Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Hizmet Adı Hizmet Kodu Hizmet Fiyatı
Standart yatak tarifesi 510010 412.00
Kuvöz 510070 800.00
Kot (beşik) 510081 568.00
Yoğun bakım 510090 1402.00
Steril oda 510100 1806.00
İzole radyoaktif tedavi odası 510110 808.00
Gündüz yatak tarifesi 510120 304.00
Refakat 510121 132.00
Konsültasyon (Her bir hekim için) 520010 49.15
Acil poliklinik muayenesi 520020 444.00
Yeşil alan muayenesi 520021 160.39
Normal poliklinik muayenesi 520030 444.00
Sağlık kurulu raporu 520050 1732.00
Uzman hekim raporu 520051 8.23
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu 520052 536.00
Genel anestezi altında muayene 520070 866.00
Birinci basamak poliklinik muayenesi 520080 77.75
Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi 520090 28.70
Anne sütü sağılması 530010 500.00
Ketojenik diyet tedavisi 530015 238.00
Apse veya hematom drenajı. derin (Organ ve derin yumuşak doku) 530020 898.00
Apse veya hematom drenajı. yüzeyel (Deri ve subkütan dokular) 530030 296.00
Biyopsi. iğne 530050 536.00
Biyopsi. derin (Cerrahi) 530060 1022.00
Biyopsi. yüzeyel (Deri veya derialtı) 530070 502.00
Damar yolu açılması 530080 52.97
İntraosseoz infüzyon uygulaması 530085 198.00
Diyabetli hasta eğitimi 530090 40.00
Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi 530095 40.00
Elektrokardiyogram 530100 48
Enteral hiperelimentasyon takibi 530110 131.29
Fototerapi. seans 530120 82.00
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması 530130 327.72
İntramusküler enjeksiyon 530140 30.00
İntravenöz enjeksiyon 530150 40.00
İntravenöz ilaç infüzyonu 530160 98.20
Ekulizumab uygulaması 530161 272.00
Kan gazları takibi 530170 122.00
Kan veya ürünleri transfüzyonu 530180 98.20
Kesi onarımı 530190 502.00
Kist ponksiyonu 530220 238.00
Kist veya benign tümör çıkarılması 530230 502.00
Lavman 530260 206.00
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 530270 898.00
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu 530280 320.00
Lokal anestezi 530290 98.20
Lomber ponksiyon 530300 478.00
Mesane sonda uygulaması 530310 122.00
Mide yıkama 530320 412.00
Monitörizasyon 530330 196.43
Nazogastrik sonda uygulaması 530340 131.29
Nebülizatör ile ilaç uygulaması 530350 98.20
Oksijen inhalasyon tedavisi. saatlik 530360 13.19
Nitrik oksit tedavisi ve takibi 530365 3310.43
Parasentez. tanısal 530380 327.72
Parasentez. terapötik 530381 490.77
Subkütan enjeksiyon 530390 24.00
Sütür alınması 530410 66.00
Torasentez. tanısal 530420 364.15
Torasentez. terapötik 530421 654.39
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi. 24 saat 530430 262.65
Uyarı ve baskılama testleri 530470 114.00
Vena seksiyonu (Cut-down) 530480 800.00
Ventilatör ile takip 530490 491.08
Yanık debritmanı. büyük 530500 1600.00
Yanık debritmanı. küçük 530510 510.00
Yanık debritmanı. orta 530520 858.00
Yanık pansumanı. küçük 530530 164.00
Yanık pansumanı. orta 530531 198.00
Yanık pansumanı. büyük 530532 238.00
Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizmetleri 530533 1976.42
Yara debritmanı 530560 386.00
Dekübit yara debritmanı 530561 452.00
Yara pansumanı 530580 60.00
Dekübit yara pansumanı 530581 102.00
İntradermal test 530585 74.00
Arter kateterizasyonu 530590 589.28
Hood içi oksijen ölçümü 530620 40.00
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 530625 655.41
İntravenöz port yerleştirilmesi 530650 1160.83
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 530660 491.08
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 530670 2004.00
Kateter pansumanı ve bakımı 530680 66.20
Kateter revizyonu ve/veya değişimi 530690 491.08
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 530700 131.29
Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması 530710 2862.00
Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması 530711 1600.00
Periton diyalizi için kateter yerleştirme 530720 948.00
Perkütan silastik kateterizasyon 530730 238.00
Santral ven kateterizasyonu. femoral ven (Perkütan) 530740 580.45
Santral ven kateterizasyonu. juguler veya subklavyen ven (Perkütan) 530750 739.23
Santral ven kateterizasyonu. periferik ven (Perkütan) 530760 388.49
Subklavyen kateter takılması 530770 1160.83
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi 530780 404.00
Sağ kalp kateterizasyonu. pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 530790 982.08
Endotrakeal entübasyon. yenidoğan 530800 262.65
Exchange transfüzyon. yenidoğan 530810 1452.00
Göbek arter kateterizasyonu 530820 602.00
Göbek granülomu koterizasyonu 530830 24.00
Göbek ven kateterizasyonu 530840 602.00
Göz pansumanı. yenidoğan 530850 40.00
İntramusküler enjeksiyon. yenidoğan 530860 40.00
İntravenöz mayi takılması. yenidoğan 530870 98.00
İntravenöz enjeksiyon. yenidoğan 530880 66.00
Parsiyel exchange transfüzyon. yenidoğan 530900 726.00
Subdural illüminasyon 530910 40.00
Surfaktan tedavisi uygulaması. yenidoğan 530920 404.00
Transport küvözle hastane dışı nakil 530930 404.00
Transport küvözle hastane içi nakil 530940 164.00
Vücut temizliği. yenidoğan 530950 66.00
Yenidoğan monitörizasyonu 530960 90.00
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü 530970 24.00
Yenidoğan/Çocuk TPN hazırlama ve uygulaması 530980 815.23
Yenidoğan otoakustik emisyonu. iki taraf 530985 198.00
Yenidoğan ek puanı A1 grubu 540010 10006.00
Yenidoğan ek puanı A2 grubu 540020 6014.00
Yenidoğan ek puanı A3 grubu 540030 4008.00
Yenidoğan ek puanı B grubu 540040 2400.00
Yenidoğan ek puanı C grubu 540050 1600.00
Yenidoğan ek puanı D grubu 540060 800.00
Yenidoğan ek puanı E grubu 540070 404.00
Anestezi öncesi muayene 550010 132.97
Apne testi 550020 1600.00
Endotrakeal entübasyon. ameliyathane dışı 550030 198.00
Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi 550040 131.29
Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.) 550050 196.28
İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 550060 392.83
Kardiyopulmoner resüsitasyon 550070 1600.00
Laringeal maske uygulaması (LMA) 550080 280.00
Muayene anestezisi. ameliyathane dışı 550090 655.41
Muayene anestezisi. ameliyathanede 550100 327.72
Nazal entübasyon. ameliyathane dışı 550110 238.00
Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 550120 131.29
Anestezi A1 grubu 550130 7855.85
Anestezi A2 grubu 550140 4910.56
Anestezi A3 grubu 550150 2946.38
Anestezi B grubu 550160 1374.95
Anestezi C grubu 550170 785.68
Anestezi D grubu 550180 490.96
Anestezi E grubu 550190 327.64
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2501-3500 TL 550200 10839.19
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3501-5000 TL 550210 5891.67
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-500 TL 550220 3535.58
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 501-1500 TL 550230 1637.51
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1501-2500 TL 550240 944.58
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5001-10000 TL 550250 5412.00
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi puan 10001 TL üzeri 550260 9948.00
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A1 grubu 550270 11783.34
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A2 grubu 550280 7387.93
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A3 grubu 550290 4396.38
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı B grubu 550300 2058.04
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı C grubu 550310 1169.66
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı D grubu 550320 720.61
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı E grubu 550330 490.96
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon. ağrı tedavisi 550350 982.08
Eklem içi enjeksiyon. ağrı tedavisi 550360 233.38
Faset eklem içi enjeksiyon. ağrı tedavisi 550370 491.08
Proloterapi 550380 452.00
Sakroiliyak eklem enjeksiyonu. ağrı tedavisi 550390 491.08
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu. tek seans 550400 98.20
Aksiller pleksus sinir bloğu 550410 655.41
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 550420 196.43
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 550430 196.43
Faset mediyan sinir bloğu. tek 550440 327.72
Fasiyal sinirin sinir bloğu 550450 491.08
Femoral sinir bloğu. üçlü 550460 491.08
Gasser gangliyon sinir bloğu 550470 1309.84
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu 550480 655.41
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 550490 327.72
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu. her biri 550500 114.00
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu. her biri 550510 114.00
İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu 550520 491.08
İnterkostal sinir bloğu. tek seviye 550530 196.43
İnterkostal sinir bloğu. ilave her seviye 550540 98.20
İnterskalen sinir bloğu 550550 655.41
Laringeal sup/rek sinir bloğu 550560 491.08
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 550570 327.72
Maksiller/mandibüler sinir bloğu 550580 327.72
Paraservikal sinir bloğu. tek 550590 491.08
Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu 550600 327.72
Pudental sinir bloğu 550610 327.72
Radial/ulnar/medial sinir bloğu 550620 327.72
Sakral/koksigeal sinir bloğu 550630 327.72
Selektif sinir kökü bloğu. tek 550640 491.08
Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu 550650 655.41
Siyatik sinir bloğu 550660 491.08
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 550670 327.72
Supraskapüler sinir bloğu 550680 327.72
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 550690 1309.84
İmpar ganglion sinir bloğu 550700 982.08
Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu. tek 550710 491.08
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu 550720 982.08
Splanknik blok 550730 1309.84
Stellat gangliyon sinir bloğu 550740 491.08
Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı) 550750 2206.98
Epidural kan veya serum yaması 550760 800.00
Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü) 550770 1324.19
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 550780 982.08
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 550790 1113.42
Spinal blok. kateter ve port veya pompa implantı ile 550800 2206.98
Subaraknoid blok. lomber veya kaudal spinal blok ile 550810 551.77
Subaraknoid kateterizasyon 550820 1204.00
Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 550830 1113.42
Perinöral kateterizasyon 550831 1360.00
Hipofiz adenolizisi 550840 3200.00
Nörolitik sinir bloğu. subaraknoid 550850 1309.84
Nörolitik sinir bloğu. epidural (Servikal-torakal) 550860 1964.18
Nörolitik sinir bloğu. epidural (Lomber-kaudal) 550870 1637.63
Nörolitik interkostal sinir bloğu. tek seviye 550880 491.08
Nörolitik interkostal sinir bloğu. ilave her seviye 550890 196.43
Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu 550900 1309.84
Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu 550910 818.72
Nörolitik sinir bloğu. paravertebral (Torakal-lomber) 550920 818.72
Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu 550930 1964.18
Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu 550940 1637.63
Nörolitik periferik sinir bloğu. tek 550950 491.08
Nörolitik Splanknik sinir bloğu 550960 1964.18
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 551130 2142.75
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 551140 2142.75
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 551150 2142.75
İmplantasyon spinal-epidural 551160 2142.75
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 551170 143.20
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 551180 1071.38
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 551190 2500.30
Periferik sinir elektrot implantasyonu 551200 2500.30
Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması 551210 714.97
Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu 551220 2500.30
Pompa veya port programlanması veya doldurulması 551230 143.20
Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması 551240 1071.38
Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu 551250 131.29
Derin trakeal aspirasyon 551251 90.00
Epidural blok. kontinü 551260 1600.00
Epidural veya spinal diferensiyel blok 551270 1600.00
Gastrik intramukozal pH. tonometri 551280 238.00
Günlük yatan hasta ağrı takibi 551290 131.29
İntravenöz lidokain testi 551300 164.00
İntraplevral kateterizasyon ile blok. kontinü 551310 1204.00
İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 551320 602.00
Kontinü perinöral opiat analjezisi 551330 478.00
SEDO-analjezi 551340 187.60
Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) 590001 1212.00
Dermabrazyon. bir alanda 600010 1600.00
Dermabrazyon. tüm yüze 600020 3200.00
İntralezyonel steroit enjeksiyonu. bir seans 600030 90.00
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması. her bir seans 600070 404.00
Yanıkta eskarektomi 600090 1204.00
Yanıkta toraks eskarektomisi 600091 1600.00
Yanıkta eskarotomi 600100 800.00
Yanıkta fasiyotomi 600110 1204.00
Yanıkta fasiyotomi kapatma 600111 1196.00
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması 600120 2004.00
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması. ilave her uygulama 600130 238.00
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyonu veya kriyoterapisi 600140 2102.00
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu 600240 1204.00
Split thickness deri grefti. küçük 600250 1600.00
Split thickness deri grefti. orta 600260 2400.00
Split thickness deri grefti. büyük 600270 3200.00
Full thickness deri grefti. küçük 600280 2400.00
Full thickness deri grefti. büyük 600290 3200.00
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 601340 602.00
Burun mukozası koterizasyonu 601350 114.00
Burun tamponu konması. arka 601390 602.00
Burun tamponu konması. ön 601400 82.00
Burundan yabancı cisim çıkarılması 601410 238.00
Nazal septal buton tatbiki 601530 560.00
Laringoskopi. direkt 601900 906.00
Laringoskopi ve biyopsi 601901 1500.00
Laringoskopi. fleksible fiberoptik 601910 304.00
Laringostroboskopi 601920 238.00
Larinksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 601971 1996.00
Larinkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi 601972 4016.00
Obturator tatbiki 602000 164.00
Trakeoözofajial fistül açılması. primer 602031 1046.00
Trakeoözofajial fistül açılması. sekonder 602032 2804.00
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 602130 296.00
Nazofarinks biyopsisi 602350 452.00
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 602420 800.00
Ağız vestibülü apse. kist veya hematom drenajı 602440 602.00
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 602460 602.00
Dil ve ağız tabanından apse. kist. hematom vb. çıkarılması 602620 602.00
Frenilum linguale plastiği 602760 602.00
Peritonsiller apse açılması 602990 602.00
Parotis apse drenajı 603190 800.00
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu 603520 404.00
Rektus kılıfı hematomu için girişim 603600 800.00
Meme duktoskopi ve duktal lavaj 603754 1600.00
Laparoskopi. tanısal 604020 1500.00
Periton lavajı. tanısal 604100 602.00
Perikardiektomi. kardiopulmoner by-pass ile 604230 14866.00
Kardiyak kist hidatik eksizyonu. kardiyopulmoner bypass ile 604270 17942.00
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu. kardiopulmoner by-pass ile 604300 11788.00
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 604400 12820.00
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 604410 16408.00
Transvenöz elektrot çıkarılması. torakotomi ile. kardiyopulmoner by-pass birlikte 604430 16664.00
Aort/büyük damarların sütür onarımı. kardiopulmoner by-pass ile birlikte 604450 23066.00
Aort/büyük damarların sütür onarımı. kardiopulmoner by-pass olmaksızın 604460 18454.00
Greft yerleştirilmesi. aort veya büyük damarlar. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 604480 23066.00
Kalp yaralanması onarımı. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 604490 16912.00
Kalp yaralanması. koroner arter hasarı. koroner by-pass ile birlikte 604510 20508.00
Kardiyotomi eksploratris. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 604540 20508.00
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım 604760 22430.00
İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon 604800 21532.00
Outflow trakt büyütmesi (Yama) 604810 21532.00
Pulmoner arter anevrizması 604820 19230.00
Valvotomi. pulmoner kapak. kapalı (Transventriküler) 604860 17942.00
Anormal koroner arter. greft ile 604870 15888.00
Anormal koroner arter. greft ile 604880 15888.00
Anormal koroner arter. ligasyon 604890 14354.00
Koroner anjiyoplasti. koroner by-pass ile birlikte 604900 15386.00
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı 605020 19230.00
Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/Ventriküler anevrizmektomi) 605030 16196.89
Sekundum atriyal septal defekt onarımı. primer 605060 24674.00
Sekundum atriyal septal defekt onarımı. yama ile 605070 29172.00
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı. primer veya yama ile 605080 26078.00
Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı. primer veya patch ile 605090 26440.00
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı. yama ile 605100 30310.00
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı. yama ile 605110 33122.00
Komplet atriyoventriküler kanal onarımı. prostetik kapak ile/olmaksızın 605120 40020.00
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması. primer 605130 25376.00
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması. yama ile 605140 26440.00
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu 605150 31020.00
VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılması. yama ile veya yama olmaksızın 605160 31020.00
Cor triatriatum 605180 24674.00
Sinüs valsalva fistülü onarımı. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 605280 28190.00
Sinüs valsalva anevrizması onarımı 605300 28908.00
Aortikoventriküler tünel onarımı 605310 28190.00
Atriyal septektomi. açık 605340 19742.00
Bidirectional kavopulmoner anastomoz 605400 29172.00
Aort koarktasyonu onarımı. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 605560 26440.00
Aortopulmoner pencere kapatılması. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 605600 27488.00
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu. by-pass ile birlikte 605650 26786.00
Desendan torasik aorta grefti. kardiyopulmoner by-pass yok 605800 54960.00
Asendan. arkus ve desandan aort replasmanı 605801 87944.00
Desandan aort ve distal arkus replasmanı 605802 54960.00
Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) 605803 74200.00
Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) 605804 82442.00
Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var 605805 82442.00
Pulmoner arter embolektomi. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 605850 19478.00
Pulmoner tromboendarterektomi. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 605870 22044.00
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu 606151 27480.00
Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu 606152 30228.00
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 606153 32982.00
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 606154 32982.00
Eski-yüzeysel varis. sklerozan madde enjeksiyonu. her bir enjeksiyon 607720 66.00
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı. basit 608020 320.00
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı. yaygın 608030 634.00
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim 608371 4562.00
Bronkoskopik fırçalama 608372 1772.00
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu 608373 1571.59
Tüp torakostomi. tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı drenajı) 608880 1798.00
Tüp ve kateter torakostomi takibi 608890 156.00
Plevra biyopsisi. perkütan 608961 1262.00
Transbronşiyal akciğer biyopsisi 608962 2276.00
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu 609101 5072.00
Karaciğer biyopsisi 609122 1682.00
İntraoperatif kolanjiyografi 609140 462.00
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması 609160 634.00
İntraoperatif ultrasonografi 609170 634.00
Kolostomi revizyonu 610291 2186.00
Kolostomi bakımı 610300 132.00
Total barsak irrigasyonu 610340 296.00
Perirektal enjeksiyon. rektal prolapsusta 610350 914.00
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 610370 296.00
Anal stenozda dilatasyon 610460 536.00
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu 610470 1204.00
Hemoroidde elektrokoagülasyon 610500 800.00
Hemoroidde lastik band ligasyonu 610510 602.00
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi. her biri 610520 238.00
İnfrared ile hemoroid tedavisi 610540 602.00
Gövde alçısı (Minerva) 610630 800.00
Gövde-ekstremite alçısı 610640 1204.00
Pelvipedal alçı (10 yaş altı) 610650 1204.00
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü) 610660 1303.30
Kısa kol alçı (Dirsek altı) 610670 296.00
Kısa kol atel (Dirsek altı) 610680 238.00
Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 610690 420.00
Uzun kol atel (Dirsek üstü) 610700 362.00
Parmak ateli (Alüminyum) veya alçısı 610750 66.00
Cast-brace 610760 898.00
PTB alçısı 610770 634.00
Alçı çıkarma 610780 90.00
Sekiz bandajı 610790 238.00
Velpeau (Kol gövde) Bandajı 610800 238.00
U ateli veya atel + velpeau 610810 478.00
İskelet traksiyonu geçilmesi 610830 800.00
Cilt traksiyonu uygulanması 610840 238.00
Halo-femoral veya halo traksiyon 610850 1600.00
Yumuşak doku laserasyonu. skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması 611420 898.00
Yumuşak doku laserasyonu. yabancı cisim çıkarılması 611430 602.00
Botulinium toksini uygulama derin kas. her bir kas için 611540 296.00
Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas. her bir kas için 611550 180.00
Çekiç parmak için açık redüksiyon 611580 2102.00
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon 611590 1600.00
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 613090 164.00
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi 614171 5072.00
Subdural ponksiyon ve efüzyon aspirasyonu 614670 198.00
Ventriküler ponksiyon 614680 404.00
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi 614690 800.00
İntrakraniyal basınç monitörizasyon kateteri yerleştirilmesi 614700 800.00
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 614710 602.00
İnsüler bölge lezyonları (talamus bazal ganglion) 615451 74596.00
Perkutan transpediküler biyopsi 615891 2920.00
Dar spinal kanalda unilateral dekompresyon 615931 6410.00
Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift taraflı 615995 5064.00
Blefaroplasti. her bir göz kapağı için 616480 2004.00
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 616500 602.00
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 616690 602.00
Rejional oküler anestezi 616720 180.00
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 616850 320.00
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 616860 156.00
Punktum açılması. dilatasyonu. lavajı 616890 106.00
Tenotomi. myotomi. şaşılıkta 616940 1600.00
Botulinium toksin enjeksiyonu 616950 404.00
Konjonktiva kesisi sütürasyonu 617091 634.00
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 617100 180.00
Konkresyon küretajı 617110 180.00
Korneadan yabancı cisim çıkarılması 617140 180.00
Korneal debritman 617150 180.00
Korneal-Skleral sütür alınması 617160 180.00
Ön kamara ponksiyonu ve/veya enjeksiyonu. tanısal 617180 404.00
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enjeksiyonu. tanısal 617190 452.00
Ön kamara lavajı 617200 1204.00
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 617220 156.00
Fotokoagülasyon. her bir seans 617630 898.00
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi 617631 3374.00
Yeni doğan fundoskopik inceleme 617632 808.00
İntravitreal ponksiyon ve/veya enjeksiyon 617720 296.00
Protez yapılması 617890 3546.00
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 617920 156.00
Sr90 Göz Aplikasyonu 617940 404.00
Aural polip eksizyonu 617970 800.00
Aurikula apse. hematom drenajı 617980 420.00
Buşon. lavaj ve manüplasyon 618020 66.00
Dış kulak yolu biyopsisi 618040 602.00
Dış kulak yolu. yabancı cisim çıkarılması 618070 156.00
Koklear implant çıkarılması 618208 4166.00
Mastoidektomi kavitesi debritmanı 618300 296.00
Miringotomi 618360 420.00
İntratimpanik enjeksiyon 618365 602.00
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı 618391 1204.00
Mesane ponksiyonu. suprapubik 619380 320.00
Douglas ponksiyonu 620030 206.00
Eksfoliatif sitoloji (Smear alınması) 620040 82.00
Kriyoterapi. jinekoloji 620080 308.00
Vajinadan yabancı cisim çıkarılması 620170 206.00
Vulvar koterizasyon 620190 412.00
Bartholin apse drenajı 620210 808.00
Prostat masajı. her bir seans 621350 82.00
Prostata termoterapi 621370 3200.00
Akne tedavisi. komedon. kist ve püstül temizlenmesi 700010 114.00
Botulinium toksin enjeksiyonu 700020 404.00
Deri lezyonlarının küretajı. her bir seans 700030 114.00
Deri pH ölçülmesi. deri tipi tayini 700040 114.00
Deri prick testi 700050 66.00
Deri ve mukozada mantar aranması 700060 66.00
Deri ve mukoza smearleri 700070 114.00
Deri yama testi. her biri 700080 40.00
Dermatolojik banyo tedavisi. her bir seans 700090 164.00
Dermatoskopi 700100 114.00
Elektro/Lazer epilasyon. cm2 başına 700130 82.00
Elektrokoterizasyon. her bir seans 700140 180.00
Fotodinamik tedavi. her bir seans 700160 800.00
Fotokemoterapi (PUVA) genel. her bir seans 700170 156.00
Fotokemoterapi (PUVA) lokal. her bir seans 700180 90.00
Fototerapi (dbUVB) genel. her bir seans 700190 90.00
İlaç ve gıdalarla provakasyon testi. her biri 700200 180.00
İlaç/besin desensitizasyonu 700201 1352.00
İntralezyoner enjeksiyon 700210 90.00
İontoforez (Hiperhidrozis tedavisi için) 700220 114.00
Karanlık saha testi (Spiroket aranması) 700230 56.00
Kimyasal koterizasyon 700240 164.00
Kimyasal peeling bölgesel. her bir seans 700250 206.00
Kimyasal peeling tüm yüz. her bir seans 700260 412.00
Kriyoterapi benign lezyonlar. her bir seans 700270 114.00
Kriyoterapi malign lezyonlar. her bir seans 700280 198.00
Kültür. fungal izolasyon. her bir bölge 700290 164.00
Minimal eritem dozu tayini 700350 56.00
Paterji testi 700360 56.00
Triklorasetik asit. podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar. her bir seans 700370 164.00
Trikogram. her biri 700380 114.00
Wood ışığı muayenesi 700390 56.00
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi 700400 2400.00
Jobbst uygulaması. her bir seans 700410 82.00
Kardiyoversiyon 700420 296.00
Elektriksel kardiyoversiyon 700430 296.00
Noninvaziv Kardiyak Hemodinami 700440 420.00
NİKAH + SaO2 700450 478.00
NİKAH + SaO2 + ET CO2 700460 634.00
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 700470 536.00
Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) 700480 198.00
Elektrokardiyogram. evde çekim 700490 188.00
Elektrokardiyogram. < 4 yaş çocuk 700491 272.00
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) 700500 132.00
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) 700510 560.00
Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) 700520 206.00
Kardiyovasküler stress test 700530 420.00
24 saat EKG kaydı (Holter) 700540 602.00
Head-up tilt test 700550 610.00
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV) 700560 180.00
Event recorder (Gün başına) 700570 74.00
Kalp pili veya ICD kontrolü 700580 320.00
Kontrast ekokardiyografi 700590 386.00
Transtorasik ekokardiyografi 700600 264.00
Transtorasik ekokardiyografi. < 4 yaş çocuk 700601 610.00
Transözefajiyal ekokardiyografi 700610 964.00
Transözefajiyal ekokardiyografi. çocuk 700611 1286.00
Ekzersiz (Eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi 700620 716.00
Fötal ekokardiyografi 700630 716.00
Astımlı hasta eğitimi 701075 40.00
KOAH’lı hasta eğitimi 701076 40.00
İnhaler cihaz eğitimi 701077 66.00
Konsantratör cihazı eğitimi 701078 82.00
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP. CPAP. OTO-CPAP vs.) 701079 82.00
Bronkoalveoler lavaj 701080 452.00
Total akciğer lavajı 701081 964.00
İntrabronşiyal kateter yerleştirilmesi 701090 198.00
Buhar tedavisi 701100 40.00
COhb. METhb ve SULFhb düzeyleri 701110 198.00
Eforlu solunum testi 701120 312.00
Egzersiz testi (6 dakika) 701130 296.00
Ekspiryum havasında karbonmonoksit 701131 338.00
Göğüs içi basınç ölçülmesi 701140 114.00
Helyum dilüsyon testi 701150 602.00
İnvitro Bazofil Degranülasyon testi 701160 602.00
Karbonmonoksit diffüzyon testi 701161 602.00
Plörodezis 701170 320.00
Plevra boşluğunun lavajı 701180 238.00
Plevral drenaj. pleurocan ile 701190 708.00
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi 701200 40.00
Provakasyonlu solunum testleri 701210 386.00
Solunum fonksiyon testleri 701220 254.00
İndükte balgam örneği alınması 701221 98.00
Endobronşial Ultrasonografi (Tanısal) 701222 1600.00
Endobronşial Ultrasonografi (Biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla) 701223 2400.00
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 701230 312.00
24 saatlik pH monitörizasyon veya 24 saatlik empedans ölçümü uygulaması 701250 420.00
Duodenum. ince barsak (Özel kapsülle) biyopsisi 701280 412.00
Kapsül endoskopi 701281 5402.00
Balonlu enteroskopi 701282 5106.00
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi 701290 692.00
Endoskopik biliyer dilatasyon 701300 1938.00
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi 701320 2846.00
Endoskopik kisto-duodenostomi 701330 3118.00
Endoskopik kisto-gastrostomi 701340 3200.00
Endoskopik sifinkterotomi 701370 1798.00
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi 701380 1320.00
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi 701390 882.00
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile biyopsi 701400 663.73
GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi 701430 2342.00
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması 701440 1410.00
Kolonoskopi. total 701450 1600.00
Kolonoskopik polipektomi 701460 1600.00
Mekanik litotiripsi 701470 2400.00
Mide/Safra tubajı 701480 97.70
Nasobiliyer drenaj 701490 800.00
Nazo pankreatik drenaj 701500 1600.00
Özel kolon temizliği (Lavman hariç). 701510 420.00
Özefajiyal motilite 701520 660.00
Özefagoskopi. gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması 701530 1798.00
Özefagoskopi. gastroskopi. duodenoskopi (biri veya hepsi) 701540 882.00
Konfokal lazer endomikroskopik üst GİS endoskopi 701545 964.00
Özefagoskopi. gastroskopi. duodenoskopi ile biyopsi alınması 701550 964.00
Özofagus/Mide/İntestinal/Kolon/Anal motilitesi ve basınç çalışması 701560 537.68
Özefagus varislerinde sklerozan tedavi. her bir seans 701570 2112.00
Özefagus varislerinde bant ligasyonu 701572 1798.00
Adale testi 701580 66.00
Ampute değerlendirmesi 701590 198.00
Bilgisayarlı izokinetik test 701600 198.00
Denge/koordinasyon testleri 701610 180.00
Duyu-algı-motor değerlendirmesi 701620 180.00
Eklem hareket açıklığı ölçümü 701630 114.00
El beceri testleri 701640 180.00
Elektrodiagnostik testler 701650 198.00
Günlük yaşam aktiviteleri testi 701660 198.00
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite) 701670 198.00
Mesleki değerlendirme 701680 198.00
Nörofizyolojik değerlendirme 701690 198.00
Postur analizi 701700 180.00
Skolyoz değerlendirmesi 701710 198.00
Yürüme analizi 701720 198.00
Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) 701730 238.00
Coldpack 701740 32.00
Soğuk tedavi termik şok yöntemi 701741 404.00
Diyadinamik akım 701750 32.00
Dört hücre galvani 701760 40.00
Enfraruj 701770 32.00
Fango. lokal 701780 40.00
Faradizasyon 701790 40.00
Fonksiyonel elektriksel stimülasyon (FES) 701800 140.00
Fluidoterapi 701810 82.00
Galvanik akım 701820 32.00
Hotpack 701830 32.00
Işık banyosu (Baker) 701840 32.00
İnterferansiyel akım 701850 32.00
İyontoforez 701860 66.00
Kısa dalga diatermi 701870 40.00
Lazer 701880 40.00
Klasik masaj. bölgesel 701890 40.00
Klasik masaj. tüm vücut 701900 198.00
Konnektif doku masajı 701910 198.00
Mikrodalga (Radar) 701920 40.00
Paleidoterapi (çamur tedavisi) 701930 40.00
Parafin 701940 32.00
TENS 701950 32.00
Terapötik elektrik stimülasyon 701960 40.00
Traksiyon. elektrikli 701970 40.00
Traksiyon. mekanik 701980 24.00
Ultrason 701990 40.00
Ultraviyole 702000 40.00
Vibrasyon masajı 702010 60.00
Banyo-kaplıca 702020 44.00
Girdap banyosu 702030 136.00
Kontrast banyo 702040 32.00
Sauna ve tazyikli duş 702050 32.00
Stangerbath 702060 44.00
Su içi basınçlı masaj 702070 222.00
Su içi egzersiz 702080 222.00
Ampute rehabilitasyonu 702090 198.00
Biofeedback 702100 60.00
Bel-Boyun Okulu 702110 114.00
EMG biofeedback 702120 140.00
Denge/koordinasyon eğitimi 702130 198.00
Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz 702140 82.00
Ergometrik egzersizi 702150 66.00
Eklem enjeksiyonları 702160 114.00
Eklem hareket açıklığı egzersizi 702170 56.00
Eklem lavajı 702180 404.00
El rehabilitasyonu 702190 198.00
Elektroterapi 702200 198.00
Ev programı/aile eğitimi 702210 114.00
Geriatrik rehabilitasyon 702220 180.00
Germe egzersizi 702230 66.00
Gevşeme egzersizleri 702240 198.00
Görme özürlü rehabilitasyonu 702250 198.00
Gözetmeli grup egzersizi 702260 66.00
İzokinetik egzersizler 702270 198.00
İş-uğraşı tedavisi 702280 180.00
Kardiyak rehabilitasyon 702290 180.00
Kognitif (Bilişsel) rehabilitasyon 702300 147.21
Mekanik egzersiz istasyonu 702310 164.00
Üst ekstremite rehabilitasyon iş istasyonu (robotik olmayan) 702311 198.00
Manipülasyon 702320 198.00
Nörofizyolojik egzersizler 702330 198.00
Nörolojik rehabilitasyon 702340 180.00
Obstetrik/Jinekolojik rehabilitasyon 702350 163.55
Ortopedik rehabilitasyon 702360 198.00
Protez eğitimi 702370 82.00
Postür egzersizi 702380 40.00
Postüral drenaj 702390 156.00
Progresif dirençli egzersiz 702400 40.00
Propioseptif eğitim 702410 74.00
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) 702420 40.00
Pulmoner rehabilitasyon 702430 180.00
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi 702440 74.00
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon 702450 198.00
Serebral palsi rehabilitasyonu 702460 198.00
Skolyoz egzersizleri 702470 132.00
Solunum egzersizleri 702480 180.00
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu 702490 198.00
Yutkunma Rehabilitasyonu 702500 132.00
Yürüme egzersizleri 702510 180.00
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü 702600 114.00
Oksijen tolerans testi 702610 114.00
Basınç testi 702620 164.00
Tüp havası analizi. her parametre 702630 82.00
Sualtı hekimliği danışmanlık saati 702640 82.00
İntermittan basınç siplinti her ekstremite 702650 82.00
Aile görüşme-değerlendirme 702660 114.00
Aile tedavisi 702670 180.00
Aile. iş yeri ya da okul ziyareti 702680 180.00
Anestezili EKT protokolü. EKT+EEG 702690 478.00
Bireysel psikoterapi. her bir seans 702700 180.00
Elektrokonvülsiv tedavi. EKT 702710 320.00
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi 702711 156.00
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) 702712 238.00
Gelişim testler. her biri 702720 114.00
Grup psikoterapisi. kişi başına her biri 702730 66.00
Kişilik testleri. her biri 702740 156.00
Klinik değerlendirme ölçekleri. her biri 702750 66.00
Nöropsikolojik test bataryası 702760 354.00
Nöropsikolojik testler. her biri 702770 90.00
Projektif testler. her biri 702780 114.00
Psikiyatrik değerlendirme 702790 90.00
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler 702800 90.00
Zeka testleri. her biri 702810 156.00
Poligrafik uyku tetkiki 702820 1286.00
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları 702830 1500.00
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı 702840 1500.00
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu 702850 2498.00
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans (NPT) 702860 1500.00
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG 702870 1500.00
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı 702880 1716.00
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT 702890 1716.00
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG 702900 1716.00
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT 702910 1716.00
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG 702920 1716.00
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT 702930 1716.00
İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle izlemi 702940 977.48
NR-EE 1400 (Brain mapping) 702950 452.00
2 – 4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki 702960 660.00
5 – 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki 702970 964.00
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki 702980 1500.00
Auto-CPAP ile titrasyon 702990 602.00
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon) 703000 420.00
Ameliyatta EEG monitörizasyonu (Elektrokortikografi) 703010 1204.00
Rutin EEG (Çocuk-büyük) 703020 404.00
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG)monitörizasyonu 703050 906.00
Uyku aktivasyonu 703060 510.00
Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon 703090 2696.00
İnvaziv Video-EEG monitörizasyon 703100 3612.00
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması 703110 3612.00
Wada testi sırasında EEG kaydı 703120 684.00
EMG. genel tarama (Üç ekstremite) 703130 1204.00
EMG. hareket hastalığı protokolü 703140 684.00
EMG. kraniyal nöropati protokolü 703150 404.00
EMG. motor nöron hastalığı protokolü 703160 882.00
EMG. myasteni protokolü 703170 1204.00
EMG. myopati protokolü 703180 478.00
EMG. periodik paralizi protokolü 703190 684.00
EMG. polinöropati protokolü 703200 684.00
EMG. radikülopati ve pleksus protokolü 703210 684.00
EMG tuzak nöropati protokolü. iki taraf 703220 404.00
EMG. distoni protokolü 703230 404.00
Refleks çalışmaları. her bir refleks 703240 180.00
Repetetif sinir uyarımı 703250 478.00
R-R interval varyasyonu analizi 703260 238.00
Rutin EMG taraması/Elektrodiyagnostik konsültasyon 703270 195.41
Sempatik deri cevapları 703280 180.00
Sinir iletim çalışması 703290 180.00
Tek lif EMG’si 703300 510.00
Tremor kaydı 703310 180.00
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi 703320 510.00
İşitsel beyinsapı UP (BAEP) 703370 560.00
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP) 703371 560.00
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR) 703372 560.00
Kraniyal sinir SEP 703380 404.00
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP). üst ve alt ekstremiteler 703390 404.00
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP). üst veya alt ekstremiteler 703400 404.00
P 300 703410 404.00
Somatosensoryel UP (SEP). üst ve alt ekstremiteler 703420 404.00
Somatosensoryel UP (SEP). üst veya alt ekstremiteler 703430 404.00
Vizüel UP (VEP) 703440 560.00
Penil Uyarılmış Potansiyeller 703450 478.00
Botulinium toksini enjeksiyonu. bölgesel 703460 415.88
Botulinium toksini enjeksiyonu. EMG eşliğinde 703470 660.00
Kas biyopsisi. herhangi bir kastan 703480 560.00
Kas-sinir biyopsisi 703490 560.00
Prostigmin/Tensilon testi 703500 195.41
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing) 703510 238.00
Tensilon testi 703520 238.00
Pozisyonel nistagmus araştırılması 703530 180.00
Okulo-motor testler 703540 180.00
100 Hue testi 703550 164.00
Az görenlere yardım cihazı muayenesi 703560 404.00
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi 703570 296.00
Biyometri 703580 98.00
Cam terapi. toplam tedavi 703590 576.00
Çocuklarda görme muayeneleri 703600 238.00
Ekzoftalmometri 703610 40.00
Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG. her biri 703620 288.00
ERG-VER-EOG (İkisi birden) 703630 518.00
ERG-VER-EOG (Üçü birden) 703640 800.00
Fluorescein Fundus Anjiyografi (FFA). iki göz 703650 1484.00
Fresnel Prizması Uygulaması 703660 114.00
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü. bebek için 703670 404.00
Gonyoskopi 703680 40.00
Görme alanı incelemesi (Manuel perimetri) 703690 180.00
Göz içi basıncı ölçümü. bebek için 703700 404.00
Göz muayenesi. ultrason eşliğinde 703710 404.00
Göz muayenesi. bebek için. genel anestezi altında 703720 404.00
Hess perdesi incelemesi 703730 114.00
ICG anjiyografisi. iki göz 703740 800.00
Terapötik Kontakt Lens muayene ve uygulaması. iki göz 703750 320.00
Kontrast Duyarlılık Testi 703760 82.00
Kornea topografisi 703770 238.00
Kuru göz teşhis testleri. her biri 703780 82.00
Nerve Fiber Analyzer (NFA) 703790 264.00
OCT (Optik Koherens Tomografisi) 703800 264.00
Ön segment anjiyografisi. iki göz 703810 230.00
Ön ve arka segment renkli resmi 703820 172.00
Ortoptik tedavi. her bir seans 703830 114.00
Pakimetri 703840 90.00
Renk hissi muayenesi. iki göz 703850 16.00
Scanning lazer oftalmoskopi 703860 338.00
Sinoptophor muayenesi iki göz. her bir seans 703870 114.00
Speküler mikroskopi 703880 180.00
Tonografi 703890 180.00
Oküler ultrason ve biyometri. iki göz 703900 386.00
Ultrasonografik biyomikroskopi 703910 206.00
Aerodinamik ses analizi 703920 198.00
Akustik rinometri 703930 82.00
Akustik ses analizi (Akustik refrektometri) 703940 82.00
Bekesy odyometresi. iki kulak 703950 40.00
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA). iki taraf 703960 180.00
Çocuk odyometresi (Komple) 703970 238.00
Elektrokokleografi 703980 198.00
ENG 703990 198.00
Videonistagmografi (VNG) 703991 198.00
ENOG 704000 198.00
İşitme cihazı tatbiki 704010 74.00
Çocuk işitme eğitimi. her bir seans 704020 74.00
Kalorik test (ENG kayıtlı). iki taraf 704030 238.00
Koku testleri 704040 114.00
Komple vestibüler inceleme. iki taraf 704050 164.00
Konuşma. protez değiştirilmesi 704060 1204.00
Konuşma. protez uygulaması 704070 2004.00
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (Seansı) 704080 90.00
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi 704090 800.00
Mikroskopik kulak muayenesi. iki taraf 704100 82.00
Odiyometri ve timpanometri. iki taraf 704110 180.00
Odyolojik tetkik komple. iki taraf 704120 156.00
Otoakustik emisyon. iki taraf 704130 156.00
Posturografi 704140 238.00
Rinomanometri. iki taraf 704150 82.00
Odyolojik araştırma. iki taraf (Saf ses. tone decay ve sisi dahil) 704160 164.00
Saf ses odyometrisi. iki taraf 704170 66.00
Tinnitus tedavisi 704180 206.00
Timpanometrik inceleme. iki taraf 704190 66.00
Vestibüler rehabilitasyon 704200 180.00
Hemoperfüzyon 704240 634.00
İzole ultrafiltrasyon 704250 420.00
Periton diyalizi takibi 704260 106.00
Peritoneal eşitlenme testi (PET) 704270 172.00
Rejyonel heparinizasyon 704280 82.00
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi 704290 658.61
Basınç akım çalışması 704300 602.00
Boney ve Q tip testleri 704310 66.00
Elektroejakülasyon 704320 800.00
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP) 704330 602.00
Empotansta uyku çalışmaları (NPT) 704340 964.00
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon. her bir seans 704350 198.00
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu 704360 156.00
İntrakaviter kemo veya immünoterapi 704370 296.00
Kavernozografi 704380 560.00
Kavernozometri 704390 560.00
Penil arter basınç ölçümü (PBI) 704400 404.00
Perkütan sinir incelemesi (PNE). mesane için 704410 4808.00
Seminal vezikülografi 704420 2400.00
Sistometri 704430 198.00
Sistometri ve EMG 704440 602.00
Sistometri ve Üroflowmetri 704450 238.00
Ürodinamik çalışma 704460 420.00
Üroflowmetri 704470 114.00
Vaza vezikülografi. iki taraf 704480 1204.00
Videoürodinami 704490 602.00
Prostat Mikrodalga Termoterapisi 704491 1146.00
Fötal akustik stimülasyon 704500 296.00
Fötal elektrokardiyogram 704510 114.00
Fötal kan gazları 704520 114.00
Nonstres Test (NST) 704530 90.00
Oksitosin challenge test (OCT) 704540 164.00
Sürekli fötal monitörizasyon 704541 238.00
Antisperm antibody (ASA) 704550 164.00
Artifisiel inseminasyon. her bir seans 704560 296.00
Kruger testi 704570 82.00
Özel sperm tektiki 704580 114.00
Postkoital test 704590 82.00
Sperm mar testi 704600 82.00
Sperm penetrasyon testi (SPT) 704610 106.00
Sperm yıkama 704620 164.00
Sperma değerlendirilmesi (Bilgisayarla) 704630 164.00
Spermiogram (tam otomatize) 704631 386.00
Spermogram 704640 82.00
Oosit Aspirasyonu 704641 1716.00
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu 704642 3860.00
Embriyo Transferi 704643 1716.00
ICSI (Mikro enjeksiyon) 704644 3002.00
Embriyo Freeezing 704645 1938.00
CD 34/T hücresi/B hücresi/Natural Killer (NK) hücresi seleksiyon işlemi 704650 1134.81
İmmünoadsorbsiyon. her bir seans 704680 964.00
Manuel infüzyon kemoterapisi 704691 1046.00
Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi 704692 1344.00
Otomatik/robotik infüzyon kemoterapisi 704693 2234.00
İntrakaviter ve rejyonel kemoterapi. her bir seans 704700 998.00
İntratekal tedavi. her bir seans 704710 602.00
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi 704720 428.00
Kemik iliği aspirasyonu 704730 576.00
Kemik iliği biyopsisi 704740 638.80
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi 704750 272.00
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu 704760 404.00
Periferik kan yayması değerlendirilmesi 704770 56.00
Steril ünitede bakım hizmeti 704780 602.00
Terapötik flebotomi. her bir seans 704790 114.00
Turnike testi 704800 40.00
Aferez. donör trombosit aferezi (1 seans) 704810 602.00
Aferez. donör granülosit aferezi (1 seans) 704820 602.00
Aferez. donör eritrosit aferezi (1 seans) 704830 602.00
Aferez. lökosit (1 seans) 704840 602.00
Aferez. donör plazma aferezi (1 seans) 704850 602.00
Aferez. Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı 704860 296.00
Aferez. IgG (1 seans) 704870 732.88
Aferez. lipid (1 seans) 704880 732.88
Aferez. Stem hücre toplanması (1 seans) 704890 732.88
Aferez. Terapötik eritrositoferez (1 seans) 704900 898.00
Aferez. Terapötik lökoferez (1 seans) 704910 1088.00
Aferez. Terapötik plazma değişimi (1 seans) 704920 1064.00
Aferez. Terapötik trombositoferez (1 seans) 704930 898.00
Aferez. Fotoferezis (1 seans) 704940 898.00
Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans) 704941 28354.00
İmmün plazma tedarik ve uygulama 704942 7802.05
Viral İnaktivasyon İşlemi 704943 6218.27
Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması 704950 4008.00
Hematopoietik kök hücre ayrımı 704960 800.00
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil) 704981 187442.00
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoietik kök hücre pozitif seleksiyonu 704990 998.00
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoietik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması 705000 1600.00
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması 705010 4008.00
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu 705020 800.00
Kordon kanından kök hücre nakli 705030 4008.00
Kök hücre dondurulması 705040 1204.00
Kök hücre saklanması (Kord kanına uygulanmaz) 705060 66.00
Kök hücre infüzyonu 705070 602.00
Kök hücre mobilizasyonu 705080 750.00
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması 705090 164.00
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması 705100 1614.29
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması 705110 164.00
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması 705120 1614.29
ABO+Rh tayini (Forward gruplama)+ABO reverse gruplama 705130 122.00
ABO+Rh tayini (Forward gruplama) 705140 66.00
Adsorbsiyon testi 705150 576.00
Alt kan grup tiplendirmesi (Her bir grup) 705160 98.00
Anti-A. anti-B. veya Anti D-titrajı 705170 238.00
Antikor tanımlama 705180 882.00
Buffy coat deplesyonu. her bir ünite 705190 32.00
Cross match 705200 98.00
Direkt coombs testi (Polispesifik) 705210 74.00
Direkt coombs testi (Ig G) 705220 74.00
Direkt coombs (Kompleman) 705230 74.00
Donör muayenesi 705240 226.00
Elüsyon testi 705250 320.00
Eritrosit süspansiyonu yıkama 705260 114.00
Fibrin glue hazırlama 705270 602.00
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini 705280 24.00
İndirekt coombs testi 705290 90.00
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama. her bir ünite 705300 32.00
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması. her bir ünite 705310 140.00
Soğuk aglütininler 705320 82.00
Steril tüp birleştirme. her bir bağlantı 705330 98.00
Taze donmuş plazma-kriyopresipitat eritilmesi. her bir ünite 705340 24.00
Aferez trombosit süspansiyonu 705350 4742.36
Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu. tek ünite 705351 3012.61
Aferez trombosit süspansiyonu pediatrik (ikiye bölünmüş). tek ünite 705352 2423.05
Aferez trombosit süspansiyonu pediatrik (üçe bölünmüş). tek ünite 705353 1649.96
Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu. pediatrik (ikiye bölünmüş). tek ünite 705354 1610.14
Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu. pediatrik (üçe bölünmüş). tek ünite 705355 1107.96
