Gaitada yağ L102630 8.21
Gaitada fruktoz L102640 9.71
Gaitada galaktoz L102650 9.71
Gaitada glukoz L102660 9.71
Gaitada laktoz L102670 9.71
Gaitada sükroz L102680 9.71
Galaktoz (Serum/Plazma) L102690 19.08
Galaktoz (Kan) L102700 19.08
Galaktoz (Kuru kan) L102710 19.08
Galaktoz (İdrar) L102720 19.08
Galaktoz (Eritrosit) L102730 19.08
Galaktozilseramidaz (Kuru kan) L102740 66.59
Galaktozilseramidaz (Doku) L102750 66.59
Galaktozilseramidaz (Amniyotik sıvı) L102760 66.59
Galaktozilseramidaz (Lökosit) L102770 133.19
Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum/Plazma) L102780 4.10
Gamma glutamil transferaz (GGT) (Vücut sıvıları) L102790 4.10
Gastrin L102800 31.04
Gebelik testi (İdrar) L102810 13.08
Glike hemoglobin (Hb A1c) L102820 14.97
Glike hemoglobin (Hb A1c) (HPLC) L102830 63.61
Glike hemoglobin (Hb A1c) (Elektroforez) L102840 63.61
Glikojen L102850 76.31
Glikozaminoglikan paneli (İdrar) L102860 112.24
Glomerul bazal membran antikoru L102870 44.51
Glukagon L102880 19.08
Glukoz (Serum/Plazma) L102890 3.74
Glukoz/Kreatinin (Spot idrar) L102900 7.83
Glukoz (24 saatlik idrar) L102910 3.74
Glukoz (BOS) L102920 3.74
Glukoz (Diğer vücut sıvıları) L102930 3.74
Glukoz (Postprandial 1 saat) L102940 3.74
Glukoz (Postprandial 2 saat) L102950 3.74
Glukoz (Kalitatif) (İdrar) L102960 9.71
Glukoz-6-Fosfat dehidrogenaz, (G-6-PD) (Serum/Plaz L102970 16.08
Glukoz-6-Fosfat dehidrogenaz, (G-6-PD) (Eritrosit) L102980 16.08
Glukoz-6-Fosfataz (Serum) L102990 47.88
Glukoz-6-Fosfataz (Doku) L103000 47.88
Glukoz-6-Fosfataz (Eritrosit) L103010 47.88
Haptoglobin L103020 31.04
Hasta başı glukoz (Glukometre) L103030 4.44
HbA2 L103040 19.08
HDL kolesterol L103050 5.98
Heinz body aranması L103060 12.71
Heksozaminidaz A (Serum/Plazma) L103070 76.31
Heksozaminidaz A (Amniyotik sıvı, koryonik villüs) L103080 76.31
Heksozaminidaz A (Doku) L103090 76.31
Heksozaminidaz A (Lökosit) L103100 142.92
Heksozaminidaz A aktivatör protein L103110 76.31
Hematokrit (Manuel) L103120 3.34
Hemoglobin varyant analizi (Agar jel) L103130 95.41
Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez) L103140 142.92
Hemoglobin varyant analizi (HPLC) L103150 142.92
Histamin (Serum/Plazma) L103160 22.44
Histamin/Kreatinin (Spot idrar) L103170 26.55
Histamin (24 saatlik idrar) L103180 22.44
HLA-B27 (Akım sitometri) L103190 50.87
HLA-B27 (PCR) L103200 111.10
HLA-B5 (PCR) L103210 50.87
HLA-B57 (PCR) L103220 50.87
HLA-DQ8 L103230 50.87
HLA-DQB1*0201 L103240 50.87
HLA-DR4 L103250 50.87
HLA-ABC, serolojik L103260 130.96
HLA-A, moleküler düşük çözünürlükte L103270 374.14
HLA-B, moleküler düşük çözünürlükte L103280 374.14
HLA-C, moleküler düşük çözünürlükte L103290 374.14
HLA-DP, moleküler düşük çözünürlükte L103300 374.14
HLA-DQA1, moleküler düşük çözünürlükte L103310 374.14
HLA-DQB1, moleküler düşük çözünürlükte L103320 374.14
HLA-DRB1, moleküler düşük çözünürlükte L103330 374.14
HLA-DRB3, moleküler düşük çözünürlükte L103340 374.14
HLA-DRB4,moleküler düşük çözünürlükte L103350 374.14
HLA-DRB5, moleküler düşük çözünürlükte L103360 374.14
HLA-A, moleküler yüksek çözünürlükte L103370 505.10
HLA-B, moleküler yüksek çözünürlükte L103380 505.10
HLA-C, moleküler yüksek çözünürlükte L103390 505.10
HLA-DPB1, moleküler yüksek çözünürlükte L103400 505.10
HLA-DQA1, moleküler yüksek çözünürlükte L103410 505.10
HLA-DQB1, moleküler yüksek çözünürlükte L103420 505.10
HLA-DRB1, moleküler yüksek çözünürlükte L103430 505.10
HLA-DRB3, moleküler yüksek çözünürlükte L103440 505.10
HLA-DRB4, moleküler yüksek çözünürlükte L103450 505.10
HLA-DRB5, moleküler yüksek çözünürlükte L103460 505.10
HLA-A SBT, yüksek çözünürlükte L103470 1585.68
HLA-B SBT, yüksek çözünürlükte L103480 1585.68
HLA-C SBT, yüksek çözünürlükte L103490 1585.68
HLA-DQB1 SBT, yüksek çözünürlükte L103500 1585.68
HLA-DRB1 SBT, yüksek çözünürlükte L103510 1585.68
Hücre sayımı (Vücut sıvıları) L103520 6.37
IgD L103530 35.15
IgE L103540 33.68
IgG indeksi L103550 63.60
İdrar analizi (Strip ile) L103560 4.49
İdrar mikroskopisi L103570 6.72
İduronat-2-Sülfataz (Serum/Plazma) L103580 25.43
İduronat-2-Sülfataz (Kuru kan) L103590 25.43
İduronat-2-Sülfataz (Doku) L103600 25.43
İduronat-2-Sülfataz (Lökosit) L103610 92.03
İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG) L103620 79.33
İmmün kompleks C3d (Serum/Plazma) L103630 57.24
İmmün kompleks IgE (Serum/Plazma) L103640 57.24
İmmün kompleks IgG (Serum/Plazma) L103650 57.24
İmmün kompleks IgM (Serum/Plazma) L103660 57.24
İmmün kompleks, Kandida albikans (Serum/Plazma) L103670 57.24
İmmün kompleks, C1q bağlama testi ile (Serum/Plazm L103680 57.24
İmmün kompleks, Polietilenglikol (PEG) ile (Serum/ L103690 57.24
İmmün kompleks, Raji hücre testi ile (Serum/Plazma L103700 57.24
İmmün yetmezlik paneli (Akım sitometri) (Kan) L103710 206.16
İmmünelektroforez (Serum/Plazma) L103720 190.44
İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi (Serum L103730 126.82
İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi (İdrar L103740 126.82
İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi (Vücut L103750 126.82
İnhibin A L103760 79.33
İnhibin B L103770 79.33
İnsülin L103780 19.08
İnsülin (Tokluk) L103790 19.08
İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1, Somatomed L103800 63.60
İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein 3 L103810 47.88
İnterferon Gama SalınımTesti (IGRA) L103811 471.86
İyonize kalsiyum (Serum/Plazma) L103820 9.71
İyonize kalsiyum (Kan) L103830 9.71
İyot (İdrar) L103840 44.51
Kalsitonin L103850 47.88
Kalsiyum (Serum/Plazma) L103860 4.10
Kalsiyum/Kreatinin (Spot idrar) L103870 8.21
Kalsiyum (24 saatlik idrar) L103880 4.10
Kalsiyum (Vücut sıvıları) L103890 4.10
Kan gazları L103900 19.08
Kan gazları ve kooksimetre L103910 31.04
Kanama zamanı L103920 6.37
Kappa hafif zincir, serbest (Serum) L103930 47.88
Kappa hafif zincir, total (Serum) L103940 47.88
Kappa hafif zincir (İdrar) L103950 47.88
Karnitin (İdrar) L103970 12.71
Karnitin, serbest (Serum/Plazma) L103980 12.71
Karnitin, total (Serum/Plazma) L103990 12.71
Karnitin/Açilkarnitin analizi (Serum/Plazma) L104000 72.96
Karnitin/Açilkarnitin analizi (Kuru kan) L104010 72.96
Karnitin/Açilkarnitin analizi (İdrar) L104020 72.96
Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma) L104030 26.18
Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Vücut sıvıları) L104040 26.18
Katekolaminler (Serum/Plazma) L104050 76.31
Katekolaminler/Kreatinin (Spot idrar) L104060 80.42
Katekolaminler (24 saatlik idrar) L104070 76.31
Katekolaminler (BOS) L104080 76.31
Katekolamin metabolitleri (Serum/Plazma) L104090 76.31
Katekolamin metabolitleri/Kreatinin (Spot idrar) L104100 80.45
Katekolamin metabolitleri (24 saatlik İdrar) L104110 76.31
Katekolamin metabolitleri (BOS) L104120 76.31
Keton cisimleri (Serum/Plazma) L104130 12.71
Keton cisimleri (Kalitatif) (Serum/Plazma) L104140 12.71
Keton cisimleri (İdrar) L104150 12.71
Keton cisimleri (Kalitatif) (İdrar) L104160 12.71
Keton cisimleri (Vücut sıvıları) L104170 12.71
Klorür (Serum/Plazma) L104180 3.74
Klorür/Kreatinin (Spot idrar) L104190 7.83
Klorür (24 saatlik idrar) L104200 3.74
Klorür (BOS) L104210 3.74
Klorür (Diğer vücut sıvıları) L104220 3.74
Koagülasyon faktör 5 aktivite L104230 76.31
Koagülasyon faktör 7 aktivite L104240 76.31
Koagülasyon faktör 8 aktivite L104250 76.31
Koagülasyon faktör 9 aktivite L104260 76.31
Koagülasyon faktör 10 aktivite L104270 76.31
Koagülasyon faktör 11 aktivite L104280 76.31
Koagülasyon faktör 12 aktivite L104290 76.31
Koagülasyon faktör 13 aktivite L104300 76.31
Koagülasyon faktör 2 inhibitör L104310 63.60
Koagülasyon faktör 5 inhibitör L104320 63.60
Koagülasyon faktör 7 inhibitör L104330 63.60
Koagülasyon faktör 8 inhibitör L104340 63.60
Koagülasyon faktör 9 inhibitör L104350 63.60
Koagülasyon faktör 10 inhibitör L104360 63.60
Koagülasyon faktör 11 inhibitör L104370 63.60
Koagülasyon faktör 12 inhibitör L104380 63.60
Koagülasyon faktör 7 antijeni L104390 76.31
Koagülasyon faktör 8 antikoru L104400 44.51
Koagülasyon faktör 9 antikoru L104410 44.51
Kolajen tip 1 C-telopeptid (Serum/Plazma) L104420 111.10
Kolajen tip 1 C-telopeptid/Kreatinin (Spot idrar) L104430 115.23
Kolajen tip 1 C-telopeptid (24 saatlik idrar) L104440 111.10
Kolajen tip 1 N-telopeptid (Serum/Plazma) L104450 111.10
Kolajen tip 1 N-telopeptid/Kreatinin (Spot idrar) L104460 115.23
Kolajen tip 1 N-telopeptid (24 saatlik idrar) L104470 111.10
Kolajen+ADP ile indüklenmiş kapanma zamanı L104480 133.19
Kolajen+Epinefrin ile indüklenmiş kapanma zamanı L104490 133.19
Kolesistokinin L104500 85.66
Kolestanol L104510 38.14
Kolesterol (Serum/Plazma) L104520 4.10
Kolesterol (Vücut sıvıları) L104530 4.10
Kompleman C1q L104540 19.08
Kompleman C2 L104550 19.08
Kompleman C3 L104560 19.08
Kompleman C4 L104570 19.08
Kompleman C5 L104580 19.08
Kompleman C6 L104590 19.08
Kompleman C7 L104600 19.08
Kompleman C8 L104610 19.08
Kompleman C9 L104620 19.08
Kompleman C1q antijeni (Serum) L104630 28.81
Kompleman faktör H L104640 16.08
Kompleman faktör I L104650 16.08
Kompleman faktör P (Properdin) L104660 16.08
Kortizol (Serum/Plazma) L104670 24.32
Kortizol sabah ölçümü (Serum/Plazma) L104680 24.32
Kortizol geceyarısı ölçümü (Serum/Plazma) L104690 24.32
Kortizol/Kreatinin (Spot idrar) L104700 28.43
Kortizol (24 saatlik idrar) L104710 24.32
Kortizol (Tükrük) L104720 24.32
Kreatin kinaz (Serum/Plazma) L104730 5.22
Kreatin kinaz (Vücut sıvıları) L104740 5.22
Kreatin kinaz izoenzimleri (Elektroforez) L104750 76.31
Kreatin kinaz-MB (Aktivite) L104760 18.69
Kreatin kinaz-MB (Kütle) L104770 38.14
Kreatinin (Serum/Plazma) L104780 4.10
Kreatinin (Spot idrar) L104790 4.10
Kreatinin (24 saatlik idrar) L104800 4.10
Kreatinin (Vücut sıvıları) L104810 4.10
Kreatinin klerens testi L104820 12.71
Kriyofibrinojen L104830 19.08
Kriyoglobulin L104840 19.08
Krom L104850 63.61
Kurşun (Serum/Plazma) L104860 38.14
Kurşun (Kan) L104870 38.14
Kurşun (İdrar) L104880 38.14
Laktat (Serum/Plazma) L104890 25.43
Laktat (Kan) L104900 25.43
Laktat (Vucut sıvıları) L104910 25.43
Laktat dehidrogenaz (Serum/Plazma) L104920 3.74
Laktat dehidrogenaz (BOS) L104930 3.74
Laktat dehidrogenaz (Diğer vücut sıvıları) L104940 3.74
Laktat dehidrogenaz izoenzimleri (Elektroforez) L104950 85.66
Laktoz (Kalitatif) (İdrar) L104960 9.71
Lambda hafif zincir, serbest (Serum/Plazma) L104970 47.88
Lambda hafif zincir, total (Serum/Plazma) L104980 47.88
Lambda hafif zincir (İdrar) L104990 47.88
LDL kolesterol (Direkt) L105000 9.36
Lenfosit alt grupları L105010 317.28
Lenfosit proliferasyon testi L105020 44.51
Lenfosit proliferasyon testi (Fitohemaglütinin ile L105030 44.51
Lenfosit proliferasyon testi (Konkanavalin A ile u L105040 44.51
Lesitin/Sfingomyelin oranı (Amniyotik sıvı) L105050 25.43
L-iduronidaz (Serum/Plazma) L105060 25.43
L-iduronidaz (Kuru kan) L105070 25.43
L-iduronidaz (Doku) L105080 25.43
L-iduronidaz (Lökosit) L105090 92.03
Lipaz (Serum/Plazma) L105100 7.83
Lipaz (İdrar) L105110 7.83
Lipaz (Vücut sıvıları) L105120 7.83
Lipoprotein elektroforezi L105130 25.43
Lipoprotein a L105140 19.08
Lizozomal enzimler (Serum/Plazma) L105150 381.63
Lizozomal enzimler, tarama (Kan) L105160 381.63
Lizozomal enzimler, tarama (Kuru kan) L105170 381.63
Lizozomal enzimler, tarama (İdrar) L105180 381.63
Lökosit sayımı, manuel (Vücut sıvıları) L105190 6.37
Lupus antikoagülan (Tarama) L105200 22.44
Lupus antikoagülan (Doğrulama) L105210 76.31
Lüteinizan hormon (LH) L105220 22.44
Magnezyum (Serum/Plazma) L105230 9.71
Magnezyum (Vücut sıvıları) L105240 9.71
Magnezyum (Lökosit) L105250 76.31
Melatonin (Serum/Plazma) L105260 47.88
Metanol (Kan) L105270 37.40
Metil malonik asit (Serum/Plazma) L105290 8.21
Metil malonik asit/Kreatinin (Spot idrar) L105300 12.35
Metil malonik asit (24 saatlik idrar) L105310 8.21
Mitokondri enzim paneli (Doku) L105320 112.24
Miyoglobin (Serum/Plazma) L105330 38.14
Miyoglobin (İdrar) L105340 38.14
N-Asetilgalaktozamin-6-Sülfataz (Doku) L105350 31.04
N-Asetilgalaktozamin-6-Sülfataz (Lökosit) L105360 97.64
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (Serum/Plazma) L105370 31.04
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (İdrar) L105380 31.04
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (Doku) L105390 31.04
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (Lökosit) L105400 97.64
Neonatal bilirubin L105410 14.58
Neonatal TSH (Kuru kan) L105420 22.44
Nikel (Serum/Plazma) L105430 114.48
Nikel (Kan) L105440 114.48
Nikel/Kreatinin (Spot idrar) L105450 118.61
Nikel (24 saatlik idrar) L105460 114.48
Nikel (Doku) L105470 114.48
Nikel (Vücut sıvıları) L105480 114.48
Nitroblue Tetrazolyum (NBT) (Kalitatif) L105490 12.71
Nitroblue Tetrazolyum (NBT) (Kantitatif) L105500 38.14
Nitroprussid testi (Kalitatif) (İdrar) L105510 8.21
Nöromiyelitis optika (NMO) IgG L105520 44.36
Nöron spesifik enolaz (Serum/Plazma) L105530 47.88
Nöron spesifik enolaz (Vücut sıvıları) L105540 47.88
Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kantitatif) L105550 126.82
Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kalitatif) L105560 42.27
Oksalat/Kreatinin (Spot idrar) L105570 61.35
Oksalat (24 saatlik idrar) L105580 57.24
Oksisteroller (Serum/Plazma) L105600 38.14
Oligosakkarit analizi (İdrar) L105610 31.04
Oraklaşma testi L105620 16.08
Organik asit analizi (Serum/Plazma) L105630 171.35
Organik asit analizi (Kuru kan) L105640 171.35
Organik asit analizi (BOS) L105650 171.35
Organik asit analizi (İdrar) L105660 148.53
Ornitin karbamoiltransferaz (Serum/Plazma) L105670 11.79
Ornitin karbamoiltransferaz (Doku) L105680 11.79
Orotik asit (Serum/Plazma) L105690 8.21
Orotik asit (İdrar) L105700 8.21
Orotik asit (BOS) L105710 8.21
Osteokalsin L105720 69.97
Ozmolalite (Serum/Plazma) L105730 19.08
Ozmolalite (İdrar) L105740 6.72
Ozmotik frajilite testi L105750 31.80
Ozmotik frajilite testi (İnkübasyonlu) L105760 31.80
Özel hematolojik boyalar - Esteraz L105770 31.80
Özel hematolojik boyalar - Periyodik asit-Schiff L105780 31.80
Özel hematolojik boyalar - Peroksidaz L105790 31.80
Özel hematolojik boyalar - Prusya mavisi L105800 31.80
Özel hematolojik boyalar - Sudan black L105810 31.80
Özel hematolojik boyalar - Tartarat rezistan asit L105820 31.80
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Serum/Plazma) L105830 76.31
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Kuru kan) L105840 76.31
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Doku) L105850 76.31
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Lökosit) L105860 142.92
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesi L105870 448.97
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama L105880 224.49
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spes L105890 448.97
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama L105900 224.49
Pankreatik amilaz (Serum/Plazma) L105910 16.08
Pankreatik amilaz (Vücut sıvıları) L105920 16.08
Pankreatik elastaz (Serum) L105930 14.58
Pankreatik elastaz (Gaita) L105940 9.71
PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein A) L105950 47.88
Parathormon (PTH) (Serum/Plazma) L105960 26.18
Parathormon (PTH) (Vücut sıvıları) L105970 26.18
Parathormon (PTH), intraoperatif 5. dakika L105980 26.18
Parathormon (PTH), intraoperatif 10. dakika L105990 26.18
Periferik yayma incelemesi L106000 3.74
Peroksizomal yağ asitleri paneli L106010 171.35
Piridinolin/Kreatinin (Spot idrar) L106020 79.44
Piridinolin (24 saatlik idrar) L106030 75.31
Piruvat (Serum/Plazma) L106040 47.88
Piruvat (Kan) L106050 47.88
Piruvat kinaz (Serum/Plazma) L106060 12.71
Piruvat kinaz (Eritrosit) L106070 12.71
Plazminojen aktivatör (PA) L106080 54.25
Porfirin (Kalitatif) (İdrar) L106090 25.43
Porfirin (Kantitatif) (İdrar) L106100 79.33
Porfirin (Kantitatif) (Serum/Plazma) L106110 79.33
Porfobilinojen/Kreatinin (Spot idrar) L106120 83.44
Porfobilinojen (Kalitatif) (İdrar) L106130 25.43
Porfobilinojen (24 saatlik idrar) L106140 25.43
Potasyum (Serum/Plazma) L106150 4.10
Potasyum (Kan) L106160 4.10
Potasyum/Kreatinin (Spot idrar) L106170 8.21
Potasyum (24 saatlik idrar) L106180 4.10
Potasyum (Vücut sıvıları) L106190 4.10
Prealbumin L106200 31.04
Pristanik asit (Serum/Plazma) L106210 57.24
ProB natriüretik peptid (NT-ProBNP) L106220 112.24
Progesteron L106230 26.18
Prokalsitonin (Serum/Plazma) L106240 95.41
Prokolajen tip 3 N-Terminal peptid L106250 57.24
Prolaktin L106260 26.18
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest L106270 38.14
Prostat spesifik antijen (PSA), total L106280 24.32
Prostatik asit fosfataz (PAP) L106290 31.80
Protein (Serum/Plazma) L106300 4.10
Protein/Kreatinin (Spot idrar) L106310 10.48
Protein (24 saatlik idrar) L106320 6.37
Protein (Vücut sıvıları) L106330 4.10
Protein C L106340 142.92
Protein C antijeni L106350 95.41
Protein elektroforezi (Serum) L106360 41.52
Protein elektroforezi (İdrar) L106370 41.52
Protein elektroforezi (BOS) L106380 41.52
Protein S L106390 142.92
Protein S antijeni L106400 95.41
Protoporfirin/Kreatinin (Spot idrar) L106410 29.54
Protoporfirin (24 saatlik idrar) L106420 25.43
