Saha Görevlileri Akademisyen ÇalıştayıDEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZ

Klinik Araştırmalar Evreninde Mükemmeliyet çalışmalarımızı bir sonraki basamağa çıkarmak için birlikte çalıştığımız kurumların klinik araştırma yöneticileri, klinik araştırma birimi yönetim kurulu üyeleri, aktif klinik araştırma yapan hocalar ve birim ve ünite sekreterlerinin katılacağı Saha Görevlileri Çalıştayı Yapılması kararlaştırılmıştır.

KATILIMCI KURUMLAR


Çalıştayda tüm katılımcıların aşağıdaki konularda tecrübe ve birikimlerini diğer katılımcılara sözlü olarak aktarması talep edilmektedir.

1.Saha Görevlileri hangi mevzuatla çalışıyor?
2.Saha görevlilerini kim talep ediyor?
3.Saha görevlileri nasıl yetiştiriliyor?
4.Saha görevlileri görevlendirildikleri kurumlarda hangi ünvanlı çalışıyor?
5.Saha görevlilerinin özlük haklarını kim takip ediyor?
6.Saha görevlilerinin rol ve görevleri nelerdir?
7.Saha görevlileri sahada ne gibi sorunlar yaşıyor?
8.Çözüm önerileri nelerdir?

Klinik Araştırma Birim Yöneticisi, Klinik Araştırma Birim Yönetim Kurulu Üyeleri, Aktif klinik Araştırma Yürüten Hocalarımız, Birim ve Ünite Sekreterleri'nin katılımını istirham eder saygılar sunarım.

Katılım İçin: Lütfen mail gönderiniz. bilgi@kav.gen.tr
 
Prof. Dr. Alper CİHAN

www.kav.gen.tr/saha-gorevlileri-akademisyen-calistayi