Aferez granülosit süspansiyonu 705360 1282.85
Eritrosit Süspansiyonu 705370 1679.23
Eritrosit Süspansiyonu. Kızılay'dan temin edilen 705371 3922.20
Pediatrik eritrosit süspansiyonu. üçlü transfer torba ile hazırlanan. tek ünite 705372 1711.99
Pediatrik eritrosit süspansiyonu. dörtlü transfer torba ile hazırlanan. tek ünite 705373 1450.43
Granülosit süspansiyonu (Random donor. 1 ünite) 705380 103.68
Kriyopresipitat 705390 599.62
Otolog tam kan 705400 941.26
Otolog fibrin yapıştırıcı 705410 1282.85
Tam kan (Torbada) 705420 830.25
Taze donmuş plazma 705430 997.31
Taze donmuş plazma pediatrik (ikiye bölünmüş). tek ünite 705431 550.49
Taze donmuş plazma pediatrik (üçe bölünmüş). tek ünite 705432 401.65
Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi) 705440 997.31
Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediatrik) 705441 2253.71
Havuzlanmış trombosit süspansiyonu. dörtlü 705442 5463.64
Havuzlanmış trombosit süspansiyonu. altılı 705443 7685.73
10 tedavi günü ve altındaki tedaviler 800010 3696.00
11-20 tedavi günü süreli tedaviler 800020 5808.00
21-30 tedavi günü süreli tedaviler 800030 7730.00
30 tedavi gününden uzun süreli tedaviler 800040 8768.00
Brakiterapi 800050 5072.00
Streotaktik radyoterapi 800060 14528.00
a) Basit eksternal radyoterapi tasarımı 800070 800.00
b) Orta eksternal radyoterapi tasarımı 800080 1204.00
c) Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı 800090 2004.00
d) Konformal eksternal radyoterapi tasarımı 800100 3126.00
e) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı 800110 9372.00
a) Basit brakiterapi tasarımı 800111 800.00
b) Orta brakiterapi tasarımı 800112 1204.00
c) Kompleks brakiterapi tasarımı 800113 2004.00
d) Konformal brakiterapi tasarımı 800114 3126.00
a) Basit radyoterapi planlama 800120 1046.00
b) Orta radyoterapi planlama 800130 2400.00
c) Kompleks radyoterapi planlama 800140 4272.00
d) Üç boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama 800150 9156.00
e) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında Radyoterapi planlama 800160 12184.00
a) Temel radyasyon doz hesapları 800170 320.00
b) Basit eksternal radyoterapi doz hesapları 800180 634.00
c) Orta eksternal radyoterapi doz hesapları 800190 1204.00
d) Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları 800200 1442.00
e) Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları 800210 2804.00
f) IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları 800220 7292.00
g) Özel eksternal radyoterapi doz hesapları 800230 2804.00
a) Temel radyasyon doz hesapları 800235 320.00
b) Basit brakiterapi doz hesapları 800240 1046.00
c) Orta brakiterapi doz hesapları 800250 1666.00
d) Kompleks brakiterapi doz hesapları 800260 2392.00
Özel dozimetre: TLD. mikrodozimetre 800270 404.00
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı 800280 478.00
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı 800290 716.00
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı 800300 1162.00
Film 800310 320.00
Digital 800320 412.00
Basit eksternal radyoterapi uygulaması 800330 114.00
Orta eksternal radyoterapi uygulaması 800340 164.00
Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması 800350 198.00
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması 800360 800.00
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım vücut ışınlamaları 800370 1954.43
Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800380 404.00
Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800390 552.00
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800400 684.00
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800410 1088.00
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 800420 2046.00
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınlamaları 800430 5172.00
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları. her bir seans 800440 2450.00
Eksternal yüzeyel hipertermi 800450 1244.00
Eksternal derin hipertermi 800460 1600.00
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör) 800470 1204.00
İntertisiyel hipertermi (5 den fazla aplikatör) 800480 1600.00
İntrakaviter hipertermi 800490 1204.00
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması 800500 1798.00
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması 800510 2730.00
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması 800520 3612.00
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması 800530 2078.00
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması 800540 3044.00
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması 800550 4404.00
After-loading brakiterapi uygulaması:1-4 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı 800560 7894.00
After-loading brakiterapi uygulaması:5-8 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı 800570 8438.00
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı 800580 9264.00
After-loading brakiterapi uygulaması:12’den fazla kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı 800590 9800.00
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması 800600 816.00
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması 800610 816.00
Akciğer perfüzyon sintigrafisi. planar 800620 1112.00
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi. SPECT 800640 1452.00
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi. Kantitatif 800641 1088.00
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi. Planar (Aerosol) 800660 1056.00
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi. SPECT (Aerosol) 800661 1452.00
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi. Planar (Technegas) 800670 4364.00
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi. SPECT (Technegas) 800671 1452.00
Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 800680 4974.00
Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 800681 6714.00
Beyin Perfüzyon SPECT. iktal çalışma (Tc-99m ECD) 800682 9940.00
Beyin PET (F-18 DOPA) 800690 78720.00
Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi 800710 1220.00
Sisternografi (In-111 DTPA) 800720 19214.00
Sisternografi (Tc-99m DTPA) 800730 1096.00
Beyin Reseptör Çalışması. SPECT 800735 128906.00
Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması 800740 1064.00
Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) 800750 4364.00
Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG) 800755 54630.00
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA). istirahat 800760 1386.00
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA). SPECT 800770 1452.00
Miyokard Perfüzyon SPECT. reenjeksiyon (Tl-201) 800781 1476.00
Miyokard Perfüzyon SPECT. GATED (Tc-99m kompleksleri) 800800 1022.00
Miyokard Perfüzyon SPECT. GATED (Tl-201) 800810 1022.00
Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) 800830 2820.00
Miyokard PET. viabilite çalışması 800840 11880.00
Miyokard PET. perfüzyon çalışması 800841 11880.00
Radyonüklid Venografi 800851 1550.00
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA). stres 800860 2102.00
Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA)SPECT. stres 800861 1452.00
Farmakolojik STRES 800862 304.00
Miyokard Attenüasyon düzeltme 800863 156.00
Artrosintigrafi 800870 692.00
Kemik Sintigrafisi. üç fazlı 800880 692.00
Kemik Sintigrafisi. tüm vücut 800890 1122.00
Kemik Sintigrafisi. SPECT 800900 1294.00
Kemik PET (F-18 NaF) 800901 13216.00
Anatomik korelasyon 800902 758.00
Perklorat kovma testi 800920 436.00
Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) 800930 38592.00
Paratiroid Sintigrafisi. Dual Faz (Tc-99m MIBI) 800940 1616.00
Paratiroid Sintigrafisi. SPECT (Tc-99m MIBI) 800942 1286.00
Tiroid Sintigrafisi 800950 304.00
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi. görüntüleme yöntemleri eşliğinde 800951 378.00
Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) 800960 272.00
Tiroid uptake çalışması (I-131 veya I-123) 800970 584.00
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için 800971 106.00
Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) 800990 1104.00
Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) 800991 1402.00
Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması 800995 5592.00
Gastroözefajiyal Reflü Çalışması 801010 1064.00
Hepatobiliyer Sintigrafi 801020 2482.00
Karaciğer Dalak Sintigrafisi. Planar 801030 924.00
Karaciğer Dalak Sintigrafisi. SPECT 801031 1452.00
Mekkel Divertikülü Araştırması 801040 470.00
Mide Boşalma Çalışması 801050 998.00
Özefagus Transit Çalışması 801060 404.00
Tükrük Bezi Sintigrafisi 801070 576.00
Böbrek Sintigrafisi. Dinamik (Tc-99m DTPA) 801090 2004.00
Böbrek Sintigrafisi. Dinamik (Tc-99m MAG-3) 801091 2994.00
Böbrek Sintigrafisi. Dinamik (Tc-99m EC) 801092 3036.00
Böbrek Parankim Sintigrafisi. SPECT (Tc-99m DMSA) 801110 1452.00
GFR Ölçümü. İn vitro (Tc-99m kompleksleri) 801120 1072.00
GFR Ölçümü. Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) 801121 1072.00
GFR Ölçümü. İn vitro (Cr-51 EDTA) 801122 3340.00
Böbrek Sintigrafisi. ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3) 801140 6748.00
Böbrek Sintigrafisi. ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) 801141 3076.00
Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi. direkt 801150 296.00
Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi. indirekt 801160 222.00
Böbrek Parankim Sintigrafisi. Planar (Tc-99m DMSA) 801170 692.00
Testis Sintigrafisi 801180 404.00
Enfeksiyon Odağı Araştırması. İşaretli Lökosit 801190 6096.00
Enfeksiyon Odağı Araştırması. SPECT 801191 1452.00
Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) 801200 5996.00
Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) 801210 1838.00
Lökosit İşaretlemesi 801211 1030.00
Dalak Sekestrasyon Çalışması 801220 3176.00
Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması 801230 3176.00
Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini 801240 2978.00
Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması 801260 1360.00
Hemanjiyom görüntüleme. SPECT. işaretli eritrosit ile 801271 2144.00
Kemik iliği sintigrafisi 801280 1046.00
Lenfosintigrafi 801290 1046.00
Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) 801310 766.00
Tümör Görüntüleme. tüm vücut (Tc-99m V-DMSA) 801330 1046.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (Tc-99m V-DMSA) 801331 1452.00
Tümör Görüntüleme. tüm vücut (Ga-67) 801340 9874.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (Ga-67) 801341 1452.00
İyot-131 veya I-123 tüm vücut tarama. tanısal 801350 4438.00
İyot-131 Tüm Vücut Tarama. tedavi sonrası 801351 1896.00
Tümör Görüntüleme. Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) 801360 45852.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (In-111 Oktreotid) 801361 1452.00
Tümör Görüntüleme. tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid) 801362 26862.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (Tc-99m işaretli peptid) 801363 1452.00
Onkolojik PET (Ga-68 ile işaretli bileşikler) 801364 90948.00
İntraoperatif Gama Prop Uygulaması 801370 2020.00
Tümör Görüntüleme. Tüm Vücut (I-131 MIBG) 801380 18760.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (I-131 MIBG) 801381 1452.00
Tümör Görüntüleme. Tüm Vücut (I-123 MIBG) 801382 54202.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (I-123 MIBG) 801383 1452.00
Tümör Görüntüleme. tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) 801390 2226.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) 801391 1452.00
Radyoimmünosintigrafi. tüm vücut 801400 11648.00
Radyoimmünosintigrafi. SPECT 801401 1526.00
Sentinel Lenf Nodu Çalışması 801410 1442.00
Meme Sintigrafisi 801420 1080.00
Tümör Görüntüleme. tüm vücut (Tl-201) 801430 4148.00
Tümör Görüntüleme. SPECT (Tl-201) 801431 1452.00
Onkolojik PET (F-18 FDG) 801440 12209.25
Radyonüklid Tedavi Değerlendirme 801455 2630.00
Radyonüklid Sinovektomi 801460 21548.00
Radyonüklid Tedavi. I-131. 5 mCi 801470 2109.92
Radyonüklid Tedavi. I-131. 10 mCi 801471 2430.00
Radyonüklid Tedavi. I-131. 15 mCi 801472 2595.92
Radyonüklid Tedavi. I-131. 20 mCi 801473 2761.89
Radyonüklid Tedavi. I-131. 30 mCi 801474 2927.81
Radyonüklid Tedavi. I-131. 50 mCi 801475 4081.90
Radyonüklid Tedavi. I-131. 75 mCi 801476 4389.36
Radyonüklid Tedavi. I-131. 100 mCi 801480 4933.88
Radyonüklid Tedavi. I-131. 125 mCi 801481 5315.98
Radyonüklid Tedavi. I-131. 150 mCi 801482 5533.45
Radyonüklid Tedavi. I-131. 200 mCi 801483 6519.49
Radyonüklid Tedavi. I-131 MIBG. 50 mCi 801490 79656.36
Radyonüklid Tedavi. I-131 MIBG. 100 mCi 801491 105734.34
Radyonüklid Tedavi. I-131 MIBG. 200 mCi 801492 140583.98
Radyonüklid Tedavi. P-32 801500 22026.00
Radyonüklid Tedavi. Re-186 801510 46364.00
Radyonüklid Tedavi. Sm-153 801520 46364.00
Radyonüklid Tedavi. Sr-89 801530 48814.00
Radyoimmünoterapi. Y-90 anti CD-20 antikor 801540 330874.00
Somatostatin Reseptör Tedavisi (In-111 Pentetreotide) 801541 202660.00
Radyonüklid tedavi radyasyon monitörizasyonu 801542 320.00
Radyonüklid Tedavi. İntraarteriyal. I-131 Lipiodol 801543 55720.00
Radyonüklid Tedavi. İntraarteriyal.Y-90 mikroküre 801544 347424.00
Y-90 veya Lu-177 işaretli terapötik bileşikler 801545 220620.00
Radyonüklid tedavi planlama. dozimetri 801546 634.00
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti 801547 634.00
Dakriosintigrafi 801550 378.00
Organ Kan Akımı Çalışması (Tc-99m kompleksleri ile) 801557 816.00
El-bilek grafisi (Tek film) 801560 82.00
Kemik yaşı tayini 801561 408.00
Floroskopi 801570 132.00
Kemik survey 801580 956.00
Mammografi (Tek meme) 801590 214.00
Mandibula (Tek yön) 801600 82.00
Schuller grafisi (Mukayeseli) 801610 198.00
Sella spot grafisi 801620 82.00
Sinüs (Waters) grafisi (Tek yön) 801630 82.00
Skolyoz tetkiki 801640 486.00
Stenvers grafisi (Mukayeseli) 801650 140.00
Temporamandibular eklem 801660 198.00
Uzun kemikler (Tek film) (Tek yön) 801670 98.00
Akciğer grafisi (İki yön) 801690 164.00
Akciğer grafisi (Üç yön) baryumlu 801700 264.00
Akciğer grafisi (Üç yön) 801710 188.00
Akciğer grafisi P.A. (Tek yön) 801720 90.00
Bacak uzunluk grafisi 801730 156.00
Düz karın grafisi 801740 76.83
Eklem grafisi (İki yön) mukayeseli 801750 188.00
Eklem grafisi (Tek yön) mukayeseli 801760 98.00
Eklem grafisi (Tek yön) tek eklem 801770 82.00
Eklem grafisi(İki yön)tek eklem 801780 98.00
Eklem grafisi(Üç yön) 801790 156.00
Kafa grafisi (dört yön) 801800 206.00
Kafa grafisi (İki yön) 801810 140.00
Kafa grafisi (Tek yön) 801820 82.00
Kalp teleradyogramlar (İki yön) 801830 172.00
Kalp teleradyogramlar (Tek yön) 801840 98.00
Kalp teleradyogramlar (Üç yön) baryumlu 801850 264.00
Kalp teleradyogramlar (Üç yön) 801860 188.00
Pelvis grafisi (Tek yön) 801870 98.00
Pelvis grafisi (Üç yön) 801880 188.00
Pelvimetri (İki yön) 801890 140.00
Vertebra grafileri. servikal (dört yön) 801900 206.00
Vertebra grafileri. servikal (İki yön) 801910 132.00
Vertebra grafileri. servikal (Tek yön) 801920 82.00
Vertebra grafileri. servikal (Üç yön) 801930 198.00
Vertebra grafileri. dorsal veya lomber (dört yön) 801940 254.42
Vertebra grafileri. dorsal veya lomber (İki yön) 801950 118.69
Vertebra grafileri. dorsal veya lomber (Tek yön) 801960 76.83
Vertebra grafileri. dorsal veya lomber (Üç yön) 801970 161.60
L5-S1 spot grafisi 801980 90.00
Anterograd pyelografi. var olan kateterden 801990 198.00
Anterograd pyelografi. ince iğne ile. işlemin tümü 802000 2664.00
Artrografi 802010 486.00
Bronkografı 802020 378.00
Çift kontrast kolon tetkiki 802030 1196.00
Çift kontrast mide tetkiki 802040 816.00
Dakriosistografi 802050 378.00
Defekografi 802060 816.00
Distal kolon grafisi 802070 486.00
Duktografi-galaktografi 802080 486.00
Enteroklizis 802090 1196.00
Faringografi 802100 206.00
Faringo-özefagografi 802110 254.00
Fistülografi 802120 370.00
Histerosalpingografi (HSG) 802130 320.00
İnravenöz Piyelografi (İVP) 802140 412.00
İnravenöz Piyelografi (İVP). dakikalık 802150 502.00
İnce barsak tetkiki 802160 428.00
Kolon tetkiki 802170 906.00
Laringografi 802180 486.00
Lenfanjiyografi 802190 2120.00
Mide duedonum tetkiki 802200 528.00
Myelografi 802210 1624.00
Oral kolesistografi 802220 206.00
Özefagografi 802230 206.00
Peroperatuar kolanjiyografi 802240 264.00
Poş grafisi 802250 264.00
Retrograd piyelografi 802260 198.00
Retrograd üretrografi 802270 378.00
Sialografi (iki taraf) 802280 1212.00
Sialografi (tek taraf) 802290 198.00
Sine özefagografi 802300 890.00
Sistogram (Üç film) 802310 206.00
T tüp kolanjiyografi 802320 264.00
Velofaringeal sinefloroskopi 802330 536.00
Voiding sistoüretrografi 802340 816.00
Bronşial arteriografi 802351 1518.00
Adrenal venöz örnekleme 802701 808.00
Paratiroid venöz örnekleme 802702 808.00
Pelvik venografi. iki taraf 802703 980.00
Aortik stent-greft uygulaması 802730 13042.00
Beyin AVM embolizasyonu/AV Fistül Tedavileri 802740 23917.49
Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 802750 13480.00
Periferik damar embolizasyonu 802755 4808.00
Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 802760 26960.00
Geçici Kateter Yerleştirilmesi 802770 766.00
Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (PTA) işlemleri 802780 3150.00
Pseudoanevrizma tedavisi. renkli Doppler ile 802790 766.00
Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 802800 10296.00
Subkütan Port Çıkarılması 802810 660.00
Subkütan Port Yerleştirilmesi 802820 1352.00
Supraaortik/Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi 802830 5680.37
İnfraaortik stent yerleştirilmesi 802831 6402.00
Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri (TAKE) 802840 10296.00
Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant (TIPS) 802850 17168.00
Tünelli Kateter Çıkarılması 802860 510.00
Tünelli Kateter Yerleştirilmesi 802870 2284.00
Vena Kavaya Filtre/Stent Yerleştirilmesi 802880 4822.58
Periferik aterektomi. trombektomi veya lazer. tek lezyon 802890 11442.00
Akut inmede trombektomi 802891 15014.00
Perkütan Farmakomekanik Tromboliz/Trombektomi. ven. tek lezyon 802892 10152.85
Perkütan Farmakomekanik Tromboliz/Trombektomi. Pulmoner Arter. tek lezyon 802893 12279.27
Kemik dansitometresi (Lokal) 802900 222.00
Kemik dansitometresi. tüm vucut 802910 304.00
Dakriyosistoplasti. balon ile 802920 3258.00
Görüntüleme eşliğinde biyopsi (Kalın ya da ince iğne) 802930 536.00
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 802940 5436.00
İnvajinasyon. baryumlu kolon ile redüksiyon 802950 2648.00
İnvajinasyon. ultrason eşliğinde redüksiyon 802960 2648.00
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 802970 3258.00
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi. floroskopi eşliğinde 802971 1624.00
Özefagus dilatasyonu. 802980 1624.00
Perkütan akciğer absesi drenajı 802990 5436.00
Perkütan alkol ablasyon tedavisi 803000 4884.00
Perkütan ampiyem drenajı 803010 3258.00
Perkütan apse drenajı 803020 2574.00
Perkütan asit. plevral effüzyon drenajı 803030 2574.00
Perkütan bilier drenaj 803040 11442.00
Perkütan bilier stent konması 803050 11442.00
Perkütan bilier taş çıkarılması 803060 11442.00
Perkütan çölyak ganglion blokajı 803070 9156.00
Perkütan enterik fistül tedavisi 803080 3258.00
Perkütan gastrojejunostomi 803090 6524.00
Perkütan gastrostomi 803100 11442.00
Perkütan kist hidatik tedavisi. tek lezyon 803110 6524.00
Perkütan koledok dilatasyonu 803120 13736.00
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 803130 6872.00
Perkütan lenfosel tedavisi 803140 11442.00
Perkütan nefrostomi 803150 2574.00
Perkütan pankreatik kanal girişimleri 803160 6524.00
Perkütan pnömotoraks tedavisi 803170 3258.00
Perkütan psödokist tedavisi 803180 5436.00
Perkütan tümör ablasyon tedavisi 803191 8464.00
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 803200 3258.00
Perkütan safra kesesi drenajı 803210 6872.00
Perkütan sistostomi 803220 1822.00
Perkütan sistoüretografi 803230 3258.00
Perkütan stenoz dilatasyonu 803240 6872.00
Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK) 803250 13480.00
Perkütan üreteral stent konması 803260 13736.00
Stent yerleştirilmesi 803270 6524.00
Streotaktik meme işaretleme 803280 1682.00
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi 803281 3810.00
Ultrasonografi eşliğinde parasentez (Tanısal) 803290 800.00
Ultrasonografi eşliğinde parasentez (Terapötik) 803291 1600.00
Ultrasonografi eşliğinde torasentez (Tanısal) 803292 800.00
Ultrasonografi eşliğinde torasentez (Terapötik) 803293 1600.00
Vertebroplasti 803300 14882.00
3-Boyutlu ultrasonografi 803310 502.00
Boyun US 803320 188.00
Renal US. dinamik 803330 312.00
Eklem US (Tek taraf) 803340 76.83
Endoskopik US 803350 726.00
Follikülometri (transabdominal follikülometri) 803360 237.46
Follikülometri (Transvajinal follikülometri) 803370 237.46
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (Her bir bölge için) 803380 486.00
Hepatobilier US 803390 132.00
İntravasküler US (IVUS) 803400 816.00
İntraoperatif ultrasonografi 803410 634.00
Kalça eklemi US (Tek taraf) 803420 84.80
Meme US (Bilateral) 803430 198.00
Meme US (Unilateral) 803440 98.00
Elastografi US 803441 180.00
Obstetrik US 803450 198.00
Orbita US (Bilateral) (A veya B mod) 803460 152.64
Parotis bezi US 803470 98.00
Renal US 803480 132.00
Skrotal US 803490 156.00
Submandibuler bez US 803500 98.00
Tiroid US 803510 188.00
Toraks US 803520 156.00
Transkranial veya transfontanel US 803530 156.00
Transrektal US 803540 254.00
Transvajinal US 803550 198.00
Suprapubik pelvik US 803560 198.00
Abdomen US. tüm 803570 304.00
Üriner sistem US 803580 198.00
Abdomen US. üst 803590 198.00
Yüzeyel doku US 803600 156.00
Ultrason. diğer 803601 156.00
Ultrason. genel 803602 106.00
3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi 803610 486.00
Abdominal aorta renkli Doppler US 803620 272.00
Abdominal renkli Doppler US 803630 272.00
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US. tek taraflı 803640 272.00
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama 803650 320.00
İntraoperatif renkli Doppler US 803670 378.00
Karotis renkli Doppler US (Tek. bilateral) 803680 272.00
Kitle lezyonu renkli Doppler US 803690 272.00
Meme renkli Doppler US 803700 272.00
Obstetrik renkli Doppler US 803710 312.00
Orbita renkli Doppler US 803720 312.00
Pelvik renkli Doppler US 803730 272.00
Penil renkli Doppler US 803740 312.00
Portal ven renkli Doppler US 803750 272.00
Renal renkli Doppler US (Bilateral) 803760 320.00
Skrotal renkli Doppler US 803770 272.00
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS. tek taraflı 803780 272.00
Alt ekstremite venöz sistem RDUS. tek taraflı 803790 272.00
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS. tek taraflı 803800 272.00
Üst ekstremite venöz sistem RDUS. tek taraflı 803810 272.00
Tiroid bezi renkli Doppler US 803820 272.00
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler 803830 272.00
Transrektal renkli Doppler 803840 272.00
Vertebral arter renkli Doppler US (Tek. bilateral) 803850 272.00
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US 803860 272.00
Doppler US. diğer 803861 272.00
Karanlık alan incelemesi 901980 56.00
Üreaz testi (Helicobacter pylori) 904110 56.00
İnvitro ilaç duyarlılığı. her bir ilaç 904840 808.00
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs. HCV. HIV1 tayini 905090 308.00
Actinomyces kültürü 905590 320.00
Anaerob kültür 905600 320.00
Antibiyotik duyarlılık testi 905610 98.00
Antifungal duyarlılık (E test). her biri 905640 198.00
Antifungal duyarlılık testi. her biri 905650 40.00
Antituberküloz duyarlılık (E test). her biri 905660 198.00
Aspirat Kültürü 905661 32.00
Boğaz kültürü 905670 16.00
İdrar Kültürü 905671 32.00
Gaita kültürü 905672 32.00
Kulak kültürü 905673 32.00
Yara kültürü 905674 32.00
Balgam Kültürü 905675 32.00
Vagen cerviks 905676 32.00
Burun kültürü 905677 32.00
Diğer kültürler 905678 32.00
Konjunktiva kültürü 905679 32.00
Bakteri tanımlanması 905680 90.00
Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem) 905690 99.74
Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite 905691 264.00
Bakteri tanımlanması (Yarı otomatik sistem) 905700 122.00
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem) 905710 179.56
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Yarı otomatik sistem) 905720 222.00
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginleştirme ile) 905730 82.00
Boğmaca kültürü 905740 164.00
BOS lateks aglütinasyon testi 905750 66.00
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram. M.mavisi. Wright. Ziehl-Neelsen. vb) 905760 40.00
Boyasız direkt mikroskobik inceleme 905770 40.00
Campylobacter kültürü 905780 320.00
Chlamydia kültürü 905800 320.00
Clostridium difficile kültürü 905810 272.00
Cryptococcus neoformans antijeni 905820 198.00
Cryptosporidium antijeni 905830 198.00
Çevresel allerjenik mantar saptanması 905840 40.00
Difteri kültürü 905850 320.00
Direkt parazit incelenmesi. cihaz ile 905860 74.00
Direkt parazit incelenmesi. manüel 905870 40.00
Doku Biyopsi Kültürü 905871 32.00
E.coli 0157 H7 kültürü 905880 164.00
Eklem Sıvısı Kültürü 905881 32.00
Eritrosit antijenleri (C. c. K. E. e gibi). her bir antijen 905890 40.00
Ev tozu (Mite) akarlarının aranması 905900 32.00
Gaitada amib-giardia aranması 905920 500.00
Gaitada gizli kan aranması. manüel 905930 24.00
Gaitada gizli kan aranması. otomatik cihaz ile 905931 40.00
Gardnerella vaginalis kültürü 905940 320.00
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) 905950 56.00
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test) 905960 206.00
Gonokok kültürü 905970 320.00
Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA) 905980 56.00
Haemophilus kültürü 905990 198.00
Helicobacter pylori kültürü 906000 320.00
Kanda Parazit Arama 906001 66.00
Kan kültürü (Aerob-anaerob) 906010 132.00
Kan kültürü (Aerob-anaerob) otomatik sistem 906020 122.00
Katalaz testi 906040 90.00
Kateter Kültürü 906041 32.00
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF) 906050 500.00
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) 906060 82.00
Legionella kültürü 906070 320.00
Leishmania (Kan yayması) 906080 82.00
Leishmania kültürü 906090 320.00
Mantar Aranması (KOH ile) 906091 24.95
Mantar kültürü 906120 214.00
Mantar tanımlanması (Otomatik sistem) 906130 169.60
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem) 906140 305.30
Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt mikroskopi 906141 90.00
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik sistem). her biri 906150 428.00
Mikobakteri kültürü 906160 264.00
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem) 906170 264.00
Mikobakteri tiplendirmesi 906180 122.00
Mikoplasma kültürü 906190 320.00
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi 906200 140.00
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) 906210 132.00
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) 906220 254.00
Nazofarenks Kültürü 906221 32.00
Periton Sıvı Kültürü 906222 32.00
Plevral Sıvı Kültürü 906223 32.00
Safra Sıvısı Kültürü 906224 32.00
Serum antibiotik bakterisidal aktivite 906240 90.00
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü 906250 264.00
Streptokok grup tayini 906260 66.00
Trichomonas kültürü 906270 198.00
Tricrom boyama 906271 82.00
Ureaplasma kültürü 906280 320.00
VDRL-RPR 906290 40.00
Virus izolasyonu ve tiplendirme (Her bir virus için) 906300 500.00
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA) 906320 198.00
Adenovirus antijeni (DFA) 906330 198.00
Anti asetilkolin reseptör antikoru 906340 254.00
Anti CMV IgG (ELISA) 906350 56.00
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906360 98.00
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906370 98.00
Anti CMV lgM (ELISA) 906380 56.00
Anti DNA 906390 132.00
Anti DNAse B 906400 198.00
Anti ds DNA 906410 106.00
Anti düz kas antikoru (ASMA) 906420 164.00
Anti endomisyum antikor 906430 164.00
Anti fosfatidilserin IgA 906440 198.00
Anti fosfatidilserin IgG 906450 198.00
Anti fosfatidilserin IgM 906460 198.00
Anti fosfolipid IgG 906470 132.00
Anti fosfolipid IgM 906480 132.00
Anti Gliadin lgA 906490 132.00
Anti Gliadin lgG 906500 132.00
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906510 98.00
Anti HAV IgG (ELISA) 906520 40.00
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906530 98.00
Anti HAV IgM (ELISA) 906540 40.00
Anti Hbc IgG (ELISA) 906550 40.00
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906560 98.00
Anti HBc IgM (ELISA) 906570 40.00
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906580 98.00
Anti Hbe (ELISA) 906590 40.00
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906600 98.00
Anti HBs (ELISA) 906610 40.00
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906620 98.00
Anti HCV (ELISA) 906630 40.00
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) 906640 98.00
Anti Hepatit E (HEV) 906650 66.00
Anti HIV (ELISA) 906660 40.00
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) 906670 98.00
Anti HIV Core 906680 82.00
Anti HIV Envelope 906690 82.00
Anti histon antikor 906700 164.00
Anti insülin antikor 906710 164.00
Anti Jo-1 906720 114.00
Anti kardiyolipin lgG 906730 140.00
Anti kardiyolipin lgM 906740 140.00
Anti mikrozomal antikor 906750 140.00
Anti mitokondriyal antikor (AMA) 906760 140.00
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil 906770 264.00
Anti nükleer antikor (ANA) 906780 106.00
Anti pariyetal antikor (APA) 906790 164.00
Anti ribozomal P protein 906800 198.00
Anti rubella IgG (ELISA) 906810 40.00
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri) 906820 98.00
Anti rubella IgM (ELISA) 906830 40.00
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri) 906840 98.00
Anti Scl 70 906850 164.00
Anti sentromer (IFA) 906860 106.00
Anti Sm D1 906870 198.00
Anti tiroglobulin antikor 906880 114.00
Anti toxoplazma IgA 906890 98.00
Anti toxoplazma IgG (ELISA) 906900 40.00
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri) 906910 98.00
Anti toxoplazma IgM (ELISA) 906920 40.00
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri) 906930 98.00
Anti trombin 3 antijeni 906940 132.00
Antifosfolipid antikor 906950 132.00
Anti-GAD antikoru 906960 214.00
Anti-HCV (Doğrulama dahil) 906970 264.00
Anti-Jo1 (İmmunoblotting) 906980 188.00
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting) 906990 188.00
Anti-Sm (İmmunoblotting) 907000 188.00
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting) 907010 188.00
Anti-SSA (İmmunoblotting) 907020 188.00
Anti-SSA (ELISA) 907021 82.00
Anti-SSB (İmmunoblotting) 907030 188.00
Anti-SSB (ELISA) 907031 82.00
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) 907040 386.00
Borrelia burgdorferi IgG 907050 106.00
Borrelia burgdorferi IgM 907060 106.00
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) 907070 16.00
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) 907080 82.00
Brucella tüp aglütinasyonu 907090 32.00
Brucella Ig G (ELISA) 907091 40.00
Brucella Ig M (ELISA) 907092 40.00
Candidomannan 907100 486.00
Cyclic citrullinated peptide (CCP) 907101 164.00
Chlamydia antijeni (CARD test) 907110 222.00
Chlamydia pneumonia IgA 907120 164.00
Chlamydia pneumoniae IgG 907130 156.00
Chlamydia pneumoniae IgM 907140 156.00
Chlamydia trachomatis (DFA) 907150 198.00
Chlamydia trachomatis IgG 907160 156.00
Chlamydia trachomatis IgM 907170 156.00
Clostridium difficile toxin-A 907180 214.00
Clostridium difficile toxin-A ve B 907190 214.00
CMV antijenemia viral yük (IFA) 907200 1574.00
CMV Early antigen 907210 188.00
CMV IgG avidite 907220 206.00
Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2) (DFA) 907221 152.64
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgG 907222 82.00
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgM 907223 82.00
Delta antijeni 907230 106.00
Delta antikoru 907240 106.00
Difteri antitoksin 907250 264.00
E.coli O157 H7 (Lateks aglütinasyon) 907260 106.00
EA rozet testi 907270 500.00
EBV EA 907280 114.00
EBV EBNA lgG 907290 114.00
EBV EBNA lgM 907300 500.00
EBV VCA lgG 907310 114.00
EBV VCA lgM 907320 114.00
EHEC toksin 907330 156.00
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA) 907340 156.00
Entamoeba histolyica adezin antijeni (Dışkı) 907350 188.00
Entamoeba histolyica antikor (İHA) 907360 188.00
Enterik adenovirus antijeni 907370 188.00
E-rozet testi 907380 74.00
Galaktomannan antijeni 907390 486.00
Giardia antijeni 907400 198.00
HBeAg (ELISA) 907410 40.00
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) 907420 98.00
HBsAg (CARD test) 907430 32.00
HBsAg (ELISA) 907440 32.00
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) 907450 98.00
HCV (CARD test) 907460 32.00
HCV (ELISA) 907470 66.00
HCV (Kemoluminesans veya benzeri) 907480 122.00
Helicobacter pylori direk antijen 907490 198.00
Helicobacter pylori IgA (ELISA) 907500 74.00
Helicobacter pylori IgG (ELISA) 907510 40.00
Herpes simpleks tip 1 IgG 907520 156.00
Herpes simpleks tip 1 IgM 907530 156.00
Herpes simpleks tip 1/2 IgG 907540 156.00
Herpes simpleks tip 1/2 IgM 907550 156.00
Herpes simpleks tip 2 IgG 907560 156.00
Herpes simpleks tip 2 IgM 907570 156.00
Heterofil antikor deneyi 907580 40.00
HIV 1/2 (Hızlı test) 907590 40.00
HIV doğrulama (Western-blot) 907600 494.00
HIV konfirmasyon 907610 206.00
IgA (Nefelometrik) 907620 49.84
IgA Türbidimetrik) 907621 32.00
IgG (Nefelometrik) 907630 49.84
IgG (Türbidimetrik) 907631 32.00
IgM (Nefelometrik) 907640 66.00
IgM (Türbidimetrik) 907641 32.00
İnfluenza virus antijeni (DFA) 907660 198.00
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim) 907680 106.00
Kabakulak IgG (ELISA) 907690 66.00
Kabakulak IgM (ELISA) 907700 66.00
Kızamık lgG 907710 66.00
Kızamık lgM 907720 82.00
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon) 907730 114.00
Kollajen Tip I C Terminal (CICP) 907740 272.00
Legionella antijeni (İdrar) 907750 428.00
Legionella pneumophila (DFA) 907760 156.00
Legionella pneumophila IgG (ELISA) 907770 74.00
Legionella pneumophila IgM (ELISA) 907780 74.00
lg G alt sınıfları 907790 708.00
Listeria aglütinasyonu 907800 32.00
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA) 907810 156.00
Malaria hızlı test (Labor) 907820 114.00
Mono test (Tam heterofil antikorlar) 907830 500.00
MPO ANCA 907840 156.00
Mycoplasma pneumonia (DFA) 907850 198.00
Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA) 907860 66.00
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) 907870 66.00
Nükleosom 907871 114.00
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA) 907880 74.00
Parainfluenza virus antijeni (DFA) 907890 198.00
Parvovirus B19 IgG 907900 156.00
Parvovirus B19 IgM 907910 156.00
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma) 907920 66.00
Pneumocystis carinii (DFA) 907930 320.00
Pnömokok antikor 907940 90.00
PR3 ANCA 907950 198.00
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon) 907970 16.00
Rotavirus antijeni 907980 214.00
Rubella antikor 907990 98.00
Rubella IgG avidite 908000 198.00
S-adezyon molekulleri (Her biri) 908010 264.00
Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) 908020 164.00
Sitokin ölçümü (Her bir sitokin için) 908030 114.00
Solunum sinsityal virusu (RSV. DFA) 908040 132.00
Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon testi 908045 56.00
Tetanoz antikor 908050 82.00
Toxoplasma hemaglütinasyon testi 908060 56.00
Toxoplasma IgG avidite 908070 214.00
Toxoplasma immünfloresan 908080 98.00
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) 908090 132.00
Varicella zoster virus (VZV) Ig G 908100 132.00
Varicella zoster virus (VZV) Ig M 908110 132.00
Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR 908115 945.29
Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu 908116 30.00
Candida PCR 908120 945.29
Chlamydia PCR 908130 945.29
CMV PCR 908140 945.29
HBV-DNA. kantitatif 908150 945.29
HCV genotiplendirme 908160 945.29
HCV-RNA. kantitatif 908170 945.29
HDV-RNA. kantitatif 908171 945.29
Helicobacter PCR 908180 945.29
Hepatit G PCR 908190 500.00
Herpes PCR (Her biri) 908200 945.29
HIV PCR 908210 945.29
HIV RNA. kantitatif 908220 500.00
Human papilloma virus (HPV) PCR 908230 945.29
Hücre siklusu ve DNA paneli 908240 500.00
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri. test başına 908250 500.00
Legionella PCR 908280 945.29
Mikobakteri (PCR) 908290 945.29
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR) 908300 500.00
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma. her bir grup 908310 500.00
Mycoplasma PCR 908320 945.29
Parvovirus PCR 908330 945.29
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da CMV sap. 908340 500.00
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da EBV sapt. 908350 500.00
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-1 sapt. 908360 500.00
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-2 sapt. 908370 500.00
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HV-6 sapt. 908380 500.00
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da VZV sapt. 908390 500.00
Transformasyon Con A ile 908400 500.00
Transformasyon PHA ile 908410 500.00
Transformasyon PPD ile 908420 500.00
Transformasyon tetanoz toksini ile 908430 500.00
İmprint 909210 132.00
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi 909250 82.00
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi 909260 82.00
İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi 909300 404.00
Sıvı bazlı sitoloji 909330 272.00
Servikal veya vajinal sitoloji 909340 132.00
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji 909360 132.00
Abortus 909410 386.00
Apse materyali 909430 386.00
Akciğer. transbronşial biyopsi 909440 386.00
Anevrizma. arteryal/ventriküler 909450 386.00
Anüs. polipoid gelişme (Tag) 909460 386.00
Apendiks. insidental 909470 386.00
Arter. aterom plağı 909480 386.00
Bartholin bezi kisti 909490 386.00
Bronkus. biyopsi 909500 386.00
Bursa/synovial kist 909510 303.50
Burun mukozası. biyopsi 909520 386.00
Burun. sinüs polipleri inflammatuar 909530 386.00
Deri. punch/insizyonel/shave biyopsi 909540 386.00
Divertikul-özefagus/ince barsak 909550 386.00
Duodenum. biyopsi 909560 386.00
Dupuytren kontraktürü dokusu 909570 386.00
Eklem. gevşek cisim 909580 386.00
Endometrium. küretaj/biyopsi 909590 386.00
Endoserviks. küretaj/biyopsi 909600 386.00
Epididim kist eksizyonu 909605 386.00
Femur başı. kırık dışında 909610 386.00
Fissür/fistül 909620 386.00
Ganglion kisti 909630 386.00
Hematom 909640 386.00
Hemoroidler 909650 386.00
Herni kesesi. herhangi bir bölgede 909660 386.00
Hidrosel kesesi 909670 386.00
İnce barsak. biyopsi 909680 386.00
İntervertebral disk 909690 386.00
Karpal tünel dokusu 909700 386.00
Kemik iliği. biyopsi 909720 1014.00
Kıkırdak. shaving 909730 386.00
Kolesteatoma 909740 386.00
Kolon. kolostomi stoması 909750 386.00
Kolon. biyopsi tek lokalizasyon 909760 386.00
Konjonktiva. biyopsi/pterygium 909770 386.00
Kornea 909780 386.00
Larinks. biyopsi 909790 386.00
Menisküs 909800 386.00
Mesane. biyopsi 909810 386.00
Mide. biyopsi tek lokalizasyon 909820 386.00
Mukosel. tükrük 909830 386.00
Nazofarinks/orofarinks. biyopsi 909840 386.00
Nöroma-morton/travmatik 909850 386.00
Özofagus. biyopsi 909860 386.00
Paratubal kistler (Morgagni hidati) 909870 386.00
Parmaklar. el/ayak. amputasyon. travmatik. iskemik 909880 303.50
Peyronie plak 909885 386.00
Pilonidal kist/sinüs 909890 386.00
Plasenta 909900 386.00
Plevra/perikard-biyopsi 909910 386.00
Polip. kolorektal 909920 386.00
Polip. mide/ince barsak 909930 386.00
Polip. servikal/endometrial 909940 386.00
Prostat. iğne biyopsisi 909950 386.00
Safra kesesi 909960 386.00
Sempatik ganglion 909970 386.00
Sinir. vagotomi ve benzeri girişim 909980 386.00
Sinüs. paranasal biyopsi 909990 386.00
Spermatosel 910000 386.00
Sünnet derisi 910010 386.00
Tendon/tendon kılıfı. tümör dışı 910030 303.50
Testiküler apendiks 910040 386.00
Testis. kastrasyon 910050 386.00
Tonsil ve/veya adenoidler 910060 386.00
Trakea. biyopsi 910080 386.00
Trombüs veya embolus 910090 386.00
Tuba uterina. biyopsi ve sterilizasyon 910100 386.00
Üreter. biyopsi 910110 386.00
Üretra biyopsi 910120 386.00
Üretral divertikül eksizyonu 910121 386.00
Vajina. biyopsi 910130 386.00
Varikosel 910150 386.00
Vas deferens 910160 386.00
Ven. varis 910180 386.00
Yumuşak doku. debridman 910190 386.00
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi 910200 386.00
Ağız mukozası/gingiva biyopsi 910220 502.00
Apendiks. insidental dışında 910230 502.00
Arter. biyopsi 910240 502.00
Beyin meninksler. tümör rezeksiyonu dışında 910250 502.00
Böbrek. biyopsi iğne 910260 502.00
Deri. eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon 910270 502.00
Dil. biyopsi 910280 502.00
Diş/odontojenik kist 910290 391.74
Dudak. biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu 910300 502.00
Eklem. rezeksiyon 910310 502.00
Ekstremite. amputasyon. travmatik 910320 502.00
Epididim rezeksiyonu 910325 502.00
Femur başı. kırık 910330 502.00
Hematosel eksizyonu 910335 502.00
Hipofiz tümörü 910340 502.00
Kalp kapakçığı 910350 502.00
Karaciğer. biyopsi iğne/Wedge (Kama) 910360 391.74
Kardiyak tümör rezeksiyonu 910365 502.00
Kas. biyopsi 910370 502.00
Kemik. ekzositoz 910380 502.00
Lenf düğümü. biyopsi 910390 502.00
Meme. biyopsi 910400 502.00
Meme/reduksiyon mammoplasti 910410 502.00
Myom (lar). myomektomi. uterus hariç 910420 502.00
Omentum. biyopsi 910430 502.00
Omentum rezeksiyonu 910431 502.00
Over. biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu 910440 502.00
Over (+/-Tuba). neoplastik değil 910450 391.74
Pankreas. biyopsi 910460 502.00
Paratiroid bezi 910470 502.00
Parmak el/ayak. amputasyon. travma dışı 910480 391.74
Penis rezeksiyonu parsiyel 910485 502.00
Peritoneal veya mezenterik tümör. kist rezeksiyonu 910489 502.00
Periton. biyopsi 910490 502.00
Prostat. iğne biyopsisi 910491 391.74
Prostat. TUR 910500 502.00
Plevral dekortikasyon 910505 502.00
Seminal vezikül.rezeksiyon 910508 502.00
Serviks. biyopsi 910510 502.00
Sinir. biyopsi 910520 502.00
Synovium 910530 502.00
Testis. biyopsi 910540 502.00
Testis. tümör/biyopsi/kastrasyon dışında 910550 391.74
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti 910560 502.00
Tuba uterina. ektopik gebelik 910570 502.00
Tükrük bezi. biyopsi 910580 502.00
Uterus. prolapsus için (+/-Tuba ve overler) 910590 391.74
Üreter. rezeksiyon 910600 502.00
Üretra rezeksiyon 910603 502.00
Vulva/labia. biyopsi 910610 391.74
Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç 910620 502.00
Adrenal (Sürrenal). rezeksiyon 910640 536.00
Akciğer. kama biyopsisi 910650 536.00
Beyin/meninksler. tümör rezeksiyonu 910660 536.00
Beyin. biyopsi 910670 536.00
Böbrek. parsiyel/total nefrektomi 910680 536.00
Dalak 910690 536.00
Deri. eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon 910695 536.00
Göz. enükleasyon/evisserasyon 910700 536.00
İnce barsak. rezeksiyon. tümör dışında 910710 536.00
Kalp eksplantı 910715 536.00
Karaciğer. kısmi rezeksiyon 910720 536.00
Karaciğer eksplantı 910721 536.00
Kemik-biyopsi/küretaj materyali 910730 419.01
Kemik fragmanları 910740 536.00
Kolon. segmental rezeksiyon. tümör dışı nedenle 910750 536.00
Kolon. biyopsi çoklu lokalizasyon 910751 536.00
Larinks. parsiyel/total rezeksiyon 910760 536.00
Lenf düğümleri. regional rezeksiyon (Diseksiyon) 910770 536.00
Mediasten. kitle 910780 536.00
Meme.parsiyel/basit rezeksiyon 910790 536.00
Mesane. TUR 910800 536.00
Mide. subtotal/total rezeksiyon. tümör dışı nedenle 910810 536.00
Mide. biyopsi çoklu lokalizasyon 910811 536.00
Myokard. biyopsi 910820 536.00
Odontojenik tümör 910830 536.00
Over. (+/-Tuba). neoplastik 910840 419.01
Penis rezeksiyonu radikal 910845 536.00
Prostat. iğne biyopsisi 910851 419.01
Prostat. radikal rezeksiyon dışında 910860 536.00
Sentinel Lenf nodülü incelemesi 910861 536.00
Serviks. konizasyon 910870 536.00
Stereotaktik beyin biyopsisi 910871 536.00
Timus. tümör 910880 536.00
Tiroid. total/lobektomi 910890 536.00
Tükrük bezi (Tümör dahil) 910900 536.00
Uterus. (+/-Adneksler). tümör ve prolapus hariç 910910 419.01
Akciğer. total/lob/segment rezeksiyonu 910930 808.00
Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon 910940 808.00
Ekstremite. disartikülasyon 910950 808.00
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi 910951 808.00
Fetus. diseksiyonla inceleme 910960 808.00
Göz. eksentrasyon 910961 808.00
İnce barsak. tümör için rezeksiyon 910962 808.00
Kalp-akciğer eksplantı 910965 808.00
Kemik. rezeksiyon 910970 808.00
Kolon. total rezeksiyon 910980 808.00
Kolon. tümör için segmental rezeksiyon 910990 808.00
Larinks. parsiyel/total + boyun lenf nodları 911000 808.00
Lobektomi beyin 911001 808.00
Mandibulektomi/maksillektomi. her biri 911005 808.00
Meme. mastektomi + aksilla lenf nodları 911010 808.00
Mesane. parsiyel/total rezeksiyon 911020 808.00
Mide. tümör için subtotal/total rezeksiyon 911030 808.00
Özefagus. parsiyel/total rezeksiyon 911040 808.00
Pankreas. total/subtotal rezeksiyon 911050 808.00
Prostat. radikal rezeksiyon 911060 808.00
Testis. tümör 911070 808.00
Uterus. neoplastik (+/-Tubalar ve overler) 911080 630.17
Vulva. total/subtotal rezeksiyon 911090 808.00
Yumuşak doku tümörü. geniş rezeksiyon 911100 808.00
Tahnit 911110 2062.00
Otopsi. tıbbi amaçlı 911120 2746.00
Otopsi. fetus 911130 684.00
Frozen İncelemesi 911150 1442.00
Histokimyasal Boyamalar 911160 330.00
İmmünfloresan Mikroskopi 911170 330.00
İmmünhistokimyasal İnceleme 911180 362.00
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok 911190 198.00
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması 911200 362.00
Kromojenik İn Situ Hibridizasyon 911201 1080.00
Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması 911210 198.00
Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması 911220 362.00
Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması 911230 238.00
Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi 911240 238.00
Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin) 911250 238.00
Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi 911260 634.00
Kromatografi ile yapılan tetkikler (Her biri) 911290 399.09
İdrarda Hipp. Asit (Manuel) 911300 29.91
Kanda Methemoglobin 911310 289.34
Kanda Çinkoprotoporfirin 911320 289.34
Kanda siyanür 911330 289.34
Kanda CoHB tayini 911340 289.34
Kanda Asetil Kolinesteraz 911350 289.34
İdrarda ALA-PROTO-PORFO 911360 289.34
İdrarda TCA ve TCE 911370 289.34
İdrarda Fenol 911380 289.34
EDTA Provakasyon testi 911390 1153.39
Hastane ve işyerinde provakasyon 911400 1153.39
İdrarda İOD Asit 911430 289.34
Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (Biyolojik sıvılarda) 911440 165.66
Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (Dokuda) 911441 349.16
Boğmaca İdentifikasyon Paneli 912000 552.00
Bordetella ELISA Ig G FHA 912010 428.00
Bordetella ELISA Ig G PT 912020 428.00
Clostridium difficile-doku kültürü toksin nötralizasyon testi 912030 1410.00
Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) 912040 386.00
Clostrodium difficile Antijeni+Toksin A 912050 634.00
Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü) 912060 924.00
Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi 912070 1286.00
Difteri ELISA Ig G 912080 428.00
Difteri İdendifikasyon Paneli 912090 782.00
Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Difteri Toksin Tesbiti) 912100 882.00
E.coli Serotiplendirme 912110 1286.00
ETEC Labil Toksin araştırılması 912120 1286.00
ETEC Stabil Toksin araştırılması 912130 1056.00
FTA-ABS 912140 452.00
FTA-ABS Ig M 912150 510.00
Haemophilus influenza antijenik tiplendirme 912160 1286.00
Meningokok Kültürü 912170 386.00
Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama testi 912180 412.00
Neisseria menengitidis antijenik tiplendirme 912190 1286.00
Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon testi 912200 412.00
Paul-Bunnel Testi 912210 122.00
PFGE 912220 1352.00
Plazmit Profil Analizi 912230 676.00
Salmonella serotiplendirilmesi 912240 782.00
Shigella serotiplendirilmesi 912250 452.00
Vibrio cholerae Kültürü 912260 782.00
Vibrio cholerae Toksin testi 912270 1204.00
Weil-felix 912280 122.00
Yersinia enterocolitica kültürü 912290 594.00
Filtre kağıdı kültürü-Harada Mori yöntemi (Nematod larvaları) 912300 66.00
Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme) 912310 66.00
Kato-katz (Helmint yumurtaları) 912320 106.00
Modifiye asit fast boyama (Cryptosporidium. Isospora. Cyclospora) 912330 122.00
Ascaris IHA 912340 576.00
Babesia IFAT IgG 912350 452.00
Babesia IFAT IgM 912360 452.00
Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA) 912370 386.00
Filaria (Wuchereria bancrofti) dipstick 912380 634.00
Kist Hidatik (Echinococcus) IFAT 912390 199.51
Kist Hidatik (Echinococcus) ELISA IgG 912400 249.37