Protrombin zamanı (Koagülometre) L106430 22.44
Pseudokolinesteraz L106440 19.08
Pürin nükleozid fosforilaz (Eritrosit) L106450 28.81
Pürin nükleozid fosforilaz (Doku) L106460 28.81
Pürin nükleozid fosforilaz (BOS) L106470 28.81
Pürin nükleozid fosforilaz (Lökosit) L106480 95.41
Renin (Aktivite) L106490 47.88
Renin (Kütle) L106500 47.88
Reptilaz zamanı L106510 63.60
Retikülosit sayımı (Manuel) L106520 12.71
Retikülosit sayımı (Otomatik sistem) L106530 31.80
Retinol bağlayıcı protein (RBP) (Serum/Plazma) L106540 38.14
Retinol bağlayıcı protein (RBP) (İdrar) L106550 38.14
Revers T3 (R-T3) L106560 16.82
Romatoid faktör (RF) L106570 9.36
Rotavirüs RNA, poliakrilamid jel elektroforezi (PA L106580 101.78
Rotavirüs RNA, poliakrilamid jel elektroforezi (PA L106590 101.78
S100 B proteini (Serum) L106600 171.35
S100 B proteini (BOS) L106610 171.35
Safra asitleri (Serum/Plazma) L106620 171.35
Safra asitleri (İdrar) L106630 171.35
Safra asitleri (Vücut sıvıları) L106640 171.35
Sedimantasyon L106650 6.37
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) L106660 47.88
Selenyum L106670 28.81
Sensitif CRP (hsCRP) L106680 33.68
Sensitif serbest testosteron L106690 31.80
Sensitif total testosteron L106700 18.69
Serbest beta HCG L106710 31.80
Serbest hemoglobin (Plazma) L106720 8.21
Serbest hemoglobin (İdrar) L106730 9.71
Serbest kortizol/Kreatinin (Spot idrar) L106740 18.69
Serbest kortizol (24 saatlik idrar) L106750 14.58
Serbest T3 L106760 16.82
Serbest T4 L106770 16.82
Serbest testosteron L106780 31.80
Seruloplazmin (Serum/Plazma) L106790 7.48
Seruloplazmin (Vücut sıvıları) L106800 7.48
Sfingomyelinaz (Kan) L106810 76.31
Sfingomyelinaz (Kuru kan) L106820 76.31
Sfingomyelinaz (Doku) L106830 76.31
Sfingomyelinaz (Lökosit) L106840 142.92
Sistatin C (Serum/Plazma) L106850 31.80
Sistatin C/Kreatinin (Spot idrar) L106860 35.91
Sistatin C (24 saatlik idrar) L106870 31.80
Sitokeratin 19 (Cyfra 21-1) (Serum/Plazma) L106880 47.88
Sitrat/Kreatinin (Spot idrar) L106890 51.99
Sitrat (24 saatlik idrar) L106900 47.88
Sodyum (Serum/Plazma) L106910 4.10
Sodyum (Kan) L106920 4.10
Sodyum/Kreatinin (Spot idrar) L106930 8.21
Sodyum (24 saatlik idrar) L106940 4.10
Sodyum (Vücut sıvıları) L106950 4.10
Sükroz (Kalitatif) (İdrar) L106960 9.71
T hücre crossmatch (CDC otolog) L106970 261.89
T hücre crossmatch (Donörden) L106980 261.89
T ve B lenfosit crossmatch yorumlama L106990 261.89
T ve B lenfosit crossmatch, tek donör (Akım sitome L107000 1028.92
Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi) L107010 14.95
Tam Kan Sayımı (Hemogram) L107020 11.21
Ter testi uygulaması L107030 63.42
Tetrahidrobiyopterin yükleme testi (BH 4) L107040 6.37
Tiroglobulin L107050 31.80
Tiroid peroksidaz antikorları (Anti TPO) L107060 31.80
Tiroid stimule edici immünglobulin (TSI) L107070 95.41
Tiroksin bağlayan globulin (TBG) L107080 31.80
Toluen (Kan) (GC-Head Space) L107090 37.40
Total glikozaminoglikan/Kreatinin (Spot idrar) L107100 12.35
Total HCG (Serum/Plazma) L107110 24.32
Total heksozaminidaz (A+B) (Serum/Plazma) L107120 76.31
Total heksozaminidaz (A+B) (Amniyotik sıvı, koryon L107130 76.31
Total heksozaminidaz (A+B) (Doku) L107140 76.31
Total heksozaminidaz (A+B) (Lökosit) L107150 142.92
Total testosteron L107160 18.69
Transferrin L107170 31.80
Transferrin-karbohidrat eksik (Serum/Plazma) L107180 31.80
Transferrin-asialo karbohidrat eksik/Total transfe L107190 31.80
Transferrin-monosialo karbohidrat eksik/Total tran L107200 31.80
Transferrin-disialo karbohidrat eksik/Total transf L107210 31.80
Transferrin-trisialo karbohidrat eksik/Total trans L107220 31.80
Transferrin-tetrasialo karbohidrat eksik/Total tra L107230 31.80
Transferrin-pentasialo karbohidrat eksik/Total tra L107240 31.80
Trigliserid (Serum/Plazma) L107250 4.49
Trigliserid (Vücut sıvıları) L107260 4.49
Tripeptidil peptidaz (TPP) (Kuru kan) L107270 76.31
Tripeptidil peptidaz (TPP) (Doku) L107280 76.31
Triptaz (Serum/Plazma) L107290 47.88
Trombin ve antitrombin kompleks (Tat) L107300 16.08
Trombin zamanı L107310 22.44
Tromboelastografi paneli (Kan) L107320 95.41
Tromboelastografi, aktivasyon paneli olmadan (Kan) L107330 95.41
Tromboelastografi, heparinaz paneli eklenmesinden L107340 95.41
Trombosit fonksiyon testleri paneli (ADP, Epinefri L107350 79.33
Troponin I L107360 33.68
Troponin T L107370 37.40
TSH L107380 16.82
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB) L107390 47.88
Uzun zincirli yağ asitleri (Serum/Plazma) L107400 38.14
Üçlü test (AFP-E3-HCG) L107410 126.82
Üre (Serum/Plazma) L107420 4.10
Üre/Kreatinin (Spot idrar) L107430 8.21
Üre (24 saatlik idrar) L107440 4.10
Üre nefes testi L107450 188.59
Ürik asit (Serum/Plazma) L107460 4.10
Ürik asit/Kreatinin (Spot idrar) L107470 8.21
Ürik asit (24 saatlik idrar) L107480 4.10
Vanilil mandelik asit (VMA)/Kreatinin (Spot idrar) L107490 67.71
Vanilil mandelik asit (VMA) (24 saatlik idrar) L107500 63.60
Vitamin A L107510 63.60
Vitamin B12 L107520 18.69
Vitamin C L107530 79.33
Vitamin E L107540 79.33
von Willebrand faktör antijeni L107550 79.33
von Willebrand faktör proteaz (ADAMTS 13) inhibitö L107560 76.31
von Willebrand faktör, ristosetin kofaktör L107570 126.82
Vücut sıvılarının pH ölçümü L107580 8.21
Yağ asitleri (Serum/Plazma) L107590 12.71
Yağ asitleri (İdrar) L107600 12.71
Yenidoğan taraması (Kuru kan) L107610 95.41
Ağaç Alerjeni Karışımı L107640 79.33
Çayır Alerjeni Karışımı L107650 79.33
Epidermal Alerjeni Karışımı 1 L107660 79.33
Epidermal Alerjeni Karışımı 2 L107670 79.33
Epidermal Alerjeni Karışımı 3 L107680 79.33
Epidermal Alerjeni Karışımı 4 L107690 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 1 L107700 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 2 L107710 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 3 L107720 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 4 L107730 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 5 L107740 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 6 L107750 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 7 L107760 79.33
Gıda Alerjeni Karışımı 8 L107770 79.33
Hayvan Epitel Alerjeni Karışımı L107780 79.33
Küf Alerjeni Karışımı L107790 79.33
Narenciye Alerjeni Karışımı L107800 79.33
Ot Alerjeni Karışımı L107810 79.33
Toz Alerjeni Karışımı L107820 79.33
Alfa laktalbumin IgE antikoru L107840 63.60
Alternaria alternata IgE antikoru L107850 63.60
Amoksisilin IgE antikoru L107860 63.60
Ampisilin IgE antikoru L107870 63.60
Ananas IgE antikoru L107880 63.60
Antep fıstığı IgE antikoru L107890 63.60
Armut IgE antikoru L107900 63.60
Arpa IgE antikoru L107910 63.60
Articaine IgE antikoru L107920 63.60
Artemisia vulgaris IgE antikoru L107930 63.60
Aspergillus fumigatus IgE antikoru L107940 63.60
At döküntüsü IgE antikoru L107950 63.60
Avokado IgE antikoru L107960 63.60
Ay çekirdeği IgE antikoru L107970 63.60
Badem IgE antikoru L107980 63.60
Bakla IgE antikoru L107990 63.60
Bal arısı IgE antikoru L108000 63.60
Bal IgE antikoru L108010 63.60
Bal kabağı IgE antikoru L108020 63.60
Balık IgE antikoru L108030 63.60
Barbunya IgE antikoru L108040 63.60
Pediyatrik gıda IgE antikoru L108050 63.60
Bermuda çimeni IgE antikoru L108060 63.60
Beta laktoglobulin IgE antikoru L108070 63.60
Bezelye IgE antikoru L108080 63.60
Bovine serum albumin (BSA) IgE antikoru L108090 63.60
Böğürtlen IgE antikoru L108100 63.60
Börülce IgE antikoru L108110 63.60
Brazil nut IgE antikoru L108120 63.60
Buğday IgE antikoru L108130 63.60
Buğday omega 5 gliadin IgE antikoru L108140 63.60
Ceviz IgE antikoru L108150 63.60
Çam fıstığı IgE antikoru L108160 63.60
Çavdar IgE antikoru L108170 63.60
Çikolata IgE antikoru L108180 63.60
Çilek IgE antikoru L108190 63.60
Dana eti IgE antikoru L108200 63.60
Dermatofagoides sp IgE antikoru L108210 63.60
Diklofenak IgE antikoru L108220 63.60
Domates IgE antikoru L108230 63.60
Ekmek mayası IgE antikoru L108240 63.60
Elma IgE antikoru L108250 63.60
Etilenoksit IgE antikoru L108260 63.60
Fare epiteli IgE antikoru L108270 63.60
Fındık IgE antikoru L108280 63.60
Fındık rekombinant Cor a 1 IgE antikoru L108290 63.60
Fındık rekombinant Cor a 8 IgE antikoru L108300 63.60
Formaldehid IgE antikoru L108310 63.60
Gluten IgE antikoru L108320 63.60
Greyfurt IgE antikoru L108330 63.60
Guinea pig IgE antikoru L108340 63.60
Güvercin dışkısı IgE antikoru L108350 63.60
Hamam böceği IgE antikoru L108360 63.60
Haşhaş IgE antikoru L108370 63.60
Havuç IgE antikoru L108380 63.60
Hindi eti IgE antikoru L108390 63.60
Hindistan cevizi IgE antikoru L108400 63.60
Ispanak IgE antikoru L108410 63.60
İncir IgE antikoru L108420 63.60
İnek epiteli IgE antikoru L108430 63.60
İnek sütü whey IgE antikoru L108440 63.60
İnhalan IgE antikoru L108450 63.60
Jelatin IgE antikoru L108460 63.60
Kabak çekirdeği IgE antikoru L108470 63.60
Kaju IgE antikoru L108480 63.60
Kakao IgE antikoru L108490 63.60
Kanarya tüyü IgE antikoru L108500 63.60
Kandida albikans IgE antikoru L108510 63.60
Karabiber IgE antikoru L108520 63.60
Karabuğday IgE antikoru L108530 63.60
Kara sinek IgE antikoru L108540 63.60
Karınca IgE antikoru L108550 63.60
Karides IgE antikoru L108560 63.60
Karpuz IgE antikoru L108570 63.60
Kayısı IgE antikoru L108580 63.60
Kaynatılmış süt IgE antikoru L108590 63.60
Kazein IgE antikoru L108600 63.60
Kaz tüyü IgE antikoru L108610 63.60
Keçi epiteli IgE antikoru L108620 63.60
Keçi sütü IgE antikoru L108630 63.60
Kedi döküntüsü IgE antikoru L108640 63.60
Kereviz IgE antikoru L108650 63.60
Kestane IgE antikoru L108660 63.60
Keten tohumu IgE antikoru L108670 63.60
Kırmızı biber IgE antikoru L108680 63.60
Kinoa IgE antikoru L108690 63.60
Kivi IgE antikoru L108700 63.60
Kladosporyum kladosporioides IgE antikoru L108710 63.60
Klaritromisin IgE antikoru L108720 63.60
Klorheksidin IgE antikoru L108730 63.60
Koyun epiteli IgE antikoru L108740 63.60
Koyun sütü IgE antikoru L108750 63.60
Köpek döküntüsü IgE antikoru L108760 63.60
Kuru fasülye IgE antikoru L108770 63.60
Kuzu eti IgE antikoru L108780 63.60
Lateks IgE antikoru L108790 63.60
Lidokain IgE antikoru L108800 63.60
Lolium IgE antikoru L108810 63.60
Makademya fındığı IgE antikoru L108820 63.60
Mandalina IgE antikoru L108830 63.60
Mango IgE antikoru L108840 63.60
Marul IgE antikoru L108850 63.60
Maş fasülyesi IgE antikoru L108860 63.60
Mercimek IgE antikoru L108870 63.60
Metronidazol IgE antikoru L108880 63.60
Mısır IgE antikoru L108890 63.60
Morina balığı IgE antikoru L108900 63.60
Muhabbet kuşu tüyü IgE antikoru L108910 63.60
Muz IgE antikoru L108920 63.60
Nar IgE antikoru L108930 63.60
Nohut IgE antikoru L108940 63.60
Ovalbumin IgE antikoru L108950 63.60
Ovomukoid IgE antikoru L108960 63.60
Ördek eti IgE antikoru L108970 63.60
Ördek tüyü IgE antikoru L108980 63.60
Patates IgE antikoru L108990 63.60
Pekan cevizi IgE antikoru L109000 63.60
Penisilin G IgE antikoru L109010 63.60
Penisilin V IgE antikoru L109020 63.60
Penisilyum IgE antikoru L109030 63.60
Pirinç IgE antikoru L109040 63.60
Portakal IgE antikoru L109050 63.60
Sarımsak IgE antikoru L109060 63.60
Sefaklor IgE antikoru L109070 63.60
Seftriakson IgE antikoru L109080 63.60
Sefuroksim IgE antikoru L109090 63.60
Siprofloksasin IgE antikoru L109100 63.60
Sivrisinek IgE antikoru L109110 63.60
Soğan IgE antikoru L109120 63.60
Somon balığı IgE antikoru L109130 63.60
Soya IgE antikoru L109140 63.60
Susam IgE antikoru L109150 63.60
Süksinilkolin IgE antikoru L109160 63.60
Süt IgE antikoru L109170 63.60
Şeftali IgE antikoru L109180 63.60
Tavşan döküntüsü IgE antikoru L109190 63.60
Tavuk eti IgE antikoru L109200 63.60
Taze fasülye IgE antikoru L109210 63.60
Timothy (Phleum) IgE antikoru L109220 63.60
Tuna balığı IgE antikoru L109230 63.60
Üzüm IgE antikoru L109240 63.60
Yaban arısı IgE antikoru L109250 63.60
Yer fıstığı IgE antikoru L109260 63.60
Yeşil biber IgE antikoru L109270 63.60
Yulaf IgE antikoru L109280 63.60
Yumurta IgE antikoru L109290 63.60
Yumurta beyazı IgE antikoru L109300 63.60
Yumurta sarısı IgE antikoru L109310 63.60
Zeytin IgE antikoru L109320 63.60
Zeytin poleni IgE antikoru L109330 63.60
Alanin (Serum/Plazma) L109350 8.21
Alanin (Kuru kan) L109360 8.21
Alanin (İdrar) L109370 8.21
Alanin (BOS) L109380 8.21
Alanin (Diğer vücut sıvıları) L109390 8.21
Arjinin (Serum/Plazma) L109400 8.21
Arjinin (Kuru kan) L109410 8.21
Arjinin (İdrar) L109420 8.21
Arjinin (BOS) L109430 8.21
Arjinin (Diğer vücut sıvıları) L109440 8.21
Asparajin (Serum/Plazma) L109450 8.21
Asparajin (Kuru kan) L109460 8.21
Asparajin (İdrar) L109470 8.21
Asparajin (BOS) L109480 8.21
Asparajin (Diğer vücut sıvıları) L109490 8.21
Aspartat (Serum/Plazma) L109500 8.21
Aspartat (Kuru kan) L109510 8.21
Aspartat (İdrar) L109520 8.21
Aspartat (BOS) L109530 8.21
Aspartat (Diğer vücut sıvıları) L109540 8.21
Etanolamin (Serum/Plazma) L109550 8.21
Etanolamin (İdrar) L109560 8.21
Etanolamin (BOS) L109570 8.21
Fenilalanin (Serum/Plazma) L109580 8.21
Fenilalanin (Kuru kan) L109590 8.21
Fenilalanin (İdrar) L109600 8.21
Fenilalanin (BOS) L109610 8.21
Fenilalanin (Diğer vücut sıvıları) L109620 8.21
Fosfoetanolamin (Serum/Plazma) L109630 8.21
Fosfoetanolamin (Kuru kan) L109640 8.21
Fosfoetanolamin (İdrar) L109650 8.21
Fosfoetanolamin (BOS) L109660 8.21
Fosfoserin (Serum/Plazma) L109670 8.21
Fosfoserin (Kuru kan) L109680 8.21
Fosfoserin (İdrar) L109690 8.21
Fosfoserin (BOS) L109700 8.21
Glisin (Serum/Plazma) L109710 8.21
Glisin (Kuru kan) L109720 8.21
Glisin (İdrar) L109730 8.21
Glisin (BOS) L109740 8.21
Glisin (Diğer vücut sıvıları) L109750 8.21
Glutamat (Serum/Plazma) L109760 8.21
Glutamat (Kuru kan) L109770 8.21
Glutamat (İdrar) L109780 8.21
Glutamat (BOS) L109790 8.21
Glutamat (Diğer vücut sıvıları) L109800 8.21
Glutamin (Serum/Plazma) L109810 8.21
Glutamin (Kuru kan) L109820 8.21
Glutamin (İdrar) L109830 8.21
Glutamin (BOS) L109840 8.21
Glutamin (Diğer vücut sıvıları) L109850 8.21
Hidroksilizin (Serum/Plazma) L109860 8.21
Hidroksilizin (Kuru kan) L109870 8.21
Hidroksilizin (İdrar) L109880 8.21
Hidroksilizin (BOS) L109890 8.21
Hidroksilizin (Diğer vücut sıvıları) L109900 8.21
Histidin (Serum/Plazma) L109910 8.21
Histidin (Kuru kan) L109920 8.21
Histidin (İdrar) L109930 8.21
Histidin (BOS) L109940 8.21
Histidin (Diğer vücut sıvıları) L109950 8.21
Homosistein (Serum/Plazma) L109960 74.81
Homosistein/Kreatinin (Spot idrar ) L109970 78.94
Homosistein (24 saatlik idrar) L109980 74.81
Homosistein (Kuru kan) L109990 74.81
Homosistein (BOS) L110000 74.81
Homosistein (Diğer vücut sıvıları) L110010 74.81
Homositrülin (Serum/Plazma) L110020 8.21
Homositrülin (Kuru kan) L110030 8.21
Homositrülin (İdrar) L110040 8.21
Homositrülin (BOS) L110050 8.21
İzolösin (Serum/Plazma) L110060 8.21
İzolösin (Kuru kan) L110070 8.21
İzolösin (İdrar) L110080 8.21
İzolösin (BOS) L110090 8.21
İzolösin (Diğer vücut sıvıları) L110100 8.21
Lizin (Serum/Plazma) L110110 8.21
Lizin (Kuru kan) L110120 8.21
Lizin (İdrar) L110130 8.21
Lizin (BOS) L110140 8.21
Lizin (Diğer vücut sıvıları) L110150 8.21
Lösin (Serum/Plazma) L110160 8.21
Lösin (Kuru kan) L110170 8.21
Lösin (İdrar) L110180 8.21
Lösin (BOS) L110190 8.21
Lösin (Diğer vücut sıvıları) L110200 8.21
Metilhistidin (Serum/Plazma) L110210 8.21
Metilhistidin (Kuru kan) L110220 8.21
Metilhistidin (İdrar) L110230 8.21
Metilhistidin (BOS) L110240 8.21
Metilhistidin (Diğer vücut sıvıları) L110250 8.21
Metiyonin (Serum/Plazma) L110260 8.21
Metiyonin (Kuru kan) L110270 8.21
Metiyonin (İdrar) L110280 8.21
Metiyonin (BOS) L110290 8.21
Metiyonin (Diğer vücut sıvıları) L110300 8.21
Ornitin (Serum/Plazma) L110310 8.21
Ornitin (Kuru kan) L110320 8.21
Ornitin (İdrar) L110330 8.21
Ornitin (BOS) L110340 8.21
Ornitin (Diğer vücut sıvıları) L110350 8.21
Prolin (Serum/Plazma) L110360 8.21
Prolin (Kuru kan) L110370 8.21
Prolin (İdrar) L110380 8.21
Prolin (BOS) L110390 8.21
Prolin (Diğer vücut sıvıları) L110400 8.21
Serin (Serum/Plazma) L110410 8.21
Serin (Kuru kan) L110420 8.21
Serin (İdrar) L110430 8.21
Serin (BOS) L110440 8.21
Serin (Diğer vücut sıvıları) L110450 8.21
Sistatiyonin (Serum/Plazma) L110460 8.21
Sistatiyonin (Kuru kan) L110470 8.21
Sistatyonin (İdrar) L110480 8.21
Sistatiyonin (BOS) L110490 8.21
Sistatiyonin (Diğer vücut sıvıları) L110500 8.21
Sistein (Serum/Plazma) L110510 8.21
Sistein (Kuru kan) L110520 8.21
Sistein (İdrar) L110530 8.21
Sistein (BOS) L110540 8.21
Sistin/Kreatinin (Spot idrar) L110550 12.35
Sistin (24 saatlik idrar) L110560 8.21
Sistin (Lökosit) L110570 74.81
Sitrülin (Serum/Plazma) L110580 8.21
Sitrülin (Kuru kan) L110590 8.21
Sitrülin (İdrar) L110600 8.21
Sitrülin (BOS) L110610 8.21
Sitrülin (Diğer vücut sıvıları) L110620 8.21
Taurin (Serum/Plazma) L110630 8.21
Taurin (Kuru kan) L110640 8.21
Taurin (İdrar) L110650 8.21
Taurin (BOS) L110660 8.21
Taurin (Diğer vücut sıvıları) L110670 8.21
Tirozin (Serum/Plazma) L110680 8.21
Tirozin (Kuru kan) L110690 8.21
Tirozin (İdrar) L110700 8.21
Tirozin (BOS) L110710 8.21
Tirozin (Diğer vücut sıvıları) L110720 8.21
Treonin (Serum/Plazma) L110730 8.21
Treonin (Kuru kan) L110740 8.21
Treonin (İdrar) L110750 8.21
Treonin (BOS) L110760 8.21
