Sözleşmelerde TANIMLAR ve TARAFLAR

TANIMLAR ve TARAFLAR
AÇIKLAMLAR
1. TANIMLAR
  1. ……….. A.Ş. ……………….. …………-İstanbul Türkiye adresinde bulunan ………………..Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca “Destekleyen” olarak anılacaktır.) ve
  2. Kayıtlı Merkezi Malatya ilinde bulunan “İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ” (Bundan sonra kısaca “Kurum” olarak anılacaktır.) ve,
  3. Kayıtlı merkezi Malatya ilinde bulunan “İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR MÜKEMMELİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ” (Bundan sonra kısaca “İNÜ-KAMM” olarak anılacaktır.) ve
  4. Kayıtlı merkezi Malatya ilinde bulunan “İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ” (Bundan sonra kısaca “Hastane” olarak anılacaktır.) ve
  5. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi adresinde mukim Prof. Dr. ………………. (Bundan sonra kısaca “Araştırmacı” olarak anılacaktır.)
 
2. TARAFLAR
  1. ………. San. A.Ş. …………………… ………-İstanbul Türkiye adresinde bulunan ………………… Sanayi Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca “Destekleyen” olarak anılacaktır.) ve
  2. Kayıtlı merkezi Malatya ilinde bulunan “İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR MÜKEMMELİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ” (Bundan sonra kısaca “İNÜ-KAMM” olarak anılacaktır.)
  
NOT:
1. Sözleşme veya Protokol Taraflar arasında imzalanacak. (Destekleyen<->İNÜ-KAMM)
2. Araştırma için Destekleyen tarafından İNU-KAMM’a başvurulacak.
3. İNÜ-KAMM, Araştırmacı görevlendirme ve uygunluğunu taahhüt edecek.
4. İNÜ-KAMM, Sağlık hizmetlerinin Hastane’de yapılmasını ve aksamamasını taahhüt edecek.
5. İNÜ-KAMM, Hastane hizmetlerinin takibini, faturalanmasını ve Destekleyen’e ulaşmasını sağlayacak.
6. Destekleyen, Araştırmacı ve Hastane faturalarını İNÜ-KAMM hesabına yatıracak.
7. İNÜ-KAMM, Araştırmacı ödemelerini kendisi doğrudan Araştırmacı hesaplarına yapacak.
8. İNÜ-KAMM, Hastane faturasını Hastane döner sermaye alt hesabına hemen aktaracak.
9. Kurum olarak tanımlanan İnönü Üniversitesi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üst kurum olarak tek çatıyı oluşturacak. Bu üst birimleri ilgilendiren tanımlamalarda Kurum tanımı kullanılacak.