Kist Hidatik (Echinococcus) Western Blot 912410 498.83
Leishmania Dipstick 912420 510.00
Leishmania ELISA IgM+IgG 912430 576.00
Leishmania FAST/DAT 912440 510.00
Leishmania IFA IgG 912450 254.00
Plasmodium dipsdick 912460 452.00
Sabin Feldman Dye testi (Toxoplasma) 912470 264.00
Schistosoma IHA 912480 634.00
Toxocara canis ELISA IgG 912490 386.00
Trichinella spiralis ELISA IgG 912500 320.00
Anaplasma IFA IgG 912510 452.00
Antraks-Şarbon Kültürü 912520 602.00
Bacillus anthracis ELISA IgG 912530 536.00
Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IFA 912540 386.00
Bartonella ileri tanı paneli (Kültür. tiplendirme. antibiyotik duyarlılık) 912550 774.00
Brucella ileri tanı paneli (Kültür. tiplendirme. antibiyotik duyarlılık) 912560 634.00
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA IgG (faz II) 912570 320.00
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA Faz I+faz II IgG 912580 634.00
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA IgM (faz II) 912590 320.00
Erlichia/Anaplasma IFA IgM 912600 367.57
Erlichia IFA IgG 912610 452.00
Franciella tularensis Aglütinasyon Testi 912620 156.00
Franciella tularensis ELISA IgG 912630 386.00
Franciella tularensis ELISA IgM 912640 386.00
Franciella tularensis Kültür 912650 594.00
Leptospira ELISA IgG 912660 280.00
Leptospira ELISA IgM 912670 330.00
Anti-adenovirus IgG 912680 330.00
Anti-adenovirus IgM 912690 330.00
Anti-RSV IgG 912700 330.00
Anti-RSV IgM 912710 330.00
BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) 912720 594.00
BOS IgM (Tek bir viruse spesifik) 912730 594.00
Doku kültüründe Kızamık antikor nötralizasyon Testi 912740 1988.00
Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi (Poliovirus tip 1. 2. 3) 912750 1988.00
HIV p24 antijeni 912760 716.00
Kırım-Kongo kanamalı ateş ELISA antijen 912770 188.00
Kırım-Kongo kanamalı ateş ELISA IgG 912780 188.00
Kırım-Kongo kanamalı ateş ELISA IgM 912790 188.00
Tick Borne EnsefalitVirusu IgG 912800 188.00
Tick Borne EnsefalitVirusu IgM 912810 188.00
Batı Nil Ateşi Virusu IgG 912820 188.00
Batı Nil Ateşi Virusu IgM 912830 188.00
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (Her bir ilaç) 912840 122.00
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (Her bir ilaç) 912850 156.00
Alkaloit Grubu Tayini 912860 510.00
Barbitürat Grubu Tayini 912870 510.00
Kanda alkol tayini (GC-Head Space) 912880 700.00
Salisilat Düzeyi 912890 510.00
Pandemi bakım hizmeti 510021 4000.00
Kromozom Analizi. Amniyotik sıvı G100000 2376.58
Kromozom Analizi. Düşük materyali/Gonad biyopsisi/Diğer doku G100010 1881.45
Kromozom Analizi. Fetal kan G100020 1782.44
Kromozom Analizi. Kemik iliği G100030 1782.44
Kromozom Analizi. Koryon villusu G100040 2574.64
Kromozom Analizi. Kromozomal Kırık Sendromları ve Mutajenite Çalışmaları G100050 1584.38
Kromozom Analizi. Periferik kan G100060 1188.28
FISH. 1-2 genetik lokus G100080 1402.82
FISH. 3-4 genetik lokus G100090 1650.37
FISH. t(4;14) (p16;q32) (FGFR3/IGH) G100100 1402.82
FISH. t(8;21) (q22;q22) (RUNX1/RUNX1T1) (AML/ETO) G100110 1402.82
FISH. t(9;22) (q34;q11.2) (BCR/ABL) (Standart) G100120 1402.82
FISH. t(11;14) (q13;q32) (CCND1/IGH) G100130 1402.82
FISH. t(12;21) (p13;q22) (ETV6/RUNX1) (TEL/AML1) G100140 1402.82
FISH. t(15;17) (q22;q21) (PML/RARA) G100150 1402.82
FISH. 5q delesyonu (5q31; 5q33) (5q-) G100160 1402.82
FISH. 7q11.23 delesyonu (Williams Sendromu) G100170 1402.82
FISH. 7q31 delesyonu G100180 1402.82
FISH. 7q-(7q22; 7q36)/SE7 TC G100190 1402.82
FISH. 11q22.3 delesyonu (ATM) G100200 1402.82
FISH. 13q14.2 delesyonu (RB1) G100210 1402.82
FISH. 17p13.1 delesyonu (p53) G100220 1402.82
FISH. 20q delesyonu (20q-) G100230 1402.82
FISH. CBFB t(16;16). inv(16) Break G100240 1402.82
FISH. IGH (14q32.33) Break G100250 1402.82
FISH. MLL (11q23.3) Break (KMT2A Break) G100260 1402.82
FISH. DiGeorge (N25) Sendromu G100270 1402.82
FISH. FGFR2-FGRFR3 Geni Füzyonları G100280 1402.82
FISH. SHOX (del Xpter-p22.32) G100290 1402.82
FISH. Trizomi/Monozomi 8 (CEP 8) (SE 8) (Sentromer 8) G100300 1402.82
FISH. Trizomi/Monozomi 12 (CEP 12) (SE 12) (Sentromer 12) G100310 1402.82
Blot Analiz (southern. northern. western) G100330 1031.46
Real Time PCR. 1 reaksiyon G100340 500.00
Real Time PCR. 2-5 reaksiyon G100350 1155.26
Real Time PCR. 6-10 reaksiyon G100360 2000.00
Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme. 1 reaksiyon G100370 577.58
Konvansiyonel (Sanger) DNA Dizileme. 2-5 reaksiyon G100380 1485.35
Yeni Nesil DNA Dizileme. 1 Gen G100390 3406.24
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. 2-4 Gen G100400 5092.45
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. 5-15 Gen G100410 7221.41
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. 16-40 Gen G100420 10100.52
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. 41 Gen ve üzeri G100430 14154.91
MLPA G100440 2475.63
MLPA. BRCA1-2 G100450 2475.63
MLPA. CFTR G100460 2475.63
MLPA. CMT (PMP22 geni için) G100470 2475.63
MLPA. CYP21A2 (MLPA-KAH) G100480 2475.63
MLPA. DMD G100490 2475.63
MLPA. SMA G100500 2475.63
5-Alfa Redüktaz Eksikliği (SRD5A2 Geni Dizi Analizi) G100510 3406.24
21-Hidroksilaz Eksikliği (CYP21A2 Geni Dizi Analizi) G100520 3406.24
ABL1 Geni T315I Mutasyon Analizi G100530 742.67
ABL1 Geni Dizi Analizi G100540 3406.24
Adenozin Deaminaz Eksikliği (ADA Geni Dizi Analizi) G100550 3406.24
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli (16-40 Gen) G100560 10100.52
Ailesel Adenomatozis Polipozis Koli (APC Geni Dizi Analizi) G100570 3406.24
Ailesel Meme/Over Kanseri (BRCA1 ve BRCA2 Geni Dizi Analizi) G100580 5092.45
Akondroplazi Hastalığı (FGFR3-G380R Varyant Analizi) G100590 577.58
Alfa Talasemi (Delesyon Analizi) G100600 990.22
Alfa Talasemi (HBA Geni Dizi Analizi) G100610 3406.24
Alfa-1 Antitirpsin Eksikliği (SERPINA1 Geni Dizi Analizi) G100620 3406.24
Alport Sendromu (COL4AA. COL4A3. COL4A5 Geni Dizi Analizi) G100630 5092.45
Ankilozan Spondilit (HLA-B27) G100640 742.67
Apert Sendromu (FGFR2 Geni Hedef Mutasyon Analizi) G100650 742.67
Aritmi Paneli (41 Gen ve üzeri) G100660 14154.91
Ataksi Telenjektazi (ATM Geni Dizi Analizi) G100670 3406.24
Bardet-Biedl Sendromu Paneli (16-40 gen) G100680 10100.52
Behçet Hastalığı (HLA-B5) G100690 742.67
Beta Talasemi (HBB Geni Dizi Analizi) G100700 3406.24
Biotinidaz Eksikliği (BTD Geni Dizi Analizi) G100710 3406.24
C-KIT (ekzon 9. 11. 13. 17) Mutasyon Analizi G100720 2970.72
CADASIL Hastalığı (NOTCH3 Geni Dizi Analizi) G100730 3406.24
CALR (Calreticulin) Gen Mutasyon Analizi G100740 1485.35
Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Paneli G100750 14154.91
Cornelia de Lange Sendromu Paneli (2-4 gen) G100760 5092.45
Çölyak Hastalığı (HLA-DQ2. HLA-DQ8) G100770 1485.35
Diabetes İnsipidus (AVP Geni Dizi Analizi) G100780 3406.24
Dihidropirimidin Dehidrogenaz Eksikliği (DPYD Geni Mutasyon Analizi) G100790 1485.35
Dravet Sendromu (SCN1A Geni Dizi Analizi) G100800 3406.24
Duchenne/Becker Musküler Distrofi (DMD Geni Dizi Analizi) G100810 3406.24
Epidermolizis Büllosa Paneli (16-40 Gen) G100820 10100.52
Fabry Hastalığı (GLA Geni Dizi Analizi) G100830 3406.24
Fenilketonüri (PAH Geni Dizi Analizi) G100840 3406.24
FGFR2 İlişkili Kraniyosinostozlar (FGFR2 Geni Dizi Analizi) G100850 3406.24
FGFR3 İlişkili İskelet Displazi (FGFR3) G100860 3406.24
FLT3 d835/ITD (TKD/ITD) Mutasyon Analizi G100870 742.67
FLT3 d835/ITD (TKD/ITD) Mutasyon Yükü Analizi G100880 1485.35
FMF Hastalığı (MEFV geni) Hedef Bölge/Mutasyon Analizi G100890 1485.35
FMF Hastalığı (MEFV geni Dizi Analizi) G100900 3406.24
Fragile X (FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) G100910 2888.22
Friedreich Ataksisi (FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) G100920 2888.22
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği (G6PD Geni Dizi Analizi) G100930 3406.24
GLUT1 Eksikliği (SLC2A1 Geni Dizi Analizi) G100940 3406.24
Hemakromatozis (HFE Geni Dizi Analizi) G100950 3406.24
Hemofili A (F8 Geni Dizi Analizi) G100960 3406.24
Hemolitik Üremik Sendromu (CFH Geni Dizi Analizi) G100970 3406.24
Herediter Spastik Parapleji 4 (SPG4 Geni Dizi Analizi) G100980 3406.24
Herediter Spastik Parapleji Paneli (41 Gen ve üzeri) G100990 14154.91
Huntington Hastalığı (HTT geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) G101000 1155.26
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli. 1-4 Gen G101010 4249.37
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli. 5-15 Gen G101020 7221.41
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli. 16-40 Gen G101030 10100.52
Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli. 41 Gen ve üzeri G101040 14154.91
IDH1 ve IDH2 Genleri Mutasyon Analizi G101050 1815.39
İmmünglobulin Ağır Zincir Mutasyon ve Hipermutasyon Analizi (IGHV Geni) G101060 4249.37
JAK2 Geni Ekzon 12 Mutasyon Analizi G101070 1485.35
JAK2 Geni V617F Mutasyon Analizi G101080 1485.35
Kimerizm (Kemik iliği nakli öncesi donör) G101090 2475.63
Kimerizm (Kemik iliği nakli öncesi hasta) G101100 2475.63
Kimerizm (Kemik iliği nakli sonrası hasta) G101110 2475.63
Kistik Fibrozis (CFTR Geni Dizi Analizi) G101120 3406.24
Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni (MPL Geni Dizi Analizi) G101130 3406.24
Li Fraumen Sendromu (TP53 Geni Dizi Analizi) G101140 3406.24
Lynch Sendromu Paneli (5-15 gen) G101150 7221.41
Marfan Sendromu (FBN1 Geni Dizi Analizi) G101160 3406.24
Maternal Kontaminasyon G101170 2475.63
MEN Tip 1 (MEN1 Geni Dizi Analizi) G101180 3406.24
Metakromatik Lökodistrofi (ARSA Geni Dizi Analizi) G101190 3406.24
Mikrosatellit İnstabilite Testi G101200 3406.24
Minimal Rezidüel Hastalık Analizi G101210 18154.74
Moleküler inv 16 (p13;q22) CBFB-MYH11 Füzyon Transkript Analizi G101220 2970.76
Moleküler Karyotipleme (500K’ya kadar veya eşdeğer çözünürlükte) G101230 4088.74
Moleküler Karyotipleme (500K ve üzeri veya eşdeğer çözünürlükte) G101240 4913.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(1:19) TCF3 (E2A)-PBX1 G101250 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(4:11) AFF1 (AF4)-KMT2A (MLL;KMT2A) G101260 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(8;21)(q22;q22) AML1 (RUNX1)-ETO (RUNX1T1) G101270 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p190 G101280 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p210 G101290 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p230 G101300 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(11;14) (q13;q32) G101310 825.17
Moleküler Translokasyon Analizi. t(12;21) (p12;q22) TEL-AML1 G101320 2970.76
Moleküler Translokasyon Analizi. t(14;18) (q32;q21) G101330 1155.26
Moleküler Translokasyon Analizi. t(15;17) (q22;q21) PML-RARA bcr1/2/3 G101340 2970.76
Mukopolisakkaridoz Plus Sendromu (VPS33A Geni Dizi Analizi) G101350 3406.24
Mukopolisakkaridoz Tip 1 (IDUA Geni Dizi Analizi) G101360 3406.24
Mukopolisakkaridoz Tip 2 (IDS Geni Dizi Analizi) G101370 3406.24
Mukopolisakkaridoz Tip 3 (GNS. HGSNAT. NAGLU. SGSH Geni Dizi Analizi) G101380 5092.45
Mukopolisakkaridoz Tip 4 (GALNS. GLB1 Geni Dizi Analizi) G101390 5092.45
Mukopolisakkaridoz Tip 6 (ARSB Geni Dizi Analizi) G101400 3406.24
Mukopolisakkaridoz Tip 7 (GUSB Dizi Analizi) G101410 3406.24
Mukopolisakkaridoz Tip 9 (Hiyalüronidaz Eksikliği. HYAL1 Geni Dizi analizi) G101420 3406.24
Mukopolisakkaridoz. Sınıflandırılmamış (Tüm Panel) G101430 7221.41
Müsküler Distrofi Paneli (41 Gen ve üzeri) G101440 14154.91
Myotoni Konjenita (CLCN1 Geni Dizi Analizi) G101450 3406.24
Myotonik Distrofi (DMPK Geni CTG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) G101460 1155.26
Noonan Sendromu (PTPN11 Geni Dizi Analizi) G101470 3406.24
Noonan Sendromu Paneli/RASopati Paneli (16-40 gen) G101480 10100.52
Nörofibromatozis Tip 1 (NF1 Geni Dizi Analizi) G101490 3406.24
Nörofibromatozis Tip 2 (NF2 Geni Dizi Analizi) G101500 3406.24
NPM1 Geni Transkriptlerinde Tip A. B. D Mutasyonu Tespiti G101510 1155.26
Okülokutanöz Albinizm Tip 1A ve Tip 1B (TYR Geni Dizi Analizi) G101520 3406.24
Osteogenesis İmperfecta (COL1A1. COL1A2 Geni Dizi Analizi) G101530 5092.45
Osteogenesis İmperfecta Paneli (16-40 Gen) G101540 10100.52
Otozomal Resesif Ağır Konjenital Nötropeni (HAX1 Geni Dizi Analzi) G101550 3406.24
PDGFB-COL1A1 Füzyonu Analizi G101560 1650.37
PDGFRA-FIP1L1 Füzyonu Analizi G101570 1650.37
PDGFRA-PDGFRB Genleri Füzyonu Analizi G101580 1650.37
Peutz-Jeghers Sendromu (STK11) Geni Dizi Analizi G101590 3406.24
Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri. kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik G101600 39760.98
Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri. sağlam çocuk doğmasına yönelik G101610 37509.95
PTEN Geni Dizi Analizi G101620 3406.24
QF PCR ile Anöploidi Analizi G101630 2475.63
RET Geni Dizi Analizi G101640 3406.24
Retinitis Pigmentosa Paneli (41 Gen ve üzeri) G101650 14154.91
RETT Sendromu (MECP2 Geni Dizi Analizi) G101660 3406.24
Spinoserebellar Ataksi Paneli (41 Gen ve üzeri) G101670 14154.91
Spinoserebellar Ataksi Tip 1-8 (ATXN1 ile ATXN8 arası Üçlü Tekrar Sayısı Analizi) G101680 2888.22
Stargardt Hastalığı (ABCA4. ELOVL4. PROM1 Geni Dizi Analizi) G101690 5092.45
Tay-Sachs Hastalığı (HEXA Geni Dizi Analizi) G101700 3406.24
Tiroid Hormon Direnci (THRB Geni Dizi Analizi) G101710 3406.24
Trombofili Paneli G101720 1155.26
Trombopoietin Reseptör MPL W515L/K Gen Analizi G101730 1155.26
Tuberoskleroz (TSC1-TSC2 Genleri Dizi Analizi) G101740 5092.45
Tüm Mitokondri Genomu Dizileme G101750 13143.85
Uzun QT Sendromu Paneli (16-40 gen) G101760 10100.52
Von Hippel Lindau (VHL Geni Dizi Analizi) G101770 3406.24
Warfarin (Coumadin) Direnci (VKORC1. CYP4F2. GGCX. CYP2C9) G101780 1155.26
Wilson hastalığı (ATP7B Geni Dizi Analizi) G101790 3406.24
WT1 Ekspresyon Analizi G101800 1815.46
Y Kromozom Mikrodelesyon Testi G101810 2888.22
Yeni Nesil DNA Dizileme. somatik mutasyon analizi. 1 Gen G101830 3406.24
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. somatik mutasyon analizi. 2-4 Gen G101840 5092.45
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. somatik mutasyon analizi. 5-15 Gen G101850 7221.41
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. somatik mutasyon analizi. 16-40 Gen G101860 10100.52
Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli. somatik mutasyon analizi. 41 Gen ve üzeri G101870 14154.91
ALK Geni Füzyonları Analizi G101880 1650.37
BRAF Geni (V600K-V600E) Mutasyon Analizi G101890 742.67
EGFR Geni (T790M. G719A ve G719X) Mutasyonu Analizi G101900 1815.39
EGFR Geni Dizi Analizi G101910 3406.24
ERBB2 Geni Amplifikasyon Analizi G101920 2640.68
FGFR2-FGRFR3 Geni Füzyonları G101930 3406.24
FGFR3 Geni G370C. R248C. S249C. Y373C Bölgeleri Mutasyon Analiz G101940 1155.26
KRAS Mutasyon Analizi G101950 1815.39
NTRK1. NTRK2 ve NTRK3 Genlerinin Tedavi ile İlişkili Olduğu Bilinen ve Yeni Füzyonlarının Tespiti G101960 5092.45
PIK3CA Geni Mutasyon Analizi G101970 2640.68
ROS1 Geni Füzyonları Analizi G101980 1650.37
1.25-Dihidroksi vitamin D L100000 264.00
1.4-Delta androstenedion L100010 106.00
2.3-Difosfogliserik asit (Serum) L100020 132.00
2.3-Difosfogliserik asit (Eritrosit) L100030 132.00
3-Alfa-Androstanediol glukuronid (Serum) L100040 32.00
3-Alfa-Androstanediol glukuronid (İdrar) L100050 32.00
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoimidazol (SAICAR) L100060 66.00
5-Hidroksi indol asetik asit (Serum) L100070 320.00
5-Hidroksi indol asetik asit/Kreatinin (Spot idrar) L100080 338.00
5-Hidroksi indol asetik asit (24 saatlik idrar) L100090 320.00
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Serum/Plazma) L100100 272.00
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 saatlik idrar) L100110 272.00
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Trombosit) L100120 272.00
5'-Nükleotidaz L100130 106.00
5'-Pirimidin nükleotidaz L100140 40.00
7-Dehidrokolesterol L100150 198.00
11-Deoksikortizol (Serum/Plazma) L100160 106.00
17-Hidroksikortikoidler (Plazma) L100170 486.00
17-Hidroksikortikoidler (24 saatlik idrar) L100180 486.00
17-Hidroksiprogesteron (Serum/Plazma) L100190 106.00
17-Hidroksiprogesteron (Kuru kan) L100200 106.00
17-Ketosteroidler (24 saatlik idrar) L100210 32.00
25-Hidroksi vitamin D L100220 264.00
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Serum/Plazma) L100230 132.00
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Kan) L100240 132.00
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (BOS) L100250 132.00
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Diğer vücut sıvıları) L100260 132.00
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) L100270 132.00
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) L100280 16.98
Aktive protein C rezistansı L100290 320.00
Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum/Plazma) L100300 16.00
Alanin aminotransferaz (ALT) (Vücut sıvıları) L100310 16.00
Albümin (Serum/Plazma) L100320 16.00
Albümin/Kreatinin (Spot idrar) L100330 90.00
Albümin (24 saatlik idrar) L100340 82.00
Albümin (BOS) L100350 16.00
Albümin (Diğer vücut sıvıları) L100360 16.00
Aldolaz (Serum/Plazma) L100370 32.00
Aldosteron (Serum/Plazma) L100380 188.00
Aldosteron/Kreatinin (Spot idrar) L100390 206.00
Aldosteron (24 saatlik idrar) L100400 188.00
Alfa 1 antitripsin L100410 106.00
Alfa fukozidaz (Serum/Plazma) L100420 264.00
Alfa fukozidaz (Kan) L100430 264.00
Alfa fukozidaz (Doku) L100440 264.00
Alfa fukozidaz (Lökosit) L100450 486.00
Alfa galaktozidaz (Serum/Plazma) L100460 264.00
Alfa galaktozidaz (Kuru kan) L100470 264.00
Alfa galaktozidaz (Doku) L100480 264.00
Alfa galaktozidaz (Lökosit) L100490 486.00
Alfa glukozidaz (Kuru kan) L100500 264.00
Alfa glukozidaz (Amniyotik sıvı) L100510 264.00
Alfa glukozidaz (Semen) L100520 264.00
Alfa glukozidaz (Doku) L100530 264.00
Alfa glukozidaz (Lökosit) L100540 486.00
Alfa HCG L100550 66.00
Alfa mannozidaz (Serum/Plazma) L100560 264.00
Alfa mannozidaz (Kuru kan) L100570 264.00
Alfa mannozidaz (Doku) L100580 264.00
Alfa mannozidaz (Lökosit) L100590 486.00
Alfa-1-Asit glikoprotein L100600 106.00
Alfa-1-Mikroglobulin (Serum/Plazma) L100610 132.00
Alfa-1-Mikroglobulin/Kreatinin (Spot idrar) L100620 140.00
Alfa-1-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) L100630 132.00
Alfa-2 antiplazmin L100640 132.00
Alfa-2 antiplazmin-plazmin kompleksi L100650 132.00
Alfa-2-Makroglobulin L100660 82.00
Alfa-Atriyal natriüretik peptid (ANP) L100670 272.00
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma) L100680 82.00
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Amniyotik sıvı) L100690 82.00
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Vücut sıvıları) L100700 82.00
Alkalen fosfataz (Serum/Plazma) L100710 16.00
Alkalen fosfataz (Vücut sıvıları) L100720 16.00
Alkalen fosfataz izoenzim paneli L100730 272.00
Alkalen fosfataz. kemiğe spesifik (Aktivite) L100740 320.00
Alkalen fosfataz. kemiğe spesifik (Kütle) L100750 320.00
Alüminyum (Serum/Plazma) L100760 214.00
Alüminyum (24 saatlik idrar) L100770 214.00
Alüminyum (Diyaliz sıvısı) L100780 214.00
Alüminyum (Vücut sıvıları) L100790 214.00
Amilaz (Serum/Plazma) L100800 16.00
Amilaz/Kreatinin (Spot idrar) L100810 24.88
Amilaz (24 saatlik idrar) L100820 16.00
Amilaz (Vücut sıvıları) L100830 16.00
Amiloid A (Serum/Plazma) L100840 156.00
Aminopeptidaz (Serum/Plazma) L100850 32.00
Amonyak (NH3) (Plazma) L100860 66.00
Amonyak (NH3) (İdrar) L100870 66.00
Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) (Serum/Plazma) L100880 106.00
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA L100890 198.00
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG L100900 198.00
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM L100910 198.00
Anti diuretik hormon (ADH. vazopressin) L100920 132.00
Anti HLA class I (Single antijen) L100930 1146.00
Anti HLA class II (Single antijen) L100940 1146.00
Anti skin antikor L100950 272.00
Antimüllerien hormon L100960 132.00
Antistreptolizin O (ASO) (Lateks aglutinasyon) L100970 16.00
Antistreptolizin O (ASO) L100980 32.00
Antitrombin 3 aktivitesi L100990 156.00
Apolipoprotein A-I L101000 106.00
Apolipoprotein A-II L101010 106.00
Apolipoprotein A-III L101020 106.00
Apolipoprotein B L101030 106.00
Apolipoprotein B-100 L101040 106.00
APTT L101050 74.00
APTT karışım (Mixing) testi L101060 156.00
APTT-LA L101070 156.00
Arilsülfataz A (Serum/Plazma) L101080 264.00
Arilsülfataz A (İdrar) L101090 264.00
Arilsülfataz A (Doku) L101100 264.00
Arilsülfataz A (Lökosit) L101110 486.00
Arilsülfataz B (Serum/Plazma/Kuru kan) L101120 264.00
Arilsülfataz B (İdrar) L101130 264.00
Arilsülfataz B (Doku) L101140 264.00
Arilsülfataz B (Lökosit) L101150 486.00
Arsenik (Serum/Plazma) L101160 214.00
Arsenik (24 saatlik idrar) L101170 214.00
Arsenik (Doku) L101180 214.00
Arsenik (Eritrosit) L101190 214.00
Arsenik (Diyaliz sıvısı) L101200 214.00
Arsenik (Vücut sıvıları) L101210 214.00
Asetoasetat (Serum/Plazma) L101220 24.00
Asetoasetat (İdrar) L101230 24.00
Aseton (Kan) L101240 122.00
Asit fosfataz L101250 66.00
Asit fosfataz. tartarata dirençli L101260 66.00
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi) L101270 56.00
Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma) L101280 16.00
Aspartat aminotransferaz (AST) (Vücut sıvıları) L101290 16.00
B hücre crossmatch (CDC otolog) L101300 898.00
B hücre crossmatch (Donörden) L101310 898.00
B natriüretik peptid (BNP) L101320 386.00
Bakır (Serum/Plazma) L101330 132.00
Bakır/Kreatinin (Spot idrar) L101340 140.00
Bakır (24 saatlik idrar) L101350 132.00
Bakır (Doku) L101360 132.00
Beta galaktozidaz (Serum/Plazma) L101370 264.00
Beta galaktozidaz (Kan) L101380 264.00
Beta galaktozidaz (Kuru kan) L101390 264.00
Beta galaktozidaz (Eritrosit) L101400 264.00
Beta galaktozidaz (Amniyotik sıvı. koryonik villüs) L101410 264.00
Beta galaktozidaz (Doku) L101420 264.00
Beta galaktozidaz (Lökosit) L101430 486.00
Beta galaktozidaz IgE Ab (Serum) L101440 264.00
Beta glukozidaz (Serum/Plazma) L101450 264.00
Beta glukozidaz (Kan) L101460 264.00
Beta glukozidaz (Kuru kan) L101470 264.00
Beta glukozidaz (Amniyotik sıvı. koryonik villüs) L101480 264.00
Beta glukozidaz (Doku) L101490 264.00
Beta glukozidaz (Lökosit) L101500 486.00
Beta glukuronidaz (Serum/Plazma/Kuru kan) L101510 264.00
Beta glukuronidaz (Doku) L101520 264.00
Beta glukuronidaz (Lökosit) L101530 486.00
Beta HCG (İdrar) L101540 82.00
Beta HCG (Serum/Plazma) L101550 82.00
Beta hidroksibütirat (Serum/Plazma) L101560 56.00
Beta hidroksibütirat (İdrar) L101570 56.00
Beta hidroksibütirat/Kreatinin (Spot idrar) L101580 74.00
Beta mannozidaz (Serum/Plazma) L101590 264.00
Beta mannozidaz (Doku) L101600 264.00
Beta mannozidaz (Lökosit) L101610 486.00
Beta-2-Mikroglobulin (Serum) L101620 114.00
Beta-2-Mikroglobulin (İdrar) L101630 114.00
Beta-2-Mikroglobulin (BOS) L101640 114.00
Beta-2-Transferrin (BOS) L101650 114.00
Beyaz Küre Sayımı (Vücut sıvıları) L101660 16.98
Bikarbonat (Serum) L101670 16.98
Bikarbonat (Kan) L101680 16.98
Bikarbonat (İdrar) L101690 16.98
Bikarbonat (Vücut sıvıları) L101700 16.98
Bilirubin. direkt (Serum/Plazma) L101710 16.00
Bilirubin. direkt (Vücut sıvıları) L101720 16.00
Bilirubin. total (Serum/Plazma) L101730 16.00
Bilirubin. total (Vücut sıvıları) L101740 16.00
Bilirubin (İdrar) L101750 16.00
Biotinidaz aktivitesi (Serum/Plazma) L101760 24.00
Biotinidaz aktivitesi (Kuru kan) L101770 24.00
BOS immünelektroforez L101780 536.00
BOS oligoklonal bant (Elektroforez) L101790 214.00
BOS oligoklonal bant (İzoelektrik odaklama) L101800 428.00
Böbrek taşı analizi L101810 66.00
Büyüme hormonu (Somatotropin) L101820 106.00
C peptid L101830 106.00
C reaktif protein (CRP) (Lateks) L101840 16.00
C reaktif protein (CRP) L101850 32.00
C1 esteraz inhibitör. fonksiyonel (Serum/Plazma) L101860 106.00
C1 esteraz inhibitör. kutle (Serum/Plazma) L101870 106.00
C1q bağlayan anti HLA tanımlama L101880 1146.00
C3d bağlayan anti HLA tanımlama L101890 1146.00
CA 125 (Serum/Plazma) L101900 98.00
CA 125 (Vücut sıvıları) L101910 98.00
CA 15-3 (Serum/Plazma) L101920 98.00
CA 15-3 (Vücut sıvıları) L101930 98.00
CA 19-9 (Serum/Plazma) L101940 98.00
CA 19-9 (Vücut sıvıları) L101950 98.00
CA 72-4 (Serum/Plazma) L101960 106.00
CA 72-4 (Vücut sıvıları) L101970 106.00
CH50 kompleman aktivitesi L101980 56.00
Cıva (Serum/Plazma) L101990 214.00
Cıva (Kan) L102000 214.00
Cıva (İdrar) L102010 214.00
Cıva (Doku) L102020 214.00
Cıva (Diyaliz sıvısı) L102030 214.00
Çinko (Serum/Plazma) L102040 132.00
Çinko (İdrar) L102050 132.00
Çinko (Doku) L102060 132.00
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22.C:24.C:26) analizi L102070 584.00
D-dimer (Kalitatif) L102080 132.00
D-dimer (Kantitatif) L102090 280.00
Dehidroepiandrosteron (DHEA) L102100 132.00
Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-SO4) L102110 106.00
Demir (Serum/Plazma) L102120 16.00
Demir (İdrar) L102130 16.00
Demir (Doku) L102140 16.00
Demir 3 klorür (FeCl3) (İdrar) L102150 24.00
Demir bağlama kapasitesi L102160 16.00
Deoksipiridinolin (DPD)/Kreatinin (Spot idrar) L102170 338.00
Deoksipiridinolin (DPD) (24 saatlik idrar) L102180 320.00
Desmoglein 1 antikoru L102190 198.00
Desmoglein 3 antikoru L102200 198.00
Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal) L102210 106.00
Diepoksibutan (DEB) testi (Kemik iliği) L102220 320.00
Diepoksibutan (DEB) testi (Kan) L102230 320.00
Dihidrobiyopterin redüktaz (Kuru kan) L102240 16.98
Dihidrotestosteron (DHT) L102250 198.00
Doku transglutaminaz IgA antikoru L102260 164.00
Doku transglutaminaz IgG antikoru L102270 164.00
Doymamış yağ asitleri (PUFA) analizi L102280 264.00
Dörtlü test (AFP-E3-HCG-İnhibin A) L102290 708.00
Eozinofil katyonik protein L102300 378.00
Eritropoetin L102310 280.00
Estradiol (E2) (Serum/Plazma) L102320 82.00
Estradiol (E2) (İdrar) L102330 82.00
Estriol (E3) L102340 82.00
Etanol (Serum/Plazma) L102350 122.00
Etanol (Kan) L102360 122.00
Etanol (Serum/Plazma) (GC-MS) L102370 198.00
Etanol (Kan) (GC-MS) L102380 198.00
Etil glukuronid (Etanol metaboliti) (İdrar) L102390 122.00
Fenilalanin yükleme testi L102400 164.00
Ferritin (Serum/Plazma) L102410 66.00
Ferritin (Kan) L102420 66.00
Fibrin/Fibrinojen fragmanları (Kalitatif) L102430 40.00
Fibrin/Fibrinojen fragmanları (Kantitatif) L102440 82.00
Fibrinojen L102450 82.00
Fibrinojen antijeni (İmmünokimyasal) L102460 82.00
Fitanik asit analizi L102470 198.00
Folat (Serum/Plazma) L102480 82.00
Folat (Eritrosit) L102490 82.00
Follikül stimülan hormon (FSH) L102500 82.00
Fosfor (Serum/Plazma) L102510 16.00
Fosfor/Kreatinin (Spot idrar) L102520 24.00
Fosfor (24 saatlik idrar) L102530 16.00
Fosfor (Vücut sıvıları) L102540 16.00
Fötal fibronektin testi L102550 164.00
Fruktoz (Kalitatif) (İdrar) L102560 32.00
Fruktozamin L102570 56.00
Fumarilasetoasetat L102580 264.00
Gaitada azot tayini (24 saatlik) L102590 32.00
Gaitada pH L102600 16.00
Gaitada sindirim durumu L102610 32.00
Gaitada sterkobilin (Kalitatif) L102620 56.00
Gaitada yağ L102630 24.00
Gaitada fruktoz L102640 32.00
Gaitada galaktoz L102650 32.00
Gaitada glukoz L102660 32.00
Gaitada laktoz L102670 32.00
Gaitada sükroz L102680 32.00
Galaktoz (Serum/Plazma) L102690 66.00
Galaktoz (Kan) L102700 66.00
Galaktoz (Kuru kan) L102710 66.00
Galaktoz (İdrar) L102720 66.00
Galaktoz (Eritrosit) L102730 66.00
Galaktozilseramidaz (Kuru kan) L102740 222.00
Galaktozilseramidaz (Doku) L102750 222.00
Galaktozilseramidaz (Amniyotik sıvı) L102760 222.00
Galaktozilseramidaz (Lökosit) L102770 462.00
Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum/Plazma) L102780 16.00
Gamma glutamil transferaz (GGT) (Vücut sıvıları) L102790 16.00
Gastrin L102800 106.00
Gebelik testi (İdrar) L102810 40.00
Glike hemoglobin (Hb A1c) L102820 56.00
Glike hemoglobin (Hb A1c) (HPLC) L102830 214.00
Glike hemoglobin (Hb A1c) (Elektroforez) L102840 214.00
Glikojen L102850 264.00
Glikozaminoglikan paneli (İdrar) L102860 386.00
Glomerul bazal membran antikoru L102870 156.00
Glukagon L102880 66.00
Glukoz (Serum/Plazma) L102890 16.00
Glukoz/Kreatinin (Spot idrar) L102900 20.90
Glukoz (24 saatlik idrar) L102910 16.00
Glukoz (BOS) L102920 16.00
Glukoz (Diğer vücut sıvıları) L102930 16.00
Glukoz (Postprandial 1 saat) L102940 16.00
Glukoz (Postprandial 2 saat) L102950 16.00
Glukoz (Kalitatif) (İdrar) L102960 32.00
Glukoz-6-Fosfat dehidrogenaz. (G-6-PD) (Serum/Plazma) L102970 56.00
Glukoz-6-Fosfat dehidrogenaz. (G-6-PD) (Eritrosit) L102980 56.00
Glukoz-6-Fosfataz (Serum) L102990 164.00
Glukoz-6-Fosfataz (Doku) L103000 164.00
Glukoz-6-Fosfataz (Eritrosit) L103010 164.00
Haptoglobin L103020 106.00
Hasta başı glukoz (Glukometre) L103030 16.00
HbA2 L103040 66.00
HDL kolesterol L103050 16.00
Heinz body aranması L103060 40.00
Heksozaminidaz A (Serum/Plazma) L103070 264.00
Heksozaminidaz A (Amniyotik sıvı. koryonik villüs) L103080 264.00
Heksozaminidaz A (Doku) L103090 264.00
Heksozaminidaz A (Lökosit) L103100 486.00
Heksozaminidaz A aktivatör protein L103110 264.00
Hematokrit (Manuel) L103120 16.00
Hemoglobin varyant analizi (Agar jel) L103130 320.00
Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez) L103140 486.00
Hemoglobin varyant analizi (HPLC) L103150 486.00
Histamin (Serum/Plazma) L103160 82.00
Histamin/Kreatinin (Spot idrar) L103170 90.00
Histamin (24 saatlik idrar) L103180 82.00
HLA-B27 (Akım sitometri) L103190 172.00
HLA-B27 (PCR) L103200 378.00
HLA-B5 (PCR) L103210 172.00
HLA-B57 (PCR) L103220 172.00
HLA-DQ8 L103230 172.00
HLA-DQB1*0201 L103240 172.00
HLA-DR4 L103250 172.00
HLA-ABC. serolojik L103260 452.00
HLA-A. moleküler düşük çözünürlükte L103270 1286.00
HLA-B. moleküler düşük çözünürlükte L103280 1286.00
HLA-C. moleküler düşük çözünürlükte L103290 1286.00
HLA-DP. moleküler düşük çözünürlükte L103300 1286.00
HLA-DQA1. moleküler düşük çözünürlükte L103310 1286.00
HLA-DQB1. moleküler düşük çözünürlükte L103320 1286.00
HLA-DRB1. moleküler düşük çözünürlükte L103330 1286.00
HLA-DRB3. moleküler düşük çözünürlükte L103340 1286.00
HLA-DRB4.moleküler düşük çözünürlükte L103350 1286.00
HLA-DRB5. moleküler düşük çözünürlükte L103360 1286.00
HLA-A. moleküler yüksek çözünürlükte L103370 1724.00
HLA-B. moleküler yüksek çözünürlükte L103380 1724.00
HLA-C. moleküler yüksek çözünürlükte L103390 1724.00
HLA-DPB1. moleküler yüksek çözünürlükte L103400 1724.00
HLA-DQA1. moleküler yüksek çözünürlükte L103410 1724.00
HLA-DQB1. moleküler yüksek çözünürlükte L103420 1724.00
HLA-DRB1. moleküler yüksek çözünürlükte L103430 1724.00
HLA-DRB3. moleküler yüksek çözünürlükte L103440 1724.00
HLA-DRB4. moleküler yüksek çözünürlükte L103450 1724.00
HLA-DRB5. moleküler yüksek çözünürlükte L103460 1724.00
HLA-A SBT. yüksek çözünürlükte L103470 5436.00
HLA-B SBT. yüksek çözünürlükte L103480 5436.00
HLA-C SBT. yüksek çözünürlükte L103490 5436.00
HLA-DQB1 SBT. yüksek çözünürlükte L103500 5436.00
HLA-DRB1 SBT. yüksek çözünürlükte L103510 5436.00
Hücre sayımı (Vücut sıvıları) L103520 16.98
IgD L103530 114.00
IgE L103540 114.00
IgG indeksi L103550 214.00
İdrar analizi (Strip ile) L103560 16.00
İdrar mikroskopisi L103570 24.00
İduronat-2-Sülfataz (Serum/Plazma) L103580 90.00
İduronat-2-Sülfataz (Kuru kan) L103590 90.00
İduronat-2-Sülfataz (Doku) L103600 90.00
İduronat-2-Sülfataz (Lökosit) L103610 312.00
İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG) L103620 272.00
İmmün kompleks C3d (Ünite/hacim) (Serum/Plazma) L103630 198.00
İmmün kompleks IgE (Ünite/hacim) (Serum/Plazma) L103640 198.00
İmmün kompleks IgG (Kütle/hacim) (Serum/Plazma) L103650 198.00
İmmün kompleks IgM (Kütle/hacim) (Serum/Plazma) L103660 198.00
İmmün kompleks. kandida albikans (Ünite/hacim) (Serum/Plazma) L103670 198.00
İmmün kompleks. C1q bağlayıcı ölçümü (C1q binding assay) (Ünite/hacim) (Serum/Plazma) L103680 198.00
İmmün kompleks. Polietilenglikol (PEG) ölçümü (Ünite/hacim) (Serum/Plazma) L103690 198.00
İmmün kompleks. Raji hücre ölçümü (Raji cell assay) (Ünite/hacim) (Serum/Plazma) L103700 198.00
İmmün yetmezlik paneli (Akım sitometri) (Kan) L103710 708.00
İmmünelektroforez (Serum/Plazma) L103720 660.00
İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi (Serum/Plazma) L103730 428.00
İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi (İdrar) L103740 428.00
İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi (Vücut sıvıları) L103750 428.00
İnhibin A L103760 272.00
İnhibin B L103770 272.00
İnsülin L103780 66.00
İnsülin (Tokluk) L103790 66.00
İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1. Somatomedin-C) L103800 214.00
İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein 3 (IGFBP-3) L103810 164.00
İnterferon Gama SalınımTesti (IGRA) L103811 1258.30
İyonize kalsiyum (Serum/Plazma) L103820 32.00
İyonize kalsiyum (Kan) L103830 32.00
İyot (İdrar) L103840 156.00
Kalsitonin L103850 164.00
Kalsiyum (Serum/Plazma) L103860 16.00
Kalsiyum/Kreatinin (Spot idrar) L103870 24.00
Kalsiyum (24 saatlik idrar) L103880 16.00
Kalsiyum (Vücut sıvıları) L103890 16.00
Kan gazları L103900 66.00
Kan gazı ve kooksimetre L103910 106.00
Kanama zamanı L103920 16.98
Kappa hafif zincir. serbest (Serum) L103930 164.00
Kappa hafif zincir. total (Serum) L103940 164.00
Kappa hafif zincir (İdrar) L103950 164.00
Karboksihemoglobin L103960 500.00
Karnitin (İdrar) L103970 40.00
Karnitin. serbest (Serum/Plazma) L103980 40.00
Karnitin. total (Serum/Plazma) L103990 40.00
Karnitin/Açilkarnitin analizi (Serum/Plazma) L104000 254.00
Karnitin/Açilkarnitin analizi (Kuru kan) L104010 254.00
Karnitin/Açilkarnitin analizi (İdrar) L104020 254.00
Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma) L104030 90.00
Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Vücut sıvıları) L104040 90.00
Katekolaminler (Serum/Plazma) L104050 264.00
Katekolaminler/Kreatinin (Spot idrar) L104060 264.00
Katekolaminler (24 saatlik idrar) L104070 264.00
Katekolaminler (BOS) L104080 264.00
Katekolamin metabolitleri (Serum/Plazma) L104090 264.00
Katekolamin metabolitleri/Kreatinin (Spot idrar) L104100 280.00
Katekolamin metabolitleri (24 saatlik İdrar) L104110 264.00
Katekolamin metabolitleri (BOS) L104120 264.00
Keton cisimleri (Serum/Plazma) L104130 40.00
Keton cisimleri (Kalitatif) (Serum/Plazma) L104140 40.00
Keton cisimleri (İdrar) L104150 40.00
Keton cisimleri (Kalitatif) (İdrar) L104160 40.00
Keton cisimleri (Vücut sıvıları) L104170 40.00
Klorür (Serum/Plazma) L104180 16.00
Klorür/Kreatinin (Spot idrar) L104190 20.90
Klorür (24 saatlik idrar) L104200 16.00
Klorür (BOS) L104210 16.00
Klorür (Diğer vücut sıvıları) L104220 16.00
Koagülasyon faktör 5 aktivite L104230 264.00
Koagülasyon faktör 7 aktivite L104240 264.00
Koagülasyon faktör 8 aktivite L104250 264.00
Koagülasyon faktör 9 aktivite L104260 264.00
Koagülasyon faktör 10 aktivite L104270 264.00
Koagülasyon faktör 11 aktivite L104280 264.00
Koagülasyon faktör 12 aktivite L104290 264.00
Koagülasyon faktör 13 aktivite L104300 264.00
Koagülasyon faktör 2 inhibitör L104310 214.00
Koagülasyon faktör 5 inhibitör L104320 214.00
Koagülasyon faktör 7 inhibitör L104330 214.00
Koagülasyon faktör 8 inhibitör L104340 214.00
Koagülasyon faktör 9 inhibitör L104350 214.00
Koagülasyon faktör 10 inhibitör L104360 214.00
Koagülasyon faktör 11 inhibitör L104370 214.00
Koagülasyon faktör 12 inhibitör L104380 214.00
Koagülasyon faktör 7 antijeni L104390 264.00
Koagülasyon faktör 8 antikoru L104400 156.00
Koagülasyon faktör 9 antikoru L104410 156.00
Kolajen tip 1 C-telopeptid (Serum/Plazma) L104420 378.00
Kolajen tip 1 C-telopeptid/Kreatinin (Spot idrar) L104430 396.00
Kolajen tip 1 C-telopeptid (24 saatlik idrar) L104440 378.00
Kolajen tip 1 N-telopeptid (Serum/Plazma) L104450 378.00
Kolajen tip 1 N-telopeptid/Kreatinin (Spot idrar) L104460 396.00
Kolajen tip 1 N-telopeptid (24 saatlik idrar) L104470 378.00
Kolajen+ADP ile indüklenmiş kapanma zamanı L104480 462.00
Kolajen+Epinefrin ile indüklenmiş kapanma zamanı L104490 462.00
Kolesistokinin L104500 296.00
Kolestanol L104510 132.00
Kolesterol (Serum/Plazma) L104520 16.00
Kolesterol (Vücut sıvıları) L104530 16.00
Kompleman C1q L104540 66.00
Kompleman C2 L104550 66.00
Kompleman C3 L104560 66.00
Kompleman C4 L104570 66.00
Kompleman C5 L104580 66.00
Kompleman C6 L104590 66.00
Kompleman C7 L104600 66.00
Kompleman C8 L104610 66.00
Kompleman C9 L104620 66.00
Kompleman C1q antijeni (Serum) L104630 98.00
Kompleman faktör H L104640 56.00
Kompleman faktör I L104650 56.00
Kompleman faktör P (Properdin) L104660 56.00
Kortizol (Serum/Plazma) L104670 82.00
Kortizol sabah ölçümü (Serum/Plazma) L104680 82.00
Kortizol geceyarısı ölçümü (Serum/Plazma) L104690 82.00
Kortizol/Kreatinin (Spot idrar) L104700 98.00
Kortizol (24 saatlik idrar) L104710 82.00
Kortizol (Tükrük) L104720 82.00
Kreatin kinaz (Serum/Plazma) L104730 16.00
Kreatin kinaz (Vücut sıvıları) L104740 16.00
Kreatin kinaz izoenzimleri (Elektroforez) L104750 264.00
Kreatin kinaz-MB (Aktivite) L104760 66.00
Kreatin kinaz-MB (Kütle) L104770 132.00
Kreatinin (Serum/Plazma) L104780 16.00
Kreatinin (Spot idrar) L104790 16.00
Kreatinin (24 saatlik idrar) L104800 16.00
Kreatinin (Vücut sıvıları) L104810 16.00
Kreatinin klerens testi L104820 40.00
Kriyofibrinojen L104830 66.00
Kriyoglobulin L104840 66.00
Krom L104850 214.00
Kurşun (Serum/Plazma) L104860 132.00
Kurşun (Kan) L104870 132.00
Kurşun (İdrar) L104880 132.00
Laktat (Serum/Plazma) L104890 90.00
Laktat (Kan) L104900 90.00
Laktat (Vucut sıvıları) L104910 90.00
Laktat dehidrogenaz (Serum/Plazma) L104920 16.00
Laktat dehidrogenaz (BOS) L104930 16.00
Laktat dehidrogenaz (Diğer vücut sıvıları) L104940 16.00
Laktat dehidrogenaz izoenzimleri (Elektroforez) L104950 296.00
Laktoz (Kalitatif) (İdrar) L104960 32.00
Lambda hafif zincir. serbest (Serum/Plazma) L104970 164.00
Lambda hafif zincir. total (Serum/Plazma) L104980 164.00
Lambda hafif zincir (İdrar) L104990 164.00
LDL kolesterol (Direkt) L105000 32.00
Lenfosit alt grupları L105010 1088.00
Lenfosit proliferasyon testi L105020 156.00
Lenfosit proliferasyon testi (Fitohemaglütinin ile uyarılmış) L105030 156.00
Lenfosit proliferasyon testi (Konkanavalin A ile uyarılmış) L105040 156.00
Lesitin/Sfingomyelin oranı (Amniyotik sıvı) L105050 90.00
L-iduronidaz (Serum/Plazma) L105060 90.00
L-iduronidaz (Kuru kan) L105070 90.00
L-iduronidaz (Doku) L105080 90.00
L-iduronidaz (Lökosit) L105090 312.00
Lipaz (Serum/Plazma) L105100 24.00
Lipaz (İdrar) L105110 24.00
Lipaz (Vücut sıvıları) L105120 24.00
Lipoprotein elektroforezi L105130 90.00
Lipoprotein a L105140 66.00
Lizozomal enzimler (Serum/Plazma) L105150 1302.00
Lizozomal enzimler. tarama (Kan) L105160 1302.00
Lizozomal enzimler. tarama (Kuru kan) L105170 1302.00
Lizozomal enzimler. tarama (İdrar) L105180 1302.00
Lökosit sayımı. manuel (Vücut sıvıları) L105190 16.98
Lupus antikoagülan (Tarama) L105200 82.00
Lupus antikoagülan (Doğrulama) L105210 264.00
Lüteinizan hormon (LH) L105220 82.00
Magnezyum (Serum/Plazma) L105230 32.00
Magnezyum (Vücut sıvıları) L105240 32.00
Magnezyum (Lökosit) L105250 264.00
Melatonin (Serum/Plazma) L105260 164.00
Metanol (Kan) L105270 122.00
Methemoglobin (Kan) L105280 500.00
Metil malonik asit (Serum/Plazma) L105290 24.00
Metil malonik asit/Kreatinin (Spot idrar) L105300 40.00
Metil malonik asit (24 saatlik idrar) L105310 24.00
Mitokondri enzim paneli (Doku) L105320 386.00
Miyoglobin (Serum/Plazma) L105330 132.00
Miyoglobin (İdrar) L105340 132.00
N-Asetilgalaktozamin-6-Sülfataz (Doku) L105350 106.00
N-Asetilgalaktozamin-6-Sülfataz (Lökosit) L105360 330.00
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (Serum/Plazma) L105370 106.00
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (İdrar) L105380 106.00
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (Doku) L105390 106.00
N-Asetilglukozaminidaz-alfa (Lökosit) L105400 330.00
Neonatal bilirubin L105410 56.00
Neonatal TSH (Kuru kan) L105420 82.00
Nikel (Serum/Plazma) L105430 396.00
Nikel (Kan) L105440 396.00
Nikel/Kreatinin (Spot idrar) L105450 404.00
Nikel (24 saatlik idrar) L105460 396.00
Nikel (Doku) L105470 396.00
Nikel (Vücut sıvıları) L105480 396.00
Nitroblue Tetrazolyum (NBT) (Kalitatif) L105490 40.00
Nitroblue Tetrazolyum (NBT) (Kantitatif) L105500 132.00
Nitroprussid testi (Kalitatif) (İdrar) L105510 24.00
Nöromiyelitis optika (NMO) IgG L105520 156.00
Nöron spesifik enolaz (Serum/Plazma) L105530 164.00
Nöron spesifik enolaz (Vücut sıvıları) L105540 164.00
Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kantitatif) L105550 428.00
Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kalitatif) L105560 140.00
Oksalat/Kreatinin (Spot idrar) L105570 206.00
Oksalat (24 saatlik idrar) L105580 198.00
Oksihemoglobin L105590 500.00
Oksisteroller (Serum/Plazma) L105600 132.00
Oligosakkarit analizi (İdrar) L105610 106.00
Oraklaşma testi L105620 56.00
Organik asit analizi (Serum/Plazma) L105630 584.00
Organik asit analizi (Kuru kan) L105640 584.00
Organik asit analizi (BOS) L105650 584.00
Organik asit analizi (İdrar) L105660 510.00
Ornitin karbamoiltransferaz (Serum/Plazma) L105670 40.00
Ornitin karbamoiltransferaz (Doku) L105680 40.00
Orotik asit (Serum/Plazma) L105690 24.00
Orotik asit (İdrar) L105700 24.00
Orotik asit (BOS) L105710 24.00
Osteokalsin L105720 238.00
Ozmolalite (Serum/Plazma) L105730 66.00
Ozmolalite (İdrar) L105740 24.00
Ozmotik frajilite testi L105750 106.00
Ozmotik frajilite testi (İnkübasyonlu) L105760 106.00
Özel hematolojik boyalar-Esteraz L105770 106.00
Özel hematolojik boyalar-Periyodik asit-Schiff L105780 106.00
Özel hematolojik boyalar-Peroksidaz L105790 106.00
Özel hematolojik boyalar-Prusya mavisi L105800 106.00
Özel hematolojik boyalar-Sudan black L105810 106.00
Özel hematolojik boyalar-Tartarat rezistan asit fosfataz L105820 106.00
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Serum/Plazma) L105830 264.00
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Kuru kan) L105840 264.00
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Doku) L105850 264.00
Palmitoil protein tiyoesteraz (PPT) (Lökosit) L105860 486.00
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik L105870 1542.00
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama L105880 766.00
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik L105890 1542.00
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama L105900 766.00
Pankreatik amilaz (Serum/Plazma) L105910 56.00
Pankreatik amilaz (Vücut sıvıları) L105920 56.00
Pankreatik elastaz (Serum) L105930 56.00
Pankreatik elastaz (Gaita) L105940 32.00
PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein A) L105950 164.00
Parathormon (PTH) (Serum/Plazma) L105960 90.00
Parathormon (PTH) (Vücut sıvıları) L105970 90.00
Parathormon (PTH). intraoperatif 5. dakika L105980 90.00
Parathormon (PTH). intraoperatif 10. dakika L105990 90.00
Periferik yayma incelemesi L106000 16.00
Peroksizomal yağ asitleri paneli L106010 584.00
Piridinolin/Kreatinin (Spot idrar) L106020 272.00
Piridinolin (24 saatlik idrar) L106030 264.00
Piruvat (Serum/Plazma) L106040 164.00
Piruvat (Kan) L106050 164.00
Piruvat kinaz (Serum/Plazma) L106060 40.00
Piruvat kinaz (Eritrosit) L106070 40.00
Plazminojen aktivatör (PA) L106080 188.00
Porfirin (Kalitatif) (İdrar) L106090 90.00
Porfirin (Kantitatif) (İdrar) L106100 272.00
Porfirin (Kantitatif) (Serum/Plazma) L106110 272.00
Porfobilinojen/Kreatinin (Spot idrar) L106120 288.00
Porfobilinojen (Kalitatif) (İdrar) L106130 90.00
Porfobilinojen (24 saatlik idrar) L106140 90.00
Potasyum (Serum/Plazma) L106150 16.00
Potasyum (Kan) L106160 16.00
Potasyum/Kreatinin (Spot idrar) L106170 24.00
Potasyum (24 saatlik idrar) L106180 16.00
Potasyum (Vücut sıvıları) L106190 16.00
Prealbumin L106200 106.00
Pristanik asit (Serum/Plazma) L106210 198.00
ProB natriüretik peptid (NT-ProBNP) L106220 386.00
Progesteron L106230 90.00
Prokalsitonin (Serum/Plazma) L106240 320.00
Prokolajen tip 3 N-Terminal peptid L106250 198.00
Prolaktin L106260 90.00
Prostat spesifik antijen (PSA). serbest L106270 132.00
Prostat spesifik antijen (PSA). total L106280 82.00
Prostatik asit fosfataz (PAP) L106290 106.00
Protein (Serum/Plazma) L106300 16.00
Protein/Kreatinin (Spot idrar) L106310 32.00
Protein (24 saatlik idrar) L106320 16.98
Protein (Vücut sıvıları) L106330 16.00
Protein C L106340 486.00
Protein C antijeni L106350 320.00
Protein elektroforezi (Serum) L106360 140.00
Protein elektroforezi (İdrar) L106370 140.00
Protein elektroforezi (BOS) L106380 140.00
Protein S L106390 486.00
Protein S antijeni L106400 320.00
Protoporfirin/Kreatinin (Spot idrar) L106410 90.00
Protoporfirin (24 saatlik idrar) L106420 90.00
Protrombin zamanı (Koagülometre) L106430 82.00
Pseudokolinesteraz L106440 66.00
Pürin nükleozid fosforilaz (Eritrosit) L106450 98.00
Pürin nükleozid fosforilaz (Doku) L106460 98.00
Pürin nükleozid fosforilaz (BOS) L106470 98.00
Pürin nükleozid fosforilaz (Lökosit) L106480 320.00
Renin (Aktivite) L106490 164.00
Renin (Kütle) L106500 164.00
Reptilaz zamanı L106510 214.00
Retikülosit sayımı (Manuel) L106520 40.00
Retikülosit sayımı (Otomatik sistem) L106530 106.00
Retinol bağlayıcı protein (RBP) (Serum/Plazma) L106540 132.00
Retinol bağlayıcı protein (RBP) (İdrar) L106550 132.00
Revers T3 (R-T3) L106560 56.00
Romatoid faktör (RF) L106570 32.00
Rotavirüs RNA. poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) (Gaita) L106580 354.00
Rotavirüs RNA. poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) (İzolat) L106590 354.00
S100 B proteini (Serum) L106600 584.00
S100 B proteini (BOS) L106610 584.00
Safra asitleri (Serum/Plazma) L106620 584.00
Safra asitleri (İdrar) L106630 584.00
Safra asitleri (Vücut sıvıları) L106640 584.00
Sedimantasyon L106650 16.98
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) L106660 164.00
Selenyum L106670 98.00
Sensitif CRP (hsCRP) L106680 114.00
Sensitif serbest testosteron L106690 106.00
Sensitif total testosteron L106700 66.00
Serbest beta HCG L106710 106.00
Serbest hemoglobin (Plazma) L106720 24.00
Serbest hemoglobin (İdrar) L106730 32.00
Serbest kortizol/Kreatinin (Spot idrar) L106740 66.00
Serbest kortizol (24 saatlik idrar) L106750 56.00
Serbest T3 L106760 56.00
Serbest T4 L106770 56.00
Serbest testosteron L106780 106.00
Seruloplazmin (Serum/Plazma) L106790 24.00
Seruloplazmin (Vücut sıvıları) L106800 24.00
Sfingomyelinaz (Kan) L106810 264.00
Sfingomyelinaz (Kuru kan) L106820 264.00
Sfingomyelinaz (Doku) L106830 264.00
Sfingomyelinaz (Lökosit) L106840 486.00
Sistatin C (Serum/Plazma) L106850 106.00
Sistatin C/Kreatinin (Spot idrar) L106860 122.00
Sistatin C (24 saatlik idrar) L106870 106.00
Sitokeratin 19 (Cyfra 21-1) (Serum/Plazma) L106880 164.00
Sitrat/Kreatinin (Spot idrar) L106890 180.00
Sitrat (24 saatlik idrar) L106900 164.00
Sodyum (Serum/Plazma) L106910 16.00
Sodyum (Kan) L106920 16.00
Sodyum/Kreatinin (Spot idrar) L106930 24.00
Sodyum (24 saatlik idrar) L106940 16.00
Sodyum (Vücut sıvıları) L106950 16.00
Sükroz (Kalitatif) (İdrar) L106960 32.00
T hücre crossmatch (CDC otolog) L106970 898.00
T hücre crossmatch (Donörden) L106980 898.00
T ve B lenfosit crossmatch yorumlama L106990 898.00
T ve B lenfosit crossmatch. tek donör (Akım sitometresi) L107000 3530.00
Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi) L107010 56.00
Tam Kan Sayımı (Hemogram) L107020 32.00
Ter testi uygulaması L107030 214.00
Tetrahidrobiyopterin yükleme testi (BH 4) L107040 16.98
Tiroglobulin L107050 106.00
Tiroid peroksidaz antikorları (Anti TPO) L107060 106.00
Tiroid stimule edici immünglobulin (TSI) L107070 320.00
Tiroksin bağlayan globulin (TBG) L107080 106.00
Toluen (Kan) (GC-Head Space) L107090 122.00
Total glikozaminoglikan/Kreatinin (Spot idrar) L107100 40.00
Total HCG (Serum/Plazma) L107110 82.00
Total heksozaminidaz (A+B) (Serum/Plazma) L107120 264.00
Total heksozaminidaz (A+B) (Amniyotik sıvı. koryonik villüs) L107130 264.00
Total heksozaminidaz (A+B) (Doku) L107140 264.00
Total heksozaminidaz (A+B) (Lökosit) L107150 486.00
Total testosteron L107160 66.00
Transferrin L107170 106.00
Transferrin-karbohidrat eksik (Serum/Plazma) L107180 106.00
Transferrin-asialo karbohidrat eksik/Total transferrin (Serum/Plazma) L107190 106.00
Transferrin-monosialo karbohidrat eksik/Total transferrin (Serum/Plazma) L107200 106.00
Transferrin-disialo karbohidrat eksik/Total transferrin (Serum/Plazma) L107210 106.00
Transferrin-trisialo karbohidrat eksik/Total transferrin (Serum/Plazma) L107220 106.00
Transferrin-tetrasialo karbohidrat eksik/Total transferrin (Serum/Plazma) L107230 106.00
Transferrin-pentasialo karbohidrat eksik/Total transferrin (Serum/Plazma) L107240 106.00
Trigliserid (Serum/Plazma) L107250 16.00
Trigliserid (Vücut sıvıları) L107260 16.00
Tripeptidil peptidaz (TPP) (Kuru kan) L107270 264.00
Tripeptidil peptidaz (TPP) (Doku) L107280 264.00
Triptaz (Serum/Plazma) L107290 164.00