Treonin (Diğer vücut sıvıları) L110770 8.21
Triptofan (Serum/Plazma) L110780 8.21
Triptofan (Kuru kan) L110790 8.21
Triptofan (İdrar) L110800 8.21
Triptofan (BOS) L110810 8.21
Triptofan (Diğer vücut sıvıları) L110820 8.21
Valin (Serum/Plazma) L110830 8.21
Valin (Kuru kan) L110840 8.21
Valin (İdrar) L110850 8.21
Valin (BOS) L110860 8.21
Valin (Diğer vücut sıvıları) L110870 8.21
ACTH-CRH uyarı testi -15. dakika L110900 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 0. dakika L110910 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 5. dakika L110920 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 15. dakika L110930 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 30. dakika L110940 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 45. dakika L110950 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 60. dakika L110960 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 90. dakika L110970 38.14
ACTH-CRH uyarı testi 120. dakika L110980 38.14
Kortizol-CRH uyarı testi -15. dakika L111000 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 0. dakika L111010 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 5. dakika L111020 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 15. dakika L111030 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 30. dakika L111040 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 45. dakika L111050 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 60. dakika L111060 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 90. dakika L111070 24.32
Kortizol-CRH uyarı testi 120. dakika L111080 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi -15. dakika L111100 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 0. dakika L111110 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 15. dakika L111120 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 30. dakika L111130 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 45. dakika L111140 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 60. dakika L111150 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 90. dakika L111160 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 120. dakika L111170 24.32
Kortizol-ACTH uyarı testi 24. Saat L111180 24.32
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi -15. dakika L111200 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 0. dakika L111210 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 15. dakika L111220 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 30. dakika L111230 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 45. dakika L111240 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 60. dakika L111250 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 90. dakika L111260 31.04
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 120. dakika L111270 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi -15. dakika L111290 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 0. dakika L111300 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 15. dakika L111310 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 30. dakika L111320 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 45. dakika L111330 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 60. dakika L111340 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 90. dakika L111350 31.04
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 120. dakika L111360 31.04
Testosteron-ACTH uyarı testi 0. dakika L111380 18.69
Testosteron-ACTH uyarı testi 15. dakika L111390 18.69
Testosteron-ACTH uyarı testi 30. dakika L111400 18.69
Testosteron-ACTH uyarı testi 45. dakika L111410 18.69
Testosteron-ACTH uyarı testi 60. dakika L111420 18.69
Testosteron-ACTH uyarı testi 90. dakika L111430 18.69
Testosteron-ACTH uyarı testi 120. dakika L111440 18.69
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 0. dakika L111460 31.04
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 15. dakika L111470 31.04
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 30. dakika L111480 31.04
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 45. dakika L111490 31.04
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 60. dakika L111500 31.04
Androstenedion-ACTH uyarı testi 0.dakika L111520 31.04
Androstenedion-ACTH uyarı testi 15.dakika L111530 31.04
Androstenedion-ACTH uyarı testi 30.dakika L111540 31.04
Androstenedion-ACTH uyarı testi 60. dakika L111550 31.04
Androstenedion-ACTH uyarı testi 120.dakika L111560 31.04
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi -15. dakika L111580 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 0. dakika L111590 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 10. dakika L111600 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 15. dakika L111610 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 20. dakika L111620 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 30. dakika L111630 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 40. dakika L111640 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 45. dakika L111650 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 60. dakika L111660 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 90. dakika L111670 31.80
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 120. dakika L111680 31.80
Kortizol-İnsülin uyarı testi -30. dakika L111700 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 0. dakika L111710 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 10. dakika L111720 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 15. dakika L111730 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 20. dakika L111740 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 30. dakika L111750 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 40. dakika L111760 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 45. dakika L111770 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 60. dakika L111780 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 90. dakika L111790 24.32
Kortizol-İnsülin uyarı testi 120. dakika L111800 24.32
Glukoz-İnsülin uyarı testi -15. dakika L111820 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 0. dakika L111830 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 10. dakika L111840 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 15. dakika L111850 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 20. dakika L111860 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 30. dakika L111870 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 40. dakika L111880 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 45. dakika L111890 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 60. dakika L111900 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 90. dakika L111910 3.74
Glukoz-İnsülin uyarı testi 120. dakika L111920 3.74
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 0. daki L111940 31.80
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 30. dak L111950 31.80
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 45. dak L111960 31.80
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 60. dak L111970 31.80
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 90. dak L111980 31.80
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 120. da L111990 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi -15. dakika L112010 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 0. dakika L112020 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 20. dakika L112030 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 30. dakika L112040 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 45. dakika L112050 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 60. dakika L112060 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 90. dakika L112070 31.80
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 120. dakika L112080 31.80
ACTH-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112100 38.14
ACTH-Glukagon uyarı testi 30. dakika L112110 38.14
ACTH-Glukagon uyarı testi 60. dakika L112120 38.14
ACTH-Glukagon uyarı testi 90. dakika L112130 38.14
ACTH-Glukagon uyarı testi 120. dakika L112140 38.14
ACTH-Glukagon uyarı testi 150. dakika L112150 38.14
ACTH-Glukagon uyarı testi 180. dakika L112160 38.14
Kortizol-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112180 24.32
Kortizol-Glukagon uyarı testi 30. dakika L112190 24.32
Kortizol-Glukagon uyarı testi 60. dakika L112200 24.32
Kortizol-Glukagon uyarı testi 90. dakika L112210 24.32
Kortizol-Glukagon uyarı testi 120. dakika L112220 24.32
Kortizol-Glukagon uyarı testi 180. dakika L112230 24.32
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112250 31.80
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 30. dakika L112260 31.80
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 60. dakika L112270 31.80
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 90. dakika L112280 31.80
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 120. dakika L112290 31.80
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 150. dakika L112300 31.80
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 180. dakika L112310 31.80
C peptid-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112330 31.04
C peptid-Glukagon uyarı testi 5. dakika L112340 31.04
C peptid-Glukagon uyarı testi 10. dakika L112350 31.04
C peptid-Glukagon uyarı testi 15. dakika L112360 31.04
FSH-LHRH uyarı testi -15. dakika L112380 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 0. dakika L112390 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 15. dakika L112400 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 30. dakika L112410 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 60. dakika L112420 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 90. dakika L112430 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 120. dakika L112440 22.44
FSH-LHRH uyarı testi 240. dakika L112450 22.44
LH-LHRH uyarı testi -15. dakika L112470 22.44
LH-LHRH uyarı testi 0. dakika L112480 22.44
LH-LHRH uyarı testi 30. dakika L112490 22.44
LH-LHRH uyarı testi 60. dakika L112500 22.44
LH-LHRH uyarı testi 90. dakika L112510 22.44
LH LHRH uyarı testi 120. dakika L112520 22.44
LH-LHRH uyarı testi 240. dakika L112530 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 0. dakika L112550 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 15. dakika L112560 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 20. dakika L112570 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 30. dakika L112580 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 45. dakika L112590 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 60. dakika L112600 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 90. dakika L112610 22.44
FSH-GNRH uyarı testi 120. dakika L112620 22.44
LH-GNRH uyarı testi 0. dakika L112640 22.44
LH-GNRH uyarı testi 15. dakika L112650 22.44
LH-GNRH uyarı testi 20. dakika L112660 22.44
LH-GNRH uyarı testi 30. dakika L112670 22.44
LH-GNRH uyarı testi 45. dakika L112680 22.44
LH-GNRH uyarı testi 60. dakika L112690 22.44
LH-GNRH uyarı testi 90. dakika L112700 22.44
LH-GNRH uyarı testi 120. dakika L112710 22.44
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 0. dakika L112730 31.04
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 60. dakik L112740 31.04
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 120. daki L112750 31.04
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 180. daki L112760 31.04
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 240. daki L112770 31.04
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 300. daki L112780 31.04
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 0. dakika L112800 19.08
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 60. dakika L112810 19.08
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 120. dakik L112820 19.08
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 180. dakik L112830 19.08
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 240. dakik L112840 19.08
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 300. dakik L112850 19.08
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 0. dakika L112870 3.74
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 60. dakika L112880 3.74
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 120. dakika L112890 3.74
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 180. dakika L112900 3.74
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 240. dakika L112910 3.74
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 300. dakika L112920 3.74
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 0. dakika L112940 26.18
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 60. dakika L112950 26.18
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 120. dakika L112960 26.18
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 180. dakika L112970 26.18
Prolaktin-TRH uyarı testi 0. dakika L112990 26.18
Prolaktin-TRH uyarı testi 20. dakika L113000 26.18
Prolaktin-TRH uyarı testi 40. dakika L113010 26.18
Prolaktin-TRH uyarı testi 60. dakika L113020 26.18
TSH-TRH uyarı testi 0. dakika L113040 16.82
TSH-TRH uyarı testi 20. dakika L113050 16.82
TSH-TRH uyarı testi 30. dakika L113060 16.82
TSH-TRH uyarı testi 40. dakika L113070 16.82
TSH-TRH uyarı testi 60. dakika L113080 16.82
TSH-TRH uyarı testi 90. dakika L113090 16.82
TSH-TRH uyarı testi 120. dakika L113100 16.82
Testosteron-HCG uyarı testi 0. dakika L113120 18.69
Testosteron-HCG uyarı testi 1. gün L113130 18.69
Testosteron-HCG uyarı testi 2. gün L113140 18.69
Testosteron-HCG uyarı testi 3. gün L113150 18.69
Testosteron-HCG uyarı testi 4. gün L113160 18.69
Androstenedion-HCG uyarı testi 0. dakika L113180 31.04
Androstenedion-HCG uyarı testi 1. gün L113190 31.04
Androstenedion-HCG uyarı testi 2. gün L113200 31.04
Androstenedion-HCG uyarı testi 3. gün L113210 31.04
Androstenedion-HCG uyarı testi 4. gün L113220 31.04
Glukoz-75g OGTT 0. dakika L113240 3.74
Glukoz-75g OGTT 30. dakika L113250 3.74
Glukoz-75g OGTT 60. dakika L113260 3.74
Glukoz-75g OGTT 90. dakika L113270 3.74
Glukoz-75g OGTT 120. dakika L113280 3.74
Glukoz-75g OGTT 150. dakika L113290 3.74
Glukoz-75g OGTT 180. dakika L113300 3.74
Glukoz-75g OGTT 240. dakika L113310 3.74
İnsülin-75g OGTT 0. dakika L113330 19.08
İnsülin-75g OGTT 30. dakika L113340 19.08
İnsülin-75g OGTT 60. dakika L113350 19.08
İnsülin-75g OGTT 90. dakika L113360 19.08
İnsülin-75g OGTT 120. dakika L113370 19.08
İnsülin-75g OGTT 180. dakika L113380 19.08
İnsülin-75g OGTT 240. dakika L113390 19.08
Glukoz-100g OGTT 0. dakika L113410 3.74
Glukoz-100g OGTT 30. dakika L113420 3.74
Glukoz-100g OGTT 60. dakika L113430 3.74
Glukoz-100g OGTT 90. dakika L113440 3.74
Glukoz-100g OGTT 120. dakika L113450 3.74
Glukoz-100g OGTT 180. dakika L113460 3.74
Gebelikte 50g glukoz yükleme testi L113480 3.74
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 0. dakika L113500 3.74
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 60. dakika L113510 3.74
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 120. dakika L113520 3.74
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 180. dakika L113530 3.74
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 240. dakika L113540 3.74
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 300. dakika L113550 3.74
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 0. dakika L113570 31.80
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 30. dakika L113580 31.80
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 60. dakika L113590 31.80
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 90. dakika L113600 31.80
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 120. dakik L113610 31.80
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 0. dakika L113630 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 1. saat L113640 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 2. saat L113650 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 3. saat L113660 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 4. saat L113670 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 5. saat L113680 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 6. saat L113690 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 7. saat L113700 6.72
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 8. saat L113710 6.72
Kortizol-Gecelik düşük doz deksametazon baskılama L113730 24.32
Kortizol-Düşük doz (0.5 mg) deksametazon baskılama L113740 24.32
Serbest kortizol-Düşük doz (0.5mg) deksametazon ba L113750 24.32
ACTH-Düşük doz (0.5mg) deksametazon baskılama test L113760 24.32
Kortizol-Yüksek doz (2 mg) deksametazon baskılama L113770 24.32
Serbest kortizol-Yüksek doz (2mg) deksametazon bas L113780 24.32
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi bazal L113800 63.60
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi 2. numune L113810 63.60
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi 3. numune L113820 63.60
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi 4. numune L113830 63.60
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi bazal L113850 47.88
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi 2. numune L113860 47.88
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi 3. numune L113870 47.88
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi 4. numune L113880 47.88
Renin-NaCl infüzyon testi öncesi L113900 47.88
Renin-NaCl infüzyon testi sonrası L113910 47.88
Aldosteron-NaCl infüzyon testi öncesi L113930 56.13
Aldosteron-NaCl infüzyon testi sonrası L113940 56.13
Amikasin (Serum/Plazma) L113960 37.40
Amitriptilin (Serum/Plazma) L113970 37.40
Apiksaban (Serum/Plazma) L113980 37.40
Apiksaban (LC/MS/MS) (Serum/Plazma) L113990 82.32
Argatroban (Plazma) L113991 37.40
Aripiprazol (Serum/Plazma) L114000 37.40
Asetaminofen (Serum/Plazma) L114010 37.40
Bromazepam (Serum/Plazma) L114020 37.40
Busulfan (Serum/Plazma) L114030 37.40
Dabigatran (Serum/Plazma) L114040 37.40
Dabigatran (LC/MS/MS) (Serum/Plazma) L114050 82.32
Desipramin (Serum/Plazma) L114060 37.40
Desmetilsüksimid (Serum/Plazma) L114070 37.40
Diazepam (Serum/Plazma) L114080 37.40
Digoksin (Serum/Plazma) L114090 37.40
Doksepin (Serum/Plazma) L114100 37.40
Edoksaban (Plazma) L114101 37.40
Edoksaban (LC/MS/MS) (Serum/Plazma) L114102 82.32
Esitalopram (Serum/Plazma) L114110 37.40
Etosüksimid (Serum/Plazma) L114120 37.40
Everolimus (Plazma) L114130 37.40
Everolimus (Kan) L114140 37.40
Felbamat (Serum/Plazma) L114150 37.40
Fenitoin (Serum/Plazma) L114160 37.40
Fenobarbital (Serum/Plazma) L114170 37.40
Flunitrazepam (Serum/Plazma) L114180 37.40
Flupenazin (Serum/Plazma) L114190 37.40
Flurazepam (Serum/Plazma) L114200 37.40
Gentamisin (Serum/Plazma) L114210 37.40
Haloperidol (Serum/Plazma) L114220 37.40
Heparin -Düşük moleküler ağırlıklı (LMWH) (Plazma) L114221 37.40
Heparin-Fraksiyone olmayan (UFH) (Plazma) L114222 37.40
Hidroksiitrakonazol (Serum/Plazma) L114230 37.40
İmipramin (Serum/Plazma) L114240 37.40
İtrakonazol (Serum/Plazma) L114250 37.40
Karbamazepin (Serum/Plazma) L114260 37.40
Karbamazepin Epoksid (Serum/Plazma) L114270 37.40
Klobazam (Serum/Plazma) L114280 37.40
Klomipramin (Serum/Plazma) L114290 37.40
Klonazepam (Serum/Plazma) L114300 37.40
Klozapin (Serum/Plazma) L114310 37.40
Kuetiapin (Serum/Plazma) L114320 37.40
Lakozamid (Serum/Plazma) L114330 37.40
Lamotrijin (Serum/Plazma) L114340 37.40
Leflunomid (Serum/Plazma) L114350 37.40
Levetirasetam (Serum/Plazma) L114360 37.40
Levofloksazin (Serum/Plazma) L114370 37.40
Linezolid (Serum/Plazma) L114380 37.40
Lityum (Serum/Plazma) L114390 37.40
Lorazepam (Serum/Plazma) L114400 37.40
Metotreksat (Serum/Plazma) L114410 37.40
Midazolam (Serum/Plazma) L114420 37.40
Mikofenolik asit (Serum/Plazma) L114430 37.40
Mitotan (Serum/Plazma) L114440 37.40
Nitrazepam (Serum/Plazma) L114450 37.40
Nordiazepam (Serum/Plazma) L114460 37.40
Nordoksepin (Serum/Plazma) L114470 37.40
Norklozapin (Serum/Plazma) L114480 37.40
Nortriptilin (Serum/Plazma) L114490 37.40
Okskarbazepin (Serum/Plazma) L114500 37.40
Olanzapin (Serum/Plazma) L114510 37.40
Oksazepam (Serum/Plazma) L114520 37.40
Paliperidon (Serum/Plazma) L114530 37.40
Posakonazol (Serum/Plazma) L114540 37.40
Primidon (Serum/Plazma) L114550 37.40
Risperidon (Serum/Plazma) L114560 37.40
Rivaroksaban (Serum/Plazma) L114570 37.40
Rufinamid (Serum/Plazma) L114580 37.40
Salisilat (Serum/Plazma) L114590 37.40
Siklosporin (Immunokimya) (Kan) L114600 37.40
Siklosporin (LC/MS/MS) (Kan) L114610 82.32
Siprofloksazin (Serum/Plazma) L114620 37.40
Sirolimus (Plazma) L114630 37.40
Sirolimus (Kan) L114640 37.40
Sitalopram (Serum/Plazma) L114650 37.40
Streptomisin (Serum/Plazma) L114660 37.40
Takrolimus (FK 506) (Serum/Plazma) L114670 37.40
Takrolimus (FK 506) (Kan) L114680 37.40
Teikoplanin (Serum/Plazma) L114690 37.40
Teofilin (Serum/Plazma) L114700 37.40
Topiramat (Serum/Plazma) L114710 37.40
Triazolam (Serum/Plazma) L114720 37.40
Valproik Asit (Serum/Plazma) L114730 37.40
Vankomisin (Serum/Plazma) L114740 37.40
Vorikonazol (Serum/Plazma) L114750 37.40
Ziprasidon (Serum/Plazma) L114760 37.40
Zonisamid (Serum/Plazma) L114770 37.40
BCL2 oranı L114790 111.10
BCLXL oranı L114800 111.10
Canlı hücre oranı (Kan) L114810 57.24
Canlı hücre oranı (Kemik iliği) L114820 57.24
Canlı hücre oranı (Diğer) L114830 57.24
CD1 oranı (Kan) L114840 111.10
CD1 oranı (Diğer) L114850 111.10
CD10 oranı (Kan) L114860 111.10
CD10 oranı (Kemik iliği) L114870 111.10
CD10 oranı (Doku) L114880 111.10
CD10 oranı (BOS) L114890 111.10
CD10 oranı (Diğer vücut sıvıları) L114900 111.10
CD102 oranı (Kan) L114910 111.10
CD103 oranı (Kan) L114920 111.10
CD103 oranı (Kemik iliği) L114930 111.10
CD103 oranı (Doku) L114940 111.10
CD103 oranı (BOS) L114950 111.10
CD103 oranı (Diğer vücut sıvıları) L114960 111.10
CD104 oranı (Kan) L114970 111.10
CD105 oranı (Kan) L114980 111.10
CD105 oranı (Kemik iliği) L114990 111.10
CD105 oranı (Doku) L115000 111.10
CD105 oranı (BOS) L115010 111.10
CD105 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115020 111.10
CD106 oranı (Kan) L115030 111.10
CD107a oranı (Kan) L115040 111.10
CD107b oranı (Kan) L115050 111.10
CD11 oranı (Kan) L115060 111.10
CD115 oranı (Kan) L115070 111.10
CD117 oranı (Kan) L115080 111.10
CD117 oranı (Kemik iliği) L115090 111.10
CD117 oranı (Doku) L115100 111.10
CD117 oranı (BOS) L115110 111.10
CD117 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115120 111.10
CD117 oranı (Diğer) L115130 111.10
CD118 oranı (Kan) L115140 111.10
CD11a blast oranı (Kemik iliği) L115150 111.10
CD11a oranı (Kan) L115160 111.10
CD11a oranı (Vücut sıvıları) L115170 111.10
CD11b oranı (Kan) L115180 111.10
CD11b oranı (Kemik iliği) L115190 111.10
CD11b oranı (Doku) L115200 111.10
CD11b oranı (BOS) L115210 111.10
CD11b oranı (Diğer vücut sıvıları) L115220 111.10
CD11c oranı (Kan) L115230 111.10
CD11c oranı (Kemik iliği) L115240 111.10
CD11c oranı (Doku) L115250 111.10
CD11c oranı (BOS) L115260 111.10
CD11c oranı (Diğer vücut sıvıları) L115270 111.10
CD120A oranı (Kan) L115280 111.10
CD120B oranı (Kan) L115290 111.10
CD122 oranı (Kan) L115300 111.10
CD123 blast oranı (Kan) L115310 111.10
CD123 blast oranı (Kemik iliği) L115320 111.10
CD123 blast oranı (Diğer) L115330 111.10
CD126 blast oranı (Kan) L115340 111.10
CD126 blast oranı (Kemik iliği) L115350 111.10
CD126 blast oranı (Diğer) L115360 111.10
CD126 oranı (Kan) L115370 111.10
CD127 blast oranı (Kan) L115380 111.10
CD127 blast oranı (Kemik iliği) L115390 111.10
CD127 blast oranı (Diğer) L115400 111.10
CD128 oranı (Kan) L115410 111.10
CD13 oranı (Kan) L115420 111.10
CD13 oranı (Kemik iliği) L115430 111.10
CD13 oranı (Doku) L115440 111.10
CD13 oranı (BOS) L115450 111.10
CD13 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115460 111.10
CD135 blast oranı (Kan) L115470 111.10
CD135 blast oranı (Kemik iliği) L115480 111.10
CD135 blast oranı (Diğer) L115490 111.10
CD138 oranı (Kan) L115500 111.10
CD138 oranı (Kemik iliği) L115510 111.10
CD138 oranı (Doku) L115520 111.10
CD138 oranı (BOS) L115530 111.10
CD138 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115540 111.10
CD138 oranı (Diğer) L115550 111.10
CD14 oranı (Kan) L115560 111.10
CD14 oranı (Kemik iliği) L115570 111.10
CD14 oranı (Doku) L115580 111.10
CD14 oranı (BOS) L115590 111.10
CD14 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115600 111.10
CD14+CD11b+ oranı (Kan) L115610 111.10
CD15 oranı (Kan) L115620 111.10
CD15 oranı (Kemik iliği) L115630 111.10
CD15 oranı (Doku) L115640 111.10
CD15 oranı (BOS) L115650 111.10
CD15 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115660 111.10
CD154 oranı (Vücut sıvıları) L115670 111.10
CD158 sayısı (Kan) L115680 111.10
CD16 oranı (Kan) L115690 111.10
CD16 oranı (Vücut sıvıları) L115700 111.10
CD16 oranı (Diğer) L115710 111.10
CD16+CD56+ oranı (Kan) L115720 111.10
CD16+CD56+ oranı (Kemik iliği) L115730 111.10
CD16+CD56+ oranı (Doku) L115740 111.10
CD16+CD56+ oranı (BOS) L115750 111.10
CD16+CD56+ oranı (Diğer vücut sıvıları) L115760 111.10
CD16+CD57+ oranı (Kan) L115770 111.10
CD16+CD57+ oranı (Kemik iliği) L115780 111.10
CD16+CD57+ oranı (Doku) L115790 111.10
CD16+CD57+ oranı (BOS) L115800 111.10
CD16+CD57+ oranı (Diğer vücut sıvıları) L115810 111.10
CD16B oranı (Kan) L115820 111.10
CD16B oranı (Kemik iliği) L115830 111.10
CD16B oranı (Doku) L115840 111.10
CD16B oranı (BOS) L115850 111.10
CD16B oranı (Diğer vücut sıvıları) L115860 111.10
CD17 oranı (Kan) L115870 111.10
CD179a blast oranı (Kan) L115880 111.10
CD179a blast oranı (Kemik iliği) L115890 111.10
CD179a blast oranı (Diğer) L115900 111.10
CD18 oranı (Kan) L115910 111.10
CD18 oranı (Kemik iliği) L115920 111.10
CD18 oranı (Doku) L115930 111.10
CD18 oranı (Vücut sıvıları) L115940 111.10
CD18 oranı (Diğer) L115950 111.10
CD19 oranı (Kan) L115960 111.10
CD19 oranı (Kemik iliği) L115970 111.10
CD19 oranı (Doku) L115980 111.10
CD19 oranı (Bronşial materyal) L115990 111.10
CD19 oranı (BOS) L116000 111.10
CD19 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116010 111.10
CD19 oranı (Diğer) L116020 111.10
CD19+Kappa+ oranı (Kan) L116030 111.10
CD19+Kappa+ oranı (Vücut sıvıları) L116040 111.10
CD19+Kappa+ oranı (Diğer) L116050 111.10
CD19+Lambda+ oranı (Kan) L116060 111.10
CD19+Lambda+ oranı (Vücut sıvıları) L116070 111.10
CD19+Lambda+ oranı (Diğer) L116080 111.10
CD1a oranı (Kan) L116090 111.10
CD1a oranı (Kemik iliği) L116100 111.10
CD1a oranı (Doku) L116110 111.10
CD1a oranı (Bronşial materyal) L116120 111.10
CD1a oranı (BOS) L116130 111.10
CD1a oranı (Diğer vücut sıvıları) L116140 111.10
CD1a oranı (Diğer) L116150 111.10
CD2 oranı (Kan) L116160 111.10
CD2 oranı (Kemik iliği) L116170 111.10
CD2 oranı (Vücut sıvıları) L116180 111.10
CD2 oranı (Diğer) L116190 111.10
CD20 oranı (Kan) L116200 111.10
CD20 oranı (Vücut sıvıları) L116210 111.10
CD20 oranı (Diğer) L116220 111.10
CD21 oranı (Kan) L116230 111.10
CD21 oranı (Vücut sıvıları) L116240 111.10
CD21 oranı (Diğer) L116250 111.10
CD22 oranı (Kan) L116260 111.10
CD22 oranı (Vücut sıvıları) L116270 111.10
CD22 oranı (Diğer) L116280 111.10
CD227 oranı (Kan) L116290 111.10
CD23 oranı (Kan) L116300 111.10
CD23 oranı (Kemik iliği) L116310 111.10
CD23 oranı (Doku) L116320 111.10
CD23 oranı (BOS) L116330 111.10
CD23 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116340 111.10
CD23 oranı (Diğer) L116350 111.10
CD235a oranı (Kan) L116360 111.10
CD235a oranı (Kemik iliği) L116370 111.10
CD235a oranı (Doku) L116380 111.10
CD235a oranı (Aspirat) L116390 111.10
CD235a oranı (Periton sıvısı) L116400 111.10
CD235a oranı (Plevra sıvısı) L116410 111.10
CD235a oranı (Diğer vücut sıvıları) L116420 111.10
CD24 oranı (Kan) L116430 111.10
CD24 oranı (Diğer) L116440 111.10
CD25 oranı (Kan) L116450 111.10
CD25 oranı (Kemik iliği) L116460 111.10
CD25 oranı (Doku) L116470 111.10
CD25 oranı (BOS) L116480 111.10
CD25 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116490 111.10
CD25 oranı (Diğer) L116500 111.10
CD25+CD127 zayıf+CD4 T-regülatör hücre oranı L116510 111.10
CD26 oranı (Kan) L116520 111.10
CD27 oranı (Kan) L116530 111.10
CD27 oranı (Vücut sıvıları) L116540 111.10
CD28 oranı (Kan) L116550 111.10
CD28 oranı (Kemik iliği) L116560 111.10
CD29 oranı (Kan) L116570 111.10
CD3 oranı (Kan) L116580 111.10
CD3 oranı (Kemik iliği) L116590 111.10
CD3 oranı (Doku) L116600 111.10
CD3 oranı (Bronşial materyal) L116610 111.10
CD3 oranı (BOS) L116620 111.10
CD3 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116630 111.10
CD3 oranı (Diğer) L116640 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Kan) L116650 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Kemik iliği) L116660 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Doku) L116670 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Bronşial materyal) L116680 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (BOS) L116690 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Diğer vücut sıvılar L116700 111.10
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Diğer) L116710 111.10
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Kan) L116720 111.10
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Kemik iliği) L116730 111.10
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Doku) L116740 111.10
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Bronşial materyal) L116750 111.10
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Vücut sıvıları) L116760 111.10
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Diğer) L116770 111.10
CD30 oranı (Kan) L116780 111.10
CD30 oranı (Kemik iliği) L116790 111.10
CD30 oranı (Doku) L116800 111.10
CD30 oranı (BOS) L116810 111.10
CD30 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116820 111.10
CD30 oranı (Diğer) L116830 111.10
CD31 oranı (Kan) L116840 111.10
CD32 oranı (Kan) L116850 111.10
CD33 oranı (Kan) L116860 111.10
CD33 oranı (Kemik iliği) L116870 111.10
CD33 oranı (Doku) L116880 111.10
CD33 oranı (BOS) L116890 111.10
CD33 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116900 111.10
CD33 oranı (Diğer) L116910 111.10
CD34 oranı (Kan) L116920 111.10
CD34 oranı (Kan ürünlerinin kanı) L116930 111.10
CD34 oranı (Kemik iliği) L116940 111.10
CD34 oranı (Vücut sıvıları) L116950 111.10
CD34 oranı (Diğer) L116960 111.10
CD35 oranı (Kan) L116970 111.10
CD36 oranı (Kan) L116980 111.10
CD36 oranı (Kemik iliği) L116990 111.10
CD36 oranı (Doku) L117000 111.10
CD36 oranı (BOS) L117010 111.10
CD36 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117020 111.10
CD37 oranı (Kan) L117030 111.10
CD38 oranı (Kan) L117040 111.10
CD38 oranı (Kemik iliği) L117050 111.10
CD38 oranı (Doku) L117060 111.10
CD38 oranı (BOS) L117070 111.10
CD38 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117080 111.10
CD38 oranı (Diğer) L117090 111.10
CD39 oranı (Kan) L117100 111.10
CD4+CD45+ oranı (Kan) L117110 111.10
CD4+CD45+ oranı (Kemik iliği) L117120 111.10
CD4+CD45+ oranı (Doku) L117130 111.10
CD40 oranı (Kan) L117140 111.10
CD40 oranı (Vücut sıvıları) L117150 111.10
CD40 oranı (Diğer) L117160 111.10
CD41 oranı (Kan) L117170 111.10
CD41 oranı (Kemik iliği) L117180 111.10
CD41 oranı (Doku) L117190 111.10
CD41 oranı (BOS) L117200 111.10
CD41 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117210 111.10
CD41 oranı (Diğer) L117220 111.10
CD41a oranı (Kan) L117230 111.10
CD41a oranı (Diğer) L117240 111.10
CD42 oranı (Kan) L117250 111.10
CD42 oranı (Kemik iliği) L117260 111.10
CD42 oranı (Doku) L117270 111.10
CD42 oranı (BOS) L117280 111.10
CD42 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117290 111.10
CD42 oranı (Diğer) L117300 111.10
CD42a oranı (Kan) L117310 111.10
CD42a oranı (Vücut sıvıları) L117320 111.10
CD42b oranı (Kan) L117330 111.10
CD42b oranı (Kemik iliği) L117340 111.10
CD42b oranı (Doku) L117350 111.10
CD42b oranı (BOS) L117360 111.10
CD42b oranı (Diğer vücut sıvıları) L117370 111.10
CD42c oranı (Kan) L117380 111.10
CD42d oranı (Kan) L117390 111.10
CD43 oranı (Kan) L117400 111.10
CD43 oranı (Kemik iliği) L117410 111.10
CD43 oranı (Doku) L117420 111.10
CD43 oranı (BOS) L117430 111.10
CD43 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117440 111.10
CD43 oranı (Diğer) L117450 111.10
CD44 oranı (Kan) L117460 111.10
CD44R oranı (Kan) L117470 111.10
CD45 oranı (Kan) L117480 111.10
CD45 oranı (Kemik iliği) L117490 111.10
CD45 oranı (Doku) L117500 111.10
CD45 oranı (BOS) L117510 111.10
CD45 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117520 111.10
CD45 oranı (Diğer) L117530 111.10
CD45 mutlak sayım değeri L117540 111.10
CD45RA oranı (Kan) L117550 111.10
CD45RA oranı (Vücut sıvıları) L117560 111.10
CD45RB oranı (Kan) L117570 111.10
CD45RO oranı (Kan) L117580 111.10
CD45RO oranı (Vücut sıvıları) L117590 111.10
CD46 oranı (Kan) L117600 111.10
CD47 oranı (Kan) L117610 111.10
CD48 oranı (Kan) L117620 111.10
CD49a oranı (Kan) L117630 111.10
CD49b oranı (Kan) L117640 111.10
CD49c oranı (Kan) L117650 111.10
CD49d oranı (Kan) L117660 111.10
CD49e oranı (Kan) L117670 111.10
CD49f oranı (Kan) L117680 111.10
CD5 oranı (Kan) L117690 111.10
CD5 oranı (Kemik iliği) L117700 111.10
CD5 oranı (Vücut sıvıları) L117710 111.10
CD5 oranı (Diğer) L117720 111.10
CD50 oranı (Kan) L117730 111.10
CD51 oranı (Kan) L117740 111.10
CD52 oranı (Kan) L117750 111.10
CD52 oranı (Kemik iliği) L117760 111.10
CD52 oranı (Doku) L117770 111.10
CD52 oranı (Vücut sıvıları) L117780 111.10
CD52 oranı (Diğer) L117790 111.10
CD53 oranı (Kan) L117800 111.10
CD54 oranı (Kan) L117810 111.10
CD54 oranı (Vücut sıvıları) L117820 111.10
CD55+ granülosit varlığı (Kan) L117830 111.10
CD55+ eritrosit oranı (Kan) L117840 111.10
CD55 oranı (Kan) L117850 111.10
CD55 oranı (Kemik iliği) L117860 111.10
CD55 oranı (Doku) L117870 111.10
CD55 oranı (BOS) L117880 111.10
CD55 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117890 111.10
CD55 oranı (Diğer) L117900 111.10
CD56 oranı (Kan) L117910 111.10
CD56 oranı (Vücut sıvıları) L117920 111.10
CD56 oranı (Diğer) L117930 111.10
CD57 oranı (Kan) L117940 111.10
CD57 oranı (Kemik iliği) L117950 111.10