Trombin ve antitrombin kompleks (Tat) L107300 56.00
Trombin zamanı L107310 82.00
Tromboelastografi paneli (Kan) L107320 320.00
Tromboelastografi. aktivasyon paneli olmadan (Kan) L107330 320.00
Tromboelastografi. heparinaz paneli eklenmesinden sonra (Kan) L107340 320.00
Trombosit fonksiyon testleri paneli (ADP. Epinefrin. Kolajen. Ristosetin) L107350 272.00
Troponin I L107360 114.00
Troponin T L107370 122.00
TSH L107380 56.00
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB) L107390 164.00
Uzun zincirli yağ asitleri (Serum/Plazma) L107400 132.00
Üçlü test (AFP-E3-HCG) L107410 428.00
Üre (Serum/Plazma) L107420 16.00
Üre/Kreatinin (Spot idrar) L107430 21.89
Üre (24 saatlik idrar) L107440 16.00
Üre nefes testi L107450 650.00
Ürik asit (Serum/Plazma) L107460 16.00
Ürik asit/Kreatinin (Spot idrar) L107470 24.00
Ürik asit (24 saatlik idrar) L107480 16.00
Vanilil mandelik asit (VMA)/Kreatinin (Spot idrar) L107490 230.00
Vanilil mandelik asit (VMA) (24 saatlik idrar) L107500 214.00
Vitamin A L107510 214.00
Vitamin B12 L107520 66.00
Vitamin C L107530 272.00
Vitamin E L107540 272.00
von Willebrand faktör antijeni L107550 272.00
von Willebrand faktör proteaz (ADAMTS 13) inhibitörü L107560 264.00
von Willebrand faktör. ristosetin kofaktör L107570 428.00
Vücut sıvılarının pH ölçümü L107580 24.00
Yağ asitleri (Serum/Plazma) L107590 40.00
Yağ asitleri (İdrar) L107600 40.00
Yenidoğan taraması (Kuru kan) L107610 320.00
Ağaç Alerjeni Karışımı L107640 272.00
Çayır Alerjeni Karışımı L107650 272.00
Epidermal Alerjeni Karışımı 1 L107660 272.00
Epidermal Alerjeni Karışımı 2 L107670 272.00
Epidermal Alerjeni Karışımı 3 L107680 272.00
Epidermal Alerjeni Karışımı 4 L107690 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 1 L107700 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 2 L107710 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 3 L107720 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 4 L107730 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 5 L107740 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 6 L107750 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 7 L107760 272.00
Gıda Alerjeni Karışımı 8 L107770 272.00
Hayvan Epitel Alerjeni Karışımı L107780 272.00
Küf Alerjeni Karışımı L107790 272.00
Narenciye Alerjeni Karışımı L107800 272.00
Ot Alerjeni Karışımı L107810 272.00
Toz Alerjeni Karışımı L107820 272.00
Alfa laktalbumin IgE antikoru L107840 214.00
Alternaria alternata IgE antikoru L107850 214.00
Amoksisilin IgE antikoru L107860 214.00
Ampisilin IgE antikoru L107870 214.00
Ananas IgE antikoru L107880 214.00
Antep fıstığı IgE antikoru L107890 214.00
Armut IgE antikoru L107900 214.00
Arpa IgE antikoru L107910 214.00
Articaine IgE antikoru L107920 214.00
Artemisia vulgaris IgE antikoru L107930 214.00
Aspergillus fumigatus IgE antikoru L107940 214.00
At döküntüsü IgE antikoru L107950 214.00
Avokado IgE antikoru L107960 214.00
Ay çekirdeği IgE antikoru L107970 214.00
Badem IgE antikoru L107980 214.00
Bakla IgE antikoru L107990 214.00
Bal arısı IgE antikoru L108000 214.00
Bal IgE antikoru L108010 214.00
Bal kabağı IgE antikoru L108020 214.00
Balık IgE antikoru L108030 214.00
Barbunya IgE antikoru L108040 214.00
Pediyatrik gıda IgE antikoru L108050 214.00
Bermuda çimeni IgE antikoru L108060 214.00
Beta laktoglobulin IgE antikoru L108070 214.00
Bezelye IgE antikoru L108080 214.00
Bovine serum albumin (BSA) IgE antikoru L108090 214.00
Böğürtlen IgE antikoru L108100 214.00
Börülce IgE antikoru L108110 214.00
Brazil nut IgE antikoru L108120 214.00
Buğday IgE antikoru L108130 214.00
Buğday omega 5 gliadin IgE antikoru L108140 214.00
Ceviz IgE antikoru L108150 214.00
Çam fıstığı IgE antikoru L108160 214.00
Çavdar IgE antikoru L108170 214.00
Çikolata IgE antikoru L108180 214.00
Çilek IgE antikoru L108190 214.00
Dana eti IgE antikoru L108200 214.00
Dermatofagoides sp IgE antikoru L108210 214.00
Diklofenak IgE antikoru L108220 214.00
Domates IgE antikoru L108230 214.00
Ekmek mayası IgE antikoru L108240 214.00
Elma IgE antikoru L108250 214.00
Etilenoksit IgE antikoru L108260 214.00
Fare epiteli IgE antikoru L108270 214.00
Fındık IgE antikoru L108280 214.00
Fındık rekombinant Cor a 1 IgE antikoru L108290 214.00
Fındık rekombinant Cor a 8 IgE antikoru L108300 214.00
Formaldehid IgE antikoru L108310 214.00
Gluten IgE antikoru L108320 214.00
Greyfurt IgE antikoru L108330 214.00
Guinea pig IgE antikoru L108340 214.00
Güvercin dışkısı IgE antikoru L108350 214.00
Hamam böceği IgE antikoru L108360 214.00
Haşhaş IgE antikoru L108370 214.00
Havuç IgE antikoru L108380 214.00
Hindi eti IgE antikoru L108390 214.00
Hindistan cevizi IgE antikoru L108400 214.00
Ispanak IgE antikoru L108410 214.00
İncir IgE antikoru L108420 214.00
İnek epiteli IgE antikoru L108430 214.00
İnek sütü whey IgE antikoru L108440 214.00
İnhalan IgE antikoru L108450 214.00
Jelatin IgE antikoru L108460 214.00
Kabak çekirdeği IgE antikoru L108470 214.00
Kaju IgE antikoru L108480 214.00
Kakao IgE antikoru L108490 214.00
Kanarya tüyü IgE antikoru L108500 214.00
Kandida albikans IgE antikoru L108510 214.00
Karabiber IgE antikoru L108520 214.00
Karabuğday IgE antikoru L108530 214.00
Kara sinek IgE antikoru L108540 214.00
Karınca IgE antikoru L108550 214.00
Karides IgE antikoru L108560 214.00
Karpuz IgE antikoru L108570 214.00
Kayısı IgE antikoru L108580 214.00
Kaynatılmış süt IgE antikoru L108590 214.00
Kazein IgE antikoru L108600 214.00
Kaz tüyü IgE antikoru L108610 214.00
Keçi epiteli IgE antikoru L108620 214.00
Keçi sütü IgE antikoru L108630 214.00
Kedi döküntüsü IgE antikoru L108640 214.00
Kereviz IgE antikoru L108650 214.00
Kestane IgE antikoru L108660 214.00
Keten tohumu IgE antikoru L108670 214.00
Kırmızı biber IgE antikoru L108680 214.00
Kinoa IgE antikoru L108690 214.00
Kivi IgE antikoru L108700 214.00
Kladosporyum kladosporioides IgE antikoru L108710 214.00
Klaritromisin IgE antikoru L108720 214.00
Klorheksidin IgE antikoru L108730 214.00
Koyun epiteli IgE antikoru L108740 214.00
Koyun sütü IgE antikoru L108750 214.00
Köpek döküntüsü IgE antikoru L108760 214.00
Kuru fasülye IgE antikoru L108770 214.00
Kuzu eti IgE antikoru L108780 214.00
Lateks IgE antikoru L108790 214.00
Lidokain IgE antikoru L108800 214.00
Lolium IgE antikoru L108810 214.00
Makademya fındığı IgE antikoru L108820 214.00
Mandalina IgE antikoru L108830 214.00
Mango IgE antikoru L108840 214.00
Marul IgE antikoru L108850 214.00
Maş fasülyesi IgE antikoru L108860 214.00
Mercimek IgE antikoru L108870 214.00
Metronidazol IgE antikoru L108880 214.00
Mısır IgE antikoru L108890 214.00
Morina balığı IgE antikoru L108900 214.00
Muhabbet kuşu tüyü IgE antikoru L108910 214.00
Muz IgE antikoru L108920 214.00
Nar IgE antikoru L108930 214.00
Nohut IgE antikoru L108940 214.00
Ovalbumin IgE antikoru L108950 214.00
Ovomukoid IgE antikoru L108960 214.00
Ördek eti IgE antikoru L108970 214.00
Ördek tüyü IgE antikoru L108980 214.00
Patates IgE antikoru L108990 214.00
Pekan cevizi IgE antikoru L109000 214.00
Penisilin G IgE antikoru L109010 214.00
Penisilin V IgE antikoru L109020 214.00
Penisilyum IgE antikoru L109030 214.00
Pirinç IgE antikoru L109040 214.00
Portakal IgE antikoru L109050 214.00
Sarımsak IgE antikoru L109060 214.00
Sefaklor IgE antikoru L109070 214.00
Seftriakson IgE antikoru L109080 214.00
Sefuroksim IgE antikoru L109090 214.00
Siprofloksasin IgE antikoru L109100 214.00
Sivrisinek IgE antikoru L109110 214.00
Soğan IgE antikoru L109120 214.00
Somon balığı IgE antikoru L109130 214.00
Soya IgE antikoru L109140 214.00
Susam IgE antikoru L109150 214.00
Süksinilkolin IgE antikoru L109160 214.00
Süt IgE antikoru L109170 214.00
Şeftali IgE antikoru L109180 214.00
Tavşan döküntüsü IgE antikoru L109190 214.00
Tavuk eti IgE antikoru L109200 214.00
Taze fasülye IgE antikoru L109210 214.00
Timothy (Phleum) IgE antikoru L109220 214.00
Tuna balığı IgE antikoru L109230 214.00
Üzüm IgE antikoru L109240 214.00
Yaban arısı IgE antikoru L109250 214.00
Yer fıstığı IgE antikoru L109260 214.00
Yeşil biber IgE antikoru L109270 214.00
Yulaf IgE antikoru L109280 214.00
Yumurta IgE antikoru L109290 214.00
Yumurta beyazı IgE antikoru L109300 214.00
Yumurta sarısı IgE antikoru L109310 214.00
Zeytin IgE antikoru L109320 214.00
Zeytin poleni IgE antikoru L109330 214.00
Alanin (Serum/Plazma) L109350 24.00
Alanin (Kuru kan) L109360 24.00
Alanin (İdrar) L109370 24.00
Alanin (BOS) L109380 24.00
Alanin (Diğer vücut sıvıları) L109390 24.00
Arjinin (Serum/Plazma) L109400 24.00
Arjinin (Kuru kan) L109410 24.00
Arjinin (İdrar) L109420 24.00
Arjinin (BOS) L109430 24.00
Arjinin (Diğer vücut sıvıları) L109440 24.00
Asparajin (Serum/Plazma) L109450 24.00
Asparajin (Kuru kan) L109460 24.00
Asparajin (İdrar) L109470 24.00
Asparajin (BOS) L109480 24.00
Asparajin (Diğer vücut sıvıları) L109490 24.00
Aspartat (Serum/Plazma) L109500 24.00
Aspartat (Kuru kan) L109510 24.00
Aspartat (İdrar) L109520 24.00
Aspartat (BOS) L109530 24.00
Aspartat (Diğer vücut sıvıları) L109540 24.00
Etanolamin (Serum/Plazma) L109550 24.00
Etanolamin (İdrar) L109560 24.00
Etanolamin (BOS) L109570 24.00
Fenilalanin (Serum/Plazma) L109580 24.00
Fenilalanin (Kuru kan) L109590 24.00
Fenilalanin (İdrar) L109600 24.00
Fenilalanin (BOS) L109610 24.00
Fenilalanin (Diğer vücut sıvıları) L109620 24.00
Fosfoetanolamin (Serum/Plazma) L109630 24.00
Fosfoetanolamin (Kuru kan) L109640 24.00
Fosfoetanolamin (İdrar) L109650 24.00
Fosfoetanolamin (BOS) L109660 24.00
Fosfoserin (Serum/Plazma) L109670 24.00
Fosfoserin (Kuru kan) L109680 24.00
Fosfoserin (İdrar) L109690 24.00
Fosfoserin (BOS) L109700 24.00
Glisin (Serum/Plazma) L109710 24.00
Glisin (Kuru kan) L109720 24.00
Glisin (İdrar) L109730 24.00
Glisin (BOS) L109740 24.00
Glisin (Diğer vücut sıvıları) L109750 24.00
Glutamat (Serum/Plazma) L109760 24.00
Glutamat (Kuru kan) L109770 24.00
Glutamat (İdrar) L109780 24.00
Glutamat (BOS) L109790 24.00
Glutamat (Diğer vücut sıvıları) L109800 24.00
Glutamin (Serum/Plazma) L109810 24.00
Glutamin (Kuru kan) L109820 24.00
Glutamin (İdrar) L109830 24.00
Glutamin (BOS) L109840 24.00
Glutamin (Diğer vücut sıvıları) L109850 24.00
Hidroksilizin (Serum/Plazma) L109860 24.00
Hidroksilizin (Kuru kan) L109870 24.00
Hidroksilizin (İdrar) L109880 24.00
Hidroksilizin (BOS) L109890 24.00
Hidroksilizin (Diğer vücut sıvıları) L109900 24.00
Histidin (Serum/Plazma) L109910 24.00
Histidin (Kuru kan) L109920 24.00
Histidin (İdrar) L109930 24.00
Histidin (BOS) L109940 24.00
Histidin (Diğer vücut sıvıları) L109950 24.00
Homosistein (Serum/Plazma) L109960 264.00
Homosistein/Kreatinin (Spot idrar) L109970 210.52
Homosistein (24 saatlik idrar) L109980 264.00
Homosistein (Kuru kan) L109990 264.00
Homosistein (BOS) L110000 264.00
Homosistein (Diğer vücut sıvıları) L110010 264.00
Homositrülin (Serum/Plazma) L110020 24.00
Homositrülin (Kuru kan) L110030 24.00
Homositrülin (İdrar) L110040 24.00
Homositrülin (BOS) L110050 24.00
İzolösin (Serum/Plazma) L110060 24.00
İzolösin (Kuru kan) L110070 24.00
İzolösin (İdrar) L110080 24.00
İzolösin (BOS) L110090 24.00
İzolösin (Diğer vücut sıvıları) L110100 24.00
Lizin (Serum/Plazma) L110110 24.00
Lizin (Kuru kan) L110120 24.00
Lizin (İdrar) L110130 24.00
Lizin (BOS) L110140 24.00
Lizin (Diğer vücut sıvıları) L110150 24.00
Lösin (Serum/Plazma) L110160 24.00
Lösin (Kuru kan) L110170 24.00
Lösin (İdrar) L110180 24.00
Lösin (BOS) L110190 24.00
Lösin (Diğer vücut sıvıları) L110200 24.00
Metilhistidin (Serum/Plazma) L110210 24.00
Metilhistidin (Kuru kan) L110220 24.00
Metilhistidin (İdrar) L110230 24.00
Metilhistidin (BOS) L110240 24.00
Metilhistidin (Diğer vücut sıvıları) L110250 24.00
Metiyonin (Serum/Plazma) L110260 24.00
Metiyonin (Kuru kan) L110270 24.00
Metiyonin (İdrar) L110280 24.00
Metiyonin (BOS) L110290 24.00
Metiyonin (Diğer vücut sıvıları) L110300 24.00
Ornitin (Serum/Plazma) L110310 24.00
Ornitin (Kuru kan) L110320 24.00
Ornitin (İdrar) L110330 24.00
Ornitin (BOS) L110340 24.00
Ornitin (Diğer vücut sıvıları) L110350 24.00
Prolin (Serum/Plazma) L110360 24.00
Prolin (Kuru kan) L110370 24.00
Prolin (İdrar) L110380 24.00
Prolin (BOS) L110390 24.00
Prolin (Diğer vücut sıvıları) L110400 24.00
Serin (Serum/Plazma) L110410 24.00
Serin (Kuru kan) L110420 24.00
Serin (İdrar) L110430 24.00
Serin (BOS) L110440 24.00
Serin (Diğer vücut sıvıları) L110450 24.00
Sistatiyonin (Serum/Plazma) L110460 24.00
Sistatiyonin (Kuru kan) L110470 24.00
Sistatyonin (İdrar) L110480 24.00
Sistatiyonin (BOS) L110490 24.00
Sistatiyonin (Diğer vücut sıvıları) L110500 24.00
Sistein (Serum/Plazma) L110510 24.00
Sistein (Kuru kan) L110520 24.00
Sistein (İdrar) L110530 24.00
Sistein (BOS) L110540 24.00
Sistin/Kreatinin (Spot idrar) L110550 40.00
Sistin (24 saatlik idrar) L110560 24.00
Sistin (Lökosit) L110570 264.00
Sitrülin (Serum/Plazma) L110580 24.00
Sitrülin (Kuru kan) L110590 24.00
Sitrülin (İdrar) L110600 24.00
Sitrülin (BOS) L110610 24.00
Sitrülin (Diğer vücut sıvıları) L110620 24.00
Taurin (Serum/Plazma) L110630 24.00
Taurin (Kuru kan) L110640 24.00
Taurin (İdrar) L110650 24.00
Taurin (BOS) L110660 24.00
Taurin (Diğer vücut sıvıları) L110670 24.00
Tirozin (Serum/Plazma) L110680 24.00
Tirozin (Kuru kan) L110690 24.00
Tirozin (İdrar) L110700 24.00
Tirozin (BOS) L110710 24.00
Tirozin (Diğer vücut sıvıları) L110720 24.00
Treonin (Serum/Plazma) L110730 24.00
Treonin (Kuru kan) L110740 24.00
Treonin (İdrar) L110750 24.00
Treonin (BOS) L110760 24.00
Treonin (Diğer vücut sıvıları) L110770 24.00
Triptofan (Serum/Plazma) L110780 24.00
Triptofan (Kuru kan) L110790 24.00
Triptofan (İdrar) L110800 24.00
Triptofan (BOS) L110810 24.00
Triptofan (Diğer vücut sıvıları) L110820 24.00
Valin (Serum/Plazma) L110830 24.00
Valin (Kuru kan) L110840 24.00
Valin (İdrar) L110850 24.00
Valin (BOS) L110860 24.00
Valin (Diğer vücut sıvıları) L110870 24.00
ACTH-CRH uyarı testi-15. dakika L110900 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 0. dakika L110910 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 5. dakika L110920 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 15. dakika L110930 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 30. dakika L110940 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 45. dakika L110950 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 60. dakika L110960 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 90. dakika L110970 132.00
ACTH-CRH uyarı testi 120. dakika L110980 132.00
Kortizol-CRH uyarı testi-15. dakika L111000 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 0. dakika L111010 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 5. dakika L111020 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 15. dakika L111030 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 30. dakika L111040 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 45. dakika L111050 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 60. dakika L111060 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 90. dakika L111070 82.00
Kortizol-CRH uyarı testi 120. dakika L111080 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi-15. dakika L111100 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 0. dakika L111110 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 15. dakika L111120 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 30. dakika L111130 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 45. dakika L111140 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 60. dakika L111150 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 90. dakika L111160 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 120. dakika L111170 82.00
Kortizol-ACTH uyarı testi 24. Saat L111180 82.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi-15. dakika L111200 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 0. dakika L111210 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 15. dakika L111220 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 30. dakika L111230 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 45. dakika L111240 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 60. dakika L111250 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 90. dakika L111260 106.00
17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 120. dakika L111270 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi-15. dakika L111290 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 0. dakika L111300 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 15. dakika L111310 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 30. dakika L111320 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 45. dakika L111330 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 60. dakika L111340 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 90. dakika L111350 106.00
DHEA-SO4-ACTH uyarı testi 120. dakika L111360 106.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 0. dakika L111380 66.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 15. dakika L111390 66.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 30. dakika L111400 66.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 45. dakika L111410 66.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 60. dakika L111420 66.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 90. dakika L111430 66.00
Testosteron-ACTH uyarı testi 120. dakika L111440 66.00
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 0. dakika L111460 106.00
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 15. dakika L111470 106.00
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 30. dakika L111480 106.00
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 45. dakika L111490 106.00
11-Deoksikortizol-ACTH uyarı testi 60. dakika L111500 106.00
Androstenedion-ACTH uyarı testi 0.dakika L111520 106.00
Androstenedion-ACTH uyarı testi 15.dakika L111530 106.00
Androstenedion-ACTH uyarı testi 30.dakika L111540 106.00
Androstenedion-ACTH uyarı testi 60. dakika L111550 106.00
Androstenedion-ACTH uyarı testi 120.dakika L111560 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi-15. dakika L111580 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 0. dakika L111590 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 10. dakika L111600 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 15. dakika L111610 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 20. dakika L111620 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 30. dakika L111630 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 40. dakika L111640 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 45. dakika L111650 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 60. dakika L111660 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 90. dakika L111670 106.00
Büyüme hormonu-İnsülin uyarı testi 120. dakika L111680 106.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi-30. dakika L111700 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 0. dakika L111710 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 10. dakika L111720 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 15. dakika L111730 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 20. dakika L111740 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 30. dakika L111750 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 40. dakika L111760 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 45. dakika L111770 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 60. dakika L111780 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 90. dakika L111790 82.00
Kortizol-İnsülin uyarı testi 120. dakika L111800 82.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi-15. dakika L111820 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 0. dakika L111830 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 10. dakika L111840 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 15. dakika L111850 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 20. dakika L111860 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 30. dakika L111870 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 40. dakika L111880 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 45. dakika L111890 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 60. dakika L111900 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 90. dakika L111910 16.00
Glukoz-İnsülin uyarı testi 120. dakika L111920 16.00
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 0. dakika L111940 106.00
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 30. dakika L111950 106.00
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 45. dakika L111960 106.00
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 60. dakika L111970 106.00
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 90. dakika L111980 106.00
Büyüme hormonu-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 120. dakika L111990 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi-15. dakika L112010 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 0. dakika L112020 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 20. dakika L112030 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 30. dakika L112040 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 45. dakika L112050 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 60. dakika L112060 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 90. dakika L112070 106.00
Büyüme hormonu-Arjinin uyarı testi 120. dakika L112080 106.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112100 132.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 30. dakika L112110 132.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 60. dakika L112120 132.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 90. dakika L112130 132.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 120. dakika L112140 132.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 150. dakika L112150 132.00
ACTH-Glukagon uyarı testi 180. dakika L112160 132.00
Kortizol-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112180 82.00
Kortizol-Glukagon uyarı testi 30. dakika L112190 82.00
Kortizol-Glukagon uyarı testi 60. dakika L112200 82.00
Kortizol-Glukagon uyarı testi 90. dakika L112210 82.00
Kortizol-Glukagon uyarı testi 120. dakika L112220 82.00
Kortizol-Glukagon uyarı testi 180. dakika L112230 82.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112250 106.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 30. dakika L112260 106.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 60. dakika L112270 106.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 90. dakika L112280 106.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 120. dakika L112290 106.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 150. dakika L112300 106.00
Büyüme hormonu-Glukagon uyarı testi 180. dakika L112310 106.00
C peptid-Glukagon uyarı testi 0. dakika L112330 106.00
C peptid-Glukagon uyarı testi 5. dakika L112340 106.00
C peptid-Glukagon uyarı testi 10. dakika L112350 106.00
C peptid-Glukagon uyarı testi 15. dakika L112360 106.00
FSH-LHRH uyarı testi-15. dakika L112380 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 0. dakika L112390 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 15. dakika L112400 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 30. dakika L112410 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 60. dakika L112420 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 90. dakika L112430 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 120. dakika L112440 82.00
FSH-LHRH uyarı testi 240. dakika L112450 82.00
LH-LHRH uyarı testi-15. dakika L112470 82.00
LH-LHRH uyarı testi 0. dakika L112480 82.00
LH-LHRH uyarı testi 30. dakika L112490 82.00
LH-LHRH uyarı testi 60. dakika L112500 82.00
LH-LHRH uyarı testi 90. dakika L112510 82.00
LH LHRH uyarı testi 120. dakika L112520 82.00
LH-LHRH uyarı testi 240. dakika L112530 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 0. dakika L112550 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 15. dakika L112560 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 20. dakika L112570 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 30. dakika L112580 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 45. dakika L112590 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 60. dakika L112600 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 90. dakika L112610 82.00
FSH-GNRH uyarı testi 120. dakika L112620 82.00
LH-GNRH uyarı testi 0. dakika L112640 82.00
LH-GNRH uyarı testi 15. dakika L112650 82.00
LH-GNRH uyarı testi 20. dakika L112660 82.00
LH-GNRH uyarı testi 30. dakika L112670 82.00
LH-GNRH uyarı testi 45. dakika L112680 82.00
LH-GNRH uyarı testi 60. dakika L112690 82.00
LH-GNRH uyarı testi 90. dakika L112700 82.00
LH-GNRH uyarı testi 120. dakika L112710 82.00
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 0. dakika L112730 106.00
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 60. dakika L112740 106.00
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 120. dakika L112750 106.00
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 180. dakika L112760 106.00
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 240. dakika L112770 106.00
C peptid-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 300. dakika L112780 106.00
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 0. dakika L112800 66.00
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 60. dakika L112810 66.00
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 120. dakika L112820 66.00
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 180. dakika L112830 66.00
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 240. dakika L112840 66.00
İnsülin-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 300. dakika L112850 66.00
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 0. dakika L112870 16.00
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 60. dakika L112880 16.00
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 120. dakika L112890 16.00
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 180. dakika L112900 16.00
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 240. dakika L112910 16.00
Glukoz-Karışık öğün (Mixed Meal) testi 300. dakika L112920 16.00
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 0. dakika L112940 90.00
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 60. dakika L112950 90.00
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 120. dakika L112960 90.00
Prolaktin-L-DOPA baskılama testi 180. dakika L112970 90.00
Prolaktin-TRH uyarı testi 0. dakika L112990 90.00
Prolaktin-TRH uyarı testi 20. dakika L113000 90.00
Prolaktin-TRH uyarı testi 40. dakika L113010 90.00
Prolaktin-TRH uyarı testi 60. dakika L113020 90.00
TSH-TRH uyarı testi 0. dakika L113040 56.00
TSH-TRH uyarı testi 20. dakika L113050 56.00
TSH-TRH uyarı testi 30. dakika L113060 56.00
TSH-TRH uyarı testi 40. dakika L113070 56.00
TSH-TRH uyarı testi 60. dakika L113080 56.00
TSH-TRH uyarı testi 90. dakika L113090 56.00
TSH-TRH uyarı testi 120. dakika L113100 56.00
Testosteron-HCG uyarı testi 0. dakika L113120 66.00
Testosteron-HCG uyarı testi 1. gün L113130 66.00
Testosteron-HCG uyarı testi 2. gün L113140 66.00
Testosteron-HCG uyarı testi 3. gün L113150 66.00
Testosteron-HCG uyarı testi 4. gün L113160 66.00
Androstenedion-HCG uyarı testi 0. dakika L113180 106.00
Androstenedion-HCG uyarı testi 1. gün L113190 106.00
Androstenedion-HCG uyarı testi 2. gün L113200 106.00
Androstenedion-HCG uyarı testi 3. gün L113210 106.00
Androstenedion-HCG uyarı testi 4. gün L113220 106.00
Glukoz-75g OGTT 0. dakika L113240 16.00
Glukoz-75g OGTT 30. dakika L113250 16.00
Glukoz-75g OGTT 60. dakika L113260 16.00
Glukoz-75g OGTT 90. dakika L113270 16.00
Glukoz-75g OGTT 120. dakika L113280 16.00
Glukoz-75g OGTT 150. dakika L113290 16.00
Glukoz-75g OGTT 180. dakika L113300 16.00
Glukoz-75g OGTT 240. dakika L113310 16.00
İnsülin-75g OGTT 0. dakika L113330 66.00
İnsülin-75g OGTT 30. dakika L113340 66.00
İnsülin-75g OGTT 60. dakika L113350 66.00
İnsülin-75g OGTT 90. dakika L113360 66.00
İnsülin-75g OGTT 120. dakika L113370 66.00
İnsülin-75g OGTT 180. dakika L113380 66.00
İnsülin-75g OGTT 240. dakika L113390 66.00
Glukoz-100g OGTT 0. dakika L113410 16.00
Glukoz-100g OGTT 30. dakika L113420 16.00
Glukoz-100g OGTT 60. dakika L113430 16.00
Glukoz-100g OGTT 90. dakika L113440 16.00
Glukoz-100g OGTT 120. dakika L113450 16.00
Glukoz-100g OGTT 180. dakika L113460 16.00
Gebelikte 50g glukoz yükleme testi L113480 9.96
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 0. dakika L113500 16.00
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 60. dakika L113510 16.00
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 120. dakika L113520 16.00
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 180. dakika L113530 16.00
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 240. dakika L113540 16.00
Ksiloz-Ksiloz tolerans testi 300. dakika L113550 16.00
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 0. dakika L113570 106.00
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 30. dakika L113580 106.00
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 60. dakika L113590 106.00
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 90. dakika L113600 106.00
Büyüme hormonu-OGTT ile baskılama testi 120. dakika L113610 106.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 0. dakika L113630 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 1. saat L113640 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 2. saat L113650 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 3. saat L113660 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 4. saat L113670 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 5. saat L113680 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 6. saat L113690 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 7. saat L113700 24.00
İdrar ozmolalitesi-Su kısıtlama testi 8. saat L113710 24.00
Kortizol-Gecelik düşük doz deksametazon baskılama testi L113730 82.00
Kortizol-Düşük doz (0.5 mg) deksametazon baskılama testi L113740 82.00
Serbest kortizol-Düşük doz (0.5mg) deksametazon baskılama testi L113750 82.00
ACTH-Düşük doz (0.5mg) deksametazon baskılama testi L113760 82.00
Kortizol-Yüksek doz (2 mg) deksametazon baskılama testi L113770 82.00
Serbest kortizol-Yüksek doz (2mg) deksametazon baskılama testi L113780 82.00
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi bazal L113800 214.00
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi 2. numune L113810 214.00
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi 3. numune L113820 214.00
IGF-1-Somatomedin jenerasyon testi 4. numune L113830 214.00
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi bazal L113850 164.00
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi 2. numune L113860 164.00
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi 3. numune L113870 164.00
IGFBP-3-Somatomedin jenerasyon testi 4. numune L113880 164.00
Renin-NaCl infüzyon testi öncesi L113900 164.00
Renin-NaCl infüzyon testi sonrası L113910 164.00
Aldosteron-NaCl infüzyon testi öncesi L113930 188.00
Aldosteron-NaCl infüzyon testi sonrası L113940 188.00
Amikasin (Serum/Plazma) L113960 122.00
Amitriptilin (Serum/Plazma) L113970 122.00
Apiksaban (Serum/Plazma) L113980 122.00
Apiksaban (LC/MS/MS) (Serum/Plazma) L113990 280.00
Argatroban (Plazma) L113991 122.00
Aripiprazol (Serum/Plazma) L114000 122.00
Asetaminofen (Serum/Plazma) L114010 122.00
Bromazepam (Serum/Plazma) L114020 122.00
Busulfan (Serum/Plazma) L114030 122.00
Dabigatran (Serum/Plazma) L114040 122.00
Dabigatran (LC/MS/MS) (Serum/Plazma) L114050 280.00
Desipramin (Serum/Plazma) L114060 122.00
Desmetilsüksimid (Serum/Plazma) L114070 122.00
Diazepam (Serum/Plazma) L114080 122.00
Digoksin (Serum/Plazma) L114090 122.00
Doksepin (Serum/Plazma) L114100 122.00
Edoksaban (Plazma) L114101 122.00
Edoksaban (LC/MS/MS) (Serum/Plazma) L114102 280.00
Esitalopram (Serum/Plazma) L114110 122.00
Etosüksimid (Serum/Plazma) L114120 122.00
Everolimus (Plazma) L114130 122.00
Everolimus (Kan) L114140 122.00
Felbamat (Serum/Plazma) L114150 122.00
Fenitoin (Serum/Plazma) L114160 122.00
Fenobarbital (Serum/Plazma) L114170 122.00
Flunitrazepam (Serum/Plazma) L114180 122.00
Flupenazin (Serum/Plazma) L114190 122.00
Flurazepam (Serum/Plazma) L114200 122.00
Gentamisin (Serum/Plazma) L114210 122.00
Haloperidol (Serum/Plazma) L114220 122.00
Heparin-Düşük moleküler ağırlıklı (LMWH) (Plazma) L114221 122.00
Heparin-Fraksiyone olmayan (UFH) (Plazma) L114222 122.00
Hidroksiitrakonazol (Serum/Plazma) L114230 122.00
İmipramin (Serum/Plazma) L114240 122.00
İtrakonazol (Serum/Plazma) L114250 122.00
Karbamazepin (Serum/Plazma) L114260 122.00
Karbamazepin Epoksid (Serum/Plazma) L114270 122.00
Klobazam (Serum/Plazma) L114280 122.00
Klomipramin (Serum/Plazma) L114290 122.00
Klonazepam (Serum/Plazma) L114300 122.00
Klozapin (Serum/Plazma) L114310 122.00
Kuetiapin (Serum/Plazma) L114320 122.00
Lakozamid (Serum/Plazma) L114330 122.00
Lamotrijin (Serum/Plazma) L114340 122.00
Leflunomid (Serum/Plazma) L114350 122.00
Levetirasetam (Serum/Plazma) L114360 122.00
Levofloksazin (Serum/Plazma) L114370 122.00
Linezolid (Serum/Plazma) L114380 122.00
Lityum (Serum/Plazma) L114390 122.00
Lorazepam (Serum/Plazma) L114400 122.00
Metotreksat (Serum/Plazma) L114410 122.00
Midazolam (Serum/Plazma) L114420 122.00
Mikofenolik asit (Serum/Plazma) L114430 122.00
Mitotan (Serum/Plazma) L114440 122.00
Nitrazepam (Serum/Plazma) L114450 122.00
Nordiazepam (Serum/Plazma) L114460 122.00
Nordoksepin (Serum/Plazma) L114470 122.00
Norklozapin (Serum/Plazma) L114480 122.00
Nortriptilin (Serum/Plazma) L114490 122.00
Okskarbazepin (Serum/Plazma) L114500 122.00
Olanzapin (Serum/Plazma) L114510 122.00
Oksazepam (Serum/Plazma) L114520 122.00
Paliperidon (Serum/Plazma) L114530 122.00
Posakonazol (Serum/Plazma) L114540 122.00
Primidon (Serum/Plazma) L114550 122.00
Risperidon (Serum/Plazma) L114560 122.00
Rivaroksaban (Serum/Plazma) L114570 122.00
Rufinamid (Serum/Plazma) L114580 122.00
Salisilat (Serum/Plazma) L114590 122.00
Siklosporin (Immunokimya) (Kan) L114600 122.00
Siklosporin (LC/MS/MS) (Kan) L114610 280.00
Siprofloksazin (Serum/Plazma) L114620 122.00
Sirolimus (Plazma) L114630 122.00
Sirolimus (Kan) L114640 122.00
Sitalopram (Serum/Plazma) L114650 122.00
Streptomisin (Serum/Plazma) L114660 122.00
Takrolimus (FK 506) (Serum/Plazma) L114670 122.00
Takrolimus (FK 506) (Kan) L114680 122.00
Teikoplanin (Serum/Plazma) L114690 122.00
Teofilin (Serum/Plazma) L114700 122.00
Topiramat (Serum/Plazma) L114710 122.00
Triazolam (Serum/Plazma) L114720 122.00
Valproik Asit (Serum/Plazma) L114730 122.00
Vankomisin (Serum/Plazma) L114740 122.00
Vorikonazol (Serum/Plazma) L114750 122.00
Ziprasidon (Serum/Plazma) L114760 122.00
Zonisamid (Serum/Plazma) L114770 122.00
BCL2 oranı L114790 378.00
BCLXL oranı L114800 378.00
Canlı hücre oranı (Kan) L114810 198.00
Canlı hücre oranı (Kemik iliği) L114820 198.00
Canlı hücre oranı (Diğer) L114830 198.00
CD1 oranı (Kan) L114840 378.00
CD1 oranı (Diğer) L114850 378.00
CD10 oranı (Kan) L114860 378.00
CD10 oranı (Kemik iliği) L114870 378.00
CD10 oranı (Doku) L114880 378.00
CD10 oranı (BOS) L114890 378.00
CD10 oranı (Diğer vücut sıvıları) L114900 378.00
CD102 oranı (Kan) L114910 378.00
CD103 oranı (Kan) L114920 378.00
CD103 oranı (Kemik iliği) L114930 378.00
CD103 oranı (Doku) L114940 378.00
CD103 oranı (BOS) L114950 378.00
CD103 oranı (Diğer vücut sıvıları) L114960 378.00
CD104 oranı (Kan) L114970 378.00
CD105 oranı (Kan) L114980 378.00
CD105 oranı (Kemik iliği) L114990 378.00
CD105 oranı (Doku) L115000 378.00
CD105 oranı (BOS) L115010 378.00
CD105 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115020 378.00
CD106 oranı (Kan) L115030 378.00
CD107a oranı (Kan) L115040 378.00
CD107b oranı (Kan) L115050 378.00
CD11 oranı (Kan) L115060 378.00
CD115 oranı (Kan) L115070 378.00
CD117 oranı (Kan) L115080 378.00
CD117 oranı (Kemik iliği) L115090 378.00
CD117 oranı (Doku) L115100 378.00
CD117 oranı (BOS) L115110 378.00
CD117 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115120 378.00
CD117 oranı (Diğer) L115130 378.00
CD118 oranı (Kan) L115140 378.00
CD11a blast oranı (Kemik iliği) L115150 378.00
CD11a oranı (Kan) L115160 378.00
CD11a oranı (Vücut sıvıları) L115170 378.00
CD11b oranı (Kan) L115180 378.00
CD11b oranı (Kemik iliği) L115190 378.00
CD11b oranı (Doku) L115200 378.00
CD11b oranı (BOS) L115210 378.00
CD11b oranı (Diğer vücut sıvıları) L115220 378.00
CD11c oranı (Kan) L115230 378.00
CD11c oranı (Kemik iliği) L115240 378.00
CD11c oranı (Doku) L115250 378.00
CD11c oranı (BOS) L115260 378.00
CD11c oranı (Diğer vücut sıvıları) L115270 378.00
CD120A oranı (Kan) L115280 378.00
CD120B oranı (Kan) L115290 378.00
CD122 oranı (Kan) L115300 378.00
CD123 blast oranı (Kan) L115310 378.00
CD123 blast oranı (Kemik iliği) L115320 378.00
CD123 blast oranı (Diğer) L115330 378.00
CD126 blast oranı (Kan) L115340 378.00
CD126 blast oranı (Kemik iliği) L115350 378.00
CD126 blast oranı (Diğer) L115360 378.00
CD126 oranı (Kan) L115370 378.00
CD127 blast oranı (Kan) L115380 378.00
CD127 blast oranı (Kemik iliği) L115390 378.00
CD127 blast oranı (Diğer) L115400 378.00
CD128 oranı (Kan) L115410 378.00
CD13 oranı (Kan) L115420 378.00
CD13 oranı (Kemik iliği) L115430 378.00
CD13 oranı (Doku) L115440 378.00
CD13 oranı (BOS) L115450 378.00
CD13 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115460 378.00
CD135 blast oranı (Kan) L115470 378.00
CD135 blast oranı (Kemik iliği) L115480 378.00
CD135 blast oranı (Diğer) L115490 378.00
CD138 oranı (Kan) L115500 378.00
CD138 oranı (Kemik iliği) L115510 378.00
CD138 oranı (Doku) L115520 378.00
CD138 oranı (BOS) L115530 378.00
CD138 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115540 378.00
CD138 oranı (Diğer) L115550 378.00
CD14 oranı (Kan) L115560 378.00
CD14 oranı (Kemik iliği) L115570 378.00
CD14 oranı (Doku) L115580 378.00
CD14 oranı (BOS) L115590 378.00
CD14 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115600 378.00
CD14+CD11b+ oranı (Kan) L115610 378.00
CD15 oranı (Kan) L115620 378.00
CD15 oranı (Kemik iliği) L115630 378.00
CD15 oranı (Doku) L115640 378.00
CD15 oranı (BOS) L115650 378.00
CD15 oranı (Diğer vücut sıvıları) L115660 378.00
CD154 oranı (Vücut sıvıları) L115670 378.00
CD158 sayısı (Kan) L115680 378.00
CD16 oranı (Kan) L115690 378.00
CD16 oranı (Vücut sıvıları) L115700 378.00
CD16 oranı (Diğer) L115710 378.00
CD16+CD56+ oranı (Kan) L115720 378.00
CD16+CD56+ oranı (Kemik iliği) L115730 378.00
CD16+CD56+ oranı (Doku) L115740 378.00
CD16+CD56+ oranı (BOS) L115750 378.00
CD16+CD56+ oranı (Diğer vücut sıvıları) L115760 378.00
CD16+CD57+ oranı (Kan) L115770 378.00
CD16+CD57+ oranı (Kemik iliği) L115780 378.00
CD16+CD57+ oranı (Doku) L115790 378.00
CD16+CD57+ oranı (BOS) L115800 378.00
CD16+CD57+ oranı (Diğer vücut sıvıları) L115810 378.00
CD16B oranı (Kan) L115820 378.00
CD16B oranı (Kemik iliği) L115830 378.00
CD16B oranı (Doku) L115840 378.00
CD16B oranı (BOS) L115850 378.00
CD16B oranı (Diğer vücut sıvıları) L115860 378.00
CD17 oranı (Kan) L115870 378.00
CD179a blast oranı (Kan) L115880 378.00
CD179a blast oranı (Kemik iliği) L115890 378.00
CD179a blast oranı (Diğer) L115900 378.00
CD18 oranı (Kan) L115910 378.00
CD18 oranı (Kemik iliği) L115920 378.00
CD18 oranı (Doku) L115930 378.00
CD18 oranı (Vücut sıvıları) L115940 378.00
CD18 oranı (Diğer) L115950 378.00
CD19 oranı (Kan) L115960 378.00
CD19 oranı (Kemik iliği) L115970 378.00
CD19 oranı (Doku) L115980 378.00
CD19 oranı (Bronşial materyal) L115990 378.00
CD19 oranı (BOS) L116000 378.00
CD19 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116010 378.00
CD19 oranı (Diğer) L116020 378.00
CD19+Kappa+ oranı (Kan) L116030 378.00
CD19+Kappa+ oranı (Vücut sıvıları) L116040 378.00
CD19+Kappa+ oranı (Diğer) L116050 378.00
CD19+Lambda+ oranı (Kan) L116060 378.00
CD19+Lambda+ oranı (Vücut sıvıları) L116070 378.00
CD19+Lambda+ oranı (Diğer) L116080 378.00
CD1a oranı (Kan) L116090 378.00
CD1a oranı (Kemik iliği) L116100 378.00
CD1a oranı (Doku) L116110 378.00
CD1a oranı (Bronşial materyal) L116120 378.00
CD1a oranı (BOS) L116130 378.00
CD1a oranı (Diğer vücut sıvıları) L116140 378.00
CD1a oranı (Diğer) L116150 378.00
CD2 oranı (Kan) L116160 378.00
CD2 oranı (Kemik iliği) L116170 378.00
CD2 oranı (Vücut sıvıları) L116180 378.00
CD2 oranı (Diğer) L116190 378.00
CD20 oranı (Kan) L116200 378.00
CD20 oranı (Vücut sıvıları) L116210 378.00
CD20 oranı (Diğer) L116220 378.00
CD21 oranı (Kan) L116230 378.00
CD21 oranı (Vücut sıvıları) L116240 378.00
CD21 oranı (Diğer) L116250 378.00
CD22 oranı (Kan) L116260 378.00
CD22 oranı (Vücut sıvıları) L116270 378.00
CD22 oranı (Diğer) L116280 378.00
CD227 oranı (Kan) L116290 378.00
CD23 oranı (Kan) L116300 378.00
CD23 oranı (Kemik iliği) L116310 378.00
CD23 oranı (Doku) L116320 378.00
CD23 oranı (BOS) L116330 378.00
CD23 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116340 378.00
CD23 oranı (Diğer) L116350 378.00
CD235a oranı (Kan) L116360 378.00
CD235a oranı (Kemik iliği) L116370 378.00
CD235a oranı (Doku) L116380 378.00
CD235a oranı (Aspirat) L116390 378.00
CD235a oranı (Periton sıvısı) L116400 378.00
CD235a oranı (Plevra sıvısı) L116410 378.00
CD235a oranı (Diğer vücut sıvıları) L116420 378.00
CD24 oranı (Kan) L116430 378.00
CD24 oranı (Diğer) L116440 378.00
CD25 oranı (Kan) L116450 378.00
CD25 oranı (Kemik iliği) L116460 378.00
CD25 oranı (Doku) L116470 378.00
CD25 oranı (BOS) L116480 378.00
CD25 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116490 378.00
CD25 oranı (Diğer) L116500 378.00
CD25+CD127 zayıf+CD4 T-regülatör hücre oranı L116510 378.00
CD26 oranı (Kan) L116520 378.00
CD27 oranı (Kan) L116530 378.00
CD27 oranı (Vücut sıvıları) L116540 378.00
CD28 oranı (Kan) L116550 378.00
CD28 oranı (Kemik iliği) L116560 378.00
CD29 oranı (Kan) L116570 378.00
CD3 oranı (Kan) L116580 378.00
CD3 oranı (Kemik iliği) L116590 378.00
CD3 oranı (Doku) L116600 378.00
CD3 oranı (Bronşial materyal) L116610 378.00
CD3 oranı (BOS) L116620 378.00
CD3 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116630 378.00
CD3 oranı (Diğer) L116640 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Kan) L116650 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Kemik iliği) L116660 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Doku) L116670 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Bronşial materyal) L116680 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (BOS) L116690 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Diğer vücut sıvıları) L116700 378.00
CD3+CD4+ T-helper hücre oranı (Diğer) L116710 378.00
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Kan) L116720 378.00
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Kemik iliği) L116730 378.00
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Doku) L116740 378.00
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Bronşial materyal) L116750 378.00
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Vücut sıvıları) L116760 378.00
CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Diğer) L116770 378.00
CD30 oranı (Kan) L116780 378.00
CD30 oranı (Kemik iliği) L116790 378.00
CD30 oranı (Doku) L116800 378.00
CD30 oranı (BOS) L116810 378.00
CD30 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116820 378.00
CD30 oranı (Diğer) L116830 378.00
CD31 oranı (Kan) L116840 378.00
CD32 oranı (Kan) L116850 378.00
CD33 oranı (Kan) L116860 378.00
CD33 oranı (Kemik iliği) L116870 378.00
CD33 oranı (Doku) L116880 378.00
CD33 oranı (BOS) L116890 378.00
CD33 oranı (Diğer vücut sıvıları) L116900 378.00
CD33 oranı (Diğer) L116910 378.00
CD34 oranı (Kan) L116920 378.00
CD34 oranı (Kan ürünlerinin kanı) L116930 378.00
CD34 oranı (Kemik iliği) L116940 378.00
CD34 oranı (Vücut sıvıları) L116950 378.00
CD34 oranı (Diğer) L116960 378.00
CD35 oranı (Kan) L116970 378.00
CD36 oranı (Kan) L116980 378.00
CD36 oranı (Kemik iliği) L116990 378.00
CD36 oranı (Doku) L117000 378.00
CD36 oranı (BOS) L117010 378.00
CD36 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117020 378.00
CD37 oranı (Kan) L117030 378.00
CD38 oranı (Kan) L117040 378.00
CD38 oranı (Kemik iliği) L117050 378.00
CD38 oranı (Doku) L117060 378.00
CD38 oranı (BOS) L117070 378.00
CD38 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117080 378.00
CD38 oranı (Diğer) L117090 378.00
CD39 oranı (Kan) L117100 378.00
CD4+CD45+ oranı (Kan) L117110 378.00
CD4+CD45+ oranı (Kemik iliği) L117120 378.00
CD4+CD45+ oranı (Doku) L117130 378.00
CD40 oranı (Kan) L117140 378.00
CD40 oranı (Vücut sıvıları) L117150 378.00
CD40 oranı (Diğer) L117160 378.00
CD41 oranı (Kan) L117170 378.00
CD41 oranı (Kemik iliği) L117180 378.00
CD41 oranı (Doku) L117190 378.00
CD41 oranı (BOS) L117200 378.00
CD41 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117210 378.00
CD41 oranı (Diğer) L117220 378.00
CD41a oranı (Kan) L117230 378.00
CD41a oranı (Diğer) L117240 378.00
CD42 oranı (Kan) L117250 378.00
CD42 oranı (Kemik iliği) L117260 378.00
CD42 oranı (Doku) L117270 378.00
CD42 oranı (BOS) L117280 378.00
CD42 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117290 378.00
CD42 oranı (Diğer) L117300 378.00
CD42a oranı (Kan) L117310 378.00
CD42a oranı (Vücut sıvıları) L117320 378.00
CD42b oranı (Kan) L117330 378.00
CD42b oranı (Kemik iliği) L117340 378.00
CD42b oranı (Doku) L117350 378.00
CD42b oranı (BOS) L117360 378.00
CD42b oranı (Diğer vücut sıvıları) L117370 378.00
CD42c oranı (Kan) L117380 378.00
CD42d oranı (Kan) L117390 378.00
CD43 oranı (Kan) L117400 378.00
CD43 oranı (Kemik iliği) L117410 378.00
CD43 oranı (Doku) L117420 378.00
CD43 oranı (BOS) L117430 378.00
CD43 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117440 378.00
CD43 oranı (Diğer) L117450 378.00
CD44 oranı (Kan) L117460 378.00
CD44R oranı (Kan) L117470 378.00
CD45 oranı (Kan) L117480 378.00
CD45 oranı (Kemik iliği) L117490 378.00
CD45 oranı (Doku) L117500 378.00
CD45 oranı (BOS) L117510 378.00
CD45 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117520 378.00
CD45 oranı (Diğer) L117530 378.00
CD45 mutlak sayım değeri L117540 378.00
CD45RA oranı (Kan) L117550 378.00
CD45RA oranı (Vücut sıvıları) L117560 378.00
CD45RB oranı (Kan) L117570 378.00
CD45RO oranı (Kan) L117580 378.00
CD45RO oranı (Vücut sıvıları) L117590 378.00
CD46 oranı (Kan) L117600 378.00
CD47 oranı (Kan) L117610 378.00
CD48 oranı (Kan) L117620 378.00
CD49a oranı (Kan) L117630 378.00
CD49b oranı (Kan) L117640 378.00
CD49c oranı (Kan) L117650 378.00
CD49d oranı (Kan) L117660 378.00
CD49e oranı (Kan) L117670 378.00
CD49f oranı (Kan) L117680 378.00
CD5 oranı (Kan) L117690 378.00
CD5 oranı (Kemik iliği) L117700 378.00
CD5 oranı (Vücut sıvıları) L117710 378.00
CD5 oranı (Diğer) L117720 378.00
CD50 oranı (Kan) L117730 378.00
CD51 oranı (Kan) L117740 378.00
CD52 oranı (Kan) L117750 378.00
CD52 oranı (Kemik iliği) L117760 378.00
CD52 oranı (Doku) L117770 378.00
CD52 oranı (Vücut sıvıları) L117780 378.00
CD52 oranı (Diğer) L117790 378.00
CD53 oranı (Kan) L117800 378.00
CD54 oranı (Kan) L117810 378.00
CD54 oranı (Vücut sıvıları) L117820 378.00
CD55+ granülosit varlığı (Kan) L117830 378.00
CD55+ eritrosit oranı (Kan) L117840 378.00
CD55 oranı (Kan) L117850 378.00
CD55 oranı (Kemik iliği) L117860 378.00
CD55 oranı (Doku) L117870 378.00
CD55 oranı (BOS) L117880 378.00
CD55 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117890 378.00
CD55 oranı (Diğer) L117900 378.00
CD56 oranı (Kan) L117910 378.00
CD56 oranı (Vücut sıvıları) L117920 378.00
CD56 oranı (Diğer) L117930 378.00
CD57 oranı (Kan) L117940 378.00
CD57 oranı (Kemik iliği) L117950 378.00
CD57 oranı (Doku) L117960 378.00
CD57 oranı (BOS) L117970 378.00
CD57 oranı (Diğer vücut sıvıları) L117980 378.00
CD57 oranı (Diğer) L117990 378.00
CD58 oranı (Kan) L118000 378.00
CD59 eritrosit oranı (Kan) L118010 378.00
CD59 oranı (Kan) L118020 378.00
CD59 oranı (Kemik iliği) L118030 378.00
CD59 oranı (Doku) L118040 378.00
CD59 oranı (BOS) L118050 378.00
CD59 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118060 378.00
CD59 oranı (Diğer) L118070 378.00
CD61 oranı (Kan) L118080 378.00
CD61 oranı (Kemik iliği) L118090 378.00
CD61 oranı (Doku) L118100 378.00
CD61 oranı (BOS) L118110 378.00
CD61 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118120 378.00
CD61 oranı (Diğer) L118130 378.00
CD62 oranı L118140 378.00
CD62E oranı (Kan) L118150 378.00
CD62E oranı (Diğer) L118160 378.00
CD62L oranı (Kan) L118170 378.00
CD62P oranı (Kan) L118180 378.00