CD57 oranı (Doku) L117960 111.10
CD57 oranı (BOS) L117970 111.10
CD57 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117980 111.10
CD57 oranı (Diğer) L117990 111.10
CD58 oranı (Kan) L118000 111.10
CD59 eritrosit oranı (Kan) L118010 111.10
CD59 oranı (Kan) L118020 111.10
CD59 oranı (Kemik iliği) L118030 111.10
CD59 oranı (Doku) L118040 111.10
CD59 oranı (BOS) L118050 111.10
CD59 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118060 111.10
CD59 oranı (Diğer) L118070 111.10
CD61 oranı (Kan) L118080 111.10
CD61 oranı (Kemik iliği) L118090 111.10
CD61 oranı (Doku) L118100 111.10
CD61 oranı (BOS) L118110 111.10
CD61 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118120 111.10
CD61 oranı (Diğer) L118130 111.10
CD62 oranı L118140 111.10
CD62E oranı (Kan) L118150 111.10
CD62E oranı (Diğer) L118160 111.10
CD62L oranı (Kan) L118170 111.10
CD62P oranı (Kan) L118180 111.10
CD62P oranı (Diğer) L118190 111.10
CD63 oranı (Kan) L118200 111.10
CD64 oranı (Kan) L118210 111.10
CD64 oranı (Kemik iliği) L118220 111.10
CD64 oranı (Doku) L118230 111.10
CD64 oranı (BOS) L118240 111.10
CD64 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118250 111.10
CD64 oranı (Diğer) L118260 111.10
CD65w oranı (Kan) L118270 111.10
CD65w oranı (Kemik iliği) L118280 111.10
CD65w oranı (Doku) L118290 111.10
CD65w oranı (BOS) L118300 111.10
CD65w oranı (Diğer vücut sıvıları) L118310 111.10
CD66a oranı (Kan) L118320 111.10
CD66b oranı (Kan) L118330 111.10
CD66c oranı (Kan) L118340 111.10
CD66d oranı (Kan) L118350 111.10
CD66e oranı (Kan) L118360 111.10
CD68 oranı (Kan) L118370 111.10
CD69 oranı (Kan) L118380 111.10
CD7 oranı (Kan) L118390 111.10
CD7 oranı (Kemik iliği) L118400 111.10
CD7 oranı (Vücut sıvıları) L118410 111.10
CD7 oranı (Diğer) L118420 111.10
CD71 oranı (Kan) L118430 111.10
CD71 oranı (Vücut sıvıları) L118440 111.10
CD71 oranı (Diğer) L118450 111.10
CD72 oranı (Kan) L118460 111.10
CD73 oranı (Kan) L118470 111.10
CD74 oranı (Kan) L118480 111.10
CD77 oranı (Kan) L118490 111.10
CD79 oranı (Kan) L118500 111.10
CD79 oranı (Diğer) L118510 111.10
CD79a oranı (Kan) L118520 111.10
CD79a oranı (Kemik iliği) L118530 111.10
CD79a oranı (Vücut sıvıları) L118540 111.10
CD79a oranı (Diğer) L118550 111.10
CD79b oranı (Kan) L118560 111.10
CD79b oranı (Kemik iliği) L118570 111.10
CD79b oranı (Doku) L118580 111.10
CD79b oranı (BOS) L118590 111.10
CD79b oranı (Diğer vücut sıvıları) L118600 111.10
CD79b oranı (Diğer) L118610 111.10
CD80 oranı (Kan) L118620 111.10
CD81 oranı (Kan) L118630 111.10
CD81 oranı (Kemik iliği) L118640 111.10
CD81 oranı (Doku) L118650 111.10
CD81 oranı (BOS) L118660 111.10
CD81 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118670 111.10
CD82 oranı (Kan) L118680 111.10
CD83 oranı (Kan) L118690 111.10
CD83 oranı (Diğer) L118700 111.10
CD85 oranı (Kan) L118710 111.10
CD86 oranı (Kan) L118720 111.10
CD87 oranı (Kan) L118730 111.10
CD88 oranı (Kan) L118740 111.10
CD9 oranı (Kan) L118750 111.10
CD9 oranı (Kemik iliği) L118760 111.10
CD9 oranı (Doku) L118770 111.10
CD9 oranı (BOS) L118780 111.10
CD9 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118790 111.10
CD90 oranı L118800 111.10
CD91 oranı (Kan) L118810 111.10
CD93 oranı (Kan) L118820 111.10
CD94 oranı (Kan) L118830 111.10
CD95 oranı (Kan) L118840 111.10
CD96 oranı (Kan) L118850 111.10
CD97 oranı (Kan) L118860 111.10
CD98 oranı (Kan) L118870 111.10
CD99 oranı (Kan) L118880 111.10
Çoklu ilaç direnci+ hücre oranı L118890 111.10
FLAER+ lökositlerin varlığı (Kan) L118900 111.10
FMC7 oranı (Kan) L118910 111.10
FMC7 oranı (Vücut sıvıları) L118920 111.10
FMC7 oranı (Diğer) L118930 111.10
HLA-DR+ oranı (Kan) L118940 111.10
HLA-DR+ oranı (Kemik iliği) L118950 111.10
HLA-DR+ oranı (Doku) L118960 111.10
HLA-DR+ oranı (BOS) L118970 111.10
HLA-DR+ oranı (Diğer vücut sıvıları) L118980 111.10
HLA-DR+ oranı (Diğer) L118990 111.10
IgA+ lenfosit oranı (Lökosit) L119000 111.10
IgD+ lenfosit oranı (Lökosit) L119010 111.10
IgG+ lenfosit oranı (Lökosit) L119020 111.10
IgM+ lenfosit oranı (Lökosit) L119030 111.10
Kappa+ lenfosit oranı (Kan) L119040 111.10
Kappa+ lenfosit oranı (Kemik iliği) L119050 111.10
Kappa+ lenfosit oranı (Vücut sıvıları) L119060 111.10
Kappa+ lenfosit oranı (Diğer) L119070 111.10
Lambda+ lenfosit oranı (Kan) L119080 111.10
Lambda+ lenfosit oranı (Diğer) L119090 111.10
Lenfosit.sitoplazmik IgG oranı (Vücut sıvıları) L119100 111.10
Lenfosit.sitoplazmik IgM oranı (Vücut sıvıları) L119110 111.10
Miyeloperoksidaz oranı (Kan) L119120 111.10
Miyeloperoksidaz oranı (Vücut sıvıları) L119130 111.10
Miyeloperoksidaz oranı (Diğer) L119140 111.10
Siklin D1 oranı L119150 111.10
Sitoplazmik CD117 oranı (Kan) L119160 111.10
Sitoplazmik CD117 oranı (Kemik iliği) L119170 111.10
Sitoplazmik CD117 oranı (Diğer) L119180 111.10
Sitoplazmik CD13 oranı (Kan) L119190 111.10
Sitoplazmik CD13 oranı (Kemik iliği) L119200 111.10
Sitoplazmik CD13 oranı (Diğer) L119210 111.10
Sitoplazmik CD179a oranı (Kan) L119220 111.10
Sitoplazmik CD179a oranı (Kemik iliği) L119230 111.10
Sitoplazmik CD179a oranı (Diğer) L119240 111.10
Sitoplazmik CD22 oranı (Kan) L119250 111.10
Sitoplazmik CD22 oranı (Kemik iliği) L119260 111.10
Sitoplazmik CD22 oranı (Doku) L119270 111.10
Sitoplazmik CD22 oranı (BOS) L119280 111.10
Sitoplazmik CD22 oranı (Diğer vücut sıvıları) L119290 111.10
Sitoplazmik CD22 oranı (Diğer) L119300 111.10
Sitoplazmik CD3 oranı (Kan) L119310 111.10
Sitoplazmik CD3 oranı (Kemik iliği) L119320 111.10
Sitoplazmik CD3 oranı (Doku) L119330 111.10
Sitoplazmik CD3 oranı (BOS) L119340 111.10
Sitoplazmik CD3 oranı (Diğer vücut sıvıları) L119350 111.10
Sitoplazmik CD3 oranı (Diğer) L119360 111.10
Sitoplazmik CD79a oranı (Kan) L119370 111.10
Sitoplazmik CD79a oranı (Kemik iliği) L119380 111.10
Sitoplazmik CD79a oranı (Doku) L119390 111.10
Sitoplazmik CD79a oranı (BOS) L119400 111.10
Sitoplazmik CD79a oranı (Diğer vücut sıvıları) L119410 111.10
Sitoplazmik Ig oranı (Kan) L119420 111.10
Sitoplazmik Ig mu oranı (Kan) L119430 111.10
Sitotoksik/supresör T hücreler (Kan) L119440 111.10
Sitotoksik/supresör T hücreler (Kemik iliği) L119450 111.10
Sitotoksik/supresör T hücreler (Bronşial materyal) L119460 111.10
Sitotoksik/supresör T hücreler (BOS) L119470 111.10
Sitotoksik/supresör T hücreler (Diğer vücut sıvıla L119480 111.10
Sitotoksik/supresör T hücreler (Diğer) L119490 111.10
SMIg lenfosit oranı (Kan) L119500 111.10
SmIg oranı L119510 111.10
TCR alfa beta+ T hücre sayısı (Kan) L119520 111.10
TCR alfa beta+ T hücre oranı (Diğer) L119530 111.10
TCR gama delta+ T hücre sayısı (Kan) L119540 111.10
TCR gama delta+ T hücre oranı (Doku) L119550 111.10
TCR gama delta+ T hücre oranı (Diğer) L119560 111.10
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) or L119570 111.10
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) or L119580 111.10
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) or L119590 111.10
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) or L119600 111.10
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) or L119610 111.10
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) or L119620 111.10
ZAP70 oranı (Kan) L119630 111.10
ZAP70 oranı (Kemik iliği) L119640 111.10
ZAP70 oranı (Doku) L119650 111.10
ZAP70 oranı (Vücut sıvıları) L119660 111.10
ZAP70 oranı (Diğer) L119670 111.10
İdrar bütünlük testi L120000 14.95
Amfetamin (İdrar) L120010 59.07
Barbituratlar (İdrar) L120020 59.07
Benzodiyazepinler (İdrar) L120030 59.07
Buprenorfin+Norbuprenorfin (İdrar) L120040 59.07
Ekstazi (MDMA) (İdrar) L120050 59.07
Eroin (İdrar) L120060 59.07
Kannabinoidler (İdrar) L120070 59.07
Kokain ve metabolitleri (İdrar) L120080 59.07
Opiyatlar (İdrar) L120090 59.07
Sentetik kannabinoidler (İdrar) L120100 98.45
Amfetaminler (İdrar) L120200 157.53
Barbituratlar (Panel en az 5 adet) (İdrar) L120210 590.76
Benzodiyazepinler (Panel en az 5 adet) (İdrar) L120220 590.76
Buprenorfin (İdrar) L120230 196.91
Dihidrokodein (İdrar) L120240 157.53
Eroin (İdrar) L120250 157.53
Kannabinoidler (İdrar) L120260 196.91
Kodein (İdrar) L120270 157.53
Kokain (İdrar) L120280 196.91
Metamfetamin (İdrar) L120290 157.53
Metilendioksiamfetamin (MDA) (İdrar) L120300 157.53
Metilendioksietilamfetamin (MDEA) (İdrar) L120310 157.53
Metilendioksimetamfetamin (MDMA) (İdrar) L120320 157.53
Morfin (İdrar) L120330 157.53
Norbuprenorfin (İdrar) L120340 196.91
Sentetik katinonlar (İdrar) L120350 590.76
Sentetik kannabinoidler (Panel en az 5 adet) (İdra L120360 984.62
Adenovirus PCR 908111 354.48
Aspergillus PCR 908112 354.48
BK virüs PCR 908113 354.48
Bordatella PCR 908114 354.48
Covid-19 (SARS-CoV-2) PCR 908115 354.48
Candida PCR 908120 354.48
Campylobacter PCR 908121 354.48
Clostridium difficile PCR 908122 354.48
Chlamydia PCR 908130 354.48
CMV PCR 908140 354.48
CMV İlaç Direnci 908141 2461.85
Cryptosporidium PCR 908142 354.48
EBV PCR 908143 354.48
HBV PCR 908150 354.48
HBV İlaç Direnci 908151 2461.85
HCV genotiplendirme 908160 354.48
HCV PCR 908170 354.48
HDV PCR 908171 354.48
HCV İlaç Direnci 908172 2461.85
Helicobacter PCR 908180 354.48
Herpes PCR, her biri 908200 354.48
HEV PCR 908201 354.48
HIV PCR 908210 354.48
HIV İlaç Direnci 908211 1736.07
Human papilloma virus (HPV) PCR 908230 354.48
İnfluenza virüs PCR, her biri 908231 354.48
JC virüs PCR 908232 354.48
Legionella PCR 908280 354.48
Mikobakteri PCR 908290 354.48
Mikobakteri İlaç Direnci, moleküler tanısı 908301 354.48
Mycoplasma PCR 908320 354.48
Parvovirus B-19 PCR 908330 354.48
Plasmodium PCR 908331 354.48
Pneumocystis jirovecii PCR 908332 354.48
Respiratuvar sinsityal virüs (RSV) PCR, her biri 908333 354.48
Toxoplasma PCR 908334 354.48
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon Paneli 908335 1675.15
Gastrointestinal Sistem Enfeksiyon Paneli 908336 1675.15
Menenjit Paneli (BOS) 908337 1675.15
Solunum Sistemi Enfeksiyon Paneli 908338 1675.15
Real Time PCR 908339 354.48
Kromozom Analizi, Amniyotik sıvı G100000 891.21
Kromozom Analizi, Düşük materyali/Gonad biyopsisi/ G100010 705.54
Kromozom Analizi, Fetal kan G100020 668.41
Kromozom Analizi, Kemik iliği G100030 668.41
Kromozom Analizi, Koryon villusu G100040 965.49
Kromozom Analizi, Kromozomal Kırık Sendromları ve G100050 594.14
Kromozom Analizi, Periferik kan G100060 445.60
FISH, 1-2 genetik lokus G100080 526.06
FISH, 3-4 genetik lokus G100090 618.88
FISH, t(1;19) (q22;p13) (TCF3/PBX1) G100091 526.06
FISH, t(4;11) (q21;q23) (MLL/KMT2A/AFF1) G100092 526.06
FISH, t(4;14) (p16;q32) (FGFR3/IGH) G100100 526.06
FISH, t(6;9) (p22;q34) (enK/NUP214) (DEK/NUP214) G100101 526.06
FISH, t(8;14) (q24;q32) (MYC/IGH) G100102 526.06
FISH, t(8;21) (q22;q22) (RUNX1/RUNX1T1) (AML/ETO) G100110 526.06
FISH, t(9;22) (q34;q11.2) (BCR/ABL) (Standart) G100120 526.06
FISH, t(11;14) (q13;q32) (CCND1/IGH) G100130 526.06
FISH, t(12;21) (p13;q22) (ETV6/RUNX1) (TEL/AML1) G100140 526.06
FISH, t(14;16) (q32;q23) (IGH/MAF) G100141 526.06
FISH, t(14;18) (q32;q21) (IGH/BCL2) G100142 526.06
FISH, t(15;17) (q22;q21) (PML/RARA) G100150 526.06
FISH, inv/t(3) (q21q26) (RPN1/MECOM) G100151 526.06
FISH, 1q21/8p21 G100152 526.06
FISH, 5q delesyonu (5q31; 5q33) (5q-) G100160 526.06
FISH, 6q21 delesyonu G100161 526.06
FISH, 6q21/MYC (8q24) G100162 526.06
FISH, 6q23 delesyonu (MYB) G100163 526.06
FISH, 7q11.23 delesyonu (Williams Sendromu) G100170 526.06
FISH, 7q31 delesyonu G100180 526.06
FISH, 7q- (7q22; 7q36)/SE7 TC G100190 526.06
FISH, 11q22.3 delesyonu (ATM) G100200 526.06
FISH, 13q14.3 delesyonu (DLEU1) G100201 526.06
FISH, 13q14.2 delesyonu (RB1) G100210 526.06
FISH, 1p32 delesyonu/1q21 amplifikasyonu G100211 526.06
FISH, 1p.36/19q.13 Delesyon Analizi G100212 526.06
FISH, 17p13 TP53/SE 17 G100213 526.06
FISH, 17p13.1 delesyonu (p53) G100220 526.06
FISH, 20q delesyonu (20q-) G100230 526.06
FISH, ALK (2p23) G100231 526.06
FISH, BCL2/IGH Gen Füzyonu G100232 526.06
FISH, BCL6 (3q27 BAR/DC) G100233 526.06
FISH, BCOR-CCNB3 Gen Füzyonu G100234 526.06
FISH, C11ORF95 (ZFTA) G100235 526.06
FISH, CCND1 (11q13 BAR/DC) G100236 526.06
FISH, CCND1 (BCL1;11q13) G100237 526.06
FISH, CDK4 (12q13)/SE 12 G100238 526.06
FISH, CDKN2A (9p21) 9q21 G100239 526.06
FISH, CBFB t(16;16), inv(16) Break G100240 526.06
FISH, CDKN2B G100241 526.06
FISH, CHARGE (CHD7) G100242 526.06
FISH, Cri-Du-Chat Sendromu (del 5p15.2) G100243 526.06
FISH, CRTC1-MAML2  t(11;15)(q21;p13) Gen Füzyonu G100244 526.06
FISH, DDIT3 (12q13) G100245 526.06
FISH, dup (1q) G100246 526.06
FISH, EGFR/CEN 7 G100247 526.06
FISH, ERBB2 (17q12)/SE 17 G100248 526.06
FISH, ERCC1 (19q13)/ZNF443 (19p13) G100249 526.06
FISH, IGH (14q32.33) Break G100250 526.06
FISH, EWSR1 (22q12) G100251 526.06
FISH, FIP1L1 / CHIC2 / PDGFRA (4q12) Del, Break G100252 526.06
FISH, FOXO1 (13q14) G100253 526.06
FISH, FUS (16p11) G100254 526.06
FISH, IRF4/DUSP22 (6p25) G100255 526.06
FISH, JAZF1 (7p15.1) G100256 526.06
FISH, KIAA1549-BRAF Gen Füzyonu G100257 526.06
FISH, MALT1 (18q21) G100258 526.06
FISH, MAMD1 G100259 526.06
FISH, MLL (11q23.3) Break (KMT2A Break) G100260 526.06
FISH, MDM2 (12q15)/SE 12 G100261 526.06
FISH, MET/SE7 G100262 526.06
FISH, MYB-NFIB t(6;9) Gen Füzyonu G100263 526.06
FISH, MYC (8q24)/SE8 G100264 526.06
FISH, MYC/IGH Gen Füzyonu G100265 526.06
FISH, MYCN (2p24)/AFF3 (2q11) G100266 526.06
FISH, NTRK1 G100267 526.06
FISH, NTRK2 G100268 526.06
FISH, NTRK3 G100269 526.06
FISH, DiGeorge (N25) Sendromu G100270 526.06
FISH, DiGeorge (HIRA) Sendromu G100271 526.06
FISH, DiGeorge (TBX1) Sendromu G100272 526.06
FISH, FGFR2-FGRFR3 Geni Füzyonları G100280 526.06
FISH, PDGFRB (5q32) Break G100281 526.06
FISH, Prader-Willi SNRPN (15q11)/PML (15q24) G100282 526.06
FISH, PTEN G100283 526.06
FISH, RELA (11q.13.1) G100284 526.06
FISH, RET (10q11) G100285 526.06
FISH, ROS1 (6q22) G100286 526.06
FISH, SOTOS Sendromu (del 5q35) G100287 526.06
FISH, SHOX (del Xpter-p22.32) G100290 526.06
FISH, SRD (1p36)/SE 1(1qh) G100291 526.06
FISH, SRY G100292 526.06
FISH, SS18 (18q11) G100293 526.06
FISH, TCR (14q11.2 BAR/DC) G100294 526.06
FISH, TFEB G100295 526.06
FISH, TP53 (17p13)/ATM(11q21) G100296 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 3 (CEP 3) (SE 3) (Sentromer G100297 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 4 (Sentromer 4) G100298 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 7 (Sentromer 7) G100299 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 8 (CEP 8) (SE 8) (Sentromer G100300 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 9 (CEP 9) (SE 9) (Sentromer G100301 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 10 (Sentromer 10) G100302 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 11 (CEP 11) (SE 11) (Sentro G100303 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 12 (CEP 12) (SE 12) (Sentro G100310 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi 17 (Sentromer 17) G100311 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi X (CEP X) (SE X) (Sentromer G100312 526.06
FISH, Trizomi/Monozomi Y (CEP Y) (SE Y) (Sentromer G100313 526.06
FISH, Wolf Hirschhorn Sendromu (4p16.3) G100314 526.06
FISH, XIST (Xq13.2) G100315 526.06
FISH, Xp11 TFE3 G100316 526.06
FISH, Xp11.4 BCOR G100317 526.06
FISH, YAP1 G100318 526.06
FISH, YWHAE (17p13.3 ) G100319 526.06
Blot Analiz (southern, northern, western) G100330 386.80
Real Time PCR G100350 433.22
Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 1 reaksiyon G100370 216.59
Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme, 2-5 reaksiyon G100380 557.00
Yeni Nesil DNA Dizileme, 1 Gen G100390 1277.34
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 2-4 Gen G100400 1909.67
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 5-15 Gen G100410 2708.03
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 16-40 Gen G100420 3787.69
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 41 Gen ve üzeri G100430 5308.09
MLPA G100440 928.36
MLPA, Ailesel Non-Polipozis Kolorektal Kanser Anal G100441 928.36
MLPA, BRCA1 G100450 928.36
MLPA, BRCA2 G100451 928.36
MLPA, CFTR G100460 928.36
MLPA, CMT (PMP22 geni için) G100470 928.36
MLPA, CYP21A2 (MLPA - KAH) G100480 928.36
MLPA, DMD G100490 928.36
MLPA, Marfan Sendromu Analizi (FBN1 geni delesyon G100491 928.36
MLPA, Nörofibromatozis Analizi (NF1 geni delesyon G100492 928.36
MLPA, SMA G100500 928.36
MLPA-metilasyon spesifik, Beckwith Wiedeman Sendro G100501 928.36
MLPA-metilasyon spesifik, PWS/AS (Prader Willi ve G100502 928.36
5-Alfa Redüktaz Eksikliği (SRD5A2 Geni Dizi Analiz G100510 1277.34
21-Hidroksilaz Eksikliği (CYP21A2 Geni Dizi Analiz G100520 1277.34
ABL1 Geni T315I Mutasyon Analizi G100530 278.50
ABL1 Geni Dizi Analizi G100540 1277.34
Adenozin Deaminaz Eksikliği (ADA Geni Dizi Analizi G100550 1277.34
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli (16-40 Gen) G100560 3787.69
Ailesel Adenomatozis Polipozis Koli (APC Geni Dizi G100570 1277.34
Ailesel Meme/Over Kanseri (BRCA1 ve BRCA2 Geni Diz G100580 1909.67
Akondroplazi Hastalığı (FGFR3-G380R Varyant Analiz G100590 216.59
Alfa Talasemi (Delesyon Analizi) G100600 371.33
Alfa Talasemi (HBA Geni Dizi Analizi) G100610 1277.34
Alfa-1 Antitirpsin Eksikliği (SERPINA1 Geni Dizi A G100620 1277.34
Alport Sendromu (COL4AA, COL4A3, COL4A5 Geni Dizi G100630 1909.67
Ankilozan Spondilit (HLA-B27) G100640 278.50
Apert Sendromu (FGFR2 Geni Hedef Mutasyon Analizi) G100650 278.50
Aritmi Paneli (41 Gen ve üzeri) G100660 5308.09
Ataksi Telenjektazi (ATM Geni Dizi Analizi) G100670 1277.34
Bardet-Biedl Sendromu Paneli (16-40 gen) G100680 3787.69
Behçet Hastalığı (HLA-B51) G100690 278.50
Beta Talasemi (HBB Geni Dizi Analizi) G100700 1277.34
Biotinidaz Eksikliği (BTD Geni Dizi Analizi) G100710 1277.34
C-KIT (ekzon 9, 11, 13, 17) Mutasyon Analizi G100720 1114.02
CADASIL Hastalığı (NOTCH3 Geni Dizi Analizi) G100730 1277.34
CALR (Calreticulin) Gen Mutasyon Analizi G100740 557.00
Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Paneli G100750 5308.09
Cornelia de Lange Sendromu Paneli (2-4 gen) G100760 1909.67
Çölyak Hastalığı (HLA-DQ2, HLA-DQ8) G100770 557.00
Diabetes İnsipidus (AVP Geni Dizi Analizi) G100780 1277.34
Dihidropirimidin Dehidrogenaz Eksikliği (DPYD Geni G100790 557.00
Distoni Paneli (5-15 Gen) G100791 1909.67
Dravet Sendromu (SCN1A Geni Dizi Analizi) G100800 1277.34
Duchenne/Becker Musküler Distrofi (DMD Geni Dizi A G100810 1277.34
Epidermolizis Büllosa Paneli (16-40 Gen) G100820 3787.69
Epilepsi Paneli (41 Gen ve üzeri) G100821 5308.09
Fankoni Anemi Paneli (16-40 Gen) G100822 3787.69
Fabry Hastalığı (GLA Geni Dizi Analizi) G100830 1277.34
Fenilketonüri (PAH Geni Dizi Analizi) G100840 1277.34
FGFR2 İlişkili Kraniyosinostozlar (FGFR2 Geni Dizi G100850 1277.34
FGFR3 İlişkili İskelet Displazi (FGFR3) G100860 1277.34
FLT3 d835/ITD (TKD/ITD) Mutasyon Analizi G100870 278.50
FLT3 d835/ITD (TKD/ITD) Mutasyon Yükü Analizi G100880 557.00
FMF Hastalığı (MEFV geni) Hedef Bölge/Mutasyon Ana G100890 557.00
FMF Hastalığı (MEFV geni Dizi Analizi) G100900 1277.34
Fragile X (FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analiz G100910 1083.08
Friedreich Ataksisi (FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayı G100920 1083.08
Glikojen Depo Hastalıkları Paneli (16-40 Gen) G100921 3787.69
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (G6PD Geni G100930 1277.34
GLUT1 Eksikliği (SLC2A1 Geni Dizi Analizi) G100940 1277.34
Hemakromatozis (HFE Geni Dizi Analizi) G100950 1277.34
Hemofagositik Sendrom Paneli (5-15 Gen) G100951 1909.67
Hemofili A (F8 Geni Dizi Analizi) G100960 1277.34
Hemolitik Üremik Sendromu (CFH Geni Dizi Analizi) G100970 1277.34
Herediter Spastik Parapleji 4 (SPG4 Geni Dizi Anal G100980 1277.34
Herediter Spastik Parapleji Paneli (41 Gen ve üzer G100990 5308.09
Huntington Hastalığı (HTT geni CAG Üçlü Tekrar Say G101000 433.22
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli G101010 1593.51
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli G101020 2708.03
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli G101030 3787.69
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli G101040 5308.09
IDH1 ve IDH2 Genleri Mutasyon Analizi G101050 680.77
İmmünglobulin Ağır Zincir Mutasyon ve Hipermutasyo G101060 1593.51
JAK2 Geni Ekzon 12 Mutasyon Analizi G101070 557.00
JAK2 Geni V617F Mutasyon Analizi G101080 557.00
Kimerizm (Kemik iliği nakli öncesi donör) G101090 928.36
Kimerizm (Kemik iliği nakli öncesi hasta) G101100 928.36
Kimerizm (Kemik iliği nakli sonrası hasta) G101110 928.36
Kistik Fibrozis (CFTR Geni Dizi Analizi) G101120 1277.34
Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni (MPL Gen G101130 1277.34
Konjenital Miyasteni Paneli (16-40 Gen) G101131 3787.69
Konjenital Nötropeni Paneli (5-15 Gen) G101132 1909.67
Konjenital Trombositopeni Paneli (16-40 Gen) G101133 3787.69
Li Fraumen Sendromu (TP53 Geni Dizi Analizi) G101140 1277.34
Lynch Sendromu Paneli (5-15 gen) G101150 2708.03
Marfan Sendromu (FBN1 Geni Dizi Analizi) G101160 1277.34
Maternal Kontaminasyon G101170 928.36
MEN Tip 1 (MEN1 Geni Dizi Analizi) G101180 1277.34
Metakromatik Lökodistrofi (ARSA Geni Dizi Analizi) G101190 1277.34
Mikrosatellit İnstabilite Testi G101200 1277.34
Minimal Rezidüel Hastalık Analizi G101210 6808.03
MODY Paneli (10-20 Gen) G101211 2708.03
Moleküler inv 16 (p13;q22) CBFB-MYH11 Füzyon Trans G101220 1114.03
Moleküler Karyotipleme (500K’ya kadar veya eşdeğer G101230 1533.27
Moleküler Karyotipleme (500K ve üzeri veya eşdeğer G101240 1842.66
Moleküler Translokasyon Analizi, t(1:19) TCF3 (E2A G101250 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(4:11) AFF1 (AF4 G101260 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(8;21)(q22;q22) G101270 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(9;22) (q34;q11. G101280 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(9;22) (q34;q11. G101290 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(9;22) (q34;q11. G101300 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(11;14) (q13;q32 G101310 309.44
Moleküler Translokasyon Analizi, t(12;21) (p12;q22 G101320 1114.03
Moleküler Translokasyon Analizi, t(14;18) (q32;q21 G101330 433.22
Moleküler Translokasyon Analizi, t(15;17) (q22;q21 G101340 1114.03
Mukopolisakkaridoz Plus Sendromu (VPS33A Geni Dizi G101350 1277.34
Mukopolisakkaridoz Tip 1 (IDUA Geni Dizi Analizi) G101360 1277.34
Mukopolisakkaridoz Tip 2 (IDS Geni Dizi Analizi) G101370 1277.34
Mukopolisakkaridoz Tip 3 (GNS, HGSNAT, NAGLU, SGSH G101380 1909.67
Mukopolisakkaridoz Tip 4 (GALNS, GLB1 Geni Dizi An G101390 1909.67
Mukopolisakkaridoz Tip 6 (ARSB Geni Dizi Analizi) G101400 1277.34
Mukopolisakkaridoz Tip 7 (GUSB Dizi Analizi) G101410 1277.34
Mukopolisakkaridoz Tip 9 (Hiyalüronidaz Eksikliği, G101420 1277.34
Mukopolisakkaridoz, Sınıflandırılmamış (Tüm Panel) G101430 2708.03
Müsküler Distrofi Paneli (41 Gen ve üzeri) G101440 5308.09
Myotoni Konjenita (CLCN1 Geni Dizi Analizi) G101450 1277.34
Myotonik Distrofi (DMPK Geni CTG Üçlü Tekrar Sayıs G101460 433.22
Noonan Sendromu (PTPN11 Geni Dizi Analizi) G101470 1277.34
Noonan Sendromu Paneli/RASopati Paneli (16-40 gen) G101480 3787.69
Nörofibromatozis Tip 1 (NF1 Geni Dizi Analizi) G101490 1277.34
Nörofibromatozis Tip 2 (NF2 Geni Dizi Analizi) G101500 1277.34
NPM1 Geni Transkriptlerinde Tip A, B, D Mutasyonu G101510 433.22
Okülokutanöz Albinizm Tip 1A ve Tip 1B (TYR Geni D G101520 1277.34
Osteogenesis İmperfecta (COL1A1, COL1A2 Geni Dizi G101530 1909.67
Osteogenesis İmperfecta Paneli (16-40 Gen) G101540 3787.69
Otoinflamatuar Hastalıklar Paneli (5-15 Gen) G101541 1909.67
Otozomal Resesif Ağır Konjenital Nötropeni (HAX1 G G101550 1277.34
PDGFB-COL1A1 Füzyonu Analizi G101560 618.88
PDGFRA-FIP1L1 Füzyonu Analizi G101570 618.88
PDGFRA-PDGFRB Genleri Füzyonu Analizi G101580 618.88
Peutz-Jeghers Sendromu (STK11) Geni Dizi Analizi G101590 1277.34
PFIC Tip Paneli (ABCB4, ABCB11, ATP8B1, NR1H4, TJP G101591 1909.67
Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, kök hücre G101600 24850.61
Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, sağlam ço G101610 23443.72
Primer Pulmoner Hipertansiyon Paneli (5-15 Gen) G101611 2708.03
Primer Silier Diskinezi Paneli (41 Gen ve üzeri) G101612 5308.09
PTEN Geni Dizi Analizi G101620 1277.34
QF PCR ile Anöploidi Analizi G101630 928.36
Rasopati Paneli (16-40 Gen) G101631 3787.69
RET Geni Dizi Analizi G101640 1277.34
Retinitis Pigmentosa Paneli (41 Gen ve üzeri) G101650 5308.09
RETT Sendromu (MECP2 Geni Dizi Analizi) G101660 1277.34
Spinoserebellar Ataksi Paneli (41 Gen ve üzeri) G101670 5308.09
Spinoserebellar Ataksi Tip 1-8 (ATXN1 ile ATXN8 ar G101680 1083.08
Stargardt Hastalığı (ABCA4, ELOVL4, PROM1 Geni Diz G101690 1909.67
Sürfaktan Defekti Paneli (5-15 Gen) G101691 1909.67
Tay-Sachs Hastalığı (HEXA Geni Dizi Analizi) G101700 1277.34
Tiroid Hormon Direnci (THRB Geni Dizi Analizi) G101710 1277.34
Trombofili Paneli G101720 433.22
Trombopoietin Reseptör MPL W515L/K Gen Analizi G101730 433.22
Tuberoskleroz (TSC1-TSC2 Genleri Dizi Analizi) G101740 1909.67
Tüm Mitokondri Genomu Dizileme G101750 4928.94
Uzun QT Sendromu Paneli (16-40 gen) G101760 3787.69
Von Hippel Lindau (VHL Geni Dizi Analizi) G101770 1277.34
Warfarin (Coumadin) Direnci (VKORC1, CYP4F2, GGCX, G101780 433.22
Wilson hastalığı (ATP7B Geni Dizi Analizi) G101790 1277.34
WT1 Ekspresyon Analizi G101800 680.79
Y Kromozom Mikrodelesyon Testi G101810 1083.08
Yeni Nesil DNA Dizileme, somatik mutasyon analizi, G101830 1277.34
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon a G101840 1909.67
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon a G101850 2708.03
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon a G101860 3787.69
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon a G101870 5308.09
ALK Geni Füzyonları Analizi G101880 618.88
BRAF Geni (V600K-V600E) Mutasyon Analizi G101890 278.50
BRAF Geni Dizi Analizi G101891 1277.34
EGFR Geni (T790M, G719A ve G719X) Mutasyonu Analiz G101900 680.77
EGFR Geni Dizi Analizi G101910 1277.34
ERBB2 Geni Amplifikasyon Analizi G101920 990.25
FGFR2-FGRFR3 Geni Füzyonları G101930 1277.34
FGFR3 Geni G370C, R248C, S249C, Y373C Bölgeleri Mu G101940 433.22
IGH Klonalite Testi G101941 680.77
IGK Klonalite Testi G101942 680.77
IGL Klonalite Testi G101943 680.77
KRAS Mutasyon Analizi G101950 680.77
KRAS Geni Dizi Analizi G101951 1277.34
NRAS Mutasyon Analizi G101952 680.77
NRAS Geni Dizi Analizi G101953 1277.34
NTRK1, NTRK2 ve NTRK3 Genlerinin Tedavi ile İlişki G101960 1909.67
PIK3CA Geni Mutasyon Analizi G101970 990.25
ROS1 Geni Füzyonları Analizi G101980 618.88
TCR Beta Klonalite Testi G101981 680.77
TCR Delta Klonalite Testi G101982 680.77
TCR Gama Klonalite Testi G101983 680.77
TERT Geni Dizi Analizi G101984 1277.34
İmprint 909210 40.16
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi 909250 23.61
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi 909260 23.61
İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilm 909300 116.97
Sıvı bazlı sitoloji 909330 79.40
Servikal veya vajinal sitoloji 909340 40.16
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji 909360 40.16
Abortus 909410 113.81
Apse materyali 909430 113.81
Akciğer, transbronşial biyopsi 909440 113.81
Anevrizma, arteryal/ventriküler 909450 113.81
Anüs, polipoid gelişme (Tag) 909460 113.81
Apendiks, insidental 909470 113.81
Arter, aterom plağı 909480 113.81
Bartholin bezi kisti 909490 113.81
Bronkus, biyopsi 909500 113.81
Bursa/ synovial kist 909510 113.81
Burun mukozası, biyopsi 909520 113.81
Burun, sinüs polipleri inflammatuar 909530 113.81
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi 909540 113.81
Divertikul-özefagus/ince barsak 909550 113.81
Duodenum, biyopsi 909560 113.81
Dupuytren kontraktürü dokusu 909570 113.81
Eklem, gevşek cisim 909580 113.81
Endometrium, küretaj/biyopsi 909590 113.81
Endoserviks, küretaj/biyopsi 909600 113.81
Epididim kist eksizyonu 909605 113.81
Femur başı, kırık dışında 909610 113.81
Fissür/fistül 909620 113.81
Ganglion kisti 909630 113.81
Hematom 909640 113.81
Hemoroidler 909650 113.81
Herni kesesi, herhangi bir bölgede 909660 113.81
Hidrosel kesesi 909670 113.81
İnce barsak, biyopsi 909680 113.81
İntervertebral disk 909690 113.81
Karpal tünel dokusu 909700 113.81
Kemik iliği, biyopsi 909720 113.81
Kıkırdak, shaving 909730 113.81
Kolesteatoma 909740 113.81
Kolon, kolostomi stoması 909750 113.81
Kolon, biyopsi tek lokalizasyon 909760 113.81
Konjonktiva, biyopsi/pterygium 909770 113.81
Kornea 909780 113.81
Larinks, biyopsi 909790 113.81
Menisküs 909800 113.81
Mesane, biyopsi 909810 113.81
Mide, biyopsi tek lokalizasyon 909820 113.81
Mukosel, tükrük 909830 113.81
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi 909840 113.81
Nöroma-morton/travmatik 909850 113.81
Özofagus, biyopsi 909860 113.81
Paratubal kistler (Morgagni hidati) 909870 113.81
Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskem 909880 113.81
Peyronie plak 909885 113.81
Pilonidal kist/sinüs 909890 113.81
Plasenta 909900 113.81
Plevra/perikard-biyopsi 909910 113.81
Polip, kolorektal 909920 113.81
Polip, mide/ince barsak 909930 113.81
Polip, servikal/endometrial 909940 113.81
Prostat, iğne biyopsisi 909950 113.81
Safra kesesi 909960 113.81
Sempatik ganglion 909970 113.81
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim 909980 113.81
Sinüs, paranasal biyopsi 909990 113.81
Spermatosel 910000 113.81
Sünnet derisi 910010 113.81
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı 910030 113.81
Testiküler apendiks 910040 113.81
Testis, kastrasyon 910050 113.81
Tonsil ve/veya adenoidler 910060 113.81
Trakea, biyopsi 910080 113.81
Trombüs veya embolus 910090 113.81
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon 910100 113.81
Üreter, biyopsi 910110 113.81
Üretra biyopsi 910120 113.81
Üretral divertikül eksizyonu 910121 113.81
Vajina, biyopsi 910130 113.81
Varikosel 910150 113.81
Vas deferens 910160 113.81
Ven, varis 910180 113.81
Yumuşak doku, debridman 910190 113.81
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi 910200 113.81
Ağız mukozası/gingiva biyopsi 910220 146.90
Apendiks, insidental dışında 910230 146.90
Arter, biyopsi 910240 146.90
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında 910250 146.90
Böbrek, biyopsi iğne 910260 146.90
Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon 910270 146.90
Dil, biyopsi 910280 146.90
Diş / odontojenik kist 910290 146.90
Dudak, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu 910300 146.90
Eklem, rezeksiyon 910310 146.90
Ekstremite, amputasyon, travmatik 910320 146.90
Epididim rezeksiyonu 910325 146.90
Femur başı, kırık 910330 146.90
Hematosel eksizyonu 910335 146.90
Hipofiz tümörü 910340 146.90
Kalp kapakçığı 910350 146.90
Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama) 910360 146.90
Kardiyak tümör rezeksiyonu 910365 146.90
Kas, biyopsi 910370 146.90
Kemik, ekzositoz 910380 146.90
Lenf düğümü, biyopsi 910390 146.90
Meme, biyopsi 910400 146.90
Meme/reduksiyon mammoplasti 910410 146.90
Myom (lar), myomektomi, uterus hariç 910420 146.90
Omentum, biyopsi 910430 146.90
Omentum rezeksiyonu 910431 146.90
Over, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu 910440 146.90
Over (+ /- Tuba), neoplastik değil 910450 146.90
Pankreas, biyopsi 910460 146.90
Paratiroid bezi 910470 146.90
Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı 910480 146.90
Penis rezeksiyonu parsiyel 910485 146.90
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu 910489 146.90
Periton, biyopsi 910490 146.90
Prostat, iğne biyopsisi 910491 146.90
Prostat, TUR 910500 146.90
Plevral dekortikasyon 910505 146.90
Seminal vezikül,rezeksiyon 910508 146.90
Serviks, biyopsi 910510 146.90
Sinir, biyopsi 910520 146.90
Synovium 910530 146.90
Testis, biyopsi 910540 146.90
Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında 910550 146.90
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti 910560 146.90
Tuba uterina, ektopik gebelik 910570 146.90
Tükrük bezi, biyopsi 910580 146.90
Uterus, prolapsus için (+ /- Tuba ve overler) 910590 146.90
Üreter, rezeksiyon 910600 146.90
Üretra rezeksiyon 910603 146.90
Vulva/ labia, biyopsi 910610 146.90
Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç 910620 146.90
Adrenal (Sürrenal), rezeksiyon 910640 157.13
Akciğer, kama biyopsisi 910650 157.13
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu 910660 157.13
Beyin, biyopsi 910670 157.13
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi 910680 157.13
Dalak 910690 157.13
Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon 910695 157.13
Göz, enükleasyon/evisserasyon 910700 157.13
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında 910710 157.13
Kalp eksplantı 910715 157.13
Karaciğer, kısmi rezeksiyon 910720 157.13
Karaciğer eksplantı 910721 157.13
Kemik-biyopsi/ küretaj materyali 910730 157.13
Kemik fragmanları 910740 157.13
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle 910750 157.13
Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon 910751 157.13
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon 910760 157.13
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (Diseksiyon) 910770 157.13
Mediasten, kitle 910780 157.13
Meme,parsiyel/basit rezeksiyon 910790 157.13
Mesane, TUR 910800 157.13
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenl 910810 157.13
Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon 910811 157.13
Myokard, biyopsi 910820 157.13
Odontojenik tümör 910830 157.13
Over, (+ /- Tuba), neoplastik 910840 157.13
Penis rezeksiyonu radikal 910845 157.13
Prostat, iğne biyopsisi 910851 157.13
Prostat, radikal rezeksiyon dışında 910860 157.13
Sentinel Lenf nodülü incelemesi 910861 157.13
Serviks, konizasyon 910870 157.13
Stereotaktik beyin biyopsisi 910871 157.13
Timus, tümör 910880 157.13
Tiroid, total/lobektomi 910890 157.13
Tükrük bezi (Tümör dahil) 910900 157.13
Uterus, (+ /- Adneksler), tümör ve prolapus hariç 910910 157.13
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu 910930 236.31
Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon 910940 236.31
Ekstremite, disartikülasyon 910950 236.31
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi 910951 236.31