CD62P oranı (Diğer) L118190 378.00
CD63 oranı (Kan) L118200 378.00
CD64 oranı (Kan) L118210 378.00
CD64 oranı (Kemik iliği) L118220 378.00
CD64 oranı (Doku) L118230 378.00
CD64 oranı (BOS) L118240 378.00
CD64 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118250 378.00
CD64 oranı (Diğer) L118260 378.00
CD65w oranı (Kan) L118270 378.00
CD65w oranı (Kemik iliği) L118280 378.00
CD65w oranı (Doku) L118290 378.00
CD65w oranı (BOS) L118300 378.00
CD65w oranı (Diğer vücut sıvıları) L118310 378.00
CD66a oranı (Kan) L118320 378.00
CD66b oranı (Kan) L118330 378.00
CD66c oranı (Kan) L118340 378.00
CD66d oranı (Kan) L118350 378.00
CD66e oranı (Kan) L118360 378.00
CD68 oranı (Kan) L118370 378.00
CD69 oranı (Kan) L118380 378.00
CD7 oranı (Kan) L118390 378.00
CD7 oranı (Kemik iliği) L118400 378.00
CD7 oranı (Vücut sıvıları) L118410 378.00
CD7 oranı (Diğer) L118420 378.00
CD71 oranı (Kan) L118430 378.00
CD71 oranı (Vücut sıvıları) L118440 378.00
CD71 oranı (Diğer) L118450 378.00
CD72 oranı (Kan) L118460 378.00
CD73 oranı (Kan) L118470 378.00
CD74 oranı (Kan) L118480 378.00
CD77 oranı (Kan) L118490 378.00
CD79 oranı (Kan) L118500 378.00
CD79 oranı (Diğer) L118510 378.00
CD79a oranı (Kan) L118520 378.00
CD79a oranı (Kemik iliği) L118530 378.00
CD79a oranı (Vücut sıvıları) L118540 378.00
CD79a oranı (Diğer) L118550 378.00
CD79b oranı (Kan) L118560 378.00
CD79b oranı (Kemik iliği) L118570 378.00
CD79b oranı (Doku) L118580 378.00
CD79b oranı (BOS) L118590 378.00
CD79b oranı (Diğer vücut sıvıları) L118600 378.00
CD79b oranı (Diğer) L118610 378.00
CD80 oranı (Kan) L118620 378.00
CD81 oranı (Kan) L118630 378.00
CD81 oranı (Kemik iliği) L118640 378.00
CD81 oranı (Doku) L118650 378.00
CD81 oranı (BOS) L118660 378.00
CD81 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118670 378.00
CD82 oranı (Kan) L118680 378.00
CD83 oranı (Kan) L118690 378.00
CD83 oranı (Diğer) L118700 378.00
CD85 oranı (Kan) L118710 378.00
CD86 oranı (Kan) L118720 378.00
CD87 oranı (Kan) L118730 378.00
CD88 oranı (Kan) L118740 378.00
CD9 oranı (Kan) L118750 378.00
CD9 oranı (Kemik iliği) L118760 378.00
CD9 oranı (Doku) L118770 378.00
CD9 oranı (BOS) L118780 378.00
CD9 oranı (Diğer vücut sıvıları) L118790 378.00
CD90 oranı L118800 378.00
CD91 oranı (Kan) L118810 378.00
CD93 oranı (Kan) L118820 378.00
CD94 oranı (Kan) L118830 378.00
CD95 oranı (Kan) L118840 378.00
CD96 oranı (Kan) L118850 378.00
CD97 oranı (Kan) L118860 378.00
CD98 oranı (Kan) L118870 378.00
CD99 oranı (Kan) L118880 378.00
Çoklu ilaç direnci+ hücre oranı L118890 378.00
FLAER+ lökositlerin varlığı (Kan) L118900 378.00
FMC7 oranı (Kan) L118910 378.00
FMC7 oranı (Vücut sıvıları) L118920 378.00
FMC7 oranı (Diğer) L118930 378.00
HLA-DR+ oranı (Kan) L118940 378.00
HLA-DR+ oranı (Kemik iliği) L118950 378.00
HLA-DR+ oranı (Doku) L118960 378.00
HLA-DR+ oranı (BOS) L118970 378.00
HLA-DR+ oranı (Diğer vücut sıvıları) L118980 378.00
HLA-DR+ oranı (Diğer) L118990 378.00
IgA+ lenfosit oranı (Lökosit) L119000 378.00
IgD+ lenfosit oranı (Lökosit) L119010 378.00
IgG+ lenfosit oranı (Lökosit) L119020 378.00
IgM+ lenfosit oranı (Lökosit) L119030 378.00
Kappa+ lenfosit oranı (Kan) L119040 378.00
Kappa+ lenfosit oranı (Kemik iliği) L119050 378.00
Kappa+ lenfosit oranı (Vücut sıvıları) L119060 378.00
Kappa+ lenfosit oranı (Diğer) L119070 378.00
Lambda+ lenfosit oranı (Kan) L119080 378.00
Lambda+ lenfosit oranı (Diğer) L119090 378.00
Lenfosit.sitoplazmik IgG oranı (Vücut sıvıları) L119100 378.00
Lenfosit.sitoplazmik IgM oranı (Vücut sıvıları) L119110 378.00
Miyeloperoksidaz oranı (Kan) L119120 378.00
Miyeloperoksidaz oranı (Vücut sıvıları) L119130 378.00
Miyeloperoksidaz oranı (Diğer) L119140 378.00
Siklin D1 oranı L119150 378.00
Sitoplazmik CD117 oranı (Kan) L119160 378.00
Sitoplazmik CD117 oranı (Kemik iliği) L119170 378.00
Sitoplazmik CD117 oranı (Diğer) L119180 378.00
Sitoplazmik CD13 oranı (Kan) L119190 378.00
Sitoplazmik CD13 oranı (Kemik iliği) L119200 378.00
Sitoplazmik CD13 oranı (Diğer) L119210 378.00
Sitoplazmik CD179a oranı (Kan) L119220 378.00
Sitoplazmik CD179a oranı (Kemik iliği) L119230 378.00
Sitoplazmik CD179a oranı (Diğer) L119240 378.00
Sitoplazmik CD22 oranı (Kan) L119250 378.00
Sitoplazmik CD22 oranı (Kemik iliği) L119260 378.00
Sitoplazmik CD22 oranı (Doku) L119270 378.00
Sitoplazmik CD22 oranı (BOS) L119280 378.00
Sitoplazmik CD22 oranı (Diğer vücut sıvıları) L119290 378.00
Sitoplazmik CD22 oranı (Diğer) L119300 378.00
Sitoplazmik CD3 oranı (Kan) L119310 378.00
Sitoplazmik CD3 oranı (Kemik iliği) L119320 378.00
Sitoplazmik CD3 oranı (Doku) L119330 378.00
Sitoplazmik CD3 oranı (BOS) L119340 378.00
Sitoplazmik CD3 oranı (Diğer vücut sıvıları) L119350 378.00
Sitoplazmik CD3 oranı (Diğer) L119360 378.00
Sitoplazmik CD79a oranı (Kan) L119370 378.00
Sitoplazmik CD79a oranı (Kemik iliği) L119380 378.00
Sitoplazmik CD79a oranı (Doku) L119390 378.00
Sitoplazmik CD79a oranı (BOS) L119400 378.00
Sitoplazmik CD79a oranı (Diğer vücut sıvıları) L119410 378.00
Sitoplazmik Ig oranı (Kan) L119420 378.00
Sitoplazmik Ig mu oranı (Kan) L119430 378.00
Sitotoksik/supresör T hücreler (Kan) L119440 378.00
Sitotoksik/supresör T hücreler (Kemik iliği) L119450 378.00
Sitotoksik/supresör T hücreler (Bronşial materyal) L119460 378.00
Sitotoksik/supresör T hücreler (BOS) L119470 378.00
Sitotoksik/supresör T hücreler (Diğer vücut sıvıları) L119480 378.00
Sitotoksik/supresör T hücreler (Diğer) L119490 378.00
SMIg lenfosit oranı (Kan) L119500 378.00
SmIg oranı L119510 378.00
TCR alfa beta+ T hücre sayısı (Kan) L119520 378.00
TCR alfa beta+ T hücre oranı (Diğer) L119530 378.00
TCR gama delta+ T hücre sayısı (Kan) L119540 378.00
TCR gama delta+ T hücre oranı (Doku) L119550 378.00
TCR gama delta+ T hücre oranı (Diğer) L119560 378.00
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) oranı (Kan) L119570 378.00
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) oranı (Kemik iliği) L119580 378.00
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) oranı (Doku) L119590 378.00
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) oranı (BOS) L119600 378.00
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) oranı (Diğer vücut sıvıları) L119610 378.00
Terminal deoksiribonükleotidil transferaz (Tdt) oranı (Diğer) L119620 378.00
ZAP70 oranı (Kan) L119630 378.00
ZAP70 oranı (Kemik iliği) L119640 378.00
ZAP70 oranı (Doku) L119650 378.00
ZAP70 oranı (Vücut sıvıları) L119660 378.00
ZAP70 oranı (Diğer) L119670 378.00
İdrar bütünlük testi L120000 56.00
Amfetamin (İdrar) L120010 206.00
Barbituratlar (İdrar) L120020 206.00
Benzodiyazepinler (İdrar) L120030 206.00
Buprenorfin+Norbuprenorfin (İdrar) L120040 206.00
Ekstazi (MDMA) (İdrar) L120050 206.00
Eroin (İdrar) L120060 206.00
Kannabinoidler (İdrar) L120070 206.00
Kokain ve metabolitleri (İdrar) L120080 206.00
Opiyatlar (İdrar) L120090 206.00
Sentetik kannabinoidler (İdrar) L120100 338.00
Amfetaminler (İdrar) L120200 536.00
Barbituratlar (Panel en az 5 adet) (İdrar) L120210 2020.00
Benzodiyazepinler (Panel en az 5 adet) (İdrar) L120220 2020.00
Buprenorfin (İdrar) L120230 676.00
Dihidrokodein (İdrar) L120240 536.00
Eroin (İdrar) L120250 420.08
Kannabinoidler (İdrar) L120260 525.09
Kodein (İdrar) L120270 536.00
Kokain (İdrar) L120280 676.00
Metamfetamin (İdrar) L120290 536.00
Metilendioksiamfetamin (MDA) (İdrar) L120300 536.00
Metilendioksietilamfetamin (MDEA) (İdrar) L120310 536.00
Metilendioksimetamfetamin (MDMA) (İdrar) L120320 536.00
Morfin (İdrar) L120330 536.00
Norbuprenorfin (İdrar) L120340 676.00
Sentetik katinonlar (İdrar) L120350 2020.00
Sentetik kannabinoidler (Panel en az 5 adet) (İdrar) L120360 3374.00
Anüloplasti RFT P550970 13026.43
Faset Eklem RFT. tek P550981 10421.12
Glossofaringeal RFT P550991 9704.66
Perkütan faset sinir denervasyon RFT. tek P551031 9704.66
Perkütan faset sinir denervasyon Kriyoablasyon. tek P551032 12939.57
Perkütan intradiskal RFT P551041 13026.43
RFT Nörotomi P551061 9704.66
Kriyoablasyon Nörotomi P551062 12939.57
Sakroiliyak eklem RFT P551071 9313.85
Sakroiliyak eklem Kriyoablasyon P551072 14157.12
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT P551084 9704.66
Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT P551085 9704.66
Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT P551086 9704.66
Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT P551087 9704.66
Spenopalatin gangliyon RFT P551091 10095.45
Stellat gangliyon RFT P551101 9704.66
Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT P551110 10095.45
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis P551120 20730.00
Pandemi bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım için) P551990 4000.00
Pandemi bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım için) P551991 5000.00
Pandemi bakım hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım için) P551992 6000.00
Birinci basamak yoğun bakım hastası P552001 3286.95
İkinci basamak yoğun bakım hastası P552002 6984.76
Üçüncü basamak yoğun bakım hastası P552003 13156.90
Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası P552006 3286.95
Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası P552007 6984.76
Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası P552008 13156.90
Palyatif bakım tedavisi P560000 7333.93
Malign deri tümörlerinin eksizyonu P600040 29614.66
Malign deri tümörlerinin eksizyonu. flep veya greft ile P600050 29811.31
Malign deri tümörlerinin eksizyonu. primer sütür ile P600060 12512.00
Yanaktan tümör eksizyonu. primer onarım P600150 2972.59
Yanaktan tümör eksizyonu. flep ile onarım P600160 9118.51
Skar revizyonu P600170 3821.08
Hemanjiyom. lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu P600200 6023.22
Hemanjiyom. lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu. deri grefti ile P600230 20356.03
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı P600300 6947.40
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı. ilave P600330 917.02
Kompozit greft uygulaması P600350 5283.51
Mukoza grefti alınması P600360 3056.82
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı P600370 9444.69
Yağ grefti uygulaması P600400 7530.03
Abbe flebi. birinci seans P600410 8624.97
Abbe flebi. ikinci seans P600420 4518.38
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler P600430 14763.33
Alın flebi. birinci seans P600440 12937.46
Alın flebi. ikinci seans P600450 4518.38
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri P600460 10454.47
Çapraz bacak flebi. birinci seans P600470 11499.95
Çapraz bacak flebi. ikinci seans P600480 4518.38
Çapraz parmak flebi. birinci seans P600490 8910.11
Çapraz parmak flebi. ikinci seans P600500 3963.52
Dil flebi. birinci seans P600510 11499.95
Dil flebi. ikinci seans P600520 3963.52
Doku genişletme uygulamaları. birinci seans P600530 16576.75
Doku genişletme uygulamaları. ikinci seans P600540 16576.75
Fasiyokütan flep P600550 10087.69
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep P600560 110551.57
İki loblu flep P600570 8828.47
İnterpolasyon flepleri. birinci seans P600580 15840.17
İnterpolasyon flepleri. ikinci seans P600590 7920.08
Kas flebi P600600 20889.28
Kas flebi ile birlikte deri grefti P600610 19713.41
Kas-deri flebi P600620 27027.37
K-M plasti P600630 10087.69
Limberg. Rhomboid. Karydakis flep ameliyatları P600640 7419.81
Mukoza flebi P600650 8624.97
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi P600660 11004.94
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti P600670 16576.75
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi P600680 16576.75
Tek bir doku içeren serbest flep P600690 78940.63
Tek loblu lokal deri flebi P600700 10577.46
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep P600710 172856.49
V-Y ilerletme deri flebi P600720 7565.73
Z-Plasti (Bir tek Z-plasti) P600730 7530.03
Vasküler lezyon. eksizyonel lazer P600770 1302.56
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer P600800 7164.51
Pigmentli lezyon. eksizyonel olmayan lazer P600830 1628.24
‘Blow-out ‘ kırığı. orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi P600860 22675.28
Etmoidal arter ligasyonu P600870 11004.94
Frontal kemik kırığı. açık redüksiyon ve internal tespit P600880 12873.65
Fronto-orbital ilerletme P600890 34461.18
Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları için eminektomi P600900 12840.44
Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları P600910 10861.48
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri P600920 3907.92
Kalvaryal şekillendirme. total P600930 83959.74
Kistik lenfanjiyom eksizyonu P600940 27279.21
Kondilektomi P600950 10087.69
Kraniyal ansefalosel ameliyatları. diğer P600960 20458.50
Kraniyoplasti ameliyatları. otojen greft ile P600970 23322.71
Kraniyoplasti ameliyatları. yabancı cisim implantasyonu ameliyatları P600980 12873.65
Kraniyosinostoz ameliyatları. tek veya çok sayıda sütür ile P600990 35071.82
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu P601000 31098.32
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu P601010 23322.71
Le Fort II osteotomisi ve/veya kemik grefti P601020 40565.40
Le Fort I osteotomisi ve/veya kemik grefti P601030 35623.08
Le Fort III osteotomisi ve/veya kemik grefti P601040 63953.22
Maksilla veya mandibula kırığı. açık redüksiyon ve internal tespit P601050 31259.21
Maksilla veya mandibula kırığı. intermaksiller tespit P601060 21424.24
Maksillektomi. parsiyel P601070 91792.00
Maksillektomi. total P601080 115750.00
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu. kemik grefti ile P601090 65045.67
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj P601100 13612.00
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu P601110 91651.42
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu P601120 34256.11
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon P601130 122206.00
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarım P601140 208860.75
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi P601141 111158.64
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarım P601150 139777.69
Mandibüler osteotomi. deformite onarımı için P601160 98612.00
Mandibüler osteotomi. tümör rezeksiyonu için P601170 33698.00
Nazo-ethmoid-orbital kırık. açık redüksiyon ve internal tespit P601180 24863.21
Orbital distopi düzeltilmesi P601190 15263.54
Orbital hipertelörizm düzeltilmesi P601200 43401.27
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması P601210 11114.17
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu P601220 22471.28
TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi P601230 16963.93
TME artroplasti P601240 16963.93
TME lüksasyonu kapalı redüksiyon P601250 1528.40
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu P601260 45072.98
Zigoma kırığı. açık redüksiyon ve internal tespit P601270 12670.18
Zigoma kırığı. kapalı redüksiyon P601280 7813.13
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon P601290 24718.61
Alın flebi ile total burun kaybı onarımı. ikinci seans P601300 10087.69
Burun eksternal cerrahi onarımı. greft ve/veya flep ile P601310 8335.61
Burun eksternal cerrahisi P601320 5140.20
Burun içi konka elektrokoterizasyonu P601330 1953.91
Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi P601331 1544.93
Burun rekonstrüksiyonu. parsiyel P601360 12670.18
Burun rekonstrüksiyonu. total P601370 28623.54
Burundan yabancı cisim çıkarılması. cerrahi P601420 2605.26
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı P601430 26018.25
Koanal atrezi düzeltilmesi. tek taraf P601440 11114.17
Konka lateralizasyonu P601450 682.54
Konka submukozal rezeksiyonu. iki taraf P601460 2605.26
Konka submukozal rezeksiyonu. tek taraf P601470 1953.91
Septal fraktür onarımı P601480 8250.05
Nazal ensefalosel. kraniyotomi ile P601490 32524.56
Nazal fraktür onarımı P601500 682.54
Nazal polipektomi P601510 5140.20
Nazal septal perforasyon onarımı P601520 11114.17
Nazal valv cerrahisi. iki taraf P601540 6252.66
Nazal valv cerrahisi. tek taraf P601550 3855.78
Rinofima eksizyonu ve alın flebi. birinci seans P601560 14254.18
Rinofima eksizyonu ve alın flebi. ikinci seans P601570 5860.81
Rinofima eksizyonu ve deri grefti P601580 11086.16
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması P601590 6853.61
Rinoplasti komplike olmayan. greft kullanılmaksızın P601600 11114.17
Rinoplasti komplike. greft ile P601610 19209.74
Septoplasti P601620 7286.10
Septorinoplasti P601630 14256.19
Şinesi. veb açılması P601640 955.25
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması. birinci seans P601650 34692.16
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı P601660 12670.18
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu P601670 11114.17
Aritenoidektomi. endolaringeal P601680 31721.99
Aritenoid addüksiyonu P601685 23483.13
Boyun diseksiyonu. radikal veya fonksiyonel. tek taraf P601690 84613.44
Boyun eksplorasyonu P601700 12670.18
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu P601710 29660.77
Damak fistülü onarımı P601720 11086.16
Eksternal karotid arter ligasyonu P601730 8336.89
Endolaringeal lazer cerrahisi P601740 34150.68
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim P601750 12459.26
Faringolarinjektomi P601760 90736.24
Faringolaringoözefajektomi P601770 146906.55
Hiyoid suspansiyonu P601780 29660.77
İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon P601790 12670.18
Kordektomi veya stripping P601800 12670.18
Kosta grefti alınması P601810 7813.13
Krikotiroidopeksi P601820 29660.77
Laringeal fraktür tedavisi. kapalı P601830 7813.13
Laringeal reinnervasyon. nöromusküler flep ile P601840 40372.77
Laringofissür P601850 21683.02
Laringoplasti (Fraktür için açık redüksiyon) P601860 12503.67
Laringoplasti (Medializasyon. tek taraf) P601870 26018.25
Laringoplasti (Yanıklar. rekonstrüksiyon) P601880 26018.25
Laringeal stenoz cerrahisi P601881 44488.73
Laringeal web açılması P601885 19960.62
Laringosel çıkarılması P601890 26018.25
Larinjektomi. parsiyel P601930 60901.68
Larinjektomi. total P601940 57103.98
Larinks biyopsisi. indirekt laringoskopi ile P601950 887.53
Larinks papillomu P601960 9377.75
Larinksten yabancı cisim çıkarılması P601970 2605.26
Lateral rinotomi ile yaklaşım P601980 11114.17
Maksiller arter ligasyonu P601990 29660.77
Suprahyoid boyun diseksiyonu P602010 13305.75
Tirohyoid suspansiyon P602020 24718.61
Tiroplasti P602030 27189.69
Tortikollis düzeltilmesi P602040 10816.84
Antrokoanal polip eksizyonu P602050 7813.13
BOS rinoresi cerrahisi. eksternal yaklaşım P602060 21683.02
Caldwell-Luc ameliyatı. tek taraf P602070 9769.46
Caldwell-Luc ameliyatı. iki taraf P602080 11086.16
Eksternal etmoidektomi P602090 9724.68
Frontal sinozotomi. trepanasyon P602100 9769.46
Frontal sinüs cerrahisi. osteoplastik flep ile. iki taraf P602110 28837.07
Frontal sinüs cerrahisi. osteoplastik flep ile. tek taraf P602120 15202.62
Ozenaya cerrahi girişim P602140 10002.56
Piterigopalatin fossa cerrahisi P602150 28837.07
Transnazal etmoidektomi P602160 13303.81
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi P602180 21276.56
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi P602190 61804.00
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) P602200 10644.63
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi P602210 15957.46
Endoskopik koanal atrezi açılması P602220 11989.01
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu P602230 6127.59
Endoskopik konka redüksiyonu P602240 5270.51
Endoskopik medial maksillektomi P602250 13294.80
Endoskopik meningosel. ensefalosel cerrahisi P602260 11723.78
Endoskopik optik sinir dekompresyonu P602270 24802.41
Endoskopik orbita dekompresyonu P602280 24802.41
Endoskopik septoplasti P602290 8170.14
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi P602300 13294.80
Fleksibl fiberoptik nazofaringoskopi P602310 260.47
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. iki taraf P602320 8708.16
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. tek taraf P602330 6127.59
Maksiller sinüse endoskopik müdahale P602340 5270.51
Temporomandibuler eklem endoskopisi. diyagnostik P602360 1443.27
Temporomandibuler eklem endoskopisi. cerrahi P602370 9313.99
Sinüslerde invaziv mantar enfeksiyonu debritmanı P602371 15264.01
Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin arter ve dalları ligasyonu P602375 9653.45
Adenoidektomi P602380 5564.85
Adenoidektomi ve tüp P602390 7286.10
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu P602400 7711.61
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması P602410 39748.85
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri P602430 151487.99
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı P602450 20005.19
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı P602470 4626.99
Alveolar yarık onarımı P602480 23337.35
Anterior damak fistülü onarımı P602490 23337.35
Damağa radyofrekans uygulanması P602500 3473.68
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu P602510 4554.00
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı. flep ile P602520 10002.56
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep P602530 53124.66
Damak yarığı onarımı. inkomplet P602540 21185.40
Damak yarığı onarımı. komplet P602550 23832.81
Deri grefti kullanarak sulkoplasti P602560 10351.53
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması P602570 6339.50
Dil köküne radyofrekans uygulanması P602580 3473.68
Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması P602590 13026.43
Dil lezyonu eksizyonu P602600 6169.29
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı. dil flebi ile P602610 10001.66
Dudak adezyonu P602630 11721.74
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu. Estlander. Berdnard vb. flep ile P602640 113096.39
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander. Berdnard vb. flep kullanımı P602650 61182.00
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi P602660 15878.00
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım P602670 7293.52
Dudak yarığı burnu onarımı. osteotomisiz P602680 11035.56
Dudak yarığı burnu onarımı. osteotomi ile P602690 12609.62
Dudak yarığı onarımı. tek taraf P602700 18176.26
Dudak yarığı onarımı. iki taraf P602710 11035.56
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı P602720 47674.87
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu. lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi P602730 52002.76
Faringeal flep P602740 11499.95
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı. miyokütan flep ile P602750 93617.10
Genioglossal ilerletme P602770 11114.17
Genioplasti. implant ile P602780 9724.68
Genioplasti. osteotomi ile P602790 11114.17
Glossektomi. parsiyel P602800 9724.68
Glossektomi. total P602810 42022.09
Hemiglossektomi P602820 21683.02
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi P602830 4559.22
Islık çalan ağız deformitesi onarımı P602840 9504.11
Kolumella uzatılması P602850 5674.30
İntraoral tümör eksizyonu. mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı) P602860 129847.73
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu P602870 63525.86
Lazer asiste uvulektomi P602880 6252.66
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti P602890 8335.61
Lingual tonsil eksizyonu P602900 9254.00
Mentoplasti P602910 30356.90
Nadir yüz yarığı onarımı P602920 32522.82
Nazofaringeal lezyon eksizyonu. infratemporal fossaya yaklaşım P602930 71645.74
Nazofaringeal lezyon eksizyonu. transpalatal P602940 13892.71
Nazolabial fistül onarımı P602950 9504.11
Onarılmış dudak yarığı revizyonu P602960 11086.16
Oro-antral fistüllerin onarımı P602970 9724.68
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü P602980 6853.61
Posterior damak fistülü onarımı P603000 9504.11
Premaksiller segmentin geri alınması P603010 13892.71
Ranulaya girişim P603020 9504.11
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı P603030 6853.61
Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım. greft ile P603040 94004.64
Sert damaktan tümör eksizyonu. primer onarım P603050 70501.12
Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu P603060 13303.81
Tonsil plikalar. retromolar trigon radikal rezeksiyonu. flepler ile P603070 50845.03
Tonsillektomi P603080 9936.55
Tonsillektomi ve adenoidektomi P603090 9936.55
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp P603100 12670.18
Tonsillektomi ve tüp P603110 11114.17
Transpalatal ilerletme P603120 21683.02
Uvulektomi P603130 5210.57
Uvulofaringoplasti P603140 6252.66
Vestibüloplasti. tek veya iki taraf P603150 6605.26
Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu P603160 8336.89
Parotidektomi. total P603170 32522.82
Parotidektomi. yüzeyel P603180 27103.80
Siyalolitotomi. cerrahi P603200 6837.01
Sublingual tükrük bezi eksizyonu P603210 8336.89
Submaksiller veya sublingual apse drenajı P603220 1953.91
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu P603230 12670.18
Tükrük bezinin plastik onarımı. sialodokoplasti P603240 9504.11
Geç sternal dehiscence onarımı P603250 22817.79
Fasiyatomi P603260 8967.51
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı P603270 21524.86
Kot fraktürü tedavisi. açık P603280 13454.24
Kot fraktürü tedavisi. kapalı P603290 1475.86
Kot rezeksiyonu. ekstraplevral P603300 51350.00
Kot rezeksiyonu. parsiyel P603310 30274.00
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu P603320 169960.44
Mediastinal tümör eksizyonu. malign P603330 218965.25
Mediastinoskopi P603340 12554.52
Mediastinotomi ile eksplorasyon P603350 51350.00
Sternal debritman P603360 17937.02
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon. protez ile P603370 154756.00
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon. protezsiz P603380 159588.00
Sternal tel çıkarılması P603390 4484.72
Sternum fraktürü fiksasyonu. açık P603400 19016.13
Sternum fraktürü fiksasyonu. kapalı P603410 7375.54
Torakoplasti. bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte P603420 79173.35
Torakoplasti. Schede tipi veya ekstraplevral P603430 46705.16
Toraks duvarı deformiteleri. pectus excavatum. carinatum P603440 102648.87
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu. protez ile P603450 163295.03
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu. protezsiz P603460 101611.03
TOS. trans aksiller girişim. servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu P603470 59379.99
Tümör eksizyonu. intratorasik. ekstrapulmoner P603480 79549.50
Tümör veya kist eksizyonu P603490 17514.86
Abdominoplasti P603500 17804.37
Gastroşizis onarımı P603510 55513.74
Karın duvarı benign tümörleri için girişim P603530 8288.36
Karın duvarı malign tümörleri için girişim P603540 24334.00
Kloakal ekstrofi onarımı P603550 98416.24
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı P603560 19522.32
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu P603570 23425.92
Omfalosel primer onarımı P603580 39652.68
Rektus diyastazı onarımı P603590 14422.47
Büyütme mammoplastisi. iki taraf P603610 17804.37
Jinekomasti düzeltilmesi. iki taraf P603620 15617.89
Jinekomasti düzeltilmesi. tek taraf P603630 10816.84
Küçültme mammoplastisi. iki taraf P603640 26706.59
Mastektomi. basit P603650 24926.12
Mastektomi. radikal P603660 110341.48
Mastektomi. modifiye radikal P603670 87499.76
Meme asimetrisinin düzeltilmesi P603680 21364.46
Meme rekonstrüksiyonu. çift pediküllü TRAM flep ile P603690 59182.00
Meme rekonstrüksiyonu.Latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile P603700 49320.00
Meme rekonstrüksiyonu. mikrovasküler anastomozlu P603710 73982.00
Meme rekonstrüksiyonu. sadece implant ile P603720 25302.60
Meme rekonstrüksiyonu. tek pediküllü TRAM flebi ile P603730 43708.00
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu P603740 18976.97
Segmental mastektomi P603750 19373.78
Memeden kist-benign tümör çıkarılması P603751 3960.01
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu P603752 27036.49
Segmental mastektomi ile birlikte aksiler diseksiyon P603753 27036.49
Meme duktus eksizyonu P603755 3473.68
Tüberoz meme onarımı P603760 23425.92
Greftsiz inguinal herni onarımı. inkarsere veya strangüle P603770 12505.40
Greftli inguinal herni onarımı. inkarsere veya strangüle P603771 14763.33
Greftsiz inguinal herni onarımı. tek taraf P603780 11289.58
Greftli inguinal herni onarımı. tek taraf P603781 13547.54
Greftsiz inguinal herni onarımı. iki taraf P603782 19800.20
Greftli inguinal herni onarımı. iki taraf P603783 19973.92
İnguinal herni onarımı. tek taraf. laparoskopik P603790 31914.88
İnguinal herni onarımı. iki taraf. laparoskopik P603791 51671.78
Greftsiz insizyonel herni onarımı P603800 14256.19
Greftli insizyonel herni onarımı P603801 14763.33
Greftli femoral herni onarımı. tek taraf P603802 16932.52
Greftsiz femoral herni onarımı. tek taraf P603803 16085.93
Greftli femoral herni onarımı. iki taraf P603804 28461.53
Greftsiz femoral herni onarımı. iki taraf P603805 24739.46
Femoral herni onarımı. tek taraf. laparoskopik P603806 21165.69
Femoral herni onarımı. iki taraf. laparoskopik P603807 31207.86
Lomber herni onarımı P603810 10816.84
Parastomal herniasyonda girişim P603820 16226.31
Spiegel hernisi onarımı P603830 10816.84
Spiegel hernisi onarımı. laparoskopik P603831 11857.44
Greftsiz umblikal herni onarımı P603840 9804.59
Greftli umblikal herni onarımı P603841 11336.45
Umblikal herni onarımı. laparoskopik P603842 25774.72
Greftli epigastrik herni onarımı P603843 16978.23
Greftsiz epigastrik herni onarımı P603844 14148.53
Epigastrik herni onarımı. laparoskopik P603845 18616.52
Greftli perineal herni onarımı P603846 20321.11
Umblikal kord hernisi onarımı P603850 17804.37
Greft/Mesh çıkarılması P603851 5664.79
Ventral herni onarımı P603860 60718.29
Bochdalek hernisi onarımı. abdominal P603870 54522.39
Bochdalek hernisi onarımı. torakal P603880 45435.33
Diyafragma laserasyonu. primer onarım P603890 32629.18
Diyafragmatik herni onarımı. kombine. torakoabdominal yaklaşımla P603900 77759.52
Diyafragmatik herni onarımı. transtorasik yaklaşımla P603910 36799.85
Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik. akut) P603920 35193.03
Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik. kronik) P603930 45435.33
Diyafragmatik herni onarımı. greft ile (Travmatik. kronik) P603940 77759.52
Diyafragma evantrasyonu. primer onarım P603950 27501.73
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu. protezli P603960 54522.41
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu. protezsiz P603970 33095.35
Diyafragmatik pace uygulaması P603980 26706.59
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi P603990 26476.24
Morgagni hernisi onarımı P604000 45435.33
Apendiks epiploika torsiyonu P604010 12620.65
Laparostomi P604030 11070.74
Laparostomi. fermuar-mesh/negatif basınç yöntemi P604040 14233.59
Laparotomi. intestinal obstrüksiyonlarda P604050 17804.37
Laparotomi. organ biyopsisi amacıyla P604060 11070.74
Laparotomi. tanısal P604070 5962.19
Laparotomi-packing P604071 5955.67
Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi P604075 9062.56
Omentektomi P604080 12651.28
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu P604090 16226.31
Peritoneal tuvalet ve debritman. her bir seans P604110 7116.33
Peritoneal veya mezenterik tümör. kist eksizyonu P604120 32462.00
Peritoneo-venöz şant yapılması P604130 30135.98
Plöroperitoneal şant uygulaması P604140 19016.13
Radikal peritoneal debritman. her bir seans P604150 14422.47
Sitoredüktif cerrahi ile birlikte hipertermik intraperitoneal kemoterapi P604155 110820.00
Retroperitoneal tümörden biyopsi P604160 18066.00
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu P604170 80496.00
Perikardiyosentez P604180 8874.79
Tüp perikardiyostomi P604190 12991.40
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi. primer P604200 45730.19
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon P604210 48501.70
Perikardiyektomi. subtotal veya tam. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın P604220 57162.90
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu P604240 51966.16
İntrakardyiak tümör eksizyonu. kardiyopulmoner by-pass ile P604250 402834.23
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu P604260 226865.12
Kardiyak kist hidatik eksizyonu. kardiyopulmoner bypass olmaksızın P604280 132687.11
Kalıcı pacemaker çıkartılması P604310 8987.94
Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi. torakotomi ile P604320 53675.29
Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi. xiphoid yaklaşımı ile P604330 38154.70
Pacemaker onarımı. pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte P604360 12522.00
Pacemaker onarımı. sadece elektrotlar P604370 10958.00
Transvenöz elektrot çıkarılması. torakotomi ile P604440 39440.00
Greft yerleştirilmesi. aort veya büyük damarlar. kardiyopulmoner by-pass ile P604470 333969.32
Kalp yaralanması onarımı. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın P604500 64091.75
Kalp yaralanması. valvül hasarı. tamiri-replasmanı. koroner by-pass P604520 252406.69
Kalp yaralanması. ventriküler septal defekt onarımı P604530 252406.69
Kardiyotomi eksploratris. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın P604550 74209.70
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu P604560 252406.69
AVR. aortik anülüs genişletmesi ile birlikte. nonkoroner kusp P604570 254407.60
AVR. transventriküler aortik anülüs genişletmesi ile birlikte P604580 252406.69
Diskret subvalvüler aort darlığında subvalvüler rezeksiyon veya insizyon P604590 218751.22
İHSS (Asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (Myektomi) P604600 226326.47
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) P604610 240571.82
Otolog aortik kapak neoküspidizasyon/rekonstrüksiyonu (kardiyopulmoner by-pass ile birlikte) P604615 292376.52
Ross ameliyatı P604620 317021.96
Supravalvüler stenozda aortoplasti P604630 190504.00
Valvotomi. aort kapağı (Komissurotomi) P604640 236683.67
Valvüloplasti. aort kapağı. açık P604650 244406.35
Valvotomi. mitral kapak. kapalı P604660 60320.00
Valvotomi. mitral kapak. açık P604670 243447.97
Valvüloplasti. mitral kapak P604680 243447.97
Valvüloplasti. mitral kapak. prostetik ring ile P604690 243447.97
Valvüloplasti. mitral kapak. açık. radikal rekonstrüksiyon P604700 243447.97
Replasman. mitral kapak (MVR) P604710 239588.11
Replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti P604711 240578.87
Minimal invaziv replasman. mitral kapak (MVR) P604712 228627.78
Minimal invaziv replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti P604713 232200.10
Minimal invaziv çalışan kalpte mitral kapak tamiri P604714 45370.00
Valvotomi. triküspit kapak P604720 234376.31
Valvüloplasti veya annüloplasti. triküspit kapak P604730 235692.91
Replasman. triküspit kapak P604740 237832.66
Ebstein anomalisinde triküspit kapak repozisyonu veya plikasyonu P604750 261944.00
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı. mitral kapak rekonstruksiyonu P604770 255920.01
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı P604780 270908.21
Çift kapak replasmanı P604790 253209.17
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvüloplasti. ring ile birlikte veya değil P604791 193256.00
Üç kapak replasmanı P604830 295887.17
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvüloplasti. ring ile veya değil P604831 273375.03
Valvotomi. pulmoner kapak. açık P604840 234376.31
Valvotomi. pulmoner kapak. açık. inflow oklüzyon ile P604850 235580.02
Pulmoner kapak replasmanı P604851 190504.00
Koroner arter by-pass. karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti P604910 267923.20
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). dört ve daha çok koroner grefti P604920 177073.87
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). iki koroner grefti P604930 149832.97
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). tek koroner grefti P604940 136210.91
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). üç koroner grefti P604950 163455.05
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). beş koroner grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P604960 252406.69
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). beşten fazla koroner grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P604970 283959.18
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). dört koroner grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P604980 234376.31
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). iki koroner grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P604990 198318.65
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb.). tek koroner grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P605000 136210.91
Koroner arter by-pass. otojen greft (Safen/IMA vb). üç koroner grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P605010 216349.03
Postinfarkt VSD onarımı. miyokardiyal rezeksiyon ile birlikte veya değil P605040 290449.08
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) P605050 347919.39
Pulmoner arterin bantlanması P605170 112483.76
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması P605175 95235.80
Triküspit atrezisi onarımı (ÖR/Fontan. Modifiye Fontan işlemleri) P605190 399367.50
Korrekte TGA'da VSD P605200 300782.89
Korrekte TGA’da kapak plastisi P605210 300782.89
Korrekte TGA'da kapak replasmanı P605220 300782.89
Korrekte TGA'da PS ile birlikteVSD P605230 382800.44
Fallot tetralojisi komplet onarımı. transannüler yama olmaksızın P605240 381561.98
Fallot tetralojisi komplet onarımı. transannüler yama ile birlikte P605250 354993.37
Fallot tetralojisi komplet onarımı. önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte P605260 431103.04
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi P605270 452538.85
Sinüs valsalva fistülü onarımı. ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte P605290 322267.38
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı P605320 381561.98
Atriyal septektomi veya septostomi. kapalı P605330 118096.00
Shunt. subklavyen-pulmoner arter P605350 122709.47
Shunt. asendan aorta-pulmoner arter P605360 95235.80
Shunt. desendan aorta-pulmoner arter P605370 122709.47
Shunt. santral. prostetik greft P605380 122709.47
Shunt. vena cava-pulmoner arter P605390 122709.47
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. Atriyal Baffle işlemi. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte P605410 412048.74
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. Atriyal Baffle işlemi. pulmoner bant çıkartılması ile birlikte P605420 364414.02
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. Atriyal Baffle işlemi. ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte P605430 471593.15
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. Atriyal Baffle işlemi. subpulmonik darlık onarılması ile birlikte P605440 381768.70
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. arteryel rekonstruksiyon (Jaten) P605450 514465.27
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. pulmoner bant çıkarılması ile birlikte P605460 523992.42
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. ventriküler septal defekt kapatılması P605470 533519.54
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı. subpulmonik darlık onarılması P605480 442499.21
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu P605490 514465.27
İntraventriküler re-routing ameliyatları P605500 451178.81
Trunkus arteriosus. total onarım. Rastelli tipi ameliyat P605510 431261.60
Aberan damar divizyonu P605520 107642.00
Aberan damar divizyonu. reanastomoz ile birlikte P605530 107642.00
Aort koarktasyonu eksizyonu ve greft ile rekonstrüksiyon (PDA var veya yok) P605540 95235.80
Aort koarktasyonu eksizyonu ve uç-uca anastomoz (PDA var veya yok) P605550 123598.62
Aort koarktasyonu. greft ile by-pass P605570 123598.62
Aort koarktasyonu. prostetik materyal kullanarak plasti P605580 123598.62
Aort koarktasyonu. sol subklavyen arter ile flep aortoplasti P605590 123598.62
Aortopulmoner pencere kapatılması. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın P605610 82942.00
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı P605620 382355.62
Hipoplastik veya interrupted aortik ark. otojen veya prostetik materyal ile onarım P605630 356124.52
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu P605640 89364.65
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu. primer P605660 67134.69
Trakea dekompresyonu için aortik suspansiyon P605670 37570.00
Asendan aorta grefti.koroner implant var.kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort ark grefti P605680 384736.96
Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu P605700 268073.74
Asendan aort replasmanı P605701 250001.38
Asendan aort grefti.koroner implant yok.kapak replasmanı ile birlikte P605710 269640.86
Asendan aort grefti.koroner implant var.kapak replasmanı ile birlikte P605720 277304.20
Asendan aort grefti.koroner implant var P605721 286146.13
Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı P605722 274097.90
Asendan aort grefti.kapak süspansiyon var ve transvers aort ark grefti P605730 346420.61
Asendan aort grefti.koroner implant yok.kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti P605740 336429.55
Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti P605750 402633.25
Asendan aort grefti.koroner implant var ve transversaort ark grefti P605760 336429.55
Asendan aort grefti. transversaort ark grefti.arkus damarlarına bypassla birlikte P605780 445544.03
Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon (debranching) P605781 263555.62
Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus aorta içinden ulaşarak. greft implantasyonu P605790 394728.12
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu P605820 90361.89
Transvers ark grefti. kardiyopulmoner by-pass ile P605840 335602.77
Pulmoner arter embolektomi. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın P605860 69262.39
IABP. arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması. greftli veya greftsiz P605910 8928.00
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) P605920 12805.70
Kalp transplantasyonu P605930 1263825.51
Kalp-akciğer transplantasyonu P605940 1490972.29
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi. ilk gün pompa takibi dahil P605960 46470.00
Sol veya sağ ventriküle uzun süreli. kalıcı. mekanik destek sistemi takılması P605962 142490.00
Sol veya sağ ventriküle kısa süreli. geçici yardımcı destek cihazı takılması P605963 71250.00
Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) uzun süreli. kalıcı mekanik destek sistemi takılması P605966 213730.00
Sol ve sağ ventriküle (iki ventriküle birlikte) kısa süreli. geçici yardımcı cihaz takılması P605967 106870.00
Sol ventriküle uzun sureli ve sağ ventriküle kısa süreli yardımcı cihaz takılması P605968 213730.00
Sol ventriküle uzun sureli yardımcı cihaz ve sağ ventriküle ECMO takılması P605969 213730.00
Total yapay kalp cihazı takılması P605971 178110.00
Sol ve/veya sağ ventrikülden kısa süreli yardımcı cihaz çıkarılması P605972 106870.00
Sol veya sağ ventrikül. uzun süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile) P605973 142490.00
Sol veya sağ ventrikül. kısa süreli yardımcı cihazının değiştirilmesi (tromboz nedeni ile) P605974 71250.00
Santral (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması P605975 53440.00
Perkütan (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması P605976 35630.00
Perkütan (Veno-venöz) VV-ECMO takılması veya çıkartılması P605977 35630.00
Perkütan (Veno-arteriyel-venöz) VAV-ECMO takılması veya çıkartılması P605978 71250.00
Arteriyal greft kullanılarak (Veno-arteriyel) VA-ECMO takılması veya çıkartılması P605979 71250.00
Embolektomi veya trombektomi. karotid. subklavyen veya innominate arter boyun insizyonu ile. katater var veya yok P605980 29352.00
Embolektomi veya trombektomi. karotid. subklavyen veya innominate arter torasik insizyon ile. katater var veya yok P605990 29352.00
Embolektomi veya trombektomi. aksiller. brakiyal. innominate. subklavyen arter kol insizyonu ile. katater var veya yok P606000 11231.68
Embolektomi veya trombektomi. radiyal veya ulnar arter kol insizyonu ile. katater var veya yok P606010 11231.68
Embolektomi veya trombektomi. renal. çölyak. mezenter. aortoilyak arter abdominal insizyon ile. katater var veya yok P606020 33697.42
Embolektomi veya trombektomi. femoropopliteal. aortoilyak arter bacak insizyonu ile. katater var veya yok P606030 16672.41
Embolektomi veya trombektomi. popliteal. tibiyoperoneal arter. bacak insizyonu ile. kateter var veya yok P606040 23578.74
Trombektomi. vena kava. ilyak ven. abdominal insizyon ile P606050 14680.00
Trombektomi. vena cava. ilyak. femoropopliteal ven. bacak insizyonu ile P606060 9790.00
Trombektomi. vena kava. ilyak ven. femoropopliteal ven. bacak insizyonu ve abdominal insizyon ile P606070 22016.00
Trombektomi. subclavian ven. boyun insizyonu ile P606080 12236.00
Trombektomi. aksiller ve subklavyen ven. kol insizyonu ile P606090 8562.00
Trombektomi. diğer P606091 2910.00
Valvüloplasti. femoral ven P606100 14680.00
Venöz kapak transpozisyonu. herhangi bir donör ven P606110 22016.00
Venöz sisteme cross-over ven grefti P606120 59408.00
Safenopopliteal ven anastomozu P606130 24948.00
Vena kava superior sendromunda by-pass P606140 59408.00
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu P606150 118046.00
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu P606160 37570.00
Anevrizma veya oklüziv hastalık. aksiller-brakiyal arter. kol insizyonu ile P606170 33818.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu P606180 121670.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık P606190 33818.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. ilyak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu P606200 114056.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. ilyak arter P606210 76040.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. vertebral arter P606220 23482.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. innominate arter. subklavyen arter. torasik insizyon ile P606230 33818.00
Anevrizma.false anevrizma/oklusif hastalık.abdominal aorta P606240 118036.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. diğer arterler P606250 33818.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. hepatik. çölyak. renal. mezenterik arter P606260 91248.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. popliteal arter P606270 37570.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. radiyal. ulnar arter P606280 33818.00
Anevrizma. false anevrizma veya oklüziv hastalık. splenik arter P606290 68438.00
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu. parsiyel veya total ve greft yerleştirilmesi. karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklüziv hastalık. patch greft ile veya değil. boyun insizyonu ile P606300 37570.00
Rüptüre anevrizma. common-profunda-süperfisyel-femoral arter P606310 41322.00
Rüptüre anevrizma. abdominal aorta P606320 165898.47
Rüptüre anevrizma. aksiller-brakiyal arter. kol insizyonu ile P606330 80328.72
Rüptüre anevrizma. diğer arterler P606340 38822.48
Rüptüre anevrizma. hepatik-çölyak-renal veya mezenterik arter P606350 122241.64
Rüptüre anevrizma. ilyak arter P606360 97792.65
Rüptüre anevrizma. ilyak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu P606370 235579.58
Rüptüre anevrizma. innominate. subklavyen arter. torasik insizyon ile P606380 80328.72
Rüptüre anevrizma. karotit-subklavyen art. boyun insizyonu ile P606390 87313.69
Rüptüre anevrizma. popliteal arter P606400 87313.69
Rüptüre anevrizma. splenik arter P606410 113506.60
Rüptüre anevrizma. visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu P606420 235579.58
Arteriyövenöz fistül onarımı. konjenital. baş ve boyun P606430 51658.00
Arteriyövenöz fistül onarımı. konjenital. toraks ve abdomen P606440 108740.00
Arteriyövenöz fistül onarımı. konjenital. ekstremiteler P606450 51658.00
Arteriyövenöz fistül onarımı. edinsel veya travmatik. baş ve boyun P606460 32282.00
Arteriyövenöz fistül onarımı. edinsel veya travmatik. toraks ve abdomen P606470 76040.00
Arteriyövenöz fistül onarımı. edinsel veya travmatik. ekstremiteler P606480 32282.00
Arteriyövenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu P606490 29352.00
Damar onarımı. direkt. boyun P606500 30818.00
Damar onarımı. direkt. üst ekstremite P606510 30818.00
Damar onarımı. direkt. el. parmak P606520 36520.00
Damar onarımı. direkt. intratorasik. by-pass ile P606530 78416.00
Damar onarımı. direkt. intratorasik. by-pass ile değil P606540 57032.00
Damar onarımı. direkt. intraabdominal P606550 75902.00
Damar onarımı. direkt. alt ekstremite P606560 23482.00
Ven grefti ile damar onarımı. boyun P606570 61784.00
Ven grefti ile damar onarımı. üst ekstremite P606580 53468.00
Ven grefti ile damar onarımı. intratorasik. by-pass ile P606590 87920.00
Ven grefti ile damar onarımı. intratorasik. by-pass ile değil P606600 59408.00
Ven grefti ile damar onarımı. intraabdominal P606610 77228.00
Ven grefti ile damar onarımı. alt ekstremite P606620 43984.00
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı. boyun P606630 23482.00
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı. üst ekstremite P606640 23482.00
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı. intratorasik. by-pass ile P606650 76040.00
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı. intratorasik. by-pass yapılmaksızın P606660 32282.00
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı. intraabdominal P606670 29352.00
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı. alt ekstremite P606680 27888.00
Tromboendarterektomi. karotit. vertebral. subklavyen. boyun insizyonu ile. patch greft ile veya değil P606690 55914.00
Tromboendarterektomi. subklavyen. innominate. torasik insizyon ile P606700 59408.00
Tromboendarterektomi. aksiller.brakiyal P606710 26422.00
Tromboendarterektomi. abdominal aorta P606720 57032.00
Tromboendarterektomi. mezenterik. çölyak veya renal P606730 32282.00
Tromboendarterektomi. ilyak P606740 32282.00
Tromboendarterektomi. ilyofemoral P606750 54656.00
Tromboendarterektomi. kombine aortoilyak P606760 57032.00
Tromboendarterektomi. kombine aortoilyofemoral P606770 61784.00
Tromboendarterektomi. common femoral P606780 26422.00
Tromboendarterektomi. derin (Profunda) femoral P606790 27888.00
Tromboendarterektomi. femoral ve/veya popliteal ve/veya tibiyoperoneal P606800 29352.00
Tromboendarterektomi. femoral süperfisyel. lokalize P606810 26422.00
By-pass greft. ven ile. karotit P606820 68438.00
By-pass greft. ven ile. karotit-subklavyen P606830 68438.00
By-pass greft. ven ile.subklavyen-karotit P606840 68438.00
By-pass greft. ven ile. karotit-subklavyen P606850 68438.00
By-pass greft. ven ile. karotit-karotit P606860 68438.00
By-pass greft. ven ile.subklavyen-subklavyen P606870 68438.00
By-pass greft. ven ile.subklavyen-vertebral P606880 68438.00
By-pass greft. ven ile.subklavyen-aksiller P606890 68438.00
By-pass greft. ven ile. aksiller-aksiller P606900 68438.00
By-pass greft. ven ile. aksiller-femoral P606910 76040.00
By-pass greft. ven ile. aortosubklavyen veya karotit P606920 91248.00
By-pass greft. ven ile. aortoçölyak veya aortomezenterik P606930 91248.00
By-pass greft. ven ile. aksiller-femoral-femoral P606940 91248.00
By-pass greft. ven ile. splenorenal P606950 43916.00
By-pass greft. ven ile. aortoiliyak P606960 76040.00
By-pass greft. ven ile. aortofemoral veya bifemoral P606970 76040.00
By-pass greft. ven ile. aortoiliyofemoral. tek taraf P606980 79090.00
By-pass greft. ven ile. aortoiliyofemoral. iki taraf P606990 85168.00
By-pass greft. ven ile. aortofemoral-popliteal P607000 91248.00
By-pass greft. ven ile. femoral-popliteal P607010 79090.00
By-pass greft. ven ile. femoral-femoral P607020 41322.00
By-pass greft. ven ile. aortorenal P607030 83644.00
By-pass greft. ven ile. iliyoiliyak P607040 73002.00
By-pass greft. ven ile. iliyofemoral P607050 83644.00
By-pass greft. ven ile. femoral-anteriyor tibiyal. posteriyor tibiyal. peroneal arter veya distal damarlar P607060 79090.00
By-pass greft. ven ile. popliteal-tibiyal. peroneal arter veya diğer distal damarlar P607070 76040.00
İnsitu ven by-pass. aortofemoral-popliteal P607080 73002.00
İnsitu ven by-pass. femoral-popliteal P607090 69962.00
İnsitu ven by-pass. femoral-anteriyor tibiyal. posteriyor tibiyal veya peroneal arter P607100 73002.00
İnsitu ven by-pass. popliteal-tibiyal. peroneal P607110 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. karotit P607120 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. karotit-subklavyen P607130 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. subklavyen-subklavyen P607140 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. subklavyen-aksiller P607150 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aksiller-femoral P607160 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aortosubklavyen veya karotit P607170 85168.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aortoçölyak. aortomezenterik. aortorenal P607180 85168.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. splenorenal P607190 85168.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. vertebral-karotit transpozisyonu P607200 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. vertebral-subklavyen transpozisyonu P607210 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aortoiliyak P607220 97336.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. karotit-vertebral P607230 97336.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. subklavyen-vertebral P607240 97336.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aortofemoral veya bifemoral P607250 106464.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aksiller-aksiller P607260 41322.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aortofemoral-popliteal P607270 98850.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. aksiller-femoral-femoral P607280 85168.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. femoral-popliteal P607290 76040.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. femoral-femoral P607300 37570.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. iliyoilyak P607310 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. iliyofemoral P607320 73002.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. femoral-anteriyor tibiyal. posteriyor tibiyal veya peroneal P607330 79090.00
By-pass greft. ven dışındakilerle. popliteal-tibiyal veya peroneal arter P607340 73002.00
By-pass greft. kompozit (Greft + ven) P607350 73002.00
Eksplorasyon. cerrahi onarım yapılmayan. arter diseksiyonu ile birlikte/değil P607360 8322.52
Eksplorasyon. cerrahi onarım yapılmayan. karotit arter P607370 5054.56
Eksplorasyon. cerrahi onarım yapılmayan. femoral arter P607380 5054.56
Eksplorasyon. cerrahi onarım yapılmayan. popliteal arter P607390 5054.56
Eksplorasyon. cerrahi onarım yapılmayan. diğer damarlar P607400 7043.45
Arteriyel veya venöz greftle trombektomi ve/veya onarım P607410 19076.00
Enfekte greftin eksizyonu. abdominal P607420 22016.00
Enfekte greftin eksizyonu. ekstremite P607430 9790.00
Enfekte greftin eksizyonu. revaskülarizasyon ile birlikte P607440 59408.00
Enfekte greftin eksizyonu. revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anteriyor tibiyal. posteriyor tibiyal veya peroneal arter P607450 61784.00
Enfekte greftin eksizyonu. revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibiyal veya peroneal arter P607460 57032.00
Greft-enterik fistül onarımı P607470 83168.00
Postoperatif eksplorasyon. abdomen P607480 22016.00
Postoperatif eksplorasyon. boyun P607490 12236.00
Postoperatif eksplorasyon. ekstremite P607500 11008.00
Postoperatif eksplorasyon. göğüs P607510 29352.00
Arteriyovenöz anevrizmanın plastik onarımı P607530 30818.00
Arteriyovenöz fistül revizyonu. trombektomi ile veya değil. otojen veya nonotojen greft ile P607560 20542.00
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması P607600 17126.00
Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti P607680 13954.33
Transkateter biyopsi P607690 3692.00
Transkateter tedavi. koroner dışında tromboliz için infüzyon P607700 4860.00
Transkateter tedavi. tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon P607710 4048.00
İnternal juguler ven ligasyonu P607730 6078.00
İnterruption. parsiyel veya komplet. sütür. ligasyon. plikasyon. klip. ekstravasküler. intravasküler (Umbrella cihazı) yolla vena ca P607740 21750.00
İnterruption. parsiyel/komplet. ligasyon. intravasküler cihaz ile femoral venin P607750 8454.00
İnterruption. parsiyel/komplet. ligasyon. intravasküler cihaz ile iliyak venin P607760 12086.00
Kanayan küçük arter. ven bağlanması P607770 970.00
Karotit body tümör çıkarılması P607780 116244.00
Ligasyon veya biyopsi. temporal arter P607790 3048.00
Ligasyon. eksternal karotit arter P607800 9058.00
Ligasyon. internal veya common karotit arter P607810 12086.00
Ligasyon. internal veya common karotid arter P607820 9672.00
Ligasyon. major arter. abdomen P607830 21750.00
Ligasyon. major arter. boyun P607840 9672.00
Ligasyon. major arter. ekstremite P607850 12086.00
Ligasyon. major arter. göğüs P607860 12086.00
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu. subfasiyal P607870 29006.00
Perforatör venlerin ligasyonu. subfasiyal. her biri P607871 3326.00
Rekürren veya sekonder variköz venlerin ligasyon. ve/veya divizyonu P607880 2226.00
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar P607890 4404.00
V. safena magna ve parvanın ligasyon (İkisi birden). divizyon ve komplet strippingi P607900 11018.00
Varislerde lokal pake eksizyonu. her biri P607910 1850.00
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu. her bir seans P607920 366.00
Vena safena magna/parvanın ligasyon. divizyon ve komplet strippingi P607930 8266.00
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu RF P607932 12986.06
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer P607933 12986.06
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar P607934 12986.06
Vena safena magna/parvanın ligasyon. divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması. derin fasiya eksizyonu ile birlikte P607940 23146.00
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu P607950 4058.00
Splenorafi P607960 39155.05
Splenektomi. parsiyel P607970 44134.00
Splenektomi. parsiyel. laparoskopik P607971 79419.61
Splenektomi. total P607980 30620.00
Splenektomi. total. laparoskopik P607981 70595.20
Boyun diseksiyonu. tek taraf P607990 56310.00
İliyoinguinal lenf nodu disseksiyonu P608000 25492.00
Koltuk altı diseksiyonu P608010 15492.00
Lenfanjiyotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler P608040 8288.36
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu P608050 51786.00
Sentinel lenfadenektomi P608060 7270.51
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu. abdominal yaklaşım ile P608070 17491.93
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu. servikal yaklaşım ile P608080 7270.51
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu. torasik yaklaşım ile P608090 19940.83
Diseksiyon. derin jugüler nodlar P608100 9945.63
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (Ayrı işlem). pelvik ve paraaortik P608110 12651.28
Kistik higroma eksizyonu. basit P608120 11839.67
Kistik higroma eksizyonu. kompleks P608130 20393.18
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu. derin aksiller nodlar P608140 6215.28
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu. internal mammary nodlar (Ayrı işlem) P608150 11397.01
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu. skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar P608160 8288.36
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu P608161 2952.62
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu P608170 18216.00
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu P608180 21848.00
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı. tüm uyluk bölgesinde P608190 38634.40
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı. sınırlı bir alanda P608200 12609.62
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı P608210 21808.52
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant P608220 21808.52
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti P608230 28975.24
Lenfödem için omentum transpozisyonu P608240 27262.27
Damar onarımı P608250 29635.27
Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler P608260 51346.09
Bronkobiliyer fistül onarımı P608270 98966.67
Bronkoplasti. stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz. greft onarımı var veya yok P608280 61295.49
Bronkoplasti. travmatik rüptür P608290 47125.54
Bronkoskopi. bronşiyal fistül kapama amaçlı P608300 8851.47
Bronkoskopi. tanısal (Fleksble/rijit). bronşial lavaj ile birlikte veya değil P608310 4425.06
Bronkoskopi. biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla P608320 11800.89
Bronkoskopik lazer veya koter veya diatermi veya kriyoterapi P608330 16680.83
Bronkoskopi. eksizyon dışı bir metotla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması P608340 31944.90
Bronkoskopi. trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte P608350 17937.02
Bronkoskopi. trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile birlikte P608360 11210.85
Bronkoskopi. trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte P608370 4968.25
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması. plastik onarım ile birlikte P608380 12554.52
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması. plastik onarım olmadan P608390 7531.54
Eksternal trakeal yaralanma. primer sütür P608400 71281.59
Karinal rekonstrüksiyon P608410 148951.51
Pretrakeal fasya açılması P608420 3933.96
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz. servikal. greft onarımı var veya yok P608430 56552.39
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz. torasik. greft onarımı var veya yok P608440 65977.06
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu.servikal. greft onarımı var veya yok P608450 96321.49
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu. torasik. greft onarımı var veya yok P608460 186178.00
Trakeofaringeal fistül onarımı P608470 56552.39
Trakeoözefagial fistül primer onarımı P608480 56552.39
Trakeostomi stenozu açılması P608490 8567.05
Trakeotomi açılması. acil P608500 10712.09
Trakeotomi açılması. planlı P608510 8567.05
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti. aynı seans. frenotomi ile P608520 70690.46
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu P608530 336004.79
Akciğer rezeksiyonu. göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu. protezli veya protezsiz P608540 344817.59
Akciğer transplantasyonu. global P608550 1490972.29
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi) P608560 64797.61
Bronkial sleeve lobektomi P608570 179801.86
Bronkovasküler sleeve lobektomi P608580 295981.24
Dekortikasyon. pulmoner. parsiyel P608590 35028.20
Dekortikasyon. pulmoner. total P608600 77757.13
Ekstended akciğer rezeksiyonları P608620 278128.39
İntraplöral lavaj. her tür teknikle P608630 8851.47
Kateter torakostomi. kapalı sistem uygulama P608640 6726.14
Kimyasal plörodez. ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek P608650 4484.72
Kist hidatik ameliyatları. akciğer P608660 34411.65
Kist hidatik ameliyatları. akciğer. mediyan sternotomi ile. iki taraf P608670 70690.46
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu P608680 60830.25
Lobektomi. konkomitan dekortikasyon ile birlikte P608690 183397.32
Lobektomi veya segmentektomi P608700 172282.31
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması P608710 77759.52
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları P608720 174090.00
Pnömonektomi P608730 255644.78
Pnömonektomi ekstraplevral P608740 164428.00
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi P608750 765743.44
Pnömonostomi. apse veya kistin açık drenajı ile birlikte P608760 29190.16
Sleeve pnömonektomi P608770 217221.07
Torakoskopi. eksploratris. biyopsi. drenaj ile birlikte P608780 9834.07
Torakotomi. bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte P608790 33360.83
Torakotomi. intraplevral yabancı cisim P608800 29190.16
Torakotomi. intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte P608810 39388.22
Torakotomi. kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı P608820 33794.64
Torakotomi. kardiyak masaj ile birlikte P608830 39388.22
Torakotomi. major. eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte P608840 18680.00
Torakotomi. postoperatif kanama. hava kaçağı kontrolü P608850 20015.62
Torakotomi. sınırlı. akciğer veya plevra biyopsisi için P608860 15562.00
Torakotomi. volüm küçültücü ameliyat. tek taraf P608870 77759.52
Videotorakoskopi. bül eksizyonu ile birlikte P608900 29190.16
Videotorakoskopi. ekploratris P608910 16680.83
Videotorakoskopi. lobektomi P608920 92367.89
Videotorakoskopi. pnömonektomi P608930 75403.89
Videotorakoskopi. torakal sempatektomi P608940 38558.30
Videotorakoskopi. wedge rezeksiyon P608950 50897.13
Wedge rezeksiyon. tek veya çok sayıda P608960 43787.24
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu P608980 10816.84
Hepatikojejunostomi P608990 42863.60
İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar P609000 45435.33
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (Komplike) drenajı. laparatomi ile P609010 28486.65
Karaciğer tek basit apse drenajı. laparotomi ile P609020 12651.28
Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj P609030 16226.31
Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj P609040 15617.89
Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomi ile birlikte poş küçültücü işlemler P609050 21364.46
Karaciğer Kist hidatiğinde total perikistektomi P609051 29901.01
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon P609052 29901.01
Karaciğer konjenital kistlerinde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi P609060 23426.80
Karaciğer segmentektomi. her bir segment P609070 173722.21
Karaciğer segmentektomi. her bir segment. laparoskopik P609071 186130.97
Karaciğer Transplantasyonu P609080 1242476.87
Karaciğer basit yaralanmalarında primer sütür. tek laserasyon P609090 12620.65
Karaciğerin büyük damar veya safra yolu ile ilişkili yaralanmalarında primer sütür. çok sayıda P609100 23426.80
Lobektomi veya hepatektomi. subtotal P609110 231119.44
Lobektomi veya hepatektomi. subtotal. laparoskopik P609111 311375.59
Metastazektomi. her bir metastaz P609120 51250.17
Metastazektomi. her bir metastaz. laparoskopik P609121 54910.90
Portoenterostomi P609130 101722.00
İntraoperatif koledokoskopi P609150 6215.28
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler P609180 26706.59
Koledokoenterostomi P609190 81783.65
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon P609191 102217.28
Koledokotomi – koledokoduodenostomi P609200 26706.59
Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti P609210 28486.65
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj P609220 21364.46
Kolesistektomi P609230 12505.40
Kolesistektomi. laparoskopik P609235 16500.15
Kolesistoenterostomi P609240 12651.28
Kolesistostomi P609250 12620.65
Safra fistülleri için girişimler. basit P609260 26706.59
Safra fistülleri için girişimler. komplike P609270 41436.99
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler P609280 26706.59
Aberan pankreas eksizyonu P609290 24988.28
Adacık hücre transplantasyonu P609300 43247.94
Akut pankreatitte. debritman. lavaj ve drenaj P609310 18740.77
Distal pankreatektomi. parsiyel P609320 48291.17
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi P609330 29283.55
Pankreas adenomlarında total eksizyon P609340 61032.00
Pankreas adenomlarında total eksizyon. laparoskopik P609341 75948.36
Pankreas fistülü onarımı P609350 46261.40
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj P609360 14233.59
Pankreas kistlerinde internal drenaj P609370 18740.77
Pankreas kistlerinde total eksizyon P609380 26706.59
Pankreas transplantasyonu. total P609390 226873.05
Pankreas yaralanmalarında drenaj P609400 21364.46
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi. subtotal P609410 54653.82
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi. total P609420 57826.80
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi P609430 46261.40
Pankreatektomi. subtotal P609440 165498.00
Pankreatektomi. total duodenektomiyle birlikte P609450 192772.00
Pankreatektomi. total duodenektomiyle birlikte. laparoskopik P609451 263471.57
Whipple operasyonu P609460 302125.62
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması P609470 18740.77
Distal özefagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sol torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile P609480 140713.69
Özefajektomi. transhiatal P609490 109308.05
Özefajektomi. laparoskopik P609491 187255.97
Özefajiyal tüp veya balon uygulaması. özefagus varis kanamasında P609500 6898.77
Özefagogastrik devaskülarizasyon. portal hipertansiyonda P609510 33043.88
Özefagogastromyotomi P609520 28154.41
Özefagogastromyotomi. laparoskopik P609521 39408.40
Özefagostomi. servikal P609530 33043.88
Özefagus atrezisi primer onarımı P609540 123512.13
Özefagus cerrahisi. benign patolojiler için P609550 63609.47
Krikofaringeal myotomi P609551 24915.54
Özefagus darlıklarında cerrahi girişim P609560 54522.41
Özefagus divertikül eksizyonu. servikal P609570 24926.57
Özefagus divertikül eksizyonu. torakal P609580 38681.79
Özefagus fistülü onarımı. servikal. torakal P609590 77759.52
Özefagus perforasyonu onarımı. servikal. torakal P609600 56552.39
Özefagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları P609610 145712.91
Özefagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi P609620 23425.92
Özefagus varisinde özefajiyal transection P609630 33043.88
Özefajektomi. transtorakal P609640 81884.59
Parsiyel özefajektomi ve rekonstrüksiyon P609650 130516.84
Portosistemik şantlar. portal hipertansiyonda P609660 98416.24
Total faringolaringoözefajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu P609670 254508.00
Totale yakın özefajektomi ve rekonstrüksiyon P609680 130516.84
Transözefajiyal varis ligasyonu P609690 14233.59
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması. laparotomi ile P609700 19584.39
Peptik ülsere bağlı duodenum perforasyonunda primer onarım P609710 19584.39
Peptik ülsere bağlı duodenum perforasyonunda primer onarım. laparoskopik P609711 17179.30
Travmatik duodenum perforasyonunda primer onarım P609720 19584.39
Dumping veya diyarede reverse loop operasyonları P609730 45435.33
Duodenoenterostomi P609740 24988.28
Duodenum divertikülü eksizyonu P609750 28486.65
Duodenum yaralanmasında primer onarım P609760 26706.59
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu P609770 31235.33
Fundoplikasyon P609780 30135.98
Fundoplikasyon. laparoskopik P609781 52105.98
Hiyatal herni operasyonu. laparoskopik P609782 53734.30
Gastrektomi radikal. total P609790 241700.48
Gastrektomi radikal. subtotal P609791 193360.35
Gastrektomi radikal. total. laparoskopik P609792 282696.23
Gastrektomi subtotal P609800 118223.04
Gastrektomi subtotal. laparoskopik P609801 222879.35
Gastroenterostomi P609810 17179.30
Gastropeksi. mide volvulusunda P609820 33043.88
Gastrotomi veya gastrostomi. cerrahi P609830 14233.59
Mide divertikülü eksizyonu P609840 17179.30
Midede wedge rezeksiyon P609850 21865.04
Midede wedge rezeksiyon. laparoskopik P609851 38610.53
Mideden benign tümör eksizyonu P609860 19584.39
Obezite. by-pass P609871 97698.77
Obezite. sleeve P609872 67303.65
Obezite. banding P609873 39079.53
Duedenal switch-biliopankreatik diversiyon P609877 18539.31
Nüks ülser. dumping veya reflu gastritte rezeksiyon P609880 36348.24
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım P609890 19584.39
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım. laparoskopik P609891 19573.17
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım. trunkal vagotomi ve drenaj P609900 30266.67
Piloromyotomi. hipertrofik pilor stenozunda P609910 25506.69
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu P609911 25502.65
Selektif vagotomi ve antrektomi P609920 30266.67
Selektif vagotomi ve drenaj P609930 21865.38
Yüksek selektif vagotomi P609940 24926.57
Trunkal vagotomi ve drenaj P609941 24926.57
Konjenital atrezi düzeltilmesi. jejunal ve ileal P609950 63444.24
Beslenme jejunotomisi P609960 14233.59
Beslenme jejunotomisi. laparoskopik P609961 14223.77
Bilier intestinal diversiyonlar P609970 80416.94
Enterokütan fistül ameliyatları P609980 45435.33
Gastrointestinal diversiyonlar P609990 68153.04
Gastrointestinal fistül ameliyatları. internal P610000 23426.80
İnce barsak perforasyonunda primer sütür P610010 21043.13
İnce barsak transplantasyonu P610020 1242476.87
Seri transvers enteroplasti P610025 117415.73
İnvajinasyon rezeksiyonu P610030 30266.67
İnvajinasyonda manüel redüksiyon P610040 12651.28
Jejunum veya ileum duplikasyonları. total eksizyon P610050 24926.12
Jejunum veya ileum rezeksiyonu. subtotal P610060 44190.42
Jejunum veya ileum rezeksiyonu. segmenter P610061 24729.50
Jejunum veya ileum rezeksiyonu. segmenter. laparoskopik P610062 30205.14
Striktüroplasti P610063 19573.17
Jejunum. ileum enterostomi kapatılması P610070 24051.03
Jejunum. ileum enterotomi veya enterostomi P610080 14233.59
Ladd bantı eksizyonu. malrotasyonlarda P610090 26706.59
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi P610100 20401.17
Brid ileusta bridektomi. laparoskopik P610101 20389.08
Laparatomi. ileusta P610110 12651.28
Midgut volvulus (Orta barsak) düzeltilmesi P610111 45204.99
Meckel divertikülü eksizyonu P610120 17804.37
Appendektomi P610130 6947.40
Appendektomi. laparoskopik P610131 11810.61
Hemikolektomi. sağ veya sol P610150 124627.17
Hemikolektomi. sağ veya sol. laparoskopik P610151 249100.45
Segmenter kolon rezeksiyonu P610152 93877.69
Segmenter kolon rezeksiyonu. laparoskopik P610153 93877.69
Kolektomi subtotal P610160 112927.66
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi P610170 191097.59
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi. laparoskopik P610171 204742.90
Kolektomi total ve ileal poş yapılması P610180 257680.13
Kolektomi total ve ileal poş yapılması. laparoskopik P610181 320389.08
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz P610190 227251.01
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz. laparoskopik P610191 243483.16
Kolektomi total ve terminal ileostomi P610200 170700.94
Kolektomi total ve terminal ileostomi. laparoskopik P610201 183547.65
Kolokütanöz fistül kapatılması P610210 37293.32
Kolon duplikasyonu total eksizyonu P610220 15617.89
Kolon invajinasyonunda manüel redüksiyon P610230 14422.47
Kolon perforasyonunda primer sütür P610240 15617.89
Kolon Pull-through. abdominoperineal veya perineal yaklaşımla P610250 110196.00
Kolon Pull-through. sakroabdominoperineal yaklaşımla P610260 192059.66
Kolon Pull-through. sakroperineal yaklaşımla P610270 165300.00
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları P610280 10816.84
Kolostomi açılması P610290 17179.30
Kolostomi kapatılması P610310 19584.39
Hartmann kapatılması P610311 19852.79
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması P610320 17179.30
Sigmoid volvulus redüksiyonu P610330 14422.47
Abdominoperineal rezeksiyon. laparoskopik P610348 202643.79
Abdominoperineal rezeksiyon P610349 189156.92
Rektal polip eksizyonu. anal yolla P610360 4089.00
Rektal Myektomi-Hirschsprung Hst P610361 43791.89
Rektosigmoid tümörlerde anteriyor rezeksiyon P610380 110209.95
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon P610390 189156.92
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler P610400 9851.29
Low anterior rezeksiyon P610410 217530.43
Low anterior rezeksiyon. laparoskopik P610411 286465.50
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım P610420 17804.37
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı P610430 8288.36
Rektal prolapsusta transabdominal onarım P610440 15617.89
Rektal prolapsusta transabdominal onarım. laparoskopik P610441 24920.25
Transanal rektal prolapsus tamiri P610450 12651.28
Anal stenozda ilerletici flep P610461 11923.57
Anoplasti P610480 14422.47
Fissürektomi P610490 7401.28
Hemoroidektomi P610530 7855.78
Hemoroidektomi. sfinkterotomi P610531 8684.30
Hemoroidopeksi P610532 8955.60
Hemoroid ablasyonu (RF/lazer) veya embolizasyonu P610533 8955.60
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu P610550 46261.40
Perianal apse drenajı P610560 4342.14
Perianal fistülotomi veya fistülektomi P610570 11923.57
Anal fistülde seton uygulaması P610575 13584.92
Anal fistülde ilerletici flep P610576 13592.86
Perianal sinüs eksizyonu P610580 7949.57
Perineoplasti P610590 23426.80
Sfinkteroplasti. komplet perine yırtıklarında veya inkontinansta P610600 15617.89
Sfinkterotomi P610610 6215.28
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma P610620 8288.36
Anal transpozisyon operasyonu P610621 75168.67
Pilonidal sinüs eksizyonu P610625 6624.38
Kısa kol-bacak alçı. dirsek-diz altı P610710 1296.00
Kısa kol-bacak atel. dirsek-dizaltı P610720 1296.00
Uzun kol-bacak atel. dirsek-dizüstü P610730 1940.00
Uzun kol-bacak alçı. dirsek-diz üstü P610740 1474.00
ESWT P610820 434.19
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu P610860 1448.49
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil) P610870 2895.31
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu P610880 4471.96
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu P610890 1086.35
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu P610900 2484.08
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu P610910 3278.70
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu P610920 1651.29
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu P610930 2895.31
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu P610940 5261.38
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme. küçük P610950 3300.66
Açık kırıklarda. debritman dahil kapatılması. büyük P610960 8927.43
Açık kırıklarda. debritman dahil kapatılması. orta P610970 7015.17
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi P610980 17582.26
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi. açık IMN P610990 40219.31
Büyük kemik kırıkları cerrahisi. kapalı IMN P611000 34129.37
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu P611010 36365.65
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi. açık IMN P611020 41065.97
Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi tedavisi.açık P611021 30770.75
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi. kapalı IMN P611030 66435.12
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi P611040 33847.14
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi P611050 8336.89
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi P611060 11161.04
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi P611070 13571.09
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi P611080 10415.95
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi P611090 13094.20
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi P611100 15267.99
Önkol çift kemik kırığı P611110 28062.92
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi P611130 11874.18
Pelvis/Asetabulum kırığı. basit P611131 40390.96
Pelvis/Asetabulum kırığı. kompleks P611132 52132.55
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi P611140 21099.44
Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon P611150 8927.43
Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon ve fiksasyon P611160 12723.65
Orta eklem çıkığı açık redüksiyon P611170 10415.95
Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon ve fiksasyon P611180 14927.40
Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon P611190 20043.78
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi P611200 24616.59
Çıkık. gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek ücret P611210 7997.29
Büyük kemik ve eklem amputasyonu. dezartikülasyonu P611220 20043.78
Orta kemik ve eklem amputasyonu. dezartikülasyonu P611230 11874.18
Küçük kemik ve eklem amputasyonu. dezartikülasyonu P611240 10177.30
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu. dezartikülasyonu P611250 20043.78
Hindquarter amputasyon amputasyonu. dezartikülasyonu P611260 65935.81
Hemipelvektomi. eksternal P611270 88544.00
Hemipelvektomi. internal P611280 118056.00
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon P611290 25986.75
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon P611300 13571.09
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon P611310 10177.30
Pin çıkarma P611320 2895.31
Eksternal fiksatör çıkarma P611330 7997.29
Büyük kemik implant çıkarma P611340 10598.31
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması P611350 20043.78
Orta kemik implant çıkarma P611360 8999.20
Küçük kemik implant çıkarma P611370 5260.91
Yumuşak doku laserasyonu. cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması P611380 16576.75
Yumuşak doku laserasyonu. derin yabancı cisimler P611390 4953.95
Yumuşak doku laserasyonu. fasiyatomi kapatma P611400 7565.73
Yumuşak doku laserasyonu. tek kompartman fasiyatomisi P611410 7565.73
Kemik grefti alınması P611450 7015.17
Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti alınması P611460 10696.51
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon P611470 8927.43
Ampute parmak için güdük onarımı P611480 6246.09
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu P611500 96656.65
Ayaktan ele parmak nakli P611520 379071.40
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu P611530 13392.93
Bunion-Bunionette eksizyonu P611560 10177.30
Butonier deformitesi. "swan neck" deformitesi cerrahisi P611570 8927.43
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı P611600 20043.78
Distal Radio-Ulnar Eklem (DRUE) operasyonları P611620 13571.09
Dupuytren cerrahisi. basit. avuç içinde sınırlı. tek parmak P611630 10064.42
Dupuytren cerrahisi. kompleks. birden fazla parmak P611631 17657.00
Eklem faresi çıkartılması P611640 9999.09
El bileği ganglion eksizyonu P611650 8927.43
Flep ayrılması P611680 7920.08
Ganglion eksizyonu. büyük eklem P611690 10177.30
Ganglion eksizyonu. küçük eklem P611691 5286.64
Güdük kapatılması P611700 5260.91
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları P611710 13392.93
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu P611720 138146.06
İnguinal ve subpektoral lambo P611730 29700.38
Karpal instabilite cerrahisi P611740 19437.92
Karpal kemik rezeksiyonları P611750 17582.26
Kontraktür açılması. büyük eklem P611760 16576.75
Kontraktür açılması. küçük eklem P611770 7565.73
Kontraktür açılması. orta eklem P611780 10087.69
Majör replantasyonlar P611790 402623.28
Mallet finger cerrahisi P611800 8284.40
Minör replantasyonlar P611810 256578.77
Parmak replantasyonu. tek bir parmak P611840 173686.74
Parmak replantasyonu. ilave her parmak için P611850 98567.20
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları P611860 12058.32
Pediküllü kas ve kemik nakli P611870 138080.95
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı P611880 31524.07
Pollisizasyon P611890 17446.82
Pulley rekonstrüksiyonu P611900 3300.66
Pulley sistemi kaybının onarımı P611910 8927.43
Rhizotomi P611920 55486.27
Serbest doku nakilleri P611930 193465.32
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri P611940 20015.62
Tendon grefti ile onarım. tek bir tendon için P611950 9999.09
Fleksör tendon onarımı. tek bir tendon için P611951 11088.12
Ekstensör tendon onarımı. tek bir tendon için P611952 8316.08
Aşil/patellar/quadriceps tendon onarımı. tek bir tendon için P611960 16632.16
Tendon onarımı. ilave her tendon için P611961 2774.40
Tendon protezi uygulanması P611970 17226.18
Tendon transferi. tek tendon P611980 16576.75
Tendon transferi. ilave her tendon için P611990 3963.52
Tenodezler P612000 11499.95
Tenoliz P612010 9062.56
Tenoplasti myoplasti. fasiya gevşetilmesi. tek P612020 8624.97
Tenoplasti myoplasti. fasiya gevşetilmesi. çok P612030 16576.75
Tenotomi. myotomi P612040 7267.00
Tetik parmak cerrahi tedavisi P612050 4637.40
Tırnak çekilmesi. her biri P612060 772.39
Tırnak yatak revizyonu. her biri P612070 579.31
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep P612080 28397.75
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep P612090 32373.44
Tuzak nöropati. cerrahi tedavi (Kübital ve tarsal tünel vb.) P612100 11004.94
Vasküler saplı ada flebi P612110 25184.54
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi P612120 21809.80
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı P612130 8927.43
Yumuşak doku sinovektomileri P612140 8927.43
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu P612150 26374.27
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu P612160 8927.43
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu P612170 17582.26
Makrodaktili cerrahi tedavileri P612180 17368.61
Polidaktili eksizyonu. basit P612190 5210.57
Polidaktili eksizyonu. komplike P612200 11880.11
Radial club hand cerrahi tedavileri P612210 59162.00
Sindaktili düzeltilmesi. basit P612220 8316.04
Sindaktili düzeltilmesi. komplike P612230 12474.13
Yarık el. basit tip P612235 11035.56
Yarık el. ağır tip P612236 13242.69
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri P612240 26374.27
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu P612250 59813.30
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması P612260 5260.91
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması. ameliyathanede P612270 7015.17
El bileği artroplastisi revizyonu. total P612275 32449.89
El bileği artroplastisi. total P612276 28132.01
El bileği artroplastisi. total. çıkartma P612277 11904.45
Ayak bileği artroplastisi revizyonu. total P612280 32449.89
Ayak bileği artroplastisi. total P612290 32070.46
Ayak bileği artroplastisi. total. çıkartma P612300 11904.45
Basit Core-dekompresyon ameliyatı P612310 17582.26
Büyük eklem parsiyel protezleri. primer P612320 25149.82
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi P612330 24053.34
Kalça eklemi total protezleri. primer P612340 42553.25
Kalça eklemi total protezleri. kompleks P612341 44290.08
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi P612350 11904.45
Core-dekompresyon ve greftleme P612360 28062.92
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft P612370 76293.70
Dirsek artroplastisi çıkartma. total P612380 11904.45
Dirsek artroplastisi revizyonu. total P612390 40561.06
Dirsek artroplastisi. total P612400 33292.16
Dirsek artroplastisi. total. 10 dereceden az hareketli dirsekte veya 20 dereceden fazla kemik deformitesi varsa P612410 36992.83
Diz artroplastisi. total P612420 31263.60
Diz artroplastisi. total. komplex P612421 32958.80
Diz artroplastisi. total protez çıkarma P612430 11904.45
Diz revizyon artroplastisi. total P612440 44602.71
Diz revizyon artroplastisi. parsiyel P612441 33898.06
Büyük eklem yüzey artroplastisi P612450 31263.60
Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi P612451 13571.09
Diz artroplastisi. total. polietilen değiştirme P612460 11904.45
Kalça artroplastisi. asetebular liner değiştirilmesi. total P612470 17582.26
Kalça asetebular revizyonu. parsiyel P612471 35692.58
Kalça femoral sistem revizyonu. parsiyel P612472 35692.58
Kalça revizyon artroplastisi. total P612480 53530.25
Kalça revizyon artroplastisi. total. her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanarak P612490 69182.16
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması P612500 10299.63
Kalça total protezin çıkarılması P612501 15267.99
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi P612510 45400.70
Küçük eklem rezeksiyon. interpozisyon artroplastisi P612520 10177.30
Omuz artroplastisi çıkartılması P612530 17582.26
Omuz artroplastisi revizyonu P612540 54569.57
Omuz total artroplastisi P612550 34459.40
Omuz ters (reverse) artroplastisi P612551 39283.74
Orta eklem rezeksiyon. interpozisyon artroplastisi P612560 20043.78
Orta eklem ve küçük eklem protezleri. primer P612570 11904.45
Unikompartmantal diz artroplastisi P612580 22858.89
Büyük eklem artrodezi P612590 30066.71
Orta eklem artrodezi P612600 20043.78
Küçük eklem artrodezi P612610 10177.30
Büyük kemik osteomyelit tedavisi P612620 18067.31
Orta kemik osteomyelit tedavisi P612630 10177.30
Küçük kemik osteomyelit tedavisi P612640 7997.29
Artroskopi. tanısal P612650 11874.18
Girişimsel artroskopi P612651 17577.09
Artroskopik mozaikplasti P612710 30066.71
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu P612720 24053.34
Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık P612730 17582.26
Artroskopik otolog kondrosit implantasyonu P612731 26374.27
Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri P612732 30066.71
Artroskopik artrodez P612740 21099.44
Girişimsel kalça artroskopisi P612750 27036.46
Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri P612751 31259.33
Artroskopik menisküs onarımı. diz P612760 19341.69
Artroskopik menisküs transplantasyonu. diz P612770 36504.53
Artroskopik lateral gevşetme ve mediyal plikasyon. diz P612810 22049.54
Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu P612820 26374.34
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. diz P612830 22388.17
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu. diz P612840 33292.16
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu. diz P612850 25522.51
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu. diz P612860 32449.89
Girişimsel ayak bileği artroskopisi P612865 22308.94
Artroskopik SLAP onarımı. omuz P612870 24053.34
Artroskopik kapsüler kaydırma. omuz P612880 21099.44
Artroskopik bankart onarımı. omuz P612890 30066.71
Artroskopik rotator kılıf debritmanı. omuz P612900 15267.99
Artroskopik rotator kılıf onarımı . omuz P612910 26374.27
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi. omuz P612920 15267.99
Artroskopik akromiyoplasti. omuz P612930 19341.69
Artroskopik akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu P612940 22049.54
Artroskopik radius başı rezeksiyonu P612950 15267.99
Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debritmanı P612960 15267.99
Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı P612970 20043.78
Otolog Kondrosit implantasyonu cerrahisi. açık P612975 21099.44
Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri. açık P612976 21099.44
Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya rekonstrüksiyonu P612977 29353.93
Akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu P612980 15267.99
Akromiyoplasti P612990 15267.99
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu P613000 26374.27
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu.revizyonu. diz P613001 30898.88
Ayak bileği kollateral ligament primer onarımı P613010 15267.99
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu P613020 24053.34
Büyük eklem debritmanı P613030 13248.76
Yara evantrasyonunda revizyon P613031 4342.14
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu P613040 15267.99
Diz dış yan bağ primer onarımı P613050 17582.26
Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu P613060 30066.71
Diz iç yan bağ primer onarımı P613070 11904.45
Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu P613080 24053.34
Eminensiya kırık fiksasyonu P613100 20043.78
Greft alınması P613110 8927.43
Kondral debritman P613120 13571.09
Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu P613130 15267.99
Küçük eklem debritmanı P613140 10177.30
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu P613150 10177.30
Menisektomi P613160 8927.43
Menisküs kisti eksizyonu P613170 10177.30
Menisküs onarımı P613180 13392.93
Menisküs transplantasyonu P613190 26374.27
Mozaikplasti P613200 21099.44
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu P613210 21099.44
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu. diz P613211 26779.03
Orta eklem debritmanı P613220 11874.18
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi P613230 30066.71
Patella distal realinman P613240 20043.78
Patella proksimal dizilim cerrahisi P613250 20043.78
Rotator kılıf onarımı P613260 17582.26
Bankart onarımı. omuz P613261 25831.41
Septik artrit büyük eklem cerrahisi P613270 23699.93
Septik artrit küçük eklem cerrahisi P613280 5260.91
Septik artrit orta eklem cerrahisi P613290 10415.95
Sinovektomi. büyük eklem P613300 10415.95
Sinovektomi. küçük-orta eklem P613310 9646.50
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı P613320 21099.44
Orta eklem habitüel çıkık onarımı P613330 13392.93
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı P613340 10415.95
Aşiloplasti P613350 10177.30
Aşiloplasti ve posteriyor kapsül gevşetmesi P613360 13571.09
Ayak komplet subtalar gevşetme P613370 29891.45
Ayak posteromediyal gevşetme P613380 21099.44
Chiari osteotomisi P613390 26374.27
Gelişimsel kalça çıkığı. açık redüksiyon P613400 17582.26
Gelişimsel kalça çıkığı kapalı redüksiyonu ve pelvipedal alçı P613410 10415.95
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler P613420 28132.01
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler P613430 53540.86
Gelişimsel kalça çıkığı. radikal redüksiyon P613440 44618.58
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler (Steel vb.) P613450 33292.16
Osteoklazi P613460 2895.31
PEV manüplasyon dahil alçı P613470 3619.55
Plantar fasiya ve addüktör tendonların gevşetilmesi P613480 5997.44
Shelf osteotomisi P613490 17582.26
Üçlü artrodez P613500 17582.26
Trokanter majör transferi P613510 17582.26
Vertikal talus ameliyatları P613520 26374.27
Tenotomi. kalça addüktörleri. kapalı. subkütan P613530 9999.09
Tenotomi. kalça addüktörleri. açık P613540 13571.09
Tenotomi. iliyopsoas. açık P613550 13571.09
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı P613560 30066.71
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme P613570 48672.21
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve anteriyor enstrümentasyon P613580 56785.11
Anteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve posteriyor enstrümentasyon P613590 115318.17
Posteriyor girişim ile vertebra apse drenajı P613600 30066.71
Posteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme P613610 65573.58
Posteriyor girişim ile vertebra apse drenajı ve posteriyor enstrümentasyon P613620 155591.06
Posteriyor elemanların osteotomisi. tek vertebra segmenti P613630 29832.41
Posteriyor elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler P613640 38938.78
Spinal osteotomi. tek vertebra segmenti. anteriyor yaklaşım ile P613650 36992.83
Konkav veya konveks kosta osteotomisi. her seviye için P613660 1448.49
Vertebra kırıklarının redüksiyonu. manipülasyon veya traksiyonsuz P613670 10177.30
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi. manipülasyon veya traksiyonla P613680 11904.45
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye. posteriyor yaklaşımla enstrümentasyon 4 seviyeye kadar P613690 73599.74
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye. posteriyor yaklaşımla enstrümentasyon 4 seviyeden fazla P613700 83655.39
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye. enstrümentasyon 4 seviyeye kadar. anteriyor yaklaşımla P613710 71784.24
Vertebra kırık veya çıkığı tek seviye. anteriyor yaklaşımla enstrümentasyon 4 seviyeden fazla P613720 97599.45
Vertebra kırığı veya çıkığı tek seviye. anteriyor dekompresyon-enstrümentasyon ve füzyon (4 seviyeye kadar) ile birlikte posteriyor enstrümentasyon ve füzyon P613730 167807.41
Otogreft alınması (İliyak kanat) P613740 10177.30
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması P613750 11904.45
Anteriyor artrodez. transoral veya ekstraoral yolla P613760 38938.78
Anteriyor artrodez. interbody tekniği ile P613770 28062.92
Her ek vertebra segmenti için anteriyor artrodez . interbody tekniği ile P613780 11874.18
Kraniyoservikal artrodez. posteriyor teknik ile P613790 32070.46
Atlas-aksis artrodez. posteriyor teknik ile P613800 28132.01
Servikal artrodez. posteriyor-posterolateral teknik ile P613810 24053.34
Her ek vertebra için artrodez. posteriyor-posterolateral teknik ile P613820 8927.43
Artrodez anteriyor. 3 vertebral segmente kadar P613830 48673.51
Artrodez anteriyor. 4 veya daha fazla vertebral segment P613840 60840.26
Kifotik deformite için anteriyor trikortikal strut greftleme P613850 60840.26
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme P613860 60840.26
Artrodez posteriyor. 7 vertebral segmente kadar P613870 32566.21
Artrodez posteriyor. 8 veya daha fazla vertebral segment P613880 39079.46
Artrodez posteriyor. tek disk aralığı P613890 20043.78
Artrodez posteriyor. her disk aralığı P613900 9999.09
Spinal füzyon eksplorasyonu P613910 8927.43
Anteriyor enstrümantasyon; 3 vertebra segmentine kadar P613920 41951.83
Anteriyor enstrümantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti P613930 46846.31
Anteriyor odontoid fiksasyonu P613940 40562.34
Anteriyor sakroiliyak fiksasyon P613950 30395.14
Crutchfield takılması P613960 14675.94