Fetus, diseksiyonla inceleme 910960 236.31
Kalp-akciğer eksplantı 910965 236.31
Göz, eksentrasyon 910961 236.31
İnce barsak, tümör için rezeksiyon 910962 236.31
Kemik, rezeksiyon 910970 236.31
Kolon, total rezeksiyon 910980 236.31
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon 910990 236.31
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları 911000 236.31
Lobektomi beyin 911001 236.31
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri 911005 236.31
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları 911010 236.31
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon 911020 236.31
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon 911030 236.31
Özefagus, parsiyel/total rezeksiyon 911040 236.31
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon 911050 236.31
Prostat, radikal rezeksiyon 911060 236.31
Testis, tümör 911070 236.31
Uterus, neoplastik (+ /- Tubalar ve overler) 911080 236.31
Vulva, total/subtotal rezeksiyon 911090 236.31
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon 911100 236.31
Tahnit 911110 601.02
Otopsi, tıbbi amaçlı 911120 801.09
Otopsi, fetus 911130 200.46
Frozen İncelemesi 911150 196.91
Histokimyasal Boyamalar 911160 96.89
İmmünfloresan Mikroskopi 911170 96.89
İmmünhistokimyasal İnceleme 911180 105.14
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok 911190 58.67
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması 911200 105.14
Kromojenik İn Situ Hibridizasyon 911201 315.29
Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması 911210 58.67
Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması 911220 105.14
Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması 911230 70.09
Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi 911240 70.09
Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin) 911250 70.09
Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi 911260 187.06
Kromatografi ile yapılan tetkikler (Her biri) 911290 149.66
İdrarda Hipp. Asit (Manuel) 911300 11.21
Kanda Methemoglobin 911310 108.50
Kanda Çinkoprotoporfirin 911320 108.50
Kanda siyanür 911330 108.50
Kanda CoHB tayini 911340 108.50
Kanda Asetil Kolinesteraz 911350 108.50
İdrarda ALA-PROTO-PORFO 911360 108.50
İdrarda TCA ve TCE 911370 108.50
İdrarda Fenol 911380 108.50
EDTA Provakasyon testi 911390 432.52
Hastane ve işyerinde provakasyon 911400 432.52
İdrarda İOD Asit 911430 108.50
Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (Biyolojik sıvı 911440 62.12
Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (Dokuda) 911441 130.93
Boğmaca İdentifikasyon Paneli 912000 160.87
Bordetella ELISA Ig G FHA 912010 127.20
Bordetella ELISA Ig G PT 912020 127.20
Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötral 912030 411.57
Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidroge 912040 112.24
Clostrodium difficile Antijeni+Toksin A 912050 187.06
Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü) 912060 269.38
Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi 912070 374.14
Difteri ELISA Ig G 912080 127.20
Difteri İdendifikasyon Paneli 912090 228.43
Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Difteri 912100 258.16
E.coli Serotiplendirme 912110 374.14
ETEC Labil Toksin araştırılması 912120 374.14
ETEC Stabil Toksin araştırılması 912130 306.78
FTA-ABS 912140 130.93
FTA-ABS Ig M 912150 149.64
Haemophilus influenza antijenik tiplendirme 912160 374.14
Meningokok Kültürü 912170 112.24
Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama testi 912180 119.73
Neisseria menengitidis antijenik tiplendirme 912190 374.14
Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon tes 912200 119.73
Paul-Bunnel Testi 912210 37.40
PFGE 912220 393.82
Plazmit Profil Analizi 912230 196.91
Salmonella serotiplendirilmesi 912240 228.25
Shigella serotiplendirilmesi 912250 130.96
Vibrio cholerae Kültürü 912260 228.25
Vibrio cholerae Toksin testi 912270 351.69
Weil-felix 912280 37.40
Yersinia enterocolitica kültürü 912290 172.10
Filtre kağıdı kültürü- Harada Mori yöntemi (Nemato 912300 18.69
Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması 912310 18.69
Kato-katz (Helmint yumurtaları) 912320 31.49
Modifiye asit fast boyama (Cryptosporidium, Isospo 912330 37.40
Ascaris IHA 912340 168.24
Babesia IFAT IgG 912350 130.96
Babesia IFAT IgM 912360 130.96
Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA) 912370 112.24
Filaria (Wuchereria bancrofti) dipstick 912380 187.06
Kist Hidatik (Echinococcus ) IFAT 912390 74.81
Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA IgG 912400 93.51
Kist Hidatik (Echinococcus ) Western Blot 912410 187.06
Leishmania Dipstick 912420 149.64
Leishmania ELISA IgM+IgG 912430 168.33
Leishmania FAST/DAT 912440 149.64
Leishmania IFA IgG 912450 74.81
Plasmodium dipsdick 912460 130.93
Sabin Feldman Dye testi (Toxoplasma) 912470 74.81
Schistosoma IHA 912480 187.06
Toxocara canis ELISA IgG 912490 112.24
Trichinella spiralis ELISA IgG 912500 93.51
Anaplasma IFA IgG 912510 130.96
Antraks-Şarbon Kültürü 912520 175.84
Bacillus anthracis ELISA IgG 912530 157.53
Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IFA 912540 112.24
Bartonella ileri tanı paneli (Kültür, tiplendirme, 912550 224.49
Brucella ileri tanı paneli (Kültür, tiplendirme, a 912560 187.06
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA IgG (faz II) 912570 93.53
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA Faz I+faz II IgG 912580 187.06
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA IgM (faz II) 912590 93.53
Erlichia /Anaplasma IFA IgM 912600 137.84
Erlichia IFA IgG 912610 130.96
Franciella tularensis Aglütinasyon Testi 912620 44.87
Franciella tularensis ELISA IgG 912630 112.24
Franciella tularensis ELISA IgM 912640 112.24
Franciella tularensis Kültür 912650 172.10
Leptospira ELISA IgG 912660 82.28
Leptospira ELISA IgM 912670 97.25
Anti-adenovirus IgG 912680 97.25
Anti-adenovirus IgM 912690 97.25
Anti-RSV IgG 912700 97.25
Anti-RSV IgM 912710 97.25
BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) 912720 172.10
BOS IgM (Tek bir viruse spesifik) 912730 172.10
Doku kültüründe Kızamık antikor nötralizasyon Test 912740 579.94
Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi 912750 579.94
HIV p24 antijeni 912760 209.52
Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA antijen 912770 56.09
Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA IgG 912780 56.09
Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA IgM 912790 56.09
Tick Borne EnsefalitVirusu IgG 912800 56.09
Tick Borne EnsefalitVirusu IgM 912810 56.09
Batı Nil Ateşi Virusu IgG 912820 56.09
Batı Nil Ateşi Virusu IgM 912830 56.09
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (Her b 912840 37.40
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (Her b 912850 44.88
Alkaloit Grubu Tayini 912860 149.66
Barbitürat Grubu Tayini 912870 149.66
Kanda alkol tayini (GC-Head Space) 912880 205.77
Salisilat Düzeyi 912890 149.66
Anüloplasti RFT P550970 6350.38
Faset Eklem RFT, tek P550981 5080.29
Glossofaringeal RFT P550991 4731.02
Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek P551031 4731.02
Perkütan faset sinir denervasyon Kriyoablasyon, te P551032 6308.04
Perkütan intradiskal RFT P551041 6350.38
RFT Nörotomi P551061 4731.02
Kriyoablasyon Nörotomi P551062 6308.04
Sakroiliyak eklem RFT P551071 4540.50
Sakroiliyak eklem Kriyoablasyon P551072 6901.59
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT P551084 4731.02
Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT P551085 4731.02
Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT P551086 4731.02
Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT P551087 4731.02
Spenopalatin gangliyon RFT P551091 4921.53
Stellat gangliyon RFT P551101 4731.02
Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT P551110 4921.53
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis P551120 8285.72
Birinci basamak yoğun bakım hastası P552001 1643.46
İkinci basamak yoğun bakım hastası P552002 3492.38
Üçüncü basamak yoğun bakım hastası P552003 6578.45
Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası P552006 1643.46
Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası P552007 3492.38
Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası P552008 6578.45
Palyatif bakım tedavisi P560000 4583.70
Malign deri tümörlerinin eksizyonu P600040 11105.50
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya gref P600050 11179.24
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür i P600060 5000.01
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım P600150 1114.72
Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım P600160 3419.44
Skar revizyonu P600170 1432.90
Hemanjiyom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon P600200 2258.71
Hemanjiyom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiy P600230 7633.51
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı P600300 2605.27
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, i P600330 343.88
Kompozit greft uygulaması P600350 1981.31
Mukoza grefti alınması P600360 1146.30
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı P600370 3541.76
Yağ grefti uygulaması P600400 2823.76
Abbe flebi, birinci seans P600410 3234.36
Abbe flebi, ikinci seans P600420 1694.39
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler P600430 5536.25
Alın flebi, birinci seans P600440 4851.55
Alın flebi, ikinci seans P600450 1694.39
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri P600460 3920.42
Çapraz bacak flebi, birinci seans P600470 4312.48
Çapraz bacak flebi, ikinci seans P600480 1694.39
Çapraz parmak flebi, birinci seans P600490 3341.29
Çapraz parmak flebi, ikinci seans P600500 1486.32
Dil flebi, birinci seans P600510 4312.48
Dil flebi, ikinci seans P600520 1486.32
Doku genişletme uygulamaları, birinci seans P600530 6216.28
Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans P600540 6216.28
Fasiyokütan flep P600550 3782.88
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep P600560 41456.84
İki loblu flep P600570 3310.67
İnterpolasyon flepleri, birinci seans P600580 5940.06
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans P600590 2970.03
Kas flebi P600600 7833.48
Kas flebi ile birlikte deri grefti P600610 7392.53
Kas-deri flebi P600620 10135.27
K-M plasti P600630 3782.88
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları P600640 3617.16
Mukoza flebi P600650 3234.36
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi P600660 4126.85
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile P600670 6216.28
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme fleb P600680 6216.28
Tek bir doku içeren serbest flep P600690 29602.74
Tek loblu lokal deri flebi P600700 3966.55
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep P600710 64821.18
V-Y ilerletme deri flebi P600720 2837.15
Z-Plasti (Bir tek Z-plasti) P600730 2823.76
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer P600770 488.46
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer P600800 2686.69
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer P600830 610.59
‘Blow-out ‘ kırığı, orbita tabanına greft veya biy P600860 8503.23
Etmoidal arter ligasyonu P600870 4126.85
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal P600880 4827.62
Fronto-orbital ilerletme P600890 12922.94
Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları i P600900 4815.17
Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları P600910 4073.06
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri P600920 1905.11
Kalvaryal şekillendirme, total P600930 31484.90
Kistik lenfanjiyom eksizyonu P600940 10229.70
Kondilektomi P600950 3782.88
Kraniyal ansefalosel ameliyatları, diğer P600960 7671.94
Kraniyoplasti ameliyatları, otojen greft ile P600970 8746.01
Kraniyoplasti ameliyatları, yabancı cisim implanta P600980 4827.62
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda P600990 13151.93
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile reko P601000 11661.87
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrü P601010 8746.01
Le Fort II osteotomisi ve/veya kemik grefti P601020 15212.02
Le Fort I osteotomisi ve/veya kemik grefti P601030 13358.65
Le Fort III osteotomisi ve/veya kemik grefti P601040 23982.46
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve P601050 11722.20
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tes P601060 8034.09
Maksillektomi, parsiyel P601070 28565.87
Maksillektomi, total P601080 36024.47
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik gr P601090 24392.12
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küre P601100 4235.69
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyo P601110 34369.28
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezek P601120 12846.04
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonst P601130 45827.25
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemi P601140 78322.78
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi P601141 41684.49
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik P601150 52416.63
Mandibüler osteotomi, deformite onarımı için P601160 30688.51
Mandibüler osteotomi, tümör rezeksiyonu için P601170 10486.78
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve int P601180 9323.70
Orbital distopi düzeltilmesi P601190 5723.83
Orbital hipertelörizm düzeltilmesi P601200 16275.47
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılma P601210 4167.81
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu P601220 8426.73
TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi P601230 6361.47
TME artroplasti P601240 6361.47
TME lüksasyonu kapalı redüksiyon P601250 573.15
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüks P601260 16902.37
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit P601270 4751.32
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon P601280 2929.92
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon P601290 9269.48
Alın flebi ile total burun kaybı onarımı, ikinci s P601300 3782.88
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya fl P601310 3125.85
Burun eksternal cerrahisi P601320 1927.57
Burun içi konka elektrokoterizasyonu P601330 732.72
Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülm P601331 579.35
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel P601360 4751.32
Burun rekonstrüksiyonu, total P601370 10733.83
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi P601420 976.97
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ P601430 9756.84
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraf P601440 4167.81
Konka lateralizasyonu P601450 255.95
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf P601460 1270.07
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf P601470 732.72
Septal fraktür onarımı P601480 3093.77
Nazal ensefalosel, kraniyotomi ile P601490 12196.71
Nazal fraktür onarımı P601500 255.95
Nazal polipektomi P601510 1927.57
Nazal septal perforasyon onarımı P601520 4167.81
Nazal valv cerrahisi, iki taraf P601540 2344.75
Nazal valv cerrahisi, tek taraf P601550 1445.92
Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans P601560 5345.31
Rinofima eksizyonu ve alın flebi, ikinci seans P601570 2197.80
Rinofima eksizyonu ve deri grefti P601580 4157.31
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılma P601590 2570.10
Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızı P601600 4167.81
Rinoplasti komplike, greft ile P601610 9364.75
Septoplasti P601620 3551.97
Septorinoplasti P601630 5346.07
Şinesi, veb açılması P601640 358.22
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi v P601650 13009.56
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose' defor P601660 4751.32
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu P601670 4167.81
Aritenoidektomi, endolaringeal P601680 11895.75
Aritenoid addüksiyonu P601685 8806.17
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek t P601690 31730.04
Boyun eksplorasyonu P601700 4751.32
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu P601710 11122.79
Damak fistülü onarımı P601720 4157.31
Eksternal karotid arter ligasyonu P601730 3126.33
Endolaringeal lazer cerrahisi P601740 12806.50
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine P601750 4672.22
Faringolarinjektomi P601760 34026.09
Faringolaringoözefajektomi P601770 55089.95
Hiyoid suspansiyonu P601780 11122.79
İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon P601790 4751.32
Kordektomi veya stripping P601800 4751.32
Kosta grefti alınması P601810 2929.92
Krikotiroidopeksi P601820 11122.79
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı P601830 2929.92
Laringeal reinnervasyon, nöromusküler flep ile P601840 15139.79
Laringofissür P601850 8131.13
Laringoplasti (Fraktür için açık redüksiyon) P601860 4688.87
Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf) P601870 9756.84
Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon) P601880 9756.84