Enstrümantasyon çıkarılması. 6 seviyeden fazla P613970 50865.17
Enstrümantasyon çıkarılması. 6 seviyeye kadar P613980 28132.04
Halo fiksasyon uygulanması P613990 8927.43
Pelvik fiksasyon. sakrum dışında P614000 60840.26
Posteriyor C1-C2 enstrümantasyonu+ vida rod+ transartiküler vida + lamina. spinöz proses telleme P614010 69919.73
Posteriyor oksipitoservikal enstrümantasyon P614020 79009.42
Posteriyor sakroiliyak fiksasyon P614030 40562.34
Posteriyor segmental enstrümantasyon; 6 veya daha az vertebra segmenti P614040 22926.61
Posteriyor segmental enstrümantasyon; 7 veya daha fazla vertebra segmenti P614050 32629.26
Posteriyor segmental olmayan enstrümantasyon P614060 8927.43
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon P614070 17368.61
Translaminer faset eklem vida fiksasyonu. tek seviye P614080 21710.80
Vertebra defektlerine. strüktürel. strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi P614090 21099.44
Kifektomi P614100 70981.39
Spondilolizis pars kırık onarımı P614110 50193.82
Sakrektomi. parsiyel P614120 87406.00
Sakrektomi. total P614130 79456.00
Vertebroplasti. tek seviye P614140 71645.77
Kifoplasti. her seviye için P614150 141663.19
Faset eklem blokajı P614160 1953.91
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon P614170 20043.78
Büyük kemik bifokal P614180 45776.75
Büyük kemik defektli psödoartrozu P614190 34076.27
Büyük kemik psödoartrozu P614200 30066.71
Kemik-kemik defektli psödoartrozu P614210 20043.78
Küçük kemik psödoartrozu P614220 15267.99
Orta kemik defektli psödoartrozu P614230 21099.44
Orta kemik psödoartrozu P614240 21045.69
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi P614250 21099.44
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi P614260 20043.78
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi P614270 11904.45
Hemikondrodiastazis. büyük kemik P614280 21099.44
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması P614290 21099.44
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması P614300 13571.09
Büyük kemik uzatma/Deformite Düzeltme Cerrahisi P614320 21099.44
Orta kemik uzatma/Deformite Düzeltme Cerrahisi P614330 20043.78
Küçük kemik uzatma/Deformite Düzeltme Cerrahisi P614340 11904.45
Kemik tümörü açık biyopsisi. (büyük kemik) P614350 8927.43
Kemik tümörü açık biyopsisi. (orta/küçük kemik) P614351 5286.62
Kapalı kemik biyopsisi P614353 3131.06
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi. pelvis içi P614360 8999.20
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi. pelvis içi P614370 7997.29
Benign yumuşak doku tümörü. derin P614380 4968.25
Benign yumuşak doku tümörü. kompleks P614390 19780.72
Benign yumuşak doku tümörü. pelvis içi P614400 11904.45
Benign yumuşak doku tümörü. yüzeyel P614410 3478.02
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu P614420 121976.00
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu P614430 24053.34
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu P614440 7997.29
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu P614450 30540.00
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu. derin P614460 45104.00
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu. kompleks P614470 109562.03
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu. pelvis içi P614480 62250.00
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu. yüzeyel P614490 22502.00
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu P614500 74470.40
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu P614510 14880.55
Spine benign kemik tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu P614520 35362.00
Spine malign kemik tümörünin geniş veya radikal rezeksiyonu P614530 198764.09
Total kapalı eklem rezeksiyonu. büyük eklem P614540 35692.58
Total kapalı eklem rezeksiyonu. orta eklem P614550 29203.66
Tümör rezeksiyon protezi ile diz artroplastisi P614551 89564.00
Tümör rezeksiyon protezi ile kalça artroplastisi P614552 118978.00
Tümör rezeksiyon protezi ile omuz artroplastisi P614553 93446.00
Tümör rezeksiyon protezi ile dirsek artroplastisi P614554 88228.00
Tümör rezeksiyon protezi ile total büyük kemik ve/veya eklem artroplastisi P614555 120314.00
Metastatik tümörlerde profilaktik fiksasyon P614556 18202.25
Damarlı kemik transplantasyonu P614560 73820.74
Eklem transplantasyonu. total P614570 58406.63
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması P614580 17582.26
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon P614590 40562.34
Kısmi eklem transplantasyonu P614600 68142.93
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon P614610 26374.27
Rezeksiyon artrodezi. büyük eklem P614620 24053.34
Rezeksiyon artrodezi. küçük eklem P614630 10177.30
Rezeksiyon artrodezi. orta eklem P614640 17582.26
Segmental greft ile rekonstrüksiyon P614650 21099.44
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon P614660 191170.19
Uzun süreli video EEG için subdural elektrot konması için cerrahi girişim P614720 29838.86
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrotu için cerrahi girişim P614730 23404.26
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim P614740 29838.86
Kortikal stimülasyon P614750 15908.00
Elektrokortikografi P614760 12474.00
Vestibüler nörektomi. transkanal P614770 66340.48
MAI dekompresyonu P614780 66340.48
BOS fistüllerinin onarımı P614790 53307.43
Temporal kemik tümör eksizyonu P614800 148061.82
Akustik tümör eksizyonu P614810 181712.22
Vestibüler nörektomi. retrosigmoid-retrolabirenter P614820 66340.48
Dekompresyon ameliyatı (AICA) P614830 78375.46
Açık kordotomi P614840 15848.52
Baklofen pompa implantasyonu P614850 17050.77
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu. iki taraf P614860 275836.40
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu. tek taraf P614870 150773.10
Dorsal kolon stimülasyonu P614880 12840.44
Eksternal radyoşirürji P614890 34461.18
Faset denervasyonu P614900 2605.26
Mikroelektrot kayıt P614910 18754.64
Mikroelektrot kayıt eşliğinde pallidotomi. iki taraf P614920 137918.07
Mikroelektrot kayıt eşliğinde pallidotomi. tek taraf P614930 60309.21
Mikroelektrot kayıt eşliğinde talamotomi. iki taraf P614940 137918.07
Mikroelektrot kayıt eşliğinde talamotomi. tek taraf P614950 60309.21
Mikroelektrot kayıtla nörostimülatör implantasyonu P614960 137918.07
Mikrovasküler dekompresyon P614970 82922.20
İntraoperatif nöronavigasyon P614981 58478.00
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu P614990 10699.07
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu P615000 9653.45
Perkütan kordotomi P615010 20458.50
Perkütan sempatik blokaj P615020 7240.10
Perkütan traktotomi P615030 20458.50
Selektif dorsal rizotomi P615040 66339.19
Stereotaktik biyopsi P615050 23869.72
Stereotaktik brakiterapi P615060 72370.88
Stereotaktik talamotomi. iki taraf P615070 193085.40
Stereotaktik talamotomi. tek taraf P615080 99510.03
Stereotaktik kateterizasyon P615090 47738.61
Stereotaktik kraniyotomi P615100 159635.51
Stereotaktik pallidotomi. iki taraf P615110 193085.40
Stereotaktik pallidotomi. tek taraf P615120 72370.88
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi P615130 78401.29
Trigeminal nörektomi P615140 16893.55
Vestibüler nörotomi P615150 60711.32
Hidrosefali şant ameliyatları P615160 88098.86
Hidrosefali Şant Revizyonu P615161 63238.61
Hidrosefali ameliyatları. third ventrikülostomi P615170 118460.36
Araknoid Kist Endoskopik Fenestrasyon P615171 82922.20
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları. transkraniyal yolla P615180 82922.20
BOS fistülü ameliyatları. transsfenoidal yolla P615190 54276.65
Kafa kaidesinde dura onarımı. kraniyotomi ile P615200 99510.03
Dekompresif Kraniektomi P615201 101314.75
Chiari malformasyonu dekompresyon+duraplasti P615202 108551.52
Kisto-peritoneal şant takılması P615203 20455.01
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması P615204 26243.39
Syringomyeli şantları P615205 32646.19
Endoskopik tümör biyopsisi P615210 104474.00
Endoskopik akuaduktoplasti P615220 60307.03
Burr Hole eksplorasyonu. tek P615230 16770.75
Burr Hole eksplorasyonu. her bir ilave için P615240 10062.47
Epidural hematom drenajı. kraniyektomi ile P615250 13273.50
Epidural hematom drenajı. kraniyotomi ile P615260 17701.26
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı. tek taraf P615270 33200.12
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı. iki taraf P615280 77168.18
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı. tek taraf P615290 17701.26
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı. iki taraf P615300 32820.89
Depresyon fraktürü. basit P615310 11004.94
Depresyon fraktürü. komplike P615320 16092.05
Duraplasti. galeal greft ile P615330 64585.35
Duraplasti. diğer greftler (Sentetik vb) ile P615331 10956.17
Duraplasti. fasiya lata grefti ile P615340 25573.17
3. ventrikül içi tümörleri P615350 254380.00
Endoskopik 3. ventrikül içi tümör cerrahisi P615351 271656.00
Anevrizma ameliyatları. aynı keside çoklu P615360 358921.55
Anevrizma ameliyatları. ayrı keside çoklu P615370 408331.56
Anevrizma ameliyatları. tek P615380 210225.66
Arteriyovenöz malformasyon ameliyatları P615390 219081.98
Beyin apsesi. Burr Hole ile aspirasyon P615400 22528.88
Beyin apsesi cerrahisi. kraniyotomi ile P615410 44753.85
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması P615420 49433.12
Glial tümör eksizyonu P615430 93264.87
Glial tümör eksizyonu. mikroşirürjikal teknikle P615440 197695.49
Yüzeyel metastatik beyin tümörleri P615441 170150.00
Derin metastatik beyin tümörleri P615442 225600.00
Glial tümör eksizyonu. lobektomi ilavesiyle P615450 177991.66
İntraorbital tümör eksizyonu. kraniyotomi ile P615460 197695.53
İntraserebral hematom boşaltılması. Burr Hole ile P615470 16092.05
İntraserebral hematom boşaltılması. kraniyotomi ile P615480 31966.99
Kaide tümörleri P615490 268957.34
Karotid endarterektomi P615500 59230.12
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması P615510 64615.79
Konveksite tümörleri cerrahisi P615520 84083.12
Köşe tümörleri cerrahisi P615530 328397.43
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi P615540 268957.34
Parasagital (İnterhemisferik). tentoriyel açıklık vb.yerleşimli tümörlerin cerrahisi P615550 197695.53
Pineal kitle ameliyatları P615560 296214.76
Posteriyor fossa tümörleri cerrahisi P615570 246954.81
4. Ventrikül tümör cerrahisi P615571 250806.00
Beyin sapı lezyonlar cerrahisi P615572 422026.00
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi P615580 197695.53
Petroklival bölge tümör cerrahisi P615581 246930.24
Kavernöz sinus tümör cerrahisi P615582 246930.24
Kavernom ameliyatları P615583 196277.88
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu P615584 112224.68
Subdural/epidural abse ameliyatları P615585 47728.44
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu P615586 246930.24
Serebral by-pass ameliyatları P615590 76678.74
Transsfenoidal hipofizektomi P615600 157974.00
Endoskopik hipofiz cerrahisi P615601 161568.00
Endoskopik BOS fistülü cerrahisi P615602 37234.14
Ekstratemporal rezeksiyonlar P615610 51147.22
Hemidekortikasyon P615620 103385.28
Hemisferektomi P615630 220669.01
Korpus kallozotomi P615640 68922.35
Selektif amigdalohipokampektomi P615650 103385.28
Subpial insizyon P615660 51147.22
Serebral lobektomi total. mediyal veya lateral P615670 142154.81
Vagal stimülatör takılması P615680 51147.22
Spinal meningosel eksizyonu P615690 25747.30
Spinal meningomyelosel eksizyonu P615700 52522.84
Spinal disrafizm. kapalı ameliyatları P615710 47739.49
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu P615720 52870.20
Diskografi tek seviye P615730 9655.23
İntradural. intramedüller vertebra apsesi drenajı P615750 29153.87
Lomber intradural tümör eksizyonu P615760 130669.83
Lomber ekstradural tümör eksizyonu P615761 112472.00
Lomber spinal kord AVM eksizyonu P615770 98214.11
Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu P615800 96093.43
Servikal ekstradural tümör eksizyonu P615801 82714.00
Servikal intramedüller tümör eksizyonu P615810 197695.53
Servikal spinal kord AVM eksizyonu P615820 193085.40
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu P615830 87544.00
Servikal anterior oblik korpektomi tek omurga P615831 61661.18
Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu P615840 79292.67
Torakal ekstradural tümör eksizyonu P615841 68250.00
Torakal intramedüller tümör eksizyonu P615850 124134.49
Torakal spinal kord AVM eksizyonu P615860 107350.32
Lomber diskektomi. tek seviye P615880 21142.73
Lomber diskektomi. nüks P615881 22903.91
Lomber diskektomi. tek seviye. iki taraf P615890 23869.72
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti P615895 36580.00
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi P615900 22653.43
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi P615910 17222.74
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi. tek seviye P615920 23845.69
İnterlaminar yol ile Endoskopik lomber disk cerrahisi P615921 20592.38
Transforaminal yol ile Endoskopik lomber disk cerrahisi P615922 20592.38
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi. tek seviye P615930 27279.21
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi .tek mesafe P615940 31098.32
Posterior yaklaşım ile servikal diskektomi. nüks P615941 40353.83
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes-disk protezi uygulaması .tek mesafe P615950 36185.86
Anteriyor yaklaşım ile servikal diskektomi. nüks P615951 33192.72
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması P615960 25267.09
Torakal disk eksizyonu P615970 23322.71
İnterbody füzyon ameliyatı (ekstrem lateral. direkt lateral) P615971 28179.74
Torakal disk eksizyonu. nüks P615972 30804.84
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu P615980 34461.18
Torakal transtorasik disk eksizyonu P615990 47384.09
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis P615991 32084.00
Kraniyovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon P616000 37834.97
Lomber hemilaminektomi-laminotomi. parsiyel/total. tek omurga P616010 9653.45
Lomber laminektomi. tek omurga P616020 9653.45
Lomber laminoplasti. tek omurga P616030 13571.09
Lomber parsiyel korpektomi. tek omurga P616040 25573.58
Servikal hemilaminektomi-laminotomi. tek omurga P616050 19437.92
Servikal. torakal veya lomber korpektomi. tek omurga P616060 47384.09
Servikal laminektomi. tek omurga P616070 19437.92
Servikal laminoplasti. tek omurga P616080 20458.50
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi. tek omurga P616090 29153.87
Torakal hemilaminektomi-laminotomi. tek omurga P616100 14675.94
Torakal laminektomi. tek omurga P616110 12873.65
Torakal laminoplasti. tek omurga P616120 19437.92
Total omurga rezeksiyonu P616130 55935.82
Transoral odontoidektomi P616140 61063.25
Endoskopik odontoid cerrahisi P616141 60015.35
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar P616150 11004.94
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları P616160 10087.69
Kas transpozisyonu veya greft ile düzeltme P616170 11348.67
Fasiyal sinirin onarımı P616180 17446.82
Fasiyal sinirin greftle onarımı P616190 20356.03
Hipoglossal sinir transpozisyonu P616200 18902.28
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi P616210 38634.85
Yumuşak doku suspansiyonu P616220 11499.95
Nöroliz P616230 4950.01
Sempatektomi aksiller. tek taraf P616231 9653.45
Sempatektomi lomber. tek taraf P616240 9653.45
Sempatektomi lomber. iki taraf P616250 18740.77
Sempatektomi servikal. tek taraf P616260 12873.65
Sempatektomi servikal. iki taraf P616270 27279.21
Periferik arter sklerizasyonu P616280 17446.82
Torakal sempatektomi. tek taraf P616290 15012.74
Torakal sempatektomi. iki taraf P616300 33930.40
Sinir grefti alınması P616310 13373.83
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları P616320 20015.62
Brakiyal pleksus eksplorasyonları P616330 35822.87
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft veya sinir transferleri ile 3 sinire kadar) P616331 71917.12
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft veya sinir transferleri ile 4 sinir ve üzeri) P616332 102738.72
Lomber pleksus eksplorasyonları P616340 35822.87
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu. tek bir sinir P616350 10087.69
Nervus medianusun dekompresyonu P616360 7709.93
Nervus ulnaris transpozisyonu P616370 9653.45
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi P616380 12873.65
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu. dekompresyon cerrahisi P616390 14675.94
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı P616400 12873.65
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı P616410 11004.94
Kraniyal sinirlerin mikrovasküler dekompresyon P616420 82922.20
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı.tek bir sinir P616430 16438.16
Motor veya mikst sinir onarımı.tek bir sinir P616431 20547.69
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı. greft ile.tek bir sinir P616440 17612.34
Motor veya mikst sinir onarımı.greft ile.tek bir sinir P616441 23483.13
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı. greft ile. ilave her bir sinir P616450 4696.58
Motor veya mikst sinir onarımı. greft ile. ilave her bir sinir P616451 6179.77
Dijital sempatektomi P616460 17050.77
Ayarlanabilir sütür. pitozis P616470 5953.96
Dermoid kist eksizyonu P616490 3999.07
Ektropiyum için cerrahi girişim P616510 3999.07
Entropiyum için cerrahi girişim P616520 3999.07
Epikantus onarımı P616530 7530.03
Frontale asma teknikleri. pitozis P616540 6787.48
Görüş alanına engel yaratan psödopitoz tedavisi P616550 4465.48
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu P616560 4465.41
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu P616570 8930.89
Göz kapağına altın implantasyonu P616580 5332.16
Kantoplasti P616590 7530.03
Kapak kesisi sütürasyonu. 1 cm'den fazla P616600 2626.11
Kapak kesisi sütürasyonu. 1 cm'ye kadar P616610 1969.59
Kapak kesisi sütüre edilmesi. kirpikli kenar. kaş veya tars onarımı P616620 3199.26
Kapak rekonstrüksiyonu. greft veya flep ile P616630 8930.89
Kapak tümörü ameliyatı P616640 4342.14
Kapak veya konjonktiva biyopsisi P616670 2626.11
Kapaklara kriyo aplikasyonu P616680 1181.47
Kemodenervasyon P616700 1969.59
Levator prosedürleri. pitozis P616710 4465.41
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu P616730 14541.02
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu P616740 7565.73
Tarsorafi P616750 3282.63
Telekantüs onarımı P616760 5953.96
Alt konka kırılması P616770 3199.26
Dakriosistorinostomi (DSR). eksternal P616780 5962.19
Dakriosistorinostomi (DSR). endonazal P616790 6698.24
Göz yaşı yolları entübasyonu P616800 4465.41
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması P616810 5954.36
Kanalikül kesisi reperasyonu P616820 6787.48
Kese ablasyonu P616830 5953.96
Kese flegmonu drenajı P616840 1575.29
Nazolakrimal balon uygulamaları P616870 4862.91
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing P616880 1969.59
Tüp implantlı konjonktival rinostomi P616900 9538.86
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon. her biri P616910 29309.59
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon. aynı göz P616920 29309.59
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon P616930 32292.59
Adele transpozisyonu P616960 5953.96
Ayarlanabilir sütür. şaşılık P616970 5953.96
Faden ameliyatı P616980 5953.96
Nistagmus cerrahisi. her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme P616990 13893.61
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu P617000 5332.16
Delici göz yaralanmaları tamiri P617010 10840.40
Fototerapötik keratektomi (PTK) P617020 7920.00
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkarılması P617030 10874.32
Keratoplasti P617040 28695.08
Keratoprotez uygulaması P617050 12399.46
Korneal Cross-Linking uygulaması P617051 9156.00
İntrakorneal halka uygulaması P617052 5149.80
Konjonktiva örtmesi P617060 3282.63
Konjonktiva plastiği. greft ile P617070 2969.98
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması P617090 2399.42
Kornea hazırlanması. transplantasyon için P617120 14248.37
Kornea kesisi sütüre edilmesi P617130 4265.69
Limbal kök hücre transplantasyonu P617170 6078.65
Pterjium ameliyatı P617210 1432.88
Otogreftli Pterjium ameliyatı P617211 2735.53
Şeffaf lens ekstraksiyonu (tek göz) P617230 9156.00
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu (tek göz) P617240 9156.00
Fotoretraktif keratoplasti (PRK). eximer lazer ile (tek göz) P617250 21780.00
LASIK. LASEK (tek göz) P617260 17424.00
Radyal keratotomi P617270 10988.00
Astigmatik keratotomi P617280 12522.00
Açı revizyonu P617290 2934.35
Dissizyon veya kapsülektomi P617300 3405.58
Dissizyon-lens aspirasyonu P617310 4751.99
Dissizyon-lens aspirasyonu ile birlikte ön vitrektomi P617320 7128.07
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte intraoküler lens implantasyonu P617330 8375.46
Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu P617340 14615.68
Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (Multifokal. astigmatik veya torik. multifokal ve torik) P617341 6409.00
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi P617342 7121.12
İridodiyaliz düzeltilmesi. 3 saat kadranı kadar P617350 2574.02
İridodiyaliz düzeltilmesi. 4-6 saat kadranı kadar P617360 3405.58
İridodiyaliz düzeltilmesi. 6 saat kadranından çok P617370 4376.86
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi P617380 2094.81
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu P617390 6336.02
Lazer iridotomi P617400 3732.51
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi P617410 1215.77
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu P617420 9040.34
Lens ekstraksiyonu. ekstrakapsüler P617430 6336.02
Lens ekstraksiyonu. intrakapsüler P617440 5542.06
İntraoküler lens (IOL) repozisyonu işlemi P617441 3522.42
İntraoküler lens (IOL) çıkarılması P617442 4109.47
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu P617450 5542.06
Ön kamaradan silikon alınması P617451 2574.90
Parsplana lensektomi P617460 7613.17
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantasyonu P617470 8012.12
Periferik iridektomi P617480 3403.63
Pupilloplasti P617490 2985.64
Sineşiotomi P617500 2552.18
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu P617510 7611.20
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti P617520 4861.44
Vitreus Wick sendromunda YAG lazer uygulaması P617525 2985.64
Ankiste bleb revizyonu P617530 4255.04
Glokomla kombine katarakt ameliyatları P617540 13592.86
Gonyotomi. trabekülotomi P617550 5954.36
Lazer gonyoplasti. trabeküloplasti P617560 521.03
Seton ameliyatı (Tüp. molteno vb.) P617570 9538.86
Siklodiyaliz P617580 5332.16
Siklofotokoagülasyon P617590 3282.63
Siklokrioterapi P617600 3282.63
Trabekülektomi P617610 13186.53
Viskokanalostomi P617620 9538.86
Vitrektomi. anterior P617640 9050.67
Vitrektomi. pars plana P617650 25510.22
Vitroretinal cerrahi. tüm işlemler P617660 60182.39
Prematüre retinopatisinde vitroretinal cerrahi P617661 53734.27
Pnömatik retinopeksi P617670 9050.67
Dekolman ameliyatları. kriyo aplikasyonu P617680 9050.67
Dekolman ameliyatları. sörklaj. lokal P617690 12687.58
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi P617700 5953.96
Silikon yağı çıkarılması P617710 9050.67
Ekvatoryel kriyoterapi P617730 3484.00
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı P617740 11923.57
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri grefti P617750 19079.44
Ekzanterasyon ve deri grefti P617760 14307.41
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte deri grefti P617770 19079.44
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak P617780 11923.57
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon. iki taraf P617790 19079.44
Enükleasyon veya evisserasyon P617800 14884.92
Hidroksiapatit implant için peg takılması P617810 4862.88
İntraorbital tümör P617820 36960.37
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkarılması P617830 11923.57
Mobil hidroksiapatit implantı P617840 6945.67
Mobil implantlı enükleasyon P617850 11923.57
Optik sinir dekompresyon operasyonu P617860 15498.89
Orbita dekompresyon operasyonu P617870 15498.89
Orbitotomi P617880 11923.57
Radyoaktif plak çıkarılması P617900 6665.18
Radyoaktif plak uygulaması P617910 11923.57
Soket revizyonu P617930 11923.57
Stafilom tashihi P617950 5332.16
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi P617960 10087.69
Aurikula eksizyonu. basit P617990 5283.51
Aurikula eksizyonu. total P618000 11499.95
Basit mastoidektomi P618010 14887.79
Canal Wall Down timpanoplasti P618021 27789.83
Dış kulak yolu atrezisi P618030 32957.04
Dış kulak yolu. ekzositoz eksizyonu P618050 7539.71
Dış kulak yolu. malign kısımların radikal eksizyonu P618060 12781.55
Dış kulak yolu. yabancı cisim çıkarılması. cerrahi P618080 2996.00
Eksploratis timpanotomi P618090 12670.18
Endolenfatik sak operasyonu. şant ile P618100 37077.94
Endolenfatik sak operasyonu. şant olmaksızın P618110 30356.90
Fasiyal sinirin dekompresyonu P618120 30356.90
Fasiyal sinirin sütürü P618130 34692.16
Glomus tümör eksizyonu. genişletilmiş eksternal yaklaşım ile P618140 148061.82
Glomus tümör eksizyonu. transmastoid yaklaşım ile P618150 114570.46
Glomus tümör eksizyonu. transmeatal yaklaşım ile P618160 76380.26
İki loblu kulak memesinin onarımı P618170 7565.73
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi P618171 58877.62
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi P618172 62557.56
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi P618173 109292.03
Kemik iletimi işitme dekompresyonu P618180 9724.68
Kepçe kulak onarımı P618190 8335.61
Koklear implant yerleştirilmesi P618200 47368.93
Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi P618201 48632.25
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi P618202 34775.05
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi P618203 90273.62
Koklear implant revizyonu P618204 32837.73
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazı revizyonu P618205 25483.01
Kafa bandı uygulaması P618206 1029.95
Bilateral koklear implant yerleştirilmesi P618207 78948.44
Kriptotia düzeltilmesi P618210 11114.17
Kulak kepçesi replantasyonu P618220 32194.99
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür P618230 11499.95
Kulak rekonstrüksiyonu. tek aşamalı P618250 57316.60
Labirentektomi (TALK operasyonu) P618260 13892.71
Labirentektomi. mastoidektomi ile P618270 40655.72
Labirentektomi. transkanal P618280 32522.82
Makrotia düzeltilmesi P618290 11114.17
Meatoplasti. stenozlarda P618310 16262.24
Dış kulak yolu kapatılması P618315 21683.02
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu P618320 6853.61
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması P618330 21683.02
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi P618340 21683.02
Miringoplasti P618350 9377.75
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi P618370 143360.00
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi P618380 72408.00
Stapedektomi P618390 31680.41
Temporal kemik rezeksiyonu P618400 59704.78
Timpanoplasti P618410 19871.45
Ventilasyon tüpü uygulaması. tek taraf P618411 2605.26
Timektomi. basit P618420 47125.54
Timektomi. maksimal P618430 77759.52
Substernal tiroidektomi. intratorasik P618440 45435.33
Tiroid biyopsisi. cerrahi P618450 7270.51
Tiroidektomi subtotal. tek taraf P618460 15103.62
Tiroidektomi subtotal. iki taraf P618470 19633.92
Tiroidektomi total. tek taraf P618480 23257.32
Tiroidektomi total. iki taraf P618490 32848.59
Tiroidektomi (Tek taraf total ve karşı taraf subtotal) P618500 26428.55
Tiroidektomi (tamamlayıcı. total) P618510 28486.65
Nüks tiroidektomi P618511 28486.65
Paratiroid kas implantasyonu. otogreft P618520 10361.42
Paratiroidektomi. adenom için P618530 21364.46
Paratiroidektomi. hiperplazi veya kanser için P618540 30266.67
Sürrenalektomi transperitoneal. tek taraf P618550 97386.00
Sürrenalektomi transperitoneal. tek taraf. laparoskopik P618551 121205.30
Sürrenalektomi lomber. ekstra peritoneal. tek taraf P618560 53736.00
Nöroblastom eksizyonu P618570 185416.00
Atnalı böbrek revizyonu. istmektomi P618580 62934.00
Böbrek biyopsisi. açık cerrahi P618590 10276.00
Böbrek kisti rezeksiyonu P618600 13464.00
Böbrek transplantasyonu P618610 500217.94
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu P618620 156165.67
Endopyelotomi P618630 29966.00
ESWL 1. seans P618640 2920.00
ESWL 2. seans P618641 2186.00
ESWL 3. seans P618642 1454.00
Laparoskopik nefrektomi P618650 97018.01
Nefrektomi. basit P618660 21106.00
Nefrektomi. canlı donör P618670 37460.00
Nefrektomi. parsiyel P618680 171311.04
Nefrektomi. radikal P618690 163881.84
Nefrektomi. subkapsüler P618700 20196.00
Nefrokütanöz fistül onarımı P618710 27244.00
Nefrolitotomi P618720 18888.00
Nefrolitotomi. anatrofik P618730 28332.00
Nefrolitotomi. perkütan P618740 39352.00
Nefropeksi P618750 10276.00
Nefropyelolitotomi P618760 21542.00
Nefrostomi kapatılması P618770 10276.00
Nefrostomi. açık cerrahi P618780 14176.00
Nefroüreterektomi P618790 23274.00
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi P618800 157974.00
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi. subkütan P618810 32698.00
Perirenal apse drenajı. cerrahi P618820 6760.00
Piyelolitotomi P618830 15632.00
Piyeloplasti P618840 25141.43
Piyelostomi P618850 10146.00
Renal arter plastik operasyonu P618860 44954.00
Wilm’s tümörü çıkarılması P618861 105811.65
Renal kist eksizyonu. laparoskopik P618870 13464.00
Renal rüptür onarımı P618880 37460.00
Retrograd pyelografi. endoskopi dahil P618890 4474.00
Travmatik böbrek rüptüründe onarım P618900 17710.00
Endoskopik üreter taşı tedavisi P618910 12512.00
Retrograd üreteral kateterizasyon P618920 2642.00
Transüreteroüreterostomi P618930 18848.00
Urakus kist ve fistül eksizyonu P618940 16156.00
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz P618950 75817.35
Üreteral J Stent yerleştirilmesi P618960 3534.00
Üreteral balon dilatasyonu P618970 3534.00
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi P618980 6424.00
Üreteral stent çıkarılması P618990 3534.00
Üreteral substitüsyonlar (İleal üreter) P619000 44954.00
Üretere basket konulması. transüreterolitotomi P619010 10146.00
Üreterektomi P619020 20076.00
Üreterokalisiyel anastamoz P619030 27244.00
Üreterokütaneostomi P619040 16532.00
Üreterokütaneostomi kapatılması P619050 13464.00
Üreterolitotomi P619060 13542.00
Üreterolizis P619070 29808.00
Üreteroneosistostomi. iki taraf P619080 29966.00
Üreteroneosistostomi. tek taraf P619090 18848.00
Üreteroplasti P619100 16156.00
Üreteroplasti. megaüreterde P619110 16156.00
Üreterorenoskopi. biyopsi P619120 16156.00
Üreterorenoskopi. tanısal P619130 8760.00
Üreterorenoskopi. tümör tedavisi P619140 61418.00
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu P619150 11810.00
Üreterosel. açık eksizyonel tedavi P619160 17710.00
Üreterosel. endoskopik tedavi P619170 13464.00
Üreterosigmoidostomi P619180 18888.00
Üreterostomi P619190 11810.00
Üreteroüreterostomi P619200 16156.00
Üriner diversiyon. ileal loop P619210 40866.00
Üriner diversiyon. kontinan P619220 72912.00
Üriner diversiyon. üreterokutanöz anastomoz P619230 27244.00
Üriner diversiyon. üreterosigmoidostomi P619240 40866.00
Artifisyel sfinkter takılması P619250 27244.00
Artifisyel sfinkter çıkartılması P619260 23620.00
Augmentasyon sistoplasti P619270 40866.00
Ekstrofi vezikalis. mesane boynu onarımı P619280 37460.00
Ekstrofi vezikalis. primer onarım P619290 37460.00
Ekstrofi vezikalis. üretroplasti P619300 37460.00
Barsaktan mesane substitüsyonları P619310 65220.00
Divertikülektomi P619320 17710.00
Mesane suspansiyonu. laparoskopik P619330 27244.00
Mesane boynu rezeksiyonu P619340 11266.00
Mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu P619350 10632.00
Mesane divertikülü eksizyonu P619360 23620.00
Mesane perforasyon onarımı P619370 17710.00
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) P619390 49068.34
Mesane tümörü (TUR) (? 3 cm) P619400 83973.03
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi P619410 34035.81
Mesane tümörü rezeksiyonu. cerrahi P619420 53516.32
Mesane tümöründe lazerle tedavi P619430 44595.92
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon P619440 38382.00
Mitrofanof veya Monti prosedürü P619450 74922.00
Sakral implant yerleştirilmesi P619460 44954.00
Sistektomi. basit P619470 52440.00
Sistektomi. parsiyel P619480 34244.00
Sistektomi. total P619490 103494.00
Sistolitotomi. açık cerrahi P619500 10146.00
Sistolitotomi. endoskopik P619510 11810.00
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi P619520 2820.00
Sistoskopi. tanısal P619530 2582.00
Sistostomi. açık P619540 10276.00
Sistostomi. perkütan P619550 3296.00
Sistoüretroskopi P619560 3534.00
Travmatik mesane rüptüründe onarım P619570 14176.00
Vezikoplasti P619580 23620.00
Vezikorektal fistül onarımı P619590 43490.00
Vezikoservikal fistül onarımı P619600 50994.00
Vezikovajinal fistül onarımı P619610 50994.00
Vezikostomi P619620 6692.00
Vezikostomi kapatılması P619630 6760.00
Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon. iki taraf P619640 16532.00
Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon. tek taraf P619650 16156.00
Epispadias onarımı P619660 25966.00
Hipospadias onarımı. distal P619670 17051.08
Hipospadias onarımı. penoskrotal P619681 31648.39
Hipospadias onarımı. perineal P619682 31648.39
İnternal üretrotomi P619690 10769.95
Posterior üretral valv rezeksiyonu P619700 8988.00
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım P619710 13464.00
Rail-road kateterizasyon (Travmatik üretra ruptüründe) P619720 16156.00
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları P619730 21798.00
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım P619740 34164.00
Üretra dilatasyonu P619750 3088.00
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkarılması P619760 3534.00
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi P619770 5138.00
Üretral divertikülektomi P619780 9008.00
Üretral fistül onarımı P619790 10276.00
Üretral instilasyon P619800 1226.00
Üretral kordi onarımı P619810 10146.00
Üretrektomi P619820 37798.00
Üretrolitotomi. açık P619830 6692.00
Üretrolizis P619840 21542.00
Üretroplasti P619850 21542.00
Üretroplasti. flep ile P619860 34164.00
Üretroplasti. transpubik P619870 34164.00
Üretroplastiler. hipospadias-epispadias dışı P619880 11552.00
Üretrostomi P619890 8988.00
Üretrovajinal fistül operasyonu P619900 40788.00
Müdahaleli vajinal doğum P619910 20231.04
Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) P619911 27659.51
Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) P619912 25288.69
Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) P619913 28736.51
Normal vajinal doğum P619920 20231.04
Normal vajinal doğum (İlk doğum) P619921 27659.51
Epidural anestezi ile vajinal doğum P619922 21495.37
Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik) P619923 25288.69
Suda vajinal doğum P619925 27234.05
Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) P619926 25288.69
Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) P619927 28736.51
Sezaryen (Çoğul gebelik) P619929 9022.40
Sezaryen P619930 7815.86
Amniyoinfüzyon P619940 4748.58
Amniyosentez P619950 3716.47
Fetal kan numunesi (Kordosentez) P619960 7217.19
Fetosid P619970 2606.99
İntrauterin cerrahi P619980 16132.00
Fetal cerrahi ile spina bifıda onarımı P619981 603068.90
İntrauterin transfüzyon P619990 9022.92
Korion villus alınması P620000 5413.33
McDonald-Schirodkar P620010 4748.10
Bartholin kisti çıkarılması P620020 4424.00
Endometriyal biyopsi P620050 1088.00
İmperfore himen açılması P620060 5544.00
Kolpotomi P620070 3800.00
Labiyal füzyon açılması P620090 1148.00
Bumm küretaj P620101 2850.00
Servikal biyopsi P620110 1376.00
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj P620120 2850.00
Servikal koterizasyon P620130 1148.00
Servikal polip çıkarılması P620140 1820.00
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj P620150 3326.00
Terapötik küretaj. teşhis ve tedavi amaçlı P620160 2424.00
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu P620200 10086.19
Bartholin kisti koterizasyonu. gümüş nitrat ile P620220 2276.00
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu P620230 4748.10
Kolposkopi P620240 682.00
Kondilom koterizasyonu P620250 4424.00
Konizasyon operasyonu P620260 3561.39
LEEP operasyonu P620270 5413.33
Mancherster-Fothergill operasyonu P620280 10086.19
Pelvis apsesinin vajinal yolla drenajı P620290 10361.42
Perinoplasti P620300 5936.12
Rektosel P620310 6635.62
Servikal stump çıkarılması P620320 8847.58
Servikosakropeksi P620321 13265.86
Sistorektosel operasyonu P620330 6635.62
Sistosel operasyonu P620340 5936.12
Skinning vulvektomi P620350 19577.56
Stumdorf operasyonu P620360 9022.92
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve daha üstü) P620370 5299.12
Dilatasyon ve kürtaj (10 haftadan küçük) P620380 2484.12
Üretral karunkül operasyonu P620390 3561.39
Üretral kist operasyonu P620400 5413.33
Vajen darlığının genişletilmesi. cerrahi P620410 5413.33
Vajene doğmuş myomun çıkarılması P620411 3561.04
Vajinal histerektomi P620419 12592.24
Vajinal histerektomi rektosel operasyonu P620420 21675.19
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu P620421 21675.19
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi (Tek veya iki taraf) P620430 41951.77
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu P620440 20975.90
Vajinal yolla enterosel tamiri P620450 8847.58
Vajinektomi P620460 30247.53
Klitoroplasti P620461 20164.99
Labioplasti P620462 24196.68
Vajina rekonstrüksiyonu. deri grefti ile P620470 20164.99
Vajina rekonstrüksiyonu. deri flepleri ile P620480 26213.64
Vajina rekonstrüksiyonu. barsak segmenti transferi ile P620490 57101.23
Baldy Webster suspansiyon P620500 9022.92
Dış gebelik operasyonu P620510 9022.92
Endometriyoma ve endometriyozis operasyonu P620520 13448.34
Histerektomi. abdomial (TAH) P620530 24332.17
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi. abdomial (TAH+USO veya TAH+BSO) P620540 29960.89
Tüp ligasyonu P620560 8301.24
Myomektomi P620570 20126.00
Ooferektomi (Tek veya iki taraf) P620580 10086.19
Over transpozisyonu P620590 10086.19
Over detorsiyonu P620591 14120.31
Overyel veya paraoveryel kist eksizyonu P620600 8611.36
Over Wedge rezeksiyon (Tek taraf veya iki taraf) P620610 10086.19
Postpartum tüp ligasyonu P620620 7914.82
Salpingo-ooferektomi (Tek taraf veya iki taraf) P620630 16612.37
Salpinjektomi (Tek taraf veya iki taraf) P620640 10086.19
Sterilizasyon operasyonları P620650 8840.63
Subtotal histerektomi P620660 21181.09
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi (Tek taraf veya iki taraf) P620661 27720.28
Uterus perforasyonunun/rüptürasyonunun onarımı P620662 13265.86
Uterosakral ligamentin kısaltılması P620670 8847.58
Abdominal ve kombine entorosel tamiri P620680 19357.37
Burch operasyonu P620690 14572.26
Debulking ameliyatı P620701 96416.00
Double needle operasyonu P620710 16132.00
Hipogastrik arter ligasyonu P620720 29425.13
Kuldoplasti P620730 13448.34
Laparoskopik histerektomi P620740 29425.13
Lash operasyonu P620750 16132.00
Le Forte operasyonu (Kolpokleizis) P620760 19111.44
Marshall-Marchetti Kranz operasyonu P620770 19357.37
Paravajinal onarım P620771 11747.47
Pereyra operasyonu P620780 22067.38
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu P620790 80257.96
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasiyal suspansiyon ile kolpopleksi) P620800 16132.00
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi P620810 16132.00
Presakral nörektomi P620820 39752.54
Promontofiksasyon P620821 8847.58
Radikal anterior rezeksiyon P620830 67025.47
Radikal posterior rezeksiyon P620840 86574.55
Radikal vulvektomi P620850 92160.00
Raz operasyonu P620860 24196.68
Rektovajinal fistül P620870 39752.54
Richardson kompozit operasyonu P620880 39752.54
Sakrokolpopeksi P620890 15129.35
Shauta Emerichh operasyonu P620900 44170.67
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) P620910 18148.46
Total pelvik rezeksiyon P620920 73415.85
Transobturator tape uygulaması P620921 18390.45
Vulvektomi P620940 39752.54
Wertheim ameliyatı (Radikal histerektomi) P620950 172935.21
Radikal parametrektomi P620951 100408.33
William Dolores suspansiyon P620960 5413.33
Histeroskopi. diyagnostik P620970 2445.01
Histeroskopi. operatif P620980 4748.10
Laparoskopi. tanısal P620990 3561.39
İnfertilitede laparoskopik cerrahi P621000 10086.19
Metroplasti. her biri P621010 8847.58
Mikrocerrahi ile miyomektomi. her biri P621020 13271.36
Tubaplasti P621030 13271.36
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe) P621040 39752.54
Sağlam çocuk doğmasına yönelik invitro fertilizasyon (IVF) P621043 43074.22
Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik invitro fertilizasyon (İVF) P621044 43074.22
İnvitro fertilizasyon (İVF) P621045 60304.03
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi P621046 10421.17
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması P621050 6760.00
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi P621060 7890.00
Fimozis açılması P621070 424.00
Sünnet P621071 820.00
Korpus kavernozum drenajı (Priapismus) P621080 4702.00
Meatotomi P621090 1642.00
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil implant yerleştirilmesi P621100 40866.00
Parafimozis redüksiyonu P621110 4118.00
Penektomi. parsiyel P621120 59944.00
Penil dorsal ven ligasyonu P621130 13464.00
Penil fraktür onarımı P621140 17710.00
Penil plikasyon P621150 13464.00
Çok parçalı penil protezin çıkarılması P621160 16532.00
Tek parçalı penil protezin çıkarılması P621170 11810.00
Çok parçalı penil protez implantasyonu P621180 46004.00
Tek parçalı penil protez implantasyonu P621190 40352.00
Penil revaskülarizasyon P621200 26154.00
Penis rekonstrüksiyonu. mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile P621210 31056.00
Penis rekonstrüksiyonu. rejyonel flep ile P621220 17710.00
Penis replantasyonu P621230 37460.00
Penis uzatma P621240 11810.00
Peyronie plak eksizyonu P621250 17710.00
Peyronie plak eksizyonu. greft ile P621260 21798.00
Radikal penektomi P621270 89900.00
Rejyonel flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil protez implantasyonu P621280 22888.00
Safeno-kavernozal şant (Priapismus) P621290 20076.00
Spongio-kavernozal şant (Priapismus) P621300 20196.00
Prostat apsesinin perineal drenajı P621310 18888.00
Prostat iğne biyopsisi. çoklu P621320 1732.00
Prostat iğne biyopsisi. ultrason kılavuzluğunda. çoklu P621330 2464.00
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi. iki taraf P621340 82296.66
Prostata lazer tedavisi P621360 19680.00
Prostata TUNA P621380 7384.00
Prostatektomi. unipolar TUR P621390 20170.02
Prostatektomi. bipolar TUR P621391 27592.61
Prostatektomi. açık P621400 27691.42
Prostatektomi. radikal P621410 173911.41
Transüretral prostat insizyonu P621420 16156.00
İntraprostatik stent yerleştirilmesi P621430 56390.00
Ejakülatör kanal rezeksiyonu P621440 13464.00
Epididim kisti eksizyonu P621450 10276.00
Epididimektomi P621460 10276.00
Fournier gangreni için debritman P621470 24710.00
Funiküler kist eksizyonu P621480 10276.00
Hematoselektomi P621490 8988.00
Hemiskrotektomi P621500 13464.00
Hidroselektomi. tek taraf P621510 9164.15
Hidroselektomi ve herniyoplasti P621520 11976.66
İnguinal eksplorasyon P621530 10276.00
İnguinal orşiyektomi. tek taraf P621540 7712.00
İnmemiş testis cerrahisi P621550 16154.46
İnmemiş testis cerrahisi iki taraf. herni onarımı iki taraf P621560 18888.00
İnmemiş testis cerrahisi iki taraf. herni onarımı tek taraf P621570 16532.00
İnmemiş testis cerrahisi tek taraf. herni onarımı iki taraf P621580 16532.00
Kord eksizyonu P621590 9008.00
Laparoskopik ektopik testis araştırılması P621600 17710.00
Laparoskopik orşiyopeksi P621610 27244.00
Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu P621620 9008.00
Perkütan epididimal sperm aspirasyonu P621630 7712.00
Ön üretradan papillom koterizasyonu P621640 5880.00
Seminal vezikülektomi P621650 11810.00
Skrotal orşiyektomi. tek taraf P621651 5562.00
Skrotal orşiyektomi. iki taraf P621652 6890.00
Spermatoselektomi P621660 10276.00
Testiküler fiksasyon. iki taraf P621670 13464.00
Testiküler fiksasyon. tek taraf P621680 8988.00
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) P621690 9008.00
Testis biyopsileri. açık P621700 6692.00
Testis detorsiyonu. açık P621710 7712.00
Testis detorsiyonu. kapalı P621720 3752.00
Testis protezi yerleştirilmesi P621730 8988.00
Varikoselektomi. tek taraf P621740 5632.00
Varikoselektomi. iki taraf P621770 8136.00
Vazektomi P621780 3534.00
Vazoepididimostomi P621790 13464.00
Vazovazostomi P621800 11810.00
Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventriküler. ilk işlem P700640 2366.00
Geçici kalp pili elektrotunun yeniden yerleştirilmesi. her bir uygulama P700650 1206.00
Kalıcı kalp pili takılması. atriyal veya ventriküler. ilk işlem P700660 13538.08
Kalıcı kalp pili takılması. atriyoventriküler P700670 16000.43
Kalıcı kalp pili takılması biventriküler. 3 elektrotlu P700680 21825.36
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi. jeneratör P700690 8616.55
Kalıcı kalp pili elektrotu değiştirilmesi P700692 9536.24
ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması. tek elektrot P700700 14770.89
ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması. iki elektrot P700710 19054.37
ICD tek elektrot revizyonu P700711 3702.00
ICD iki elektrot revizyonu P700712 5454.00
ICD üç elektrot revizyonu P700713 8948.00
ICD tek elektrot çıkarılması P700714 3702.00
ICD iki elektrot çıkarılması P700715 5454.00
ICD üç elektrot çıkarılması P700716 8948.00
ICD tek elektrot değiştirilmesi P700717 6622.00
ICD iki elektrot değiştirilmesi P700718 7780.00
ICD üç elektrot değiştirilmesi P700719 12454.00
ICD batarya değiştirilmesi P700720 8156.62
ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı ile değiştirilmesi P700721 18294.00
ICD elektrot/elektrotlarının ekstraksiyon cihazı ile çıkarılması P700722 14790.00
ICD batarya ve elektrotlarının (tüm sistemin) çıkarılması P700723 8948.00
ICD batarya ve elektrotlarının (tüm sistemin) ekstraksiyon cihazı ile çıkarılması P700724 18294.00
Biventriküler ICD takılması. üç elektrot P700730 30462.81
Kalıcı kalp pili lead çıkarılması P700731 14770.89
Pil cebinin revizyonu ve relokasyonu P700732 3118.00
ICD cebinin revizyonu ve relokasyonu P700733 3900.00
Sağ kalp kateterizasyonu P700740 3572.00
Endomiyokardiyal biyopsi P700750 11126.00
Sol kalp kateterizasyonu P700760 3572.00
Transseptal sol kalp kateterizasyonu P700770 5958.00
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu P700780 5958.00
Kardiyak debi ve indeks ölçümü P700800 2574.00
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi P700801 5098.00
Selektif koroner anjiyografi P700810 6810.00
Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma P700811 3414.00
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve/veya aortografi P700820 7682.00
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass kontrolü P700830 9038.00
Selektif koroner anjiyografi. sağ ve sol kalp kateterizasyonu P700840 10304.00
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu P700841 27866.72
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu P700842 31959.13
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu P700843 31959.13
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu P700844 34297.63
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu ve selektif koroner anjiyografi P700845 34297.63
Kardiyak debi ve indeks ölçümü P700846 2574.00
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi P700847 5098.00
Trombolitik (Fibrinolitik) tedavi. intrakoroner P700850 16008.00
Trombolitik tedavi (Diğer arterler-pulmoner vb.) P700860 11008.00
Trombolitik tedavi uygulaması. venöz yoldan P700870 1404.00
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti. tek damar (Balon) P700880 16888.00
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti. ilave her damar için P700890 2256.00
Perkütan transluminal koroner aterektomi. balon anjiyoplasti dahil P700900 23016.00
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent. tek damar P700910 16888.00
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent. ilave her damar için P700920 2256.00
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent P700921 13760.00
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent. ilave her damar için P700922 2256.00
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması. balon ve/veya stente ek olarak P700923 2384.00
Perkütan endovasküler yabancı cisim çıkarılması P700924 11860.00
Perkütan balon valvüloplasti. mitral kapak için P700930 38768.98
Perkütan balon valvüloplasti. edinsel aort stenozu için P700940 39003.53
Perkütan perikart sıvısı drenajı (Floroskopi veya ekokardiyografi altında) P700942 11088.00
Perkütan mitral kapak onarımı P700943 57390.00
Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı) P700944 54152.48
Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı) P700945 54152.48
Paravalvüler leak kapama P700946 43500.00
Lazer anjiyoplasti. koroner arter P700990 27016.00
Perkütan septal alkol ablasyonu. hipertrofik kardiyomyopatide P700991 61904.00
Perkütan sol appendiks kapatılması P700992 68062.00
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi P701000 6880.00
Perkütan pulmoner balon valvüloplasti P701001 25016.00
Perkütan pulmoner balon valvüloplasti. yenidoğan P701002 39003.53
Perkütan aort balon valvüloplasti P701003 33976.00
Perkütan aort balon valvüloplasti. yenidoğan P701004 45874.46
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiyoplasti. preoperatif veya postoperatif P701005 32738.65
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiyoplasti. yenidoğan. preoperatif veya postoperatif P701006 37610.55
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiyoplasti ve stent uygulaması. preoperatif veya postoperatif P701007 36001.12
Balon atriyal septostomi P701008 29570.00
Balon atriyal septoplasti ve septostomi P701009 32560.00
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma P701010 10700.00
Transözefajiyal elektrofizyolojik çalışma P701011 3762.00
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi P701012 24016.00
Perkütan transkateter PDA kapatılması (Ductus oklüzyonu) P701013 35103.18
Perkütan trans kateter aortopulmoner kollateral. venovenöz kollateral veya arteriyövenöz fistül oklüzyonu P701014 26264.00
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül oklüzyonu P701015 36272.00
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu ve balon valvüloplasti P701016 55979.16
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu ve balon valvüloplasti ile duktal stent implantasyonu P701017 53129.01
Perkütan duktus arteriyozusa stent implantasyonu P701018 44379.10
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması P701019 55086.69
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması P701021 56861.89
Periventriküler transkateter device ile VSD kapatılması P701022 42645.15
Radyofrekans kateter ile ablasyon. supraventriküler P701030 37520.00
Kriyoablasyon. supraventriküler P701031 37520.00
Radyofrekans kateter ile ablasyon. ventriküler P701040 36114.00
Kriyoablasyon. ventriküler P701041 36114.00
AV nod ablasyonu P701050 30976.00
Radyofrekans kateter ile ablasyon. atriyal fibrilasyon. pulmoner ven izolasyonu P701060 27512.00
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu P701061 41272.00
Kriyobalon ile ablasyon. atriyal fibrilasyon. pulmoner ven izolasyonu P701062 33845.33
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon P701063 50769.53
Akalazyada balon dilatasyonu P701260 8875.00
Alt ve/veya üst GİS kanamalarında heater prob veya injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması P701270 3862.30
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi P701310 5731.63
Endoskopik perkütan gastrostomi P701350 8530.26
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreotografi P701360 13373.83
Gastroskopik polipektomi P701410 4298.70
Endoskopik mukoza rezeksiyonu P701411 4294.89
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu P701420 4298.70
Rekompresyon tedavisi. Tip I Dekompresyon Hastalığı P702520 2147.49
Rekompresyon tedavisi. Tip II Dekompresyon Hastalığı. birinci seans P702530 3220.39
Rekompresyon tedavisi. karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı P702550 2147.49
Rekompresyon tedavisi. karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı P702560 3220.39
Rekompresyon tedavisi. arteriyel gaz embolisi P702570 3220.39
Hiperbarik oksijen tedavisi. 1-2 ATA seansı P702580 746.35
Hiperbarik oksijen tedavisi. 2-3 ATA seansı P702590 1492.72
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi. birinci seans P702591 3392.34
5. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi P702674 2551.39
1. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi P702675 1964.35
2. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi P702676 1738.53
3. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi P702677 1512.77
4. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi P702678 1286.98
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetleri P702679 833.62
Intraoperatif nöromonitörizasyon P703365 32414.00
Acil hemodiyaliz P704210 4636.69
Hemodiyaliz P704230 4636.69
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi P704231 1953.96
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi P704232 3907.85
Ev hemodiyalizi P704233 4636.69
Yurtiçi kemik iliği bankalarından kemik iliği/kordon kanı temini P704951 242040.92
Hematopoietik hücre nakli. allojenik (Kardeş veya akrabadan. HLA tam uyumlu) P704970 1246508.82
Hematopoietik hücre nakli. allojenik (Akraba dışından. HLA tam uyumlu) P704971 2445992.29
Haploidentik nakil. allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller) P704972 2281290.57
Kordon kanı nakli P704973 2045685.10
Kordon kanı nakli. otolog P704974 559991.01
Hematopoietik hücre nakli. otolog P704980 671989.24
Ekstremite nakli (Tek kol veya tek bacak) P750000 621238.42
Yüz Nakli P750010 677714.63
Gammaknife P800615 112896.36
Cyberknife P800616 135475.64
Aorta-femoro-popliteal arteriyografi P802350 7910.00
Aortografi. torakal P802360 7910.00
Aortografi. abdominal P802370 7910.00
Coliak anjiyografi ve arteriel portografi P802380 8494.00
Selektif renal anjiyografi. iki taraf P802390 9008.00
İnferior mezenterik anjiyografi P802400 7910.00
Pelvik arteriyografi P802430 7910.00
Pulmoner anjiyografi P802440 7910.00
Superior mezenterik anjiyografi P802450 7910.00
Üst ekstremite arteriografi. tek taraf P802460 6474.00
Femoro-popliteal arteriyografi. tek taraf P802470 6474.00
Selektif renal anjiyografi. tek taraf P802480 7702.00
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriyografi P802490 7702.00
Transplant renal anjiyografi P802500 7702.00
Amytal Testi (VADA) P802510 8088.00
Arkus aortografi P802520 8088.00
Selektif karotid anjiyografi. iki taraf P802530 8088.00
4 sistem selektif serebral anjiyografi P802540 9682.00
Orbital flebografi P802550 4008.00
Petrozal sinüs kan örneklemesi P802560 7910.00
Selektif vertebral anjiyografi. iki taraf P802570 8770.00
Spinal anjiyografik tarama P802580 9938.00
Selektif karotid anjiyografi. tek taraf P802590 8770.00
Diyaliz fistülogram P802600 3206.00
Hepatik venografi ve wedge venografi P802610 7286.00
Sürrenal venografi. iki taraf P802620 8316.00
Gonadal venografi. iki taraf P802630 7286.00
İnferior veya superior vena kavagrafi P802640 6028.00
Portal venöz kan örneklemesi P802650 8770.00
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması P802660 7286.00
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi P802670 3206.00
Splenoportografi P802680 4008.00
Sürrenal venografi. tek taraf P802690 6028.00
Gonadal venografi. tek taraf P802700 6028.00
Venografi. alt ekstremite. tek taraf P802710 3206.00
Venografi. üst ekstremite. tek taraf P802720 3206.00
Periferik damar embolizasyonu (vena safena magna/parva) P802756 29174.00
Perkütan ablasyon tedavisi P803190 19105.44
Kadavra donör temini P911146 260530.16
Fizik tedavi ve rehabilitasyon D Grubu P915030 388.97
Fizik tedavi ve rehabilitasyon C Grubu P915031 729.45
Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu P915032 2686.78
Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu P915033 4109.28
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) değerlendirmesi P920000 8684.30
BT. Abdomen-üst. kontrastsız R100000 700.00
BT. Abdomen-üst. kontrastlı R100010 700.00
BT. Adrenal bez. dinamik kontrastlı R100020 906.00
BT. Akciğer. yüksek rezolusyonlu R100030 700.00
BT. Beyin. kontrastsız R100040 700.00
BT. Beyin. kontrastlı R100050 700.00
BT. Beyin. perfüzyon R100060 906.00
BT. Boyun. kontrastsız R100070 700.00
BT. Boyun. kontrastlı R100080 700.00
BT. Böbrek-bilateral. kontrastsız R100090 700.00
BT. Böbrek-bilateral. kontrastlı R100100 700.00
BT. Böbrek-bilateral. kontrastlı geç faz R100110 700.00
BT. Enteroklizis R100120 906.00
BT. Fistülografi R100130 700.00
BT. Hipofiz. kontrastsız R100140 700.00
BT. Hipofiz. kontrastlı R100150 700.00
BT. Kalp R100160 700.00
BT. Kalp. kalsiyum skorlama R100170 700.00
BT. Karaciğer. dinamik kontrastlı R100180 906.00
BT. Kolonoskopi. sanal R100190 906.00
BT. Kraniyum ve 3 boyutlu görüntüleme R100200 700.00
BT. Lomber Vertebra. kontrastsız R100210 700.00
BT. Lomber Vertebra. kontrastlı R100220 700.00
BT. Lomber Vertebra. intratekal kontrastlı R100230 700.00
BT. Maksilla R100240 700.00
BT. Mandibula R100250 700.00
BT. Nazofarinks ve Boyun. kontrastsız R100260 700.00
BT. Nazofarinks ve Boyun. kontrastlı R100270 700.00
BT. Orbita-bilateral. kontrastsız R100280 700.00
BT. Orbita-bilateral. kontrastlı R100290 700.00
BT. Özofagus. oral kontrastlı R100300 700.00
BT. Pankreas. dinamik kontrastlı R100310 906.00
BT. Paranazal sinüs R100320 700.00
BT. Pelvis. kontrastsız R100330 700.00
BT. Pelvis. kontrastlı R100340 700.00
BT. Servikal Vertebra. kontrastsız R100350 700.00
BT. Servikal Vertebra. kontrastlı R100360 700.00
BT. Servikal Vertebra. intratekal kontrastlı R100370 700.00
BT. Sisternografi R100380 700.00
BT. Temporal kemik-bilateral R100390 700.00
BT. Temporomandibular eklem-bilateral. kontrastsız R100400 700.00
BT. Temporomandibular eklem-bilateral. kontrastlı R100410 700.00
BT. Torakal Vertebra. kontrastsız R100420 700.00
BT. Torakal Vertebra. kontrastlı R100430 700.00
BT. Torakal Vertebra. intratekal kontrastlı R100440 700.00
BT. Toraks. kontrastsız R100450 700.00
BT. Toraks. kontrastlı R100460 700.00
BT. Torasik çıkış R100470 700.00
BT. Yüz kemikleri ve Maksilla. kontrastsız R100480 700.00
BT. Yüz kemikleri ve Maksilla. kontrastlı R100490 700.00
BT. Yüz kemikleri ve Maksilla. 3 boyutlu görüntüleme R100500 700.00
BT. Ayak-bilateral. kontrastsız R100520 700.00
BT. Ayak-bilateral. kontrastlı R100530 700.00
BT. Ayak-sağ. kontrastsız R100540 700.00
BT. Ayak-sağ. kontrastlı R100550 700.00
BT. Ayak-sol. kontrastsız R100560 700.00
BT. Ayak-sol. kontrastlı R100570 700.00
BT. Ayak bileği-bilateral. kontrastsız R100580 700.00
BT. Ayak bileği-bilateral. kontrastlı R100590 700.00
BT. Ayak bileği-sağ. kontrastsız R100600 700.00
BT. Ayak bileği-sağ. kontrastlı R100610 700.00
BT. Ayak bileği-sol. kontrastsız R100620 700.00
BT. Ayak bileği-sol. kontrastlı R100630 700.00
BT. Dirsek-sağ. kontrastsız R100640 700.00
BT. Dirsek-sağ. kontrastlı R100650 700.00
BT. Dirsek-sol. kontrastsız R100660 700.00
BT. Dirsek-sol. kontrastlı R100670 700.00
BT. Diz-bilateral. kontrastsız R100680 700.00
BT. Diz-bilateral. kontrastlı R100690 700.00
BT. Diz-sağ. kontrastsız R100700 700.00
BT. Diz-sağ. kontrastlı R100710 700.00
BT. Diz-sol. kontrastsız R100720 700.00
BT. Diz-sol. kontrastlı R100730 700.00
BT. El-sağ. kontrastsız R100740 700.00
BT. El-sağ. kontrastlı R100750 700.00
BT. El-sol. kontrastsız R100760 700.00
BT. El-sol. kontrastlı R100770 700.00
BT. El bileği-sağ. kontrastsız R100780 700.00
BT. El bileği-sağ. kontrastlı R100790 700.00
BT. El bileği-sol. kontrastsız R100800 700.00
BT. El bileği-sol. kontrastlı R100810 700.00
BT. Kalça-bilateral. kontrastsız R100820 700.00
BT. Kalça-bilateral. kontrastlı R100830 700.00
BT. Kalça-sağ. kontrastsız R100840 700.00
BT. Kalça-sağ. kontrastlı R100850 700.00
BT. Kalça-sol. kontrastsız R100860 700.00
BT. Kalça-sol. kontrastlı R100870 700.00
BT. Kalça ve Femur. anteversiyon ölçüm R100880 700.00
BT. Kruris-bilateral. kontrastsız R100890 700.00
BT. Kruris-bilateral. kontrastlı R100900 700.00
BT. Kruris-sağ. kontrastsız R100910 700.00
BT. Kruris-sağ. kontrastlı R100920 700.00
BT. Kruris-sol. kontrastsız R100930 700.00
BT. Kruris-sol. kontrastlı R100940 700.00
BT. Omuz-bilateral. kontrastsız R100950 700.00
BT. Omuz-bilateral. kontrastlı R100960 700.00
BT. Omuz-sağ. kontrastsız R100970 700.00
BT. Omuz-sağ. kontrastlı R100980 700.00
BT. Omuz-sol. kontrastsız R100990 700.00
BT. Omuz-sol. kontrastlı R101000 700.00
BT. Ön kol-sağ. kontrastsız R101010 700.00
BT. Ön kol-sağ. kontrastlı R101020 700.00
BT. Ön kol-sol. kontrastsız R101030 700.00
BT. Ön kol-sol. kontrastlı R101040 700.00
BT. Sakroiliyak Eklem. kontrastsız R101050 700.00
BT. Sakroiliyak Eklem. kontrastlı R101060 700.00
BT. Sakrum. kontrastsız R101070 700.00
BT. Sakrum. kontrastlı R101080 700.00
BT. Skapula-bilateral R101090 700.00
BT. Sternoklavikular Eklem. kontrastsız R101100 700.00
BT. Sternoklavikular Eklem. kontrastlı R101110 700.00
BT. Sternum. kontrastsız R101120 700.00
BT. Sternum. kontrastlı R101130 700.00
BT. Uyluk-bilateral. kontrastsız R101140 700.00
BT. Uyluk-bilateral. kontrastlı R101150 700.00
BT. Uyluk-sağ. kontrastsız R101160 700.00
BT. Uyluk-sağ. kontrastlı R101170 700.00
BT. Uyluk-sol. kontrastsız R101180 700.00
BT. Uyluk-sol. kontrastlı R101190 700.00
BT. Üst kol-sağ. kontrastsız R101200 700.00
BT. Üst kol-sağ. kontrastlı R101210 700.00
BT. Üst kol-sol. kontrastsız R101220 700.00
BT. Üst kol-sol. kontrastlı R101230 700.00
BT artrografi. Ayak bileği-sağ R101250 700.00
BT artrografi. Ayak bileği-sol R101260 700.00
BT artrografi. Dirsek-sağ R101270 700.00
BT artrografi. Dirsek-sol R101280 700.00
BT artrografi. Diz-sağ R101290 700.00
BT artrografi. Diz-sol R101300 700.00
BT artrografi. El bileği-sağ R101310 700.00
BT artrografi. El bileği-sol R101320 700.00
BT artrografi. Kalça-sağ R101330 700.00
BT artrografi. Kalça-sol R101340 700.00
BT artrografi. Omuz-sağ R101350 700.00
BT artrografi. Omuz-sol R101360 700.00
BT anjiografi. Koroner arterler ve 3 boyutlu görüntüleme R101380 700.00
BT anjiografi. Sol atrium ve Pulmoner venler ve 3 boyutlu görüntüleme R101390 700.00
BT anjiografi. Abdominal aorta R101400 700.00
BT dinamik anjiografi. Abdominal aorta R101410 906.00
BT anjiografi. Alt ekstremite damarları R101420 700.00
BT anjiografi. Beyin R101430 700.00
BT anjiografi. Karotis arter R101440 700.00
BT anjiografi. Pulmoner arter R101450 700.00
BT anjiografi. Renal damarlar-bilateral R101460 700.00
BT anjiografi. Torasik aorta R101470 700.00
BT dinamik anjiografi. Torasik aorta R101480 906.00
BT anjiografi. Üst ektremite damarları-sağ R101490 700.00
BT anjiografi. Üst ektremite damarları-sol R101500 700.00
BT venografi. tek anatomik bölge R101510 700.00
BT kılavuzluğunda Abse drenajı. Abdomen R101530 2804.00
BT kılavuzluğunda Abse drenajı. Böbrek R101540 2804.00
BT kılavuzluğunda Abse drenajı. Karaciğer R101550 2804.00
BT kılavuzluğunda Abse drenajı. Plevra R101560 2804.00
BT kılavuzluğunda Abse drenajı. Toraks R101570 2804.00
BT kılavuzluğunda Anestetik blok injeksiyonu. Omurga R101580 906.00
BT kılavuzluğunda Artrosentez. Diz-sağ R101590 906.00
BT kılavuzluğunda Artrosentez. Diz-sol R101600 906.00
BT kılavuzluğunda Artrosentez. Kalça-sağ R101610 906.00
BT kılavuzluğunda Artrosentez. Kalça-sol R101620 906.00
BT kılavuzluğunda Artrosentez. Omuz-sağ R101630 906.00
BT kılavuzluğunda Artrosentez. Omuz-sol R101640 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Abdomen R101650 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Akciğer R101660 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Boyun R101670 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Karaciğer R101680 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Meme R101690 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Pankreas R101700 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Pelvis R101710 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Plevra R101720 906.00
BT kılavuzluğunda Aspirasyon. Retroperiton R101730 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Abdomen R101740 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Adrenal bez R101750 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Akciğer-sağ R101760 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Akciğer-sol R101770 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Boyun R101780 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Böbrek-sağ R101790 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Böbrek-sol R101800 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Dalak R101810 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Derin kas R101820 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Kalp R101830 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Karaciğer R101840 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Kemik R101850 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Kraniyum R101860 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Lenf nodu R101870 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Lomber Vertebra R101880 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Mediyasten R101890 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Meme R101900 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Pankreas R101910 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Pelvis R101920 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Plevra-sağ R101930 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Plevra-sol R101940 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Prostat R101950 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Retroperiton R101960 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Servikal Vertebra R101970 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Spinal kord R101980 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Torakal Vertebra R101990 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Toraks R102000 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Yumuşak doku R102010 906.00
BT kılavuzluğunda Biyopsi. Yüz kemikleri ve Maksilla R102020 906.00
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu. Böbrek-sağ R102030 7004.00
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu. Böbrek-sol R102040 7004.00
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu. Çöliyak pleksus R102050 7004.00
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu. Diğer bölge R102060 7004.00
BT kılavuzluğunda Doku ablasyonu. Karaciğer R102070 7004.00
BT kılavuzluğunda Drenaj. Abdomen R102080 2804.00
BT kılavuzluğunda Drenaj. Bilyer kanallar ve Safra kesesi R102090 7474.00
BT kılavuzluğunda Drenaj. Pankreas R102100 2804.00
BT kılavuzluğunda Drenaj. Retroperiton R102110 2804.00
BT kılavuzluğunda Drenaj. Toraks R102120 2804.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Abdomen R102130 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Adrenal bez R102140 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Akciğer R102150 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Böbrek R102160 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Dalak R102170 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Karaciğer R102180 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Lenf nodu R102190 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Mediyasten R102200 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Pankreas R102210 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Pelvis R102220 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Prostat R102230 906.00
BT kılavuzluğunda İnce iğne aspirasyonu. Retroperiton R102240 906.00
BT kılavuzluğunda Kist aspirasyonu. Abdomen R102250 906.00
BT kılavuzluğunda Kist aspirasyonu. Böbrek-sağ R102260 906.00
BT kılavuzluğunda Kist aspirasyonu. Böbrek-sol R102270 906.00
BT kılavuzluğunda Nefrostomi tüpü değişimi. Böbrek R102280 906.00
BT kılavuzluğunda Perkutan vertebroplasti. Omurga R102290 16194.00
MRG. Abdomen-üst. kontrastsız R103000 832.00
MRG. Abdomen-üst. kontrastlı R103010 832.00
MRG. Adrenal bez. kontrastsız R103020 832.00
MRG. Adrenal bez. kontrastlı R103030 832.00
MRG. Adrenal bez. dinamik kontrastlı R103040 1080.00
MRG. Beyin. kontrastsız R103050 832.00
MRG. Beyin. kontrastlı R103060 832.00
MRG. Beyin. difüzyon R103070 832.00
MRG. Beyin. Difüzyon Tensör Görüntüleme ve Traktografi R103080 832.00
MRG. Beyin. fonksiyonel R103090 832.00
MRG. Beyin. perfüzyon R103100 1080.00
MRG. Beyin. spektroskopi R103110 832.00
MRG. Beyin. SWI R103120 832.00
MRG. BOS akım R103130 832.00
MRG. Boyun. kontrastsız R103140 832.00
MRG. Boyun. kontrastlı R103150 832.00
MRG. Böbrek-bilateral. kontrastsız R103160 832.00
MRG. Böbrek-bilateral. kontrastlı R103170 832.00
MRG. Brakiyal pleksus-bilateral R103180 832.00
MRG. Enterografi R103190 832.00
MRG. Fetal R103200 832.00
MRG. Hipofiz. kontrastsız R103210 832.00
MRG. Hipofiz. kontrastlı R103220 832.00
MRG. Kafa tabanı. kontrastsız R103230 832.00
MRG. Kafa tabanı. kontrastlı R103240 832.00
MRG. Karaciğer. kontrastsız R103250 832.00
MRG. Karaciğer. kontrastlı R103260 832.00
MRG. Karaciğer. dinamik kontrastlı R103270 1080.00
MRG. Karaciğer T2* R103280 832.00
MRG. Kardiyak. kontrastsız R103290 832.00
MRG. Kardiyak. kontraslı R103300 832.00
MRG. Kardiyak akım çalışması R103310 832.00
MRG. Kardiyak fonksiyon R103320 832.00
MRG. Kardiyak perfüzyon R103330 832.00
MRG. Kardiyak T1 ve T2 haritalama R103340 832.00
MRG. Kardiyak T2* R103350 832.00
MRG. Kolanjiyopankreatografi. kontrastsız R103360 832.00
MRG. Kolanjiyopankreatografi. kontrastlı R103370 832.00
MRG. Larinks. kontrastsız R103380 832.00
MRG. Larinks. kontrastlı R103390 832.00
MRG. Lomber pleksus R103400 832.00
MRG. Lomber vertebra. kontrastsız R103410 832.00
MRG. Lomber vertebra. kontrastlı R103420 832.00
MRG. Meme-bilateral. kontrastsız R103430 832.00
MRG. Meme-bilateral. kontrastlı R103440 832.00
MRG. Meme-bilateral. dinamik kontrastlı R103450 1080.00
MRG. Meme-sağ. kontrastsız R103460 832.00
MRG. Meme-sağ. kontrastlı R103470 832.00
MRG. Meme-sol. kontrastsız R103480 832.00
MRG. Meme-sol. kontrastlı R103490 832.00
MRG. Miyelografi R103500 832.00
MRG. Nazofarinks. kontrastsız R103510 832.00
MRG. Nazofarinks. kontrastlı R103520 832.00
MRG. Orbita-bilateral. kontrastsız R103530 832.00
MRG. Orbita-bilateral. kontrastlı R103540 832.00
MRG. Pankreas. kontrastsız R103550 832.00
MRG. Pankreas. kontrastlı R103560 832.00
MRG. Pankreas. dinamik kontrastlı R103570 1080.00
MRG. Parotis bezi. kontrastsız R103580 832.00
MRG. Parotis bezi. kontrastlı R103590 832.00
MRG. Pelvis. kontrastsız R103600 832.00
MRG. Pelvis. kontrastlı R103610 832.00
MRG. Pelvis tabanı dinamik defekografi R103620 832.00
MRG. Perianal bölge R103630 832.00
MRG. Prostat. kontrastsız R103640 832.00
MRG. Prostat. kontrastlı R103650 832.00
MRG. Prostat. dinamik kontrastlı R103660 1080.00
MRG. Servikal vertebra. kontrastsız R103670 832.00
MRG. Servikal vertebra. kontrastlı R103680 832.00
MRG. Sisternografi R103690 832.00
MRG. Skrotum ve testisler. kontrastsız R103700 832.00
MRG. Skrotum ve testisler. kontrastlı R103710 832.00
MRG. Temporal. kontrastsız R103720 832.00
MRG. Temporal. kontrastlı R103730 832.00
MRG. Temporomandibular eklem-bilateral. kontrastsız R103740 1080.00
MRG. Temporomandibular eklem-bilateral. kontrastlı R103750 1080.00
MRG. Temporomandibular eklem-sağ. kontrastsız R103760 832.00
MRG. Temporomandibular eklem-sağ. kontrastlı R103770 832.00
MRG. Temporomandibular eklem-sol. kontrastsız R103780 832.00
MRG. Temporomandibular eklem-sol. kontrastlı R103790 832.00
MRG. Torakal vertebra. kontrastsız R103800 832.00
MRG. Torakal vertebra. kontrastlı R103810 832.00
MRG. Toraks. kontrastsız R103820 832.00
MRG. Toraks. kontrastlı R103830 832.00
MRG. Tüm vücut. metastaz için R103840 832.00
MRG. Ürografi-kontrastsız R103850 832.00
MRG. Ürografi-kontrastlı R103860 832.00
MRG. Yumuşak doku. kontrastsız R103870 832.00
MRG. Yumuşak doku. kontrastlı R103880 832.00
MRG. Yüz. kontrastsız R103890 832.00
MRG. Yüz. kontrastlı R103900 832.00
MRG. Ayak-sağ. kontrastsız R103920 832.00
MRG. Ayak-sağ. kontrastlı R103930 832.00
MRG. Ayak-sol. kontrastsız R103940 832.00
MRG. Ayak-sol. kontrastlı R103950 832.00
MRG. Ayak bileği-sağ. kontrastsız R103960 832.00
MRG. Ayak bileği-sağ. kontrastlı R103970 832.00
MRG. Ayak bileği-sol. kontrastsız R103980 832.00
MRG. Ayak bileği-sol. kontrastlı R103990 832.00
MRG. Dirsek-sağ. kontrastsız R104000 832.00
MRG. Dirsek-sağ. kontrastlı R104010 832.00
MRG. Dirsek-sol. kontrastsız R104020 832.00
MRG. Dirsek-sol. kontrastlı R104030 832.00
MRG. Diz-sağ. kontrastsız R104040 832.00
MRG. Diz-sağ. kontrastlı R104050 832.00
MRG. Diz-sol. kontrastsız R104060 832.00
MRG. Diz-sol. kontrastlı R104070 832.00
MRG. El-sağ. kontrastsız R104080 832.00
MRG. El-sağ. kontrastlı R104090 832.00
MRG. El-sol. kontrastsız R104100 832.00
MRG. El-sol. kontrastlı R104110 832.00
MRG. El bileği-sağ. kontrastsız R104120 832.00
MRG. El bileği-sağ. kontrastlı R104130 832.00
MRG. El bileği-sol. kontrastsız R104140 832.00
MRG. El bileği-sol. kontrastlı R104150 832.00
MRG. Kalça-bilateral. kontrastsız R104160 1080.00
MRG. Kalça-bilateral. kontrastlı R104170 1080.00
MRG. Kalça-sağ. kontrastsız R104180 832.00
MRG. Kalça-sağ. kontrastlı R104190 832.00
MRG. Kalça-sol. kontrastsız R104200 832.00
MRG. Kalça-sol. kontrastlı R104210 832.00
MRG. Kruris-sağ. kontrastsız R104220 832.00
MRG. Kruris-sağ. kontrastlı R104230 832.00
MRG. Kruris-sol. kontrastsız R104240 832.00
MRG. Kruris-sol. kontrastlı R104250 832.00
MRG. Omuz-sağ. kontrastsız R104260 832.00
MRG. Omuz-sağ. kontrastlı R104270 832.00
MRG. Omuz-sol. kontrastsız R104280 832.00
MRG. Omuz-sol. kontrastlı R104290 832.00
MRG. Ön kol-sağ. kontrastsız R104300 832.00
MRG. Ön kol-sağ. kontrastlı R104310 832.00
MRG. Ön kol-sol. kontrastsız R104320 832.00
MRG. Ön kol-sol. kontrastlı R104330 832.00
MRG. Parmak. kontrastsız R104340 832.00
MRG. Parmak. kontrastlı R104350 832.00
MRG. Sakroiliyak Eklem. kontrastsız R104360 832.00
MRG. Sakroiliyak Eklem. kontrastlı R104370 832.00
MRG. Sakrum ve Koksiks. kontrastsız R104380 832.00
MRG. Sakrum ve Koksiks. kontrastlı R104390 832.00
MRG. Sternum/Sternoklavikular Eklem R104400 832.00
MRG. Uyluk-bilateral. kontrastsız R104410 1080.00
MRG. Uyluk-bilateral. kontrastlı R104420 1080.00
MRG. Uyluk-sağ. kontrastsız R104430 832.00
MRG. Uyluk-sağ. kontrastlı R104440 832.00
MRG. Uyluk-sol. kontrastsız R104450 832.00
MRG. Uyluk-sol. kontrastlı R104460 832.00
MRG. Üst kol-sağ. kontrastsız R104470 832.00
MRG. Üst kol-sağ. kontrastlı R104480 832.00
MRG. Üst kol-sol. kontrastsız R104490 832.00
MRG. Üst kol-sol. kontrastlı R104500 832.00
MRG artrografi. Ayak bileği-sağ R104520 832.00
MRG artrografi. Ayak bileği-sol R104530 832.00
MRG artrografi. Dirsek-sağ R104540 832.00
MRG artrografi. Dirsek-sol R104550 832.00
MRG artrografi. Diz-sağ R104560 832.00
MRG artrografi. Diz-sol R104570 832.00
MRG artrografi. El bileği-sağ R104580 832.00
MRG artrografi. El bileği-sol R104590 832.00
MRG artrografi. Kalça-sağ R104600 832.00
MRG artrografi. Kalça-sol R104610 832.00
MRG artrografi. Omuz-sağ R104620 832.00
MRG artrografi. Omuz-sol R104630 832.00
MRG anjiyografi. Abdominal aorta ve Arterler R104650 832.00
MRG anjiyografi. Abdominal venöz damarlar R104660 832.00
MRG anjiyografi. Alt ekstremite R104670 832.00
MRG anjiyografi. Beyin R104680 832.00
MRG anjiyografi. Karotis ve Boyun Damarları R104690 832.00
MRG anjiyografi. Koroner R104700 832.00
MRG anjiyografi. Pulmoner R104710 832.00
MRG anjiyografi. Renal R104720 832.00
MRG anjiyografi. Spinal R104730 832.00
MRG anjiyografi. Torasik aorta R104740 832.00
MRG anjiyografi. Üst ekstremite-sağ R104750 832.00
MRG anjiyografi. Üst ekstremite-sol R104760 832.00
MRG venografi. Beyin R104770 832.00
MRG venografi. Portal ven R104780 832.00
MRG kılavuzluğunda biyopsi. Meme-sağ R104800 832.00
MRG kılavuzluğunda biyopsi. Meme-sol R104810 832.00
MRG kılavuzluğunda biyopsi. Meme dışı bölge R104820 832.00
MRG kılavuzluğunda kist aspirasyonu. Meme R104830 832.00
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi. Karaciğer R104840 832.00
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi. Pankreas R104850 832.00
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi. Plevra R104860 832.00
MRG kılavuzluğunda iğne biyopsisi. Tiroid R104870 832.00
Tek Hekim Sağlık Raporu S100000 888.00
Silah Ruhsatı için Sağlık Raporu S100020 3960.00
Psiko-teknik Değerlendirme Testi S100021 1000.00
Sürücü Raporları Tek Branş S100022 888.00
Sürücü Raporları iki Branş S100023 1284.00
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu S100024 2128.00
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I S100025 15124.00
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf II S100026 10808.00
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu (Sivil Vatandaş) S100027 10808.00
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi S100028 888.00
Küçük (1-5cm2 ye kadar) S100210 2968.00
Kırışıklık Tedavisi-Yüz S100250 13860.00
Kırışıklık Tedavisi-Boyun/Dekolte S100260 13860.00
Kırışıklık Tedavisi-Yüz ve Boyun/Dekolte S100270 17820.00
Terleme Tedavisi-Koltuk altı (Çift Taraflı) S100280 23760.00
Terleme Tedavisi-El içi (Çift Taraflı) S100290 23760.00
Terleme Tedavisi-Ayak tabanı (Çift Taraflı) S100300 23760.00
Masseter Kasına Botulinum Toksin Uygulaması S100305 5940.00
Dolgu maddesi enjeksiyonu-1 ml başına S100310 7424.00
PRP ile 4 cc ye kadar S100320 3008.00
PRP ile 4 cc den fazla S100330 3464.00
Yüz S100340 3960.00
Vücut S100360 5940.00
Bacak alt S100370 5640.00
Bacak üst S100380 7128.00
İnguinal bölge (bikini) S100400 5344.00
Diz S100420 1188.00
Kol yarım (alt) S100440 3564.00
Çene S100470 1484.00
Dudak üstü S100480 1484.00
Meme ucu S100540 740.00
Kaş üstü-arası S100550 1188.00
Bel bölgesi S100560 1484.00
Gövde arkası tüm (sırt) S100620 7720.00
Gövde arkası yarım (sırt) S100630 3960.00
Gövde önü tüm (göğüs) S100640 7720.00
Gövde önü yarım (göğüs) S100650 3960.00
Kol Yarım S100670 2968.00
Bacak Tüm S100690 13860.00
Sakal S100710 3168.00
Omuz S100720 3564.00
Kulak S100730 988.00
Zigoma (Elmacık) S100740 792.00
Ense S100770 1584.00
Kaş Arası ve Üstü S100810 988.00
Akne. hidradenit tedavisi için lazer uygulamaları. tek bölge S100820 9900.00
Akne. hidradenit tedavisi için lazer uygulamaları. birden fazla bölge S100830 14848.00
Boyun ve dekolte S100860 4948.00
Boyun ve boyun V'si S100910 9900.00
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (Tek Bölge) S101110 7920.00
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (iki Bölge) S101120 11880.00
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (Yaygın) S101130 15840.00
Lazer Lipoliz (Tek Bölge) S101140 13860.00
Lazer Lipoliz (İki Bölge) S101150 13860.00
Lazer Lipoliz (Yaygın) S101160 23760.00
Küçük (5 cm2'ye kadar) S101170 9900.00
Orta (10 cm2'ye kadar) S101180 14848.00
Büyük (20 cm2 ye kadar) S101190 19800.00
Çok büyük (20 cm2 den büyük) S101200 29700.00
Lazer dışı sellülit ve incelme (Tek Bölge) S101210 3960.00
Lazer dışı sellülit ve incelme (İki Bölge) S101220 5940.00
Lazer dışı sellülit ve incelme (Yaygın) S101230 7920.00
İntralezyonel steroid enjeksiyonu S101240 15840.00
Kaş tatuajı S101250 7920.00
Saç ekimi S101260 28.00
Kaş ekimi S101270 29700.00
Kirpik ekimi S101280 39600.00
Kaş kaldırma basit (İKİ TARAFLI) S101310 29700.00
Kaş kaldırma (endoskopik) (İKİ TARAFLI) S101320 39600.00
Alın/şakak germe S101330 49500.00
Alın/sakak germe (endoskopik) S101340 59400.00
Orta yüz germe S101450 59400.00
Orta yüz germe (askı ile) (askı malzemesi hariç) S101460 29700.00
Tam yüz germe S101470 99000.00
Endoskopik yüz germe S101480 79200.00
Yüz germe ve boyun germe S101490 99000.00
Rinoplasti S101491 25740.00
Boyun germe S101500 59400.00
Submental yağ eksizyonu veya liposuction S101510 34648.00
Malar büyütme (alloplastik implant ile) S101520 59400.00
Malar Küçültme S101530 49500.00
Dudağa estetik amaçlı cerrahi girişimler S101560 19800.00
Meme implantı çıkarılması S101580 23760.00
Meme dikleştirme (mastopeksi) S101610 59400.00
Mastopeksi+meme büyütme (aynı seansta) S101620 75240.00
İçe dönük meme ucunun düzeltilmesi S101640 15840.00
Areola tatuajı S101680 7920.00
Mini-abdominoplasti S101700 33660.00
Abdominoplasti + liposuction S101710 41580.00
Belt lipektomi S101720 95040.00
Umbilikoplasti S101730 11880.00
Liposuction (tek bölge) S101740 39600.00
Liposuction (İLAVE HER BÖLGE) S101741 19800.00
Liposuction (iki bölge) S101750 39600.00
Liposuction (yaygın) S101760 47520.00
Lazer/Vaser ile liposuction S101770 67320.00
Uyluk germe S101780 49500.00
Uyluk germe ve liposuction S101790 59400.00
Kol germe S101800 39600.00
Baldır büyütme-implant ile S101810 23760.00
Vajen daraltılması S101830 31680.00
Labium minus küçültülmesi S101840 23760.00
Vulva ve vajene estetik amaçlı enjeksiyonlar S101850 15840.00
Akupunktur S101890 988.00
Kinezyoterapi S101900 824.00
Osteopati S101910 1072.00
Fitoterapi S101920 824.00
Homeopati (İlk Muayene) S101930 1440.00
Homeopati (Sonraki Görüşmeler) S101940 824.00
Kupa Tedavisi (Hacamat) S101950 988.00
Hirudoterapi (sülük uygulaması) S101955 824.00
Apiterapi S101960 1072.00
Hipnoz S101970 1236.00
Maggot (larva) Uygulaması S101980 1236.00
Refleksoloji Uygulaması S101981 576.00
Müzikterapi Uygulaması S101982 660.00
İlk muayene ücreti S101990 1072.00
Servikal omurga manipülasyonu S102000 824.00
Torakal omurga manipülasyonu S102010 824.00
Lomber omurga manipülasyonu S102020 824.00
Ekstremite eklem manipülasyonları S102030 616.00
Yumuşak doku mobilizasyonu S102040 616.00
Uygulama merkezlerinde anestezi altında yapılacak manipülasyon ücreti S102050 1152.00
Minör uygulama için S102060 328.00
Torbalama Ozon S102061 576.00
Rektal Ozon S102062 824.00
Majör Uygulama S102070 904.00
İlgili uzmanlık alanı uygulaması S102080 1320.00
Mezoterapi S102090 904.00
Adli Otopsi S350000 13200.00
Mikroskobik iç organ tetkiki (Her bir blok ve preparat) S350010 624.00
Yağ Embolisi (Her bir doku için) S350020 2424.00
Özel boya (Her bir preparat için) S350030 1168.00
Tahnitleme işlemi S350040 1796.00
Kemik Muayenesi-Kafatası alt çene ve boyun omurları dahil S350050 3596.00
Kemik Muayenesi-alt ve üst extremitenin tümü S350060 3596.00
Kemik Muayenesi-kafatası ve extremite kemikleri haricinde kalan kemiklerin tümü S350070 3596.00
Kemik Muayenesi-Kemikte mikroskobik inceleme S350080 1796.00
Kemik Muayenesi-İskelet muayenesi ve idantifikasyon (Yaş. Irk. Cins) tam ücret S350090 9008.00
Kıl muayenesi (her bir örnek için) 1'den 10'a kadar S350100 904.00
Kıl muayenesi (her bir örnek için) 10 ve üzeri S350110 904.00
Cesetin Morg'da muhafaza ücreti(Her bir gün için) S350120 904.00
Yurt dışından gelen tabutların açılması S350130 904.00
İmmünhistokimya tetkiki (her bir test için) S350150 1532.00
Isırık izlerinin kimliklendirilmesi S350160 9008.00
Kimyasal yöntem ile kan lekesi incelemesi (Leke başına)(fenol ftalein. luminol. L M Green) S350720 444.00
Kart test yöntemi ile insan kanı incelemesi(Leke başına) (direct hemoglobin tayini) S350730 624.00
Kimyasal yöntem ile meni lekesi incelemesi (Leke başına)(Asit fosfataz tayini) S350740 444.00
Kart test yöntemi ile meni lekesi incelemesi (Leke başına)(PSA Tayini) S350750 624.00
UV ışık yöntemmi ile meni lekesi incelemesi S350760 904.00
Mikroskopik inceleme (Leke başına)(normal) S350770 724.00
Mikroskopik inceleme(Leke başına) (fotoğraflı) S350780 1432.00
Lazerli mikrodiseksiyon yöntemi ile mikroskopik inceleme(Leke başına) S350790 3596.00
Kart test yöntemi ile tükürük lekesi incelemesi(Test başına)(amilaz tayini) S350800 624.00
DNA testi (1 kişi veya 1 doku için) S350810 12604.00
DNA testi (Olay yeri örneği materyal başına) S350820 12604.00
Kemik örneklerinden DNA İzolasyonu ve miktar tayini S350830 14404.00
Mitokondrial DNA İncelemesi S350840 14404.00
Olay Yerinde Kan Lekesi Model Analizi S350860 9900.00
Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme S350870 2704.00
Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme (Materyal başına) S350880 1796.00
Kanda Convay Yöntemi ile Analiz S350890 904.00
Solunum Havasında Alkol Analizi (Alkolmetre) S350900 80.00
Kanda Alkol Analizi (HS/GC Yöntemi) S350910 500.00
Kanda sistematik toksikolojik analiz S350920 1072.00
İdrarda sistematik toksikolojik analiz S350930 1072.00
Mide muhteviyatında sistematik toksikolojik analiz S350940 1072.00
İç organlarda sistematik toksikolojik analiz S350950 1796.00
Kullanılan materyalde sistematik toksikolojik analiz S350960 1796.00
Ağız-burun-tırnak yıkama sıvısında uyutucu-uyutucu uyuşturucu aranması S350970 1072.00
İdrarda uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle) S350980 1796.00
İdrarda enzimatik kart-test ile sistematik uyutucu-uyuşturucu aranması S350990 904.00
Kanda uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle) S351000 1796.00
Her çeşit malzemede sistematik uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle) S351010 1796.00
Uçucu toksik maddeler S351020 1796.00
Hemoglobin türevleri analizi (Kalitatif ve Kantitatif Spektrofotometrik yöntem) S351030 1432.00
Zehirli metal analizleri S351040 1796.00
Örneklerde İTK ile analiz S351050 988.00
DNA Numune alma S351051 1072.00
Anal ve Vaginal sürüntü örneği S351052 2472.00
Saç ve Vücut Kılı S351053 2472.00
Kan numunesi S351054 3300.00
1.1.KENEVİR ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) S351060 2884.00
d.)-Eleme ile kenevirde esrar miktar tayini S351064 624.00
1.2. ESRAR ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) S351070 2244.00
2.1. AFYON ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) S351080 1616.00
2.2. MORFİN.KODEİN.TEBAİN ve diğer AFYON ALKOLİDLERİN ANALİZİ  (Bir parça için toplam fiyat) S351090 3412.00
2.3. EROİN ve 6-MAM ANALİZİ  (Bir parça için toplam fiyat) S351100 3412.00
3. KOKAİN ve LSD ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat) S351110 3412.00
4. HER TÜRLÜ İLAÇ ANALİZİ (Her bir analiz örneği için) toplam S351120 3052.00
c.)-UV-Spektrofotometrik (İTK) S351123 1432.00
5.1. KANNABİNODLERİN (ESRAR. KENEVİR) BULAŞIĞI ARANMASI (Her bir analiz örneği için toplam fiyat) S351130 2244.00
5.2. EROİN. MORFİN VE DİĞER AFYON ALKOLOİDLERİNİN BULAŞIĞININ ARANMASI (Her bir parça için toplam fiyat) S351140 1616.00
5.3. KOKAİN BULAŞIĞININ ARANMASI S351150 1616.00
DİĞER UYUŞTURUCU ANALİZLERİ (Her bir parça için toplam fiyat) S351160 3412.00
Sular.buzlar ve maden suları S351170 2160.00
Süt ve sütle ilgili mamüller S351180 2160.00
Nebati ve hayvani her çeşit yağlar S351190 2160.00
Et. balık ve bunların mamülleri S351200 2160.00
Hayvan ve balık yumurtaları S351210 2160.00
Çorbalar ve mamalar S351220 2160.00
Muhtelif maddeler S351230 2160.00
Buğday ve diğer tahıl unları ve bunlardan yapılan maddeler S351240 2160.00
Şeker.bal ve mamülleri S351250 2160.00
Her çeşit tatlılar S351260 2160.00
Her çeşit alkollü içkiler S351270 2160.00
Kakao  ve kahve mamülleri S351280 2160.00
Deterjanlı ve deterjansız her çeşit temizlik malzemeleri S351290 2160.00
Muhafaza kapları (Ambalajlar) S351300 2160.00
Faz-Hidrofil S351310 2160.00
Çay ve çay ürünleri S351320 2160.00
UV.VIS Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu S351330 1432.00
IR Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu S351340 1352.00
FT-IR ile madde idantifikasyonu S351350 1352.00
Kapiler Gaz Kromatografisi (GC) ile kalitatif ve kantitatif analiz S351360 1796.00
GC-Kütle spektroskopisi(GC-MS) ile analiz(bir injeksiyon) S351370 2704.00
HS/GC ile alkol ve uçucu kimyasalların analizi (bir injeksiyon) S351380 1796.00
HS/GC/MS ile alkol ve uçucu kimyasalların (siyanür. tolien vb) analizi (bir injeksiyon) S351390 2704.00
HPLC ile analiz (Bir injeksiyon) S351400 2704.00
İmmunoassay yöntemler(Her bir uyutucu-uyuşturucu için) S351410 1252.00
Atomik Absorbsiyon spektroskopisi(Alevli) ile analiz (bir enjeksiyon için) S351420 1796.00
Atomik Absorbsiyon spektroskopisi(Grafit fırınlı) ile analiz (bir enjeksiyon için) S351430 2704.00
CO-Oximetre ile analiz (COHb. MetHb. vb.) S351440 1432.00
LC/MS/MS ile analiz (bir injeksiyon için) S351450 4504.00
ICP/MS ile analiz S351460 4504.00
GC/MS/FID Çift Dedektörlü S351470 3596.00
Kimya İhtisas Dairesinin tüm bölümlerinde miktar analizleri yapılan numunelerinde birden fazla verilen madde bulunması durumunda 2. ve daha sıonraki her bir madde için S351480 904.00
Diş hekimi muayenesi S401010 444.00
Uzman Diş hekimi muayenesi S401020 592.00
Konsültan diş hekimi muayenesi S401030 396.00
Konsültan Uzman diş hekimi muayenesi S401040 296.00
Periapikal film. her biri (analog/dijital) S401051 420.00
Oklüzal film. her biri S401060 420.00
Ekstra-oral film. her biri S401070 420.00
Ortopantomograf (Panoromik) film S401080 668.00
Sefalometrik film. her biri S401090 668.00
Antero-posteriyor sefalometrik film. her biri S401100 668.00
El-Bilek filmi. her biri S401110 668.00
Temporomandibüler eklem (TME) filmi. her biri S401120 668.00
Sialografi. (tek taraf) S401130 1212.00
Bite-wing film. her biri S401150 420.00
Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi tayini S401151 1160.00
Tükürükte Mkrobiyolojik Analiz S401152 2572.00
Vitalite Kontrolü (Diş başına) S401153 120.00
Amalgam dolgu. bir yüzlü S402010 1360.00
Amalgam dolgu. iki yüzlü S402020 1880.00
Amalgam dolgu. üç yüzlü S402030 2424.00
İnley dolgu. oklüzal (kompozit) S402040 3388.00
İnley dolgu. iki yüzlü (kompozit) S402050 3636.00
İnley dolgu. üç yüzlü (kompozit) S402060 3932.00
Işınlı kompozit dolgu. ön diş S402090 1608.00
Işınlı kompozit dolgu. arka diş. bir yüzlü S402100 1608.00
Işınlı kompozit dolgu. arka diş. iki yüzlü S402110 1880.00
Işınlı kompozit dolgu. arka diş. üç yüzlü S402120 2152.00
Kuafaj S402130 244.00
Amputasyon S402140 1484.00
Kanal tedavisi. tek kanal S402150 2472.00
Kanal tedavisi. iki kanal S402152 3660.00
Kanal tedavisi. üç kanal S402153 4924.00
Kanal tedavisi. ilave her kanal S402154 1484.00
Black 5 (Kole) dolgusu. amalgam S402160 1360.00
Black 5 (Kole) dolgusu. cam iyonomer S402170 1360.00
Black 5 (Kole) dolgusu. kompozit S402180 1360.00
Cam iyonomer dolgu S402190 1360.00
Dentin pinli restorasyonu. her bir pin S402200 368.00
Kanal içi post uygulaması veya sökümü her bir diş S402240 1508.00
Kanal içi fiber post uygulaması. her bir diş S402241 1756.00
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi. yarım çene S402250 964.00
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi. Tam çene S402260 1508.00
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi. Tek diş S402261 544.00
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi. ilave her bir kanal S402270 1484.00
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi. tek kanal S402271 3016.00
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi. iki kanal S402272 4204.00
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi. üç kanal S402273 5444.00
Ekstirpasyon. her bir diş S402300 692.00
Onley S402320 816.00
Dolgu (Restorasyon) Tamiri S402321 1284.00
Dolgu Sökümü (tek diş) S402322 220.00
Kanal Dolgusu Sökümü (her kanal için) S402323 544.00
Retreatment (Tek kanal için) S402370 3564.00
Retreatment (iki kanal için) S402380 4752.00
Retreatment (Üç kanal için) S402390 5988.00
Diş Beyazlatma (Tek diş) S402400 1360.00
Diş Beyazlatma (Alt-Üst Çene) S402410 6756.00
Devital Ağartma Diş Başına S402420 1360.00
Pansuman Seans Başı S402430 344.00
Diastema Kapatılması S402440 2028.00
Mta Kullanımı (Diş Başına) S402450 1360.00
Fiberle Güçlendirilmiş Komposit Restorasyon (Diş Başına) S402460 1360.00
Kanaldan Kırık Alet Çıkartılması S402470 2028.00
Kanal İçi Rezorpsiyon Tedavisi (Kanal Başına) S402480 2028.00
Diş Kron Kırığı Tedavisi S402490 1756.00
Fissür örtülmesi (Sealant). her bir diş S403010 692.00
Yerel flor uygulaması (Çürük proflaksisi). yarım çene S403020 668.00
Prefabrike kron S403030 1656.00
Prefabrike zirkonyum kron S403035 2028.00
Yer tutucu. sabit S403040 2400.00
Yer tutucu. hareketli S403050 2572.00
Çocuk protezi bölümlü. akrilik(tek çene) S403060 4056.00
Çocuk protezi tam(tek çene) S403070 4652.00
Strip kron S403080 988.00
Kompomer dolgu. her bir diş S403090 2052.00
Açık apeksli dişte kanal tedavisi. her bir kanal S403100 2672.00
Bilinçli sedasyon S403110 1012.00
Derin sedasyon (Ameliyathane dışı anestezi) S403120 5392.00
Fiber ile Sabit Yer Tutucu Uygulaması S403130 2028.00
Castillo Moraks Apareyi S403140 4056.00
Avulse diş tedavisi diş başına S403150 2696.00
Lateral/Ekstrüzyon/İntrozyon Tedavisi diş başına S403160 2696.00
Rezin inflitrasyon uygulamaları S403170 2028.00
Akrilik tam protez. tek çene S404010 13240.00
Akrilik bölümlü protez. tek çene S404020 12200.00
Metal kaideli tam protez. tek çene S404030 13512.00
Metal kaideli bölümlü protez. tek çene S404040 12152.00
Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç-Tek Çene) S404041 14352.00
İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç-Tek Çene) S404042 17968.00
Akrilik immediat protez. tek çene S404050 5392.00
Rebazaj (Kaide yenileme). tek çene S404060 3240.00
Proteze yumuşak akrilik uygulaması daimi tek çene S404070 4056.00
Proteze yumuşak akrilik uygulaması geçici tek çene S404071 3364.00
Besleme. tek çene S404080 2572.00
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri S404090 2100.00
Kroşe ilavesi S404100 1556.00
Metal iskelet tamiri S404110 2100.00
Diş ilavesi. tek diş S404120 1308.00
Gnatoloji. TME-kas muayenesi (Okluzyon kontrolü) S404130 2548.00
Oklüzal aşındırmalar. tek çene S404140 3240.00
Gece plağı (Bruksizm için) S404150 1408.00
Pinley ve çeşitleri S404160 3364.00
Tek parça döküm kron S404170 3932.00
Veneer kron. akrilik S404180 3960.00
Veneer kron. seramik S404181 4948.00
Pivo (Çivili kron) veya post-core S404190 2152.00
Kuronlarda Freze Tekniği Farkı S404191 1260.00
Jaket kron. akrilik S404200 2696.00
Jaket kron. tam seramik (Metal desteksiz) S404201 9380.00
Teleskop primer kron. kopingli S404210 4108.00
Maryland (Adheziv) köprü S404220 3588.00
Roach köprü S404230 1556.00
Geçici kron. her bir diş S404240 1212.00
Kron sökümü. her ayak üye için S404250 864.00
Düşmüş kron-köprü simantasyonu. her sabit tutucu için S404260 516.00
Kron. köprü tamiri. her üye için S404270 2596.00
Damak yarığı protezi (Over-denture) S404280 14528.00
Yeni doğanda preoperatif aparey S404290 13388.00
Velum uzantılı konuşma apereyi S404300 4628.00
Geçici opturatör (Cerrahi plaklar) S404310 7892.00
Basit çene defektlerine protetik tedavi S404320 12672.00
Komplike çene defektlerine protetik tedavi S404330 15392.00
Yüz protezleri S404340 14652.00
Hassas tutuculu kronlar S404360 5268.00
Hareketli periodontal protez. tek çene S404370 5220.00
Sabit periodontal protez. her üye için S404380 2348.00
Laminate Veneer (Kompozit) S404390 4056.00
Zirkonyum kron (her bir üye) S404395 5392.00
İmplant üstü kron köprü. her üye için S404400 5392.00
İmplant üstü tam protez S404410 26456.00
İmplant üstü bölümlü protez S404420 15664.00
CAD-CAM Uygulaması S404430 2696.00
Seramik İnley dolgu (Bir Yüzlü) S404435 8412.00
Seramik İnley dolgu (İki Yüzlü) S404440 9900.00
Seramik İnley dolgu (Üç Yüzlü) S404450 13364.00
Laminate Veneer Kron (akrilik) S404455 2472.00
Laminate Veneer Kron (seramik) S404460 18808.00
Adeziv Simantasyon (Diş Başı) S404465 988.00
Döküm Post Uygulaması veya Sökümü S404470 2028.00
İmplant Rehber Stenti S404475 1756.00
Geçici Hareketli Bölümlü Protez Tek Çene S404480 4056.00
Geçici Hareketli Tam Protez Tek Çene S404485 4056.00
İmplant Üzeri Organ ve Doku Protezleri S404490 8092.00
Bilgisayar destekli rehber plak (implant cerrahisinde) S404495 2696.00
Diş çekimi. S405010 1608.00
Komplikasyonlu diş çekimi S405020 2696.00
Gömülü diş çekimi. mukoza retansiyonlu S405030 4056.00
Gömülü diş çekimi. kemik retansiyonlu S405040 4848.00
Gömülü kanin-premolar diş çekimi S405050 5392.00
Sürnümerer (artı) diş çekimi S405056 5392.00
Kök ucu rezeksiyonu. tek diş S405060 3836.00
Epulis Operasyonu S405065 2696.00
Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) S405067 4924.00
Fibrom Operasyonu S405068 2868.00
Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması S405069 1532.00
Alveolit cerrahi tedavisi S405070 2076.00
Kanama Müdahalesi S405080 1188.00
Alveol plastiği. yarım çene S405090 3660.00
Alveol düzeltilmesi. tek çene S405100 3660.00
Kist operasyonu. küçük S405110 4056.00
Kist operasyonu. büyük S405120 5444.00
Osteomiyelit/Bronj/Osteoradyonekroz operasyonu. tek çene S405130 6408.00
Çene lüksasyonu. basit S405140 1384.00
Vestibüloplasti operasyonu S405150 10592.00
Sinüs plastiği S405160 4108.00
Sert Doku Greftleme S405170 6160.00
Yumuşak Doku Greftleme S405171 5888.00
Biyopsi S405180 2744.00
Apse drenajı. ekstraoral/intraoral S405190 2696.00
Fizik tedavi (İnfraruj) (Biostimülasyon ama