Laringeal stenoz cerrahisi P601881 16683.28
Laringeal web açılması P601885 7485.23
Laringosel çıkarılması P601890 9756.84
Larinjektomi, parsiyel P601930 22838.13
Larinjektomi, total P601940 21413.99
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile P601950 332.82
Larinks papillomu P601960 3516.66
Larinksten yabancı cisim çıkarılması P601970 976.97
Lateral rinotomi ile yaklaşım P601980 4167.81
Maksiller arter ligasyonu P601990 11122.79
Suprahyoid boyun diseksiyonu P602010 4989.65
Tirohyoid suspansiyon P602020 9269.48
Tiroplasti P602030 10196.13
Tortikollis düzeltilmesi P602040 4056.32
Antrokoanal polip eksizyonu P602050 2929.92
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım P602060 8131.13
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraf P602070 3663.55
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraf P602080 4157.31
Eksternal etmoidektomi P602090 3646.75
Frontal sinozotomi, trepanasyon P602100 3663.55
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, ik P602110 10813.90
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, te P602120 5700.98
Ozenaya cerrahi girişim P602140 3750.96
Piterigopalatin fossa cerrahisi P602150 10813.90
Transnazal etmoidektomi P602160 4988.93
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi P602180 7978.71
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi P602190 19234.63
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) P602200 3991.74
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi P602210 5984.05
Endoskopik koanal atrezi açılması P602220 4495.88
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu P602230 2297.85
Endoskopik konka redüksiyonu P602240 1976.44
Endoskopik medial maksillektomi P602250 4985.55
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi P602260 4396.41
Endoskopik optik sinir dekompresyonu P602270 9300.90
Endoskopik orbita dekompresyonu P602280 9300.90
Endoskopik septoplasti P602290 3063.80
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi P602300 4985.55
Fleksibl fiberoptik nazofaringoskopi P602310 97.67
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf P602320 4245.22
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf P602330 2297.85
Maksiller sinüse endoskopik müdahale P602340 1976.44
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diyagnostik P602360 541.23
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi P602370 3492.75
Sinüslerde invaziv mantar enfeksiyonu debritmanı P602371 5724.00
Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin ar P602375 3620.04
Adenoidektomi P602380 2712.87
Adenoidektomi ve tüp P602390 3551.97
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu P602400 2891.85
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal f P602410 14905.82
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malig P602430 56808.00
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksi P602450 7501.94
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu v P602470 1735.12
Alveolar yarık onarımı P602480 8751.51
Anterior damak fistülü onarımı P602490 8751.51
Damağa radyofrekans uygulanması P602500 1693.41
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu P602510 1707.75
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile P602520 3750.96
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep P602530 19921.75
Damak yarığı onarımı, inkomplet P602540 7944.52
Damak yarığı onarımı, komplet P602550 8937.30
Deri grefti kullanarak sulkoplasti P602560 3881.82
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu P602570 2377.31
Dil köküne radyofrekans uygulanması P602580 1302.63
Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çı P602590 4884.91
Dil lezyonu eksizyonu P602600 2313.48
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile P602610 3750.62
Dudak adezyonu P602630 4395.65
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun P602640 42411.14
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve E P602650 19042.05
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsis P602660 4940.76
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu v P602670 2735.07
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz P602680 4138.33
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile P602690 4728.61
Dudak yarığı onarımı, tek taraf P602700 6816.10
Dudak yarığı onarımı, iki taraf P602710 4138.33
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler P602720 17878.07
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler il P602730 19501.03
Faringeal flep P602740 4312.48
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, miyoküta P602750 35106.41
Genioglossal ilerletme P602770 4167.81
Genioplasti, implant ile P602780 3646.75
Genioplasti, osteotomi ile P602790 4167.81
Glossektomi, parsiyel P602800 3646.75
Glossektomi, total P602810 15758.28
Hemiglossektomi P602820 8131.13
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi P602830 1709.71
Islık çalan ağız deformitesi onarımı P602840 3564.04
Kolumella uzatılması P602850 2127.86
İntraoral tümör eksizyonu, mandibula rezeksiyonu v P602860 48692.90
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiy P602870 23822.20
Lazer asiste uvulektomi P602880 2344.75
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti P602890 3125.85
Lingual tonsil eksizyonu P602900 3470.25
Mentoplasti P602910 11383.84
Nadir yüz yarığı onarımı P602920 12196.06
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal foss P602930 26867.15
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal P602940 5209.77
Nazolabial fistül onarımı P602950 3564.04
Onarılmış dudak yarığı revizyonu P602960 4157.31
Oro-antral fistüllerin onarımı P602970 3646.75
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama P602980 2570.10
Posterior damak fistülü onarımı P603000 3564.04
Premaksiller segmentin geri alınması P603010 5209.77
Ranulaya girişim P603020 3564.04
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı P603030 2570.10
Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım, greft ile P603040 35251.74
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım P603050 26437.92
Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu P603060 4988.93
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksi P603070 19066.89
Tonsillektomi P603080 4844.07
Tonsillektomi ve adenoidektomi P603090 4844.07
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp P603100 6176.71
Tonsillektomi ve tüp P603110 4167.81
Transpalatal ilerletme P603120 8131.13
Uvulektomi P603130 1953.96
Uvulofaringoplasti P603140 2344.75
Vestibüloplasti, tek veya iki taraf P603150 2476.97
Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu P603160 3126.33
Parotidektomi, total P603170 12196.06
Parotidektomi, yüzeyel P603180 10163.93
Siyalolitotomi, cerrahi P603200 2563.88
Sublingual tükrük bezi eksizyonu P603210 3126.33
Submaksiller veya sublingual apse drenajı P603220 732.72
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu P603230 4751.32
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti P603240 3564.04
Geç sternal dehiscence onarımı P603250 8556.67
Fasiyatomi P603260 3362.81
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı P603270 8071.82
Kot fraktürü tedavisi, açık P603280 5045.34
Kot fraktürü tedavisi, kapalı P603290 553.45
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral P603300 15980.23
Kot rezeksiyonu, parsiyel P603310 9422.55
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu P603320 63735.16
Mediastinal tümör eksizyonu, malign P603330 82111.97
Mediastinoskopi P603340 4707.94
Mediastinotomi ile eksplorasyon P603350 15980.23
Sternal debritman P603360 6726.38
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protez ile P603370 48161.21
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz P603380 49665.77
Sternal tel çıkarılması P603390 1681.77
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık P603400 7131.05
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı P603410 2765.83
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile P603420 29690.00
Torakoplasti, Schede tipi veya ekstraplevral P603430 17514.43
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, car P603440 38493.33
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, pro P603450 61235.64
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, pro P603460 38104.14
TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya P603470 22267.49
Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner P603480 29831.06
Tümör veya kist eksizyonu P603490 6568.07
Abdominoplasti P603500 6676.64
Gastroşizis onarımı P603510 20817.65
Karın duvarı benign tümörleri için girişim P603530 3108.13
Karın duvarı malign tümörleri için girişim P603540 7575.48
Kloakal ekstrofi onarımı P603550 36906.09
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı P603560 7320.87
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyon P603570 8784.72
Omfalosel primer onarımı P603580 14869.75
Rektus diyastazı onarımı P603590 5408.43
Büyütme mammoplastisi, iki taraf P603610 6676.64
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf P603620 5856.71
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf P603630 4056.32
Küçültme mammoplastisi, iki taraf P603640 10014.97
Mastektomi, basit P603650 9347.30
Mastektomi, radikal P603660 41378.06
Mastektomi, modifiye radikal P603670 32812.41
Meme asimetrisinin düzeltilmesi P603680 8011.67
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep il P603690 18419.30
Meme rekonstrüksiyonu,Latissimus dorsi kas deri fl P603700 15349.41
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu P603710 23024.14
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile P603720 9488.47
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi il P603730 13602.68
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu P603740 7116.36
Segmental mastektomi P603750 7265.16
Memeden kist-benign tümör çıkarılması P603751 1930.50
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentine P603752 10138.68
Segmental mastektomi ile birlikte aksiler diseksiy P603753 10138.68
Meme duktus eksizyonu P603755 1693.41
Tüberoz meme onarımı P603760 8784.72
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya st P603770 6096.38
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya str P603771 7197.12
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf P603780 5503.67
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf P603781 6604.42
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf P603782 9652.59
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf P603783 9737.28
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik P603790 11968.08
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik P603791 19376.92
Greftsiz insizyonel herni onarımı P603800 6949.89
Greftli insizyonel herni onarımı P603801 7197.12
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf P603802 8254.60
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf P603803 7841.89
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf P603804 13875.00
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf P603805 12060.48
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik P603806 10318.27
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik P603807 15213.83
Lomber herni onarımı P603810 4056.32
Parastomal herniasyonda girişim P603820 6084.86
Spiegel hernisi onarımı P603830 4056.32
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik P603831 5780.50
Greftsiz umblikal herni onarımı P603840 4779.73
Greftli umblikal herni onarımı P603841 5526.52
Umblikal herni onarımı, laparoskopik P603842 9665.52
Greftli epigastrik herni onarımı P603843 8276.88
Greftsiz epigastrik herni onarımı P603844 6897.40
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik P603845 9075.55
Greftli perineal herni onarımı P603846 9906.54
Umblikal kord hernisi onarımı P603850 6676.64
Greft/Mesh çıkarılması P603851 2761.58
Ventral herni onarımı P603860 22769.36
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal P603870 20445.90
Bochdalek hernisi onarımı, torakal P603880 17038.25
Diyafragma laserasyonu, primer onarım P603890 12235.94
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdomi P603900 29159.82
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşım P603910 13799.94
Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, akut) P603920 13197.39
Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, kronik) P603930 17038.25
Diyafragmatik herni onarımı, greft ile (Travmatik, P603940 29159.82
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım P603950 10313.15
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez P603960 20445.90
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez P603970 12410.75
Diyafragmatik pace uygulaması P603980 10014.97
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzelti P603990 9928.59
Morgagni hernisi onarımı P604000 17038.25
Apendiks epiploika torsiyonu P604010 4732.74
Laparostomi P604030 4151.53
Laparostomi, fermuar-mesh/negatif basınç yöntemi P604040 5337.59
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda P604050 6676.64
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla P604060 4151.53
Laparotomi, tanısal P604070 2906.56
Laparotomi- packing P604071 2903.39
Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzel P604075 3398.46
Omentektomi P604080 4744.23
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu P604090 6084.86
Peritoneal tuvalet ve debritman, her bir seans P604110 2668.62
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu P604120 10100.65
Peritoneo-venöz şant yapılması P604130 11300.99
Plöroperitoneal şant uygulaması P604140 7131.05
Radikal peritoneal debritman, her bir seans P604150 5408.43
Sitoredüktif cerrahi ile birlikte hipertermik intr P604155 34488.89
Retroperitoneal tümörden biyopsi P604160 5624.66
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu P604170 25050.97
Perikardiyosentez P604180 3328.05
Tüp perikardiyostomi P604190 4871.77
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikar P604200 17148.82
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeks P604210 18188.13
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmon P604220 21436.09
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu P604240 19487.31
İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by- P604250 151062.83
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu P604260 85074.42
Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner b P604280 49757.66
Kalıcı pacemaker çıkartılması P604310 3370.48
Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi P604320 20128.23
Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi P604330 14308.01
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerl P604360 5006.12
Pacemaker onarımı, sadece elektrotlar P604370 4381.00
Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile P604440 15770.39
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, k P604470 125238.50
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass P604500 24034.41
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı P604520 94652.50
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarım P604530 94652.50
Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass P604550 27828.64
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu P604560 94652.50
AVR, aortik anülüs genişletmesi ile birlikte, nonk P604570 95402.85
AVR, transventriküler aortik anülüs genişletmesi i P604580 94652.50
Diskret subvalvüler aort darlığında subvalvüler re P604590 82031.71
İHSS (Asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülom P604600 84872.43
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pa P604610 90214.43
Otolog aortik kapak neoküspidizasyon/ rekonstrüksi P604615 142533.55
Ross ameliyatı P604620 118883.23
Supravalvüler stenozda aortoplasti P604630 76172.30
Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) P604640 88756.37
Valvüloplasti, aort kapağı, açık P604650 91652.38
Valvotomi, mitral kapak, kapalı P604660 24118.15
Valvotomi, mitral kapak, açık P604670 91292.99
Valvüloplasti, mitral kapak P604680 91292.99
Valvüloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile P604690 91292.99
Valvüloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonst P604700 91292.99
Replasman, mitral kapak (MVR) P604710 89845.54
Replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annü P604711 90217.07
Minimal invaziv replasman, mitral kapak (MVR) P604712 85735.42
Minimal invaziv replasman mitral kapak ile birlikt P604713 87075.04
Minimal invaziv çalışan kalpte mitral kapak tamiri P604714 14119.03
Valvotomi, triküspit kapak P604720 87891.11
Valvüloplasti veya annüloplasti, triküspit kapak P604730 88384.84
Replasman, triküspit kapak P604740 89187.25
Ebstein anomalisinde triküspit kapak repozisyonu v P604750 104736.89
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasman P604770 95970.00
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral P604780 101590.58
Çift kapak replasmanı P604790 94